1. Khái niệm

Nhãn hiệu là những dấu hiệu dùng để phân biệt hàng hóa, dịch vụ của các tổ chức, cá nhân khác nhau.

Dấu hiệu dùng làm nhãn hiệu phải là những dấu hiệu nhìn thấy được dưới dạng chữ cái, từ ngữ, hình ảnh, hình vẽ hoặc sự kết hợp của các yếu tố đó được thể hiện bằng một hoặc nhiều màu sắc.

2. Mục đích tra cứu thông tin sở hữu công nghiệp

- Tránh xâm phạm quyền SHCN đối với các đối tượng SHCN đã được bảo hộ của chủ thể khác;
- Đánh giá khả năng bảo hộ của các đối tượng SHCN (sáng chế, kiểu dáng công nghiệp và nhãn hiệu hàng hóa dịch vụ);
- Phản đối việc cấp văn bằng cho các đối tượng không đáp ứng tiêu chuẩn bảo hộ, kể cả sau khi đã được cấp bằng;
- Tránh được các chi phí không cần thiết cho việc nghiên cứu những giải pháp kỹ thuật đã biết;
- Xác định và đánh giá công nghệ để mua, bán li-xăng và chuyển giao công nghê;
- Xác định các công nghệ thay thế;
- Nắm bắt các giải pháp có sẵn cho các vấn đề kỹ thuật;
- Tìm kiếm ý tưởng cho việc tiếp tục đổi mới công nghệ;
- Tìm kiếm các đối tác kinh doanh;
- Theo dõi hoạt động của các đối thủ cạnh tranh hiện thời và tiềm năng trong tương lai;
- Tìm kiếm thị trường thích hợp;
- Lựa chọn các đối tượng SHCN đang có hiệu lực để ký kết hợp đồng mua bán quyền sử dụng, chuyển giao công nghệ, bí quyết sản xuất;
Công cụ tra cứu thông tin sở hữu công nghiệp
- Các cơ sở dữ liệu tra cứu trên internet;
- Các Bảng phân loại (IPC, Locarno, Ni-xơ, Viên)
- Bảng tra theo từ khóa;
- Các đĩa quang dùng để tra cứu;
- Công báo SHCN;
- Sổ Đăng bạ quốc gia;
Một số trang web tra cứu thông tin sở hữu công nghiệp hữu ích
http://iplib.noip.gov.vn/WebUI/WSearch.php Đây là trang web thuộc thư viện số về sở hữu công nghiệp của Việt Nam; tại trang web này người dùng tin có thể tìm kiếm thông tin về các đơn đăng ký nhãn hiệu đã công bố/được cấp văn bằng bảo hộ tại Việt Nam.
http://www.wipo.int/madrid/monitor/en/index.jsp Đây là trang web tra cứu thông tin nhãn hiệu của WIPO, tại trang web này, người dùng tin có thể tra cứu thông tin các nhãn hiệu của các quốc gia thành viên nộp theo hệ thống Madrid, trong đó bao gồm các nhãn hiệu quốc tế có chỉ định Việt Nam.

