1. Đảng viên đánh người bị xử lý như thế nào ?

Thưa Luật sư cho tôi hỏi chú tôi là Đảng viên, đợt vừa rồi, chú tôi có gây gổ đánh nhau với chị A do quá tức giận vì việc chị ấy đổ rác không đúng nơi quy định, tôi thấy có nhiều người bảo có quy định mới thay thế quy định 181 trước đó, không biết là ở quy định mới này, chú tôi có bị xử lý gì không? hay có bị cách chức hay khai trừ khỏi Đảng gì không?
Mong Luật sư tư vấn cho tôi. Cám ơn Luật sư.

>> Luật sư tư vấn pháp luật Dân sự, gọi: 1900.6162

Luật sư tư vấn:

- Thứ nhất là về thời hiệu xử lý kỷ luật

Căn cứ theo Điều 3 Quy định 102-QĐ/TW năm 2017 về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm do Ban Chấp hành Trung ương ban hành có quy định cụ thể như sau:
Điều 3. Thời hiệu xử lý kỷ luật
1- Thời hiệu xử lý kỷ luật về Đảng là thời hạn được quy định trong Quy định này mà khi hết thời hạn đó thì đảng viên có hành vi vi phạm không bị xử lý kỷ luật.
a) Thời hiệu xử lý kỷ luật đảng được quy định như sau:
- 5 năm đối với những hành vi vi phạm đến mức phải kỷ luật bằng hình thức khiển trách.
- 10 năm đối với những hành vi vi phạm đến mức phải kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo hoặc cách chức.
b) Thời hiệu xử lý kỷ luật được tính từ thời điểm có hành vi vi phạm. Nếu trong thời hạn xử lý kỷ luật được quy định tại Điểm a Khoản này, đảng viên có hành vi vi phạm mới thì thời hiệu xử lý kỷ luật đối với vi phạm cũ được tính lại kể từ thời điểm thực hiện hành vi vi phạm mới.
2- Không áp dụng thời hiệu xử lý kỷ luật đảng đối với những hành vi vi phạm đến mức phải kỷ luật bằng hình thức khai trừ; vi phạm về chính trị nội bộ; về an ninh, quốc phòng, đối ngoại có xâm hại đến lợi ích quốc gia và việc sử dụng văn bằng, chứng chỉ, chứng nhận không hợp pháp.
Theo quy định trên có nghĩa là tại thời điểm này vẫn còn thời hiệu xử lý kỷ luật

- Thứ hai là những trường hợp nào thì chưa xem xét, xử lý kỷ luật và không xử lý kỷ luật:

Căn cứ theo Điều 5 Quy định 102-QĐ/TW năm 2017 về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm do Ban Chấp hành Trung ương ban hành có quy định cụ thể như sau
Điều 5. Các trường hợp chưa xem xét, xử lý kỷ luật và không xử lý kỷ luật
1- Đảng viên vi phạm đang trong thời gian mang thai, nghỉ thai sản, đang mắc bệnh hiểm nghèo hoặc đang mất khả năng nhận thức, bị ốm nặng đang điều trị nội trú tại bệnh viện được cơ quan y tế có thẩm quyền theo quy định của pháp luật (từ cấp huyện trở lên) xác nhận thì chưa xem xét, xử lý kỷ luật.
2- Đảng viên vi phạm đã qua đời, tổ chức đảng xem xét, kết luận, không xử lý kỷ luật, trừ trường hợp đảng viên đó vi phạm kỷ luật đặc biệt nghiêm trọng.
Khoản này được hướng dẫn bởi Hướng dẫn 04-HD/UBKTTW năm 2018
- Căn cứ Quy định số 102-QĐ/TW, ngày 15-11-2017 của Bộ Chính trị về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm:
Ủy ban Kiểm tra Trung ương hướng dẫn thực hiện một số Điều trong Quy định số 102-QĐ/TW, ngày 15-11-2017 của Bộ Chính trị như sau: ...
Điều 5. Các trường hợp chưa xem xét, xử lý kỷ luật và không xử lý kỷ luật
* Khoản 1, Điều 5
“Đảng viên vi phạm đang trong thời gian mang thai, nghỉ thai sản, đang mắc bệnh hiểm nghèo hoặc đang mất khả năng nhận thức, bị ốm nặng đang điều trị nội trú tại bệnh viện được cơ quan y tế có thẩm quyền theo quy định của pháp luật (từ cấp huyện trở lên) xác nhận thì chưa xem xét, xử lý kỷ luật”.
- “Bệnh hiểm nghèo” là bệnh nguy hiểm đến tính mạng của người bị mắc do cơ quan nhà nước có thẩm quyền quy định.
- Thời gian chưa xem xét, xử lý kỷ luật nêu trên không tính vào thời hiệu xử lý kỷ luật về Đảng.
Ví dụ: Đảng viên A vi phạm cách đây 4 năm, khi tổ chức đảng có thẩm quyền xem xét, kỷ luật về Đảng thì đồng chí bị ốm phải điều trị nội trú ở bệnh viện thì thời gian điều trị này không tính vào thời hiệu xử lý kỷ luật.

- Thứ ba là Đảng viên đánh nhau sẽ bị xử lý như thế nào theo quy định mới:

Căn cứ theo Điều 33 Quy định 102-QĐ/TW năm 2017 về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm do Ban Chấp hành Trung ương ban hành có quy định cụ thể như sau:
Điều 33. Vi phạm về đạo đức, nếp sống văn minh
1- Đảng viên vi phạm một trong các trường hợp sau gây hậu quả ít nghiêm trọng thì kỷ luật bằng hình thức khiển trách:
a) Tổ chức việc cưới, việc tang, các ngày lễ, tết, sinh nhật, mừng thọ, kỷ niệm ngày cưới, mừng nhà mới, lên chức, chuyển công tác xa hoa, lãng phí hoặc trái quy định.
b) Vi phạm các quy định về cấm uống rượu, bia làm ảnh hưởng đến tư cách đảng viên.
c) Có hành vi quấy rối tình dục dưới mọi hình thức.
d) Quậy phá, gây go, đánh nhau hoặc có hành vi thiếu văn hóa làm mất an ninh, trật tự công cộng.
2- Trường hợp vi phạm đã bị xử lý kỷ luật theo quy định tại Khoản 1 Điều này mà tái phạm hoặc vi phạm lần đầu gây hậu quả nghiêm trọng hoặc vi phạm một trong các trường hợp sau thì kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo hoặc cách chức (nếu có chức vụ):
a) Tổ chức việc cưới, việc tang với quy mô lớn, kéo dài nhiều ngày; tổ chức giỗ, sinh nhật, mừng thọ, lên chức, mừng nhà mới với quy mô lớn gây phản cảm hoặc gây dư luận bức xúc trong nhân dân, bị xã hội lên án.
b) Thiếu trách nhiệm hoặc vì động cơ cá nhân mà dung túng hoặc kích động người khác vi phạm pháp luật.
3- Trường hợp vi phạm quy định tại Khