1. Đăng ký thành lập hộ kinh doanh cá thể (hộ kinh doanh gia đình) ?

Hiện em sắp khởi công xây dựng trang trại chăn nuôi tổng hợp với số vốn đầu tư gần một tỷ đồng em không thuê nhân công vậy em có phải đăng kí kinh doanh hộ gia đình như các cửa hàng buôn bán không?

Trả lời:

Căn cứ nghị định 39/2007/NĐ-CP quy định về hoạt động thương mại một cách độc lập thường xuyên không phải đăng ký kinh doanh, thì cá nhân hoạt động th­ương mại là cá nhân tự mình hàng ngày thực hiện một, một số hoặc toàn bộ các hoạt động đ­ược pháp luật cho phép về mua bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ và các hoạt động nhằm mục đích sinh lợi khác như­ng không thuộc đối t­ượng phải đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật về đăng ký kinh doanh và không gọi là “th­ương nhân” theo quy định của Luật Thương mại. Cụ thể bao gồm những cá nhân thực hiện các hoạt động th­ương mại sau đây:

a) Buôn bán rong (buôn bán dạo) là các hoạt động mua, bán không có địa điểm cố định (mua rong, bán rong hoặc vừa mua rong vừa bán rong), bao gồm cả việc nhận sách báo, tạp chí, văn hóa phẩm của các th­ương nhân đ­ược phép kinh doanh các sản phẩm này theo quy định của pháp luật để bán rong;

b) Buôn bán vặt là hoạt động mua bán những vật dụng nhỏ lẻ có hoặc không có địa điểm cố định;

c) Bán quà vặt là hoạt động bán quà bánh, đồ ăn, n­ước uống (hàng nước) có hoặc không có địa điểm cố định;

d) Buôn chuyến là hoạt động mua hàng hóa từ nơi khác về theo từng chuyến để bán cho người mua buôn hoặc ng­ười bán lẻ;

đ) Thực hiện các dịch vụ: đánh giày, bán vé số, chữa khóa, sửa chữa xe, trông giữ xe, rửa xe, cắt tóc, vẽ tranh, chụp ảnh và các dịch vụ khác có hoặc không có địa điểm cố định;

e) Các hoạt động thương mại một cách độc lập, th­ường xuyên không phải đăng ký kinh doanh khác.

+ Kinh doanh l­ưu động là các hoạt động thương mại không có địa điểm cố định.

Như vậy, xây dựng trang trại chăn nuôi tổng hợp không nằm trong danh mục các hoạt động không phải đăng kí kinh doanh nên bạn phải tiến hành đăng kí kinh doanh cho hoạt động chăn nuôi tổng hợp của mình.

* Hồ sơ đăng ký kinh doanh gồm:

- Giấy đề nghị đăng kí hộ kinh doanh

- Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, sở hữu nhà ở trong trường hợp là chủ sở hữu hoặc Hợp đồng thuê nhà.

- Bản sao giấy tờ tùy thân (Chứng minh nhân dân/thẻ căn cước công dân/hộ chiếu)

+ Tiếp nhận và kiểm tra hồ sơ Phòng Tài chính - Kế hoạch thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ và trao giấy biên nhận về việc nhận hồ sơ cho người nộp hồ sơ.

+Giải quyết hồ sơ Trường hợp hồ sơ hợp lệ: Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ, Phòng Tài chính - Kế hoạch thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện cấp Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh cho hộ kinh doanh.

Trường hợp hồ sơ không hợp lệ: Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ, Phòng Tài chính - Kế hoạch thuộc Ủy ban nhân dân Quận, Huyện phải thông báo rõ nội dung cần sửa đổi, bổ sung bằng văn bản cho người thành lập hộ kinh doanh.

+ Cá nhân hoặc nhóm cá nhân hoặc người đại diện hộ gia đình căn cứ vào ngày hẹn trên Giấy biên nhận hồ sơ đến nhận kết quả giải quyết tại Ủy ban nhân dân Quận, Huyện nơi đặt địa điểm kinh doanh.

