1. Đông Nam Á (Asean) bao gồm những nước nào?

Asean là tên viết tắt của Hiệp hội các Quốc gia Đông Nam Á (Association of South East Asian Nations) là một tô chức chính trị, kinh tế, văn hoá và xã hội của các quốc gia trong khu vực Đông Nam Á. Tổ chức được thành lập nhằm biểu hiện tinh thầnh đoàn kết giữa các nước trong cùng khu vực với nhau, đồng thời hợp tác chống tình trạng bạo động và bất ổn tại những nước thành viên.

Asean là một khu vực năng động và đa dạng bao gồm 10 quốc gia: Brunei, Campuchia, Indonesia, Lào, Malaysia, Philipines, Thái Lan và Việt Nam.

Hầu hết các nước trong khu vực Đông Nam Á đều là thành viên Thoả ước Madrid và Nghị định thư Madrid. Chỉ có Myanmar và Đông Timor không thuộc thành viên Madrid nên đơn đăng ký nộp thông qua đại diện sở hữu công nghiệp ở nước sở tại.

 

2. Nộp đơn qua Hệ thống Madrid

2.1. Hệ thống Madrid là gì?

Hệ thống Madrid là một hệ thống đăng ký quốc tế nhãn hiệu do Văn phòng quốc tế thuộc Tổ chức Sở hữu trí tuệ thế giới (WIPO) quản lý, ra đời để tạo điều kiện thuận lợi cho việc đăng ký nhãn hiệu cùng một lúc tại nhiều quốc gia trên thế giới.

Hệ thống này được điều chỉnh bơit hai văn bản pháp lý chính: Thoả ước Madrid và Nghị định thư Madrid. Việt Nam đã tham gia Thoả ước Madrid và Nghị định thư Madrid nên tổ chức, cá nhân tại Việt Nam có thể nộp đơn vào các quốc gia thành viên của hai văn kiện trên.

 

2.2. Quy định chung khi nộp đơn đăng ký qua Hệ thống Madrid

- Quyền nộp đơn:

Chủ sở hữu nhãn hiệu là công dân của Việt Nam hoặc có hoạt động kinh doanh tại Việt Nam, sẽ nộp đơn đăng ký nhãn hiệu tại các quốc gia Asean thông qua cơ quan Sở hữu trí tuệ Việt Nam là Cục Sở hữu trí tuệ Việt Nam.

- Nhãn hiệu cơ sở:

Để có thể nộp đơn đăng ký nhãn hiệu tại các nước Asean, tổ chức cá nhân bắt buộc phải có một nhãn hiệu cơ sở. Tức là, tổ chức cá nhân phải hoặc đã nộp đơn đăng ký hoặc có nhãn hiệu được bảo hộ tại Cục Sở hữu trí tuệ.

- Cách thức nộp đơn:

Khi tổ chức, cá nhân đã nộp đơn đăng ký hoặc đã có nhãn hiệu cơ sở có thể nộp đơn đăng ký đến các nước Asean theo Hệ thống Madrid. Đơn này sẽ phải nộp tại Cục Sở hữu trí tuệ Việt Nam. Cục Sở hữu trí tuệ sau khi xem xét, thẩm định nhãn hiệu sẽ xác nhận đơn quốc tế và gửi cho WIPO.

 

3. Quy trình đăng ký nhãn hiệu tại các nước Đông Nam Á

Về cơ bản, quy trình đăng ký nhãn hiệu tại các quốc gia Đông Nam Á bao gồm các bước sau:

- Tra cứu nhãn hiệu, kiểm tra khả năng phân biệt của nhãn hiệu

- Nộp đơn đăng ký nhãn hiệu;

- Thẩm định hình thức và nội dung của đơn đăng ký nhãn hiệu'

- Cấp văn bằng bảo hộ cho chủ sở hữu nhãn hiệu.

 

3.1. Tra cứu nhãn hiệu

Bên cạnh các trang web tra cứu thông tin nhãn hiệu đã được đăng trên Cổng thông tin của Cục Sở hữu trí tuệ (trang iplib và trang Wipo Publish), tổ chức cá nhân có thể tra cứu trên trang Tra cứu Cơ sở dữ liệu nhãn hiệu các nước Đông Nam Á (Asean TMView) có địa chỉ http://www.asean-tmview.org/tmview/welcome, cho phép người dùng dễ dàng tra cứu theo nhiều trường thông tin từ nhiều nguồn dữ liệu liên quan đến nhãn hiệu của các quốc gia Đông Nam Á.