3, Đăng ký quốc tế

Điều kiện, thủ tục nộp đơn đăng ký quốc tế nhãn hiệu có nguồn gốc Việt Nam theo Hệ thống Madrid
- Cá nhân mang quốc tịch tại nước là thành viên của Hệ thống Madrid hoặc tổ chức có cơ sở kinh doanh hợp pháp tại nước là thành viên của Hệ thống Madrid có quyền nộp đơn đăng ký quốc tế nhãn hiệu theo Hệ thống Madrid.
- Đơn đăng ký quốc tế nhãn hiệu theo Hệ thống Madrid cần dựa trên đơn đăng ký cơ sở đã được nộp cho Cục Sở hữu trí tuệ hoặc đã được Cục Sở hữu trí tuệ cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu.
- Hồ sơ đơn đăng ký quốc tế nhãn hiệu có nguồn gốc Việt Nam gồm:
(i) 02 Tờ khai yêu cầu đăng ký quốc tế nhãn hiệu có nguồn gốc Việt Nam, đánh máy theo mẫu số: 06-ĐKQT Phụ lục C của Thông tư số 01/2007/TT-BKHCN;
(ii) 02 bản Tờ khai MM2 [đăng tải tại website: http://wipo.int (ngôn ngữ sử dụng là Tiếng Anh)];
(iii) 05 mẫu nhãn hiệu kèm theo (Trường hợp đăng ký là nhãn hiệu màu thì ngoài 05 mẫu nhãn hiệu màu, người nộp đơn cần nộp 05 mẫu nhãn hiệu đen, trắng);
(iv) Giấy ủy quyền (nếu đơn đăng ký quốc tế nhãn hiệu có nguồn gốc Việt Nam được nộp thông qua các tổ chức dịch vụ đại diện sở hữu công nghiệp);
(v) Bản phô tô đơn đăng ký cơ sở hoặc bản phô tô Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu;
(vi) 02 bản MM18 trong trường hợp đơn đăng ký quốc tế nhãn hiệu có chỉ định vào Hoa Kỳ;
(vii) Phí thẩm định sơ bộ hình thức nộp cho Cục Sở hữu trí tuệ: 2.000.000VNĐ;
(viii) Phí nộp cho Văn phòng quốc tế có đăng tải tại website: http://wipo.int
Hình thức nộp đơn
Người nộp đơn có thể nộp đơn đăng ký quốc tế nhãn hiệu có nguồn gốc Việt Nam trực tiếp hoặc qua dịch vụ của bưu điện đến một trong các điểm tiếp nhận đơn của Cục Sở hữu trí tuệ, cụ thể:
- Trụ sở Cục Sở hữu trí tuệ, địa chỉ: 386 Nguyễn Trãi, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội.
- Văn phòng đại diện Cục Sở hữu trí tuệ tại thành phố Hồ Chí Minh, địa chỉ: Lầu 7, tòa nhà Hà Phan, 17/19 Tôn Thất Tùng, phường Phạm Ngũ Lão, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh.
- Văn phòng đại diện Cục Sở hữu trí tuệ tại thành phố Đà Nẵng, địa chỉ: Tầng 3, số 135 Minh Mạng, phường Khuê Mỹ, quận Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng.
Trường hợp nộp hồ sơ đơn qua bưu điện, người nộp đơn cần chuyển tiền qua dịch vụ của bưu điện, sau đó phô tô Giấy biên nhận chuyển tiền gửi kèm theo hồ sơ đơn đến một trong các điểm tiếp nhận đơn nêu trên của Cục Sở hữu trí tuệ để chứng minh khoản tiền đã nộp.
(Lưu ý: Khi chuyển tiền phí, lệ phí đến một trong các điểm tiếp nhận đơn nêu trên của Cục Sở hữu trí tuệ, người nộp đơn cần gửi hồ sơ qua bưu điện tương ứng đến điểm tiếp nhận đơn đó).

4. Nhãn hiệu độc quyền cho dịch vụ viễn thông là gì ?

Một nhãn hiệu độc quyền cho các dịch vụ viễn thông là một dấu hiệu đặc biệt được sử dụng để phân biệt các dịch vụ viễn thông do một công ty cung cấp với các dịch vụ của các công ty khác trên thị trường. Nhãn hiệu độc quyền có thể được thể hiện bằng một hoặc một số màu, dưới dạng ký tự, câu từ, hình ảnh hoặc kết hợp tất cả các yếu tố này.

Trong quá trình đăng ký, nhãn hiệu sẽ được sắp xếp theo các Nhóm phù hợp với các hàng hóa và dịch vụ mà nhãn hiệu sẽ được áp dụng. Theo Bảng Phân loại Nice, các dịch vụ viễn thông được phân loại vào Nhóm 38, chủ yếu bao gồm các dịch vụ cho phép ít nhất một người liên lạc với một người khác bằng phương tiện cảm biến, đó là những dịch vụ:

- Cho phép một người nói chuyện với người khác,

- Chuyển tin nhắn từ người này sang người khác và

- Để một người liên lạc với người khác bằng cách nghe hoặc nhìn (radio và truyền hình).

- Dịch vụ phát thanh truyền hình hoặc chương trình truyền hình.

Nhóm này không bao gồm một số dịch vụ nhất định như:

- Dịch vụ quảng cáo qua đài phát thanh;

- Dịch vụ tiếp thị qua điện thoại (tiếp thị từ xa).