* Các loại thuế hộ gia đình phải nộp:

1/ Thuế môn bài:

Và cửa hàng của bạn phải thực hiện tùy vào doanh thu cửa hàng theo quy định tại mục 2 văn bản hợp nhất số 33/VBHN-BTC như sau:

Bậc thuế

Thu nhập 1 tháng

Mức thuế cả năm

1

Trên 1.500.000

1.000.000

2

Trên 1.000.000 đến 1.500.000

750.000

3

Trên 750.000 đến 1.000.000

500.000

4

Trên 500.000 đến 750.000

300.000

5

Trên 300.000 đến 500.000

100.000

6

Bằng hoặc thấp hơn 300.000

50.000

2/ Thuế thu nhập cá nhân và thuế Giá trị gia tăng:

- Nếu doanh thu của cửa hàng bạn là từ 100 triệu đồng/năm trở xuống thì cửa hàng của bạn không phải nộp thuế thu nhập cá nhân và thuế GTGT. (Khoản 2 Điều 1 Thông tư 92/2015/TT-BTC ngày 15/06/2015)

- Nếu doanh thu của cửa hàng trên 100 triệu đồng/năm thì bạn sẽ phải nộp thuế TNCN và GTGT theo quy định của pháp luật.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

2. Trình tự, thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh

Xin kính chào quý công ty! Cho tôi hỏi về trình tự, thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh trong trường hợp tăng, giảm vốn điều lệ của Công ty, bổ sung ngành nghề thanh lý tài sản cho Công ty. Tôi xin cảm ơn.

1. Thủ tục tăng, giảm vốn điều lệ hoặc thay đổi tỷ lệ vốn góp

Trường hợp này công ty gửi Thông báo đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi công ty đã đăng ký. Nội dung Thông báo gồm:

a) Tên, mã số doanh nghiệp, mã số thuế hoặc số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (trường hợp doanh nghiệp chưa có mã số doanh nghiệp và mã số thuế);

b) Họ, tên, địa chỉ, quốc tịch, số Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác quy định tại Điều 24 Nghị định 43/2010/NĐ-CP hoặc số quyết định thành lập, mã số doanh nghiệp của cổ đông sáng lập.

c) Tỷ lệ phần vốn góp của của mỗi cổ đông sáng lập.

d) Vốn điều lệ đã đăng ký và vốn điều lệ dự định thay đổi; thời điểm và hình thức tăng giảm vốn;

đ) Họ, tên, quốc tịch, số Giấy chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác quy định tại Điều 24 Nghị định 43/2010/NĐ-CP, địa chỉ thường trú và chữ ký của Chủ tịch Hội đồng quản trị.

Kèm theo thông báo phải có quyết định bằng văn bản và bản sao biên bản họp của Đại hội đồng cổ đông về việc thay đổi vốn điều lệ của công ty. Quyết định, biên bản họp Đại hội đồng cổ đông phải ghi rõ những nội dung được sửa đổi trong Điều lệ công ty.

Khi nhận Thông báo, Phòng Đăng ký kinh doanh trao giấy biên nhận và đăng ký tăng, giảm vốn cho công ty.

2. Thủ tục bổ sung ngành nghề kinh doanh: Thanh lý tài sản

Hiện nay, theo quy định của pháp luật, "thanh lý tài sản" không được quy định là một ngành nghề kinh doanh mà chỉ là một hoạt động của doanh nghiệp. Mặt khác thanh lý tài sản có nghĩa là bán một mặt hàng, tàn sản cũ hoặc mới với giá rẻ hơn lúc ban đầu với mục đích đẩy nhanh mặt hàng hoặc tài sản đó đi. Nên hoạt động "thanh lý tài sản" có thể được coi là một trong những hình thức thuộc hoạt động "thẩm định giá" tài sản.