Trên trang tra cứu này sẽ chỉ ra số bản ghi của tưngd quốc gia cập nhật lên hệ thống. Tính đến tháng 8/2021, cơ sở dữ liệu của các nước có trên trang web này bao gồm:

- Brunei: 51.214 bản ghi

- Indonesia: 832.873 bản ghi

- Campuchia: 113.786 bản ghi

- Lào: 51.446 bản ghi

- Myanmar: N/A

- Malaysia: 819.386 bản ghi

- Philippine: 547.773 bản ghi

- Singapore: 734.344 bản ghi

- Thái Lan: 986.254 bản ghi

- Việt Nam: 633.061 bản ghi

Trang tra cứu bao gồm trường tra cứu tiêu chuẩn và trường tra cứu nâng cao.

 

3.2. Phương thức đăng ký nhãn hiệu tại các quốc gia Đông Nam Á

Hiện nay, có 02 phương thức đăng ký nhãn hiệu tại các quốc gia Đông Nam Á: đăng ký trực tiếp tại quốc gia đó hoặc đăng ký theo Hệ thống Madrid tại các quốc gia là thành viên của tổ chức này, cụ thể:

- Đăng ký theo Hệ thống Madrid đối với các quốc gia: Lào, Brunei, Malaysia, Campuchia, Thái Lan, Philippines, Singapore, Indonesia.

- Đăng ký trực tiếp tại các nước không nằm trong hệ thống Madrid: Myanmar và Đông Timor.

Khi đăng ký theo hệ thống Madrid, người nộp đơn chỉ cần nộp một đơn duy nhất để đăng ký bảo hộ nhãn hiệu của mình tại nhiều nước khác nhau, giúp tiết kiệm chi phí cũng như thời gian đăng ký, thủ tục đăng ký cũng đơn giản hơn so với cách thức nộp đơn trực tiếp tại các quốc gia.

 

3.3. Quy trình đăng ký nhãn hiệu tại các quốc gia Đông Nam Á

a. Đăng ký qua Hệ thống Madrid

Bước 1: Nộp đơn đăng ký nhãn hiệu tại Việt Nam (trường hợp tổ chức cá nhân đã có nhãn hiệu được bảo hộ tại Cục Sở hữu trí tuệ có thể bỏ qua bước này);

Bước 2: Nộp đơn qua hệ thống Madrid chỉ định vào các quốc gia muốn đăng ký (lưu ý: quốc gia đó phải là thành viên của hệ thống Madrid);

Bước 3: Sau khi nhận đơn, Cục Sở hữu trí tuệ thẩm định, xác nhận đơn đăng ký quốc tế và gửi cho WIPO;

Bước 4: Thẩm định đơn đăng ký quốc tế tại các nước Đông Nam Á;

Bước 5: Cấp văn bằng bảo hộ (01 số nước sẽ không cấp văn bằng mà chỉ ghi nhận trên hệ thống dữ liệu).

b. Đăng ký trực tiếp tại Myanmar và Đông Timor

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ đăng ký nhãn hiệu;

Bước 2: Nộp đơn đăng ký nhãn hiệu trực tiếp tại Myanmar và Đông Timor

Bước 3: Thẩm định đơn đăng ký;

Bước 4: Cấp văn bằng bảo hộ nhãn hiệu.

 

3.4. Hồ sơ nộp đơn đăng ký nhãn hiệu tại các nước Đông Nam Á

- Thông tin về chủ sở hữu nhãn hiệu (tên và địa chỉ);

- Mẫu nhãn hiệu dự định đăng ký và danh mục hàng hoá, dịch vụ cần đăng ký;

- Giấy uỷ quyền;

- Bản tuyên bố ý định sử dụng hàng hoá/ dịch vụ mang nhãn hiệu đăng ký tại quốc gia chỉ định (Singapore và Malaysia);

- Giấy uỷ quyền đã được chứng thực và hợp pháp hoá lãnh sự (nộp đơn trực tiếp);

- Tuyên bố về chủ sở hữu đã được chứng thực (nộp đơn trực tiếp).

Luật sư tư vấn đăng ký bảo hộ nhãn hiệu độc quyền: 0986 386 648

Email gửi yêu cầu tư vấn và báo giá dịch vụ: lienhe@luatminhkhue.vn