5. Tại sao nên đăng ký nhãn hiệu độc quyền cho dịch vụ viễn thông?

Cùng với sự phát triển mạnh mẽ của dịch vụ viễn thông, việc đăng ký nhãn hiệu độc quyền cho dịch vụ viễn thông của các công ty là một thủ tục rất cần thiết mà mọi công ty hoạt động trong ngành này nên thực hiện. Bởi sau khi đăng ký nhãn hiệu, công ty sẽ nhận được những lợi ích sau:

- Tạo lợi thế trong cạnh tranh với các công ty khác trên thị trường. Khách hàng sẽ có thể nhận ra dịch vụ của bạn và nhớ tới công ty của bạn lâu hơn những đơn vị khác nhờ có nhãn hiệu độc quyền.

- Các cơ quan nhà nước có thẩm quyền sẽ bảo hộ nhãn hiệu độc quyền đã đăng ký nếu có bất kỳ sự xâm phạm nào của các chủ thể khác liên quan đến việc sử dụng trái phép nhãn hiệu độc quyền.

- Các công ty khác sẽ không được phép đăng ký nhãn hiệu tương tự với nhãn hiệu độc quyền đã đăng ký của bạn.

- Công ty sở hữu nhãn hiệu độc quyền đã đăng ký có thể nhận được nhiều lợi nhuận hơn từ việc ký hợp đồng li-xăng (license) hoặc chuyển nhượng nhãn hiệu.

6. Chuẩn bị hồ sơ đăng ký nhãn hiệu độc quyền cho dịch vụ viễn thông như thế nào?

Người nộp đơn cần chuẩn bị các giấy tờ và tài liệu sau đây để đăng ký nhãn hiệu độc quyền:

- 02 mẫu từ khai đăng ký nhãn hiệu theo mẫu quy định;

- 05 mẫu nhãn hiệu (mỗi mẫu có kích thước 80x80mm);

- Nhóm và danh sách các dịch vụ kèm theo nhãn hiệu độc quyền;

- Tài liệu, giấy tờ chứng minh quyền đăng ký;

- Biên lai thanh toán phí và lệ phí nhà nước (nếu có);

- Giấy ủy quyền (nếu có);

7. Quy trình đăng ký nhãn hiệu độc quyền cho dịch vụ viễn thông

Để đăng ký nhãn hiệu độc quyền cho dịch vụ viễn thông tại Việt Nam, người nộp đơn phải thực hiện theo các thủ tục như sau:

Giai đoạn 1: Tra cứu nhãn hiệu

Có hai phương pháp để tra cứu nhãn hiệu:

- Tra cứu sơ bộ: Việc tra cứu sơ bộ có thể mất từ ​​1 đến 3 ngày để thực hiện nhưng kết quả tra cứu thông thường có tỷ lệ chính xác thấp (khoảng 60%).

- Tra cứu chuyên sâu: Tra cứu chuyên sâu thường mất từ ​​3 đến 7 ngày để có kết quả. Các nhãn hiệu sẽ được tra cứu bởi các chuyên gia sở hữu trí tuệ. Các chuyên gia này cũng sẽ tư vấn về khả năng đăng ký thành công. Tỷ lệ chính xác của kết quả theo phương pháp này thường là khoảng 90%.

Giai đoạn 2: Nộp đơn

Cục sở hữu trí tuệ (Cục SHTT) hiện là cơ quan nhà nước duy nhất có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu. Bạn có thể nộp đơn trực tiếp đến trụ sở Cục SHTT tại thành phố Hà Nội hoặc một trong hai văn phòng đại diện tại thành phố Đà Nẵng hoặc thành phố Hồ Chí Minh. Bạn cũng có thể nộp đơn gián tiếp qua đường bưu điện nếu không ở các thành phố trên.

Giai đoạn 3: Thẩm định hình thức đơn

Việc thẩm định hình thức đơn thường mất từ ​​01 tháng đến 02 tháng kể từ ngày nộp đơn. Trong khoảng thời gian này, Cục SHTT sẽ đánh giá đơn đăng ký nhãn hiệu độc quyền để xác định xem đơn có thỏa mãn tất cả các điều kiện về hình thức hay không; từ đó, ra quyết định về việc đơn đăng ký nhãn hiệu hợp lệ hay không hợp lệ.

