Xe máy là một trong các phương tiện giao thông không thể thiếu trong quá trình hoạt động thường nhật ở nước ta. Theo đó, đây là xe cơ giới hai bánh hoặc ba bánh và các loại xe tương tự, di chuyển bằng động cơ có dung tích xy lanh từ 50cm3 trở lên, tải trọng bản thân xe không quá  400kg đối với xe máy 2 bánh hoặc khối lượng chuyên chở cho phép xác định theo giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo về môi trường phương tiện giao thông cơ giới đường bộ từ 350kg đến 500 kg được đăng ký với cơ quan nhà nước và dưới đây là thông tin về chi phí làm giấy tờ xe máy hết bao tiền?

Căn cứ pháp lý:

- Nghị định số 140/2016/NĐ-CP ngày 10/10/2016 của chính phủ về lệ phí trước bạ.

- Thông tư số 229/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý lệ phí đăng ký, cấp biển phương tiện giao thông cơ giời đường bộ.

- Thông tư 257/2016/TT-BTC của Bộ tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý, dử dụng phí công chứng; phí chứng thực; phí thẩm định tiêu chuẩn, điều kiện hành nghề công chứng; chi phí thẩm định điều kiện hoạt động Văn phòng công chứng; Lệ phí cấp thẻ công chứng viên

- Thông tư sô 15/2014/TT-BCA ngày 4/4/2014 của Bộ Công an quy định về đăng ký xe.

- Nghị quyết số 06/2020/NQ-HĐND ngày 7/7/2020 của Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội về việc ban hành một số quy định thu phí, lệ phí trên dịa bàn thành phố Hà Nội thuộc thẩm quyền quyết định của HĐND thành phố.

 

1. Lệ phí trước bạ.

Hồ sơ cần chuẩn bị nộp phí trước bạ, địa điểm nộp lệ phí trước bạ:

-Giấy tờ, hồ sơ cần chuẩn bị:

+ Giấy chứng nhận xuất xưởng của xe: 1 bản phô tô + 1 bản gốc (để đối chiếu).

+ Hóa đơn giá trị gia tăng của cửa hàng bán xe: 1 bản photo + 1 bản gốc (để đối chiếu).

+ Tờ khai lệ phí trước bạ: 02 bản mẫu, xin mẫu tại chi cục thuế và điền đầy đủ thông tin ( bạn nhớ cầm theo bút viết để chủ đông).

- Địa điểm nộp lệ phí trước bạ: Chi cục thuế quận/ huyện.

Theo quy định tại Điều 3 nghị định số 140/2016/NĐ-CP thì tổ chức cá nhân có tài sản thuộc đối tượng chịu lệ phí trước bạ thì phải nộp lệ phí trước bạ khi đăng ký quyền sở hữu, quyền sử dụng tài sản với cơ quan nhà nước có thẩm quyền, trừ các trường hợp được miễn lệ phí trước bạ do pháp luật quy định cụ thể.

Lệ phí trước bạ phải nộp được tính theo công thức sau:

Lệ phí trước bạ = Mức thu lệ phí trước theo tỷ lệ (%) x Giá tính lệ phí trước bạ.

Trong trường hợp khi các chủ thể mua xe máy mới và đăng ký tại nơi thường trú là Hà Nội (thành phố trực thuộc trung ương) thì theo Điểm a Khoản 4 Điều 7 Nghị định 140/2016/NĐ-CP mức thu lệ phí trước bạ theo tỷ lệ (%) là 5% theo quy định của pháp luật.

Giá tính lệ phí trước bạ sẽ tùy từng trường hợp cụ thể, phụ thuộc vào giá mua thực tế, loại xe và nhà sản xuất, giá tính lệ phí trước bạ khác nhau.

Phí trước bạ đối với xe cũ:

Theo Điều 5 và điểm b khoản 4 Nghị định 140/2016/NĐ-CP, lệ phí trước bạ khi đăng ký quyền sở hữu xe máy từ lần thứ hai trở đi bằng giá tính lệ phí trước bạ nhân 1%.

Công thức tính lệ phí trước bạ trong trường hợp đăng ký quyền sở hữu xe máy lần hai trở đi:

Lệ phí trước bạ = Giá tính lệ phí trước bạ x 1%.