Căn cứ vào Khoản 4 Điều 7 Nghị định 78/2015/NĐ-CP ngày 14/09/2015 quy định: "Đối với những ngành, nghề kinh doanh không có trong Hệ thống ngành kinh tế của Việt Nam nhưng được quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật khác thì ngành, nghề kinh doanh được ghi theo ngành, nghề quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật đó."

Theo thông tư số 38/2014/TT-BTC ngày 28/3/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều của Nghị định số 89/2013/NĐ-CP ngày 06/8/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật giá về thẩm định giá: "Thông tư này quy định về quản lý hành nghề thẩm định giá đối với doanh nghiệp thẩm định giá, cơ sở dữ liệu về thẩm định giá, hoạt động thẩm định giá của cơ quan nhà nước và chi phí phục vụ hoạt động thẩm định giá".

Bên cạnh đó, căn cứ vào Mục II Công văn số 18861/BTC-QLG về việc thực hiện đúng các quy định pháp luật về thẩm định giá quy định rằng:

"Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của một số doanh nghiệp đăng ký hoạt động thẩm định giá chưa đúng tên là ngành thẩm định giá; do chưa có quy định cụ thể, trước mắt các doanh nghiệp nên đưa tên ngành thẩm định giá vào Mã ngành đăng ký kinh doanh: Hoạt động chuyên môn, khoa học công nghệ khác chưa được phân vào đâu (7490)hoặc Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu (8299)hoặc Ngành nghề chưa khớp mã với Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam để thuận tiện cho công tác quản lý nhà nước về hoạt động thẩm định giá."

Do vậy, để đăng ký thay đổi hoặc bổ sung hoạt động "thẩm định giá" vào giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cho Công ty của mình, bạn có thể chuẩn bị hồ sơ đăng ký bổ sung ngành, nghề kinh doanh theo quy định của pháp luật về đăng ký doanh nghiệp, ghi tên và mã ngành theo hướng dẫn tại khoản 3 Điều 7 Nghị định 43/2010/NĐ-CP, cụ thể: Ngành, nghề kinh doanh ghi "Thẩm định giá"; mã ngành ghi " theo "Thông tư số 38/2014/TT - BTC" . Khi đó cơ quan có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp sẽ hiểu, xem xét, bổ sung ngành, nghề kinh doanh dịch vụ sàn giao dịch thương mại điện tử vào giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của công ty.

3. Đăng ký thành lập doanh nghiệp trên cơ sở hộ kinh doanh

Trước đây, nghị định 78/2015/NĐ-CP không có quy định về việc chuyển đổi từ hộ kinh doanh thành doanh nghiệp, do đó, hộ kinh doanh khi muốn chuyển đổi thành doanh nghiệp cần phải làm thủ tục giải thể trước, sau đó thành lập doanh nghiệp mới.
Nhưng hiện nay, nghị định 108/2015/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 23/8/2018 đã ghi nhận thủ tục chuyển đổi trực tiếp từ hộ kinh doanh thành doanh nghiệp (bao gồm doanh nghiệp tư nhân, công ty TNHH 1 thành viên, công ty TNHH hai thành viên trở lên, công ty cổ phần). Cảm ơn!

Đăng ký thành lập doanh nghiệp trên cơ sở hộ kinh doanh mới nhất

Luật sư tư vấn pháp luật Doanh nghiệp, gọi: 1900.6162

Nơi thực hiện thủ tục hành chính: Việc đăng ký thành lập doanh nghiệp trên cơ sở chuyển đổi từ hộ kinh doanh được thực hiện tại Phòng đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp dự định đặt trụ sở chính.

Hồ sơ đăng ký thành lập doanh nghiệp trên cơ sở chuyển đổi từ hộ kinh doanh bao gồm:

- Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh (bản chính)

- Giấy chứng nhận đăng ký thuế (bản sao có công chứng, chứng thực)

Ngoài ra, đối với từng loại hình doanh nghiêp, hộ kinh doanh muốn chuyển đổi cần chuẩn bị thêm những giấy tờ sau:

Đối với công ty TNHH một thành viên

- Giấy đề nghị đăng ký công ty TNHH một thành viên

- Điều lệ công ty

- Bản sao hợp lệ giấy tờ chứng thực cá nhân của chủ sở hữu công ty đối với trường hợp chủ sở hữu là cá nhân, bản sao giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với trường hợp chủ sở hữu là tổ chức.