Giai đoạn 4: Công bố đơn đăng ký nhãn hiệu

Nếu đơn đăng ký được chấp thuận là một đơn hợp lệ, Cục SHTT sẽ công bố thông tin đơn trên Công báo sở hữu công nghiệp trong vòng 2 tháng kể từ ngày quyết định. Các thông tin được công bố bao gồm: mẫu nhãn hiệu; thông tin của chủ sở hữu, và người nộp đơn; danh sách các dịch vụ kèm theo nhãn hiệu; và Nhóm hàng hóa và dịch vụ.

Giai đoạn 5: Thẩm định nội dung đơn

Việc thẩm định nội dung của đơn đăng ký nhãn hiệu thường mất từ ​​9 tháng đến 12 tháng kể từ ngày công bố đơn đăng ký nhãn hiệu. Trong giai đoạn này, Cục SHTT sẽ kiểm tra đơn đăng ký nhãn hiệu độc quyền để xác định xem nhãn hiệu có tương tự hay gây nhầm lẫn với các nhãn hiệu đã được bảo hộ hay không.

Giai đoạn 6: Cấp văn bằng bản hộ

Nếu nhãn hiệu đáp ứng tất cả các điều kiện, Cục SHTT sẽ thông báo cho người nộp đơn về quyết định cấp giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu. Cục SHTT sẽ cấp giấy chứng nhận sau khi bạn thanh toán đầy đủ và đúng hạn các khoản phí và lệ phí nhà nước theo quy định.

8. Nơi đăng ký nhãn hiệu độc quyền cho dịch vụ viễn thông?

Quý khách hàng (dù là khách hàng trong nước hay nước ngoài) có thể liên hệ trực tiếp với Công ty Luật Minh Khuê để được tư vấn và thực hiện thủ tục đăng ký nhãn hiệu độc quyền cho dịch vụ viễn thông.

Công ty Luật Minh Khuê tự hào là một trong những đại diện sở hữu công nghiệp có chất lượng và uy tín nhất tại Việt Nam. Công ty Luật Minh Khuê đã được cấp phép làm đại diện sở hữu công nghiệp chính thức bởi Cục sở hữu trí tuệ Việt Nam vào tháng 8 năm 2017, với mã đại diện là 226.

Thủ tục sẽ do Phòng Sở hữu trí tuệ của Công ty Luật Minh Khuê thực hiện, địa chỉ tại Phòng 2007, Tầng 20, Tòa nhà C2, Vincom Trần Duy Hưng, Đường Trần Duy Hưng, Phường Trung Hòa, Cầu Cầu, Hà Nội.

Người phụ trách phòng sở hữu trí tuệ của Công ty Luật Minh Khuê:

Luật sư: Tô Thị Phương Dung

Email: [email protected];

Số điện thoại: + 84986 386 648

Hồ sơ sẽ được nộp tại: Cục Sở hữu trí tuệ Việt Nam, địa chỉ tại: 384-386 đường Nguyễn Trãi, phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, Hà Nội.

Bạn có thể tham khảo một số nhãn hiệu độc quyền cho dịch vụ viễn thông đã được đăng ký bởi Công ty Luật Minh Khuê:

Đăng ký nhãn hiệu độc quyền cho dịch vụ viễn thông tại?

Nhãn hiệu iNET

Nhóm 38: Thông tin liên lạc bằng máy vi tính; thông tin liên lạc bằng máy điện thoại; truyền tin nhắn và hình ảnh có hỗ trợ của máy vi tính; dịch vụ hội thảo từ xa, dịch vụ tổ chức hội nghị qua điện thoại; dịch vụ điện thoại.

8. Liên hệ để đăng ký nhãn hiệu độc quyền cho dịch vụ viễn thông

Vui lòng liên hệ: Công ty Luật TNHH Minh Khuê

Địa chỉ: Phòng 2007, Tầng 20, Tòa C2, Vincom Trần Duy Hưng, Phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội.

Số điện thoại: + 84986 386 648 - Luật sư: Tô Thị Phương Dung

Email: [email protected]

Trân trọng,

Phòng sở hữu trí tuệ - Công ty Luật TNHH Minh Khuê