Như vậy, ta nhận thấy, theo quy định của pháp luật, để tính được lệ phí trước bạ khi mua xe máy cần phải biết được giá tính lệ phí trước bạ của từng loại xe, sau đó nhân với tỷ lệ % (giá tính lệ phí trước bạ không phải là giá mà cửa hàng, đại lý xe máy niêm yết).

 

2. Lệ phí cấp mới giấy đăng ký kèm theo biển số:

Hồ sơ cần chuẩn bị để đăng ký cấp biển số xe máy, địa điểm nộp lệ phí cấp mới giấy đăng ký kèm theo biển số:

- Giấy tờ cần chuẩn bị:

+ Sổ hộ khẩu (bản photo) đối với trường hợp cá nhân, hoặc giấy giới thiệu cơ quan, tổ chức đối với trường hợp chủ xe là cơ quan, tổ chức đó. Cần mang theo hộ khẩu chính để đổi chiếu.

+ Chứng minh nhân dân/căn cước công dân/căn cước công dân gắn chíp (tất cả phải mang bản gốc để đối chiếu)

+ Giấy khai đăng ký xe.

+ Giấy kiểm tra chất lượng xuất xưởng và giấy chứng nhận chất lượng xe đủ iêu chuẩn lưu thông trên đường.

+ Hóa đơn giá trị gia tăng của xe.

+ Lệ phí trước bạ.

- Địa điểm nộp lệ phí cấp mới giấy chứng đưang ký kèm theo biển số: Công an quận, huyện, thị xã hay thành phố tỉnh.

Theo quy định tại Điểu 2 Thông tư sô 229/2016/TT-BTC có nội dung như sau:

"Tổ chức, cá nhân khi được cơ quan công an cấp giấy đăng ký và biển số phương tiện giao thông thì cần phải nộp lệ phí theo quy định tại thông tư này."

Theo đó, thông tư số 229/2016/TT-BTC của Bộ tài chính đã ghi nhận về lệ phí cấp mới giấy đăng ký kèm theo biển số. Vì vậy, khi các chủ thể làm thủ tục đăng ký xe mới mua thì phải nộp lệp phí cấp mới giấy đăng ký kèm theo biển. Mức nộp lệ phí cấp mới giấy đăng ký kèm theo biển. Mức nộp lệ phí cấp mới giấy đăng lý kèm theo biển số cũng được quy định tại bảng ban hành kèm thông tư 229/2016/TT-BTC. Cụ thể:

- Mức phí cấp biển số xe máy đối với xe từ 15 triệu đồng trở xuống:

Theo điều 5 Thông tư 229/2016/TT-BTC, mức thu lệ phí đăng ký cấp biển xe máy được quy định theo từng khu vực như sau:

+ Khu vực I: 500.000 đồng - 01 triệu đồng.

+ Khu vực II: 200.000 đồng.

+ Khu vực III: 500.000 đồng.

- Mức phí cấp biển sỗ xe máy đối với xe máy từ trên 15 - 40 triệu đồng:

+ Khu vực I: 01 - 02 triệu đồng.

+ Khu vực II: 400.00 đồng.

+ Khu vực III: 50.000 đồng.

- Mức phí cấp biển số xe máy đối với xe trên 40 riệu đồng:

+ Khu vực I: 02-04 triệu đồng.

+ Khu vực II: 800.000 đồng.

+ Khu vực III: 50.000 đồng.

- Mức phí cấp biển số xe máy đối với xe máy 3 bán cho người tàn tật:

+ Khu vực I: 50.000 đồng

+ Khu vực II: 50.000 đồng.

+ Khu vực III: 50.000 đồng

- Lưu ý các vấn đề sau:

+ Trị giá xe để tính lện phí cấp biển theo giá trị lệ phí trước bạ.

+ Khu vực I gồm Thành phố Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh.

+ Khu vực II gồm các thành phố trực thuộc Trung ương (trừ Thành phố Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh), các thành phố trực thuộc tỉnh và các thị xã.

+ Khu vực III gồm các khu vực khác ngoài khu vực I và khu vực II nêu trên.