Đối với công ty TNHH hai thành viên trở lên

- Giấy đề nghị đăng ký công ty TNHH hai thành viên trở lên

- Điều lệ công ty

- Danh sách thành viên

- Bản sao hợp lệ giấy tờ chứng thực cá nhân của các thành viên góp vốn đối với trường hợp các thành viên là cá nhân, bản sao giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với trường hợp thành viên góp vốn là tổ chức, danh sách người đại diện theo ủy quyền.

Đối với công ty cổ phần:

- Giấy đề nghị đăng ký công ty cổ phần

- Điều lệ công ty

- Danh sách cổ đông sáng lập

- Bản sao hợp lệ giấy tờ chứng thực cá nhân của các cổ đông sáng lập đối với trường hợp các cổ đông sáng lập là cá nhân, bản sao giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với trường hợp cổ đông sáng lập là tổ chức, danh sách người đại diện theo ủy quyền

Đối với doanh nghiệp tư nhân

- Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp

- Bản sao hợp lệ giấy tờ chứng thực cá nhân của chủ doanh nghiệp tư nhân

Trong thời hạn hai ngày làm việc kể từ ngày nộp đầy đủ hồ sơ hợp lệ, Phòng đăng ký kinh doanh có nghĩa vụ gửi bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và bản chính Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh đến cơ quan đăng ký cấp huyện nơi hộ kinh doanh đặt trụ sở để thực hiện thủ tục chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh quy định tại Luật Doanh nghiệp năm 2020.

4. Cơ cấu tổ chức Công ty cổ phần

Theo quy định tại Luật Doanh nghiệp, cơ cấu tổ chức quản lý Công ty Cổ phần bao gồm: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị; Giám đốc (Tổng giám đốc); đối với công ty cổ phần có trên 11 cổ đông là cá nhân hoặc có cổ đông là tổ chức sở hữu trên 50% tổng số cổ phần của công ty phải có Ban kiểm soát.

Đại hội đồng cổ đông:

Đại hội đồng cổ đông gồm tất cả cổ đông có quyền biểu quyết (bao gồm cổ đông phổ thông và cổ đông ưu đãi biểu quyết), là cơ quan quyết định cao nhất của công ty cổ phần. Cổ đông là tổ chức có quyền cử một hoặc một số người đại diện theo uỷ quyền thực hiện các quyền cổ đông của mình theo quy định của pháp luật; trường hợp có nhiều hơn một người đại diện theo uỷ quyền được cử thì phải xác định cụ thể số cổ phần và số phiếu bầu của mỗi người đại diện.

Hội đồng quản trị:

Hội đồng quản trị là cơ quan quản lý công ty cổ phần, có toàn quyền nhân danh công ty quyết định mọi vấn đề liên quan đến mục đích, quyền lợi của công ty, trừ những vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Hội đồng quản trị có không ít hơn ba thành viên, không quá mười một thành viên, nếu Điều lệ công ty không có quy định khác. Thành viên Hội đồng quản trị không nhất thiết phải là cổ đông của công ty.

Giám đốc hoặc Tổng giám đốc công ty:

Giám đốc hoặc Tổng giám đốc là người điều hành công việc kinh doanh hằng ngày của công ty. Giám đốc hoặc Tổng giám đốc công ty do Hội đồng quản trị bổ nhiệm một người trong số họ hoặc thuê người khác, chịu sự giám sát của Hội đồng quản trị và chịu trách nhiệm trước Hội đồng quản trị và trước pháp luật về việc thực hiện các quyền và nhiệm vụ được giao. Trường hợp Điều lệ công ty không quy định Chủ tịch Hội đồng quản trị là người đại diện theo pháp luật thì Giám đốc hoặc Tổng giám đốc là người đại diện theo pháp luật của công ty.

Nhiệm kỳ của Giám đốc hoặc Tổng giám đốc không quá năm năm; có thể được bổ nhiệm lại với số nhiệm kỳ không hạn chế.

Ban kiểm soát:

Đối với công ty cổ phần có trên 11 cổ đông là cá nhân hoặc có cổ đông là tổ chức sở hữu trên 50% tổng số cổ phần của công ty phải có Ban kiểm soát.

Ban kiểm soát có từ 03 đến 05 thành viên nếu Điều lệ công ty không có quy định khác; nhiệm kỳ của Ban kiểm soát không quá năm năm; thành viên Ban kiểm soát có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế. Ban kiểm soát phải có hơn một nửa số thành viên thường trú ở Việt Nam. Trưởng Ban kiểm soát phải là kế toán viên hoặc kiểm toán viên chuyên nghiệp và phải làm việc chuyên trách tại công ty, trừ trường hợp Điều lệ công ty quy định tiêu chuẩn khác cao hơn.

5. Mô hình hoạt động của hộ kinh doanh

Hộ kinh doanh theo hướng dẫn tại Điều 66 Nghị định 78/2015/NĐ-CP là cơ sở do một cá nhân hoặc một nhóm người gồm các cá nhân là công dân Việt Nam đủ 18 tuổi, có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, hoặc một hộ gia đình làm chủ, chỉ được đăng ký kinh doanh tại một địa điểm, sử dụng dưới mười lao động và chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình đối với hoạt động kinh doanh. Hộ kinh doanh phải đăng ký thành lập tại cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện theo quy định của pháp luật, trừ các trường hợp kinh doanh nhỏ lẻ có mức thu nhập thấp được liệt kê tại khoản 2 Điều 66 Nghị định 78/2015/NĐ-CP bao gồm: “Hộ gia đình sản xuất nông, lâm, ngư nghiệp, làm muối và những người bán hàng rong, quà vặt, buôn chuyến, kinh doanh lưu động, làm dịch vụ có thu nhập thấp” thì không phải đăng ký.

Cá nhân hoặc một nhóm người hoặc một hộ gia đình đăng ký hoạt động hộ kinh doanh chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình đối với hoạt động kinh doanh. Đặc điểm chính của hộ kinh doanh chính là hoạt động nhỏ, lợi nhuận ít cố định theo từng địa phương vì vậy mô hình hoạt động của nó cũng bị giới hạn.

Cụ thể, tại quy định ở khoản 1 và khoản 3 Điều 66 Nghị định 78/2015/NĐ-CP có nêu rõ:

  • Hộ kinh doanh chỉ được sử dụng dưới mười lao động
  • Hộ kinh doanh có sử dụng từ mười lao động trở lên phải đăng ký thành lập doanh nghiệp theo quy định của pháp luật.

Vậy có thể thấy, không quá phức tạp như những loại hình doanh nghiệp khác, cơ cấu tổ chức quản lý của hộ kinh doanh hết sức đơn giản, chỉ bao gồm: Chủ hộ và thành viên. Hộ kinh doanh không tách biệt tài sản của chủ hộ với tài sản riêng của hộ kinh doanh, vì vậy hộ kinh doanh không có tư cách pháp nhân đồng thời không thể có con dấu riêng. Mọi hoạt động được xác lập dựa trên chữ ký của chủ hộ.

Nếu còn vướng mắc, chưa rõ hoặc cần hỗ trợ pháp lý khác bạn vui lòng liên hệ bộ phận tư vấn pháp luật trực tuyến qua tổng đài điện thoại số: 1900.6162 để được giải đáp.

Trân trọng./.

Bộ phận tư vấn pháp luật doanh nghiệp - Công ty Luật TNHH Minh Khuê