Bên cạnh đó, theo Khoản Điều 5 Thông tư số 229/2016/TT-BTC quy định:

"2. Căn cứ mục I Biểu mức thu này, Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh ban hành mwucs thu cụ thể phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương."

Do đó, trong trường hợp này, khi các chủ thể thực hiện việc đăng ký xe ở Hà Nội, mức nộp lệ phí cấp mới giấy đăng ký kèm theo biển số được xác định theo quy định do Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội ban hành.

Theo nghị quyết số 09/2020/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội ban hành ngày 07 tháng 07 năm 2020, mức nộp lệ phí cấp mới đăng ký xe kèm biển số phụ thuộc vào giá tính lệ phí trước bạ. 

 

3. Phí công chứng hợp đồng mua bán xe:

Căn cứ Điều 40 41, Luật công chứng năm 2014, thủ tục công chứng hợp đồng mua bán xe đươc chuẩn bị các giấy tờ sau đây:

- Phiếu yêu cầu công chứng, trong đó có thông tin về họ tên, địa chỉ người yêu cầu công chứng, nội dung cần công chứng, danh mục giấy tờ gửi kèm theo; tên tổ chức hành nghề công chứng, họ tên người tiếp nhận hồ sơ yêu cầu công chứng, thời điểm tiếp nhận hồ sơ.

- Dự thảo hợp đồng (đối với trường hợp hợp đồng đã được soạn thảo sẵn).

- Bản sao giấy tờ tùy thân của người yêu cầu công chứng (chứng minh nhân dân/ căn cước công dân/ căn cước công dân gắn chíp của 02 vợ chống bên bán và bên mua. Nếu độc thân thì có Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân; sổ hộ khẩu của 02 bên).

- Bản sao giấy đăng ký xe.

- Bản sao đăng kiểm xa (đối với ô tô).

Địa điểm công chứng:

Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn.

Phí khi công chứng hợp đồng mua bán tài sản: Theo quy định pháp luật sẽ được tính trên giá trị tài sản căn cứ thông tư 257/2016/TT-BTC, Thông tư 111/2017/TT-BTC.

Cụ thể:

STT Giá trị tài sản hoặc giá trị hợp đồng, giao dịch Mức thu (đồng/trường hợp)
1 Dưới 50 triệu đồng 50
2 Từ 50 triệu đồng - 100 triệu đồng 100
3 Từ trên 100 triệu đồng - 01 tỷ đồng 0.1% giá trị tài sản hoặc hợp đồng, giao dịch
4 Từ trên 01 tỷ đồng - 3 tỷ đồng 01 triệu đồng + 0.06% của phần giá trị tài sản hoặc giá trị hợp đồng, giao dịch vượt quá 1 tỷ đồng
5 Từ trên 03 tỷ đồng - 5 tỷ đồng 2.2 triệu đồng + 0.05% của phần giá trị tài sản hoặc giá trị hợp đồng, giao dịch vượt quá 3 tỷ đồng
6 Từ trên 05 tỷ đồng - 10 tỷ đồng 3.2 triệu đồng + 0.04% của phần giá trị tài sản hoặc giá trị hợp đồng, giao dịch vượt quá 5 tỷ đồng
7 Từ trên 10 tỷ đồng - 100 tỷ đồng 5.2 triệu đồng + 0.02% của phần giát rị tài sản hoặc giá trị hợp đồng, giao dịch vượt quá 10 tỷ đồng
8 trên 100 tỷ đồng 32.2 triệu đồng + 0.02% của phần giát rị tài sản hoặc giá trị hợp đồng, giao dịch vượt quá 100 tỷ đồng (mức thu tối đa là 70 triệu đồng /trường hợp)

Trên đây là toàn bộ thông tin hữu ích xoay quanh vấn đề lệ phí cấp đăng ký xe và biển số tại Hà Nội là bao nhiêu, nếu còn bất kỳ thắc mắc nào liên quan đến vấn đề này hoặc các vấn đề pháp lý khác thì vui lòng liên hệ đến tổng đài tư vấn pháp luật trực tuyến 24/7 qua số hotline 1900.6162 để được tư vấn và hỗ trợ nhiệt tình. Xin chân thành cảm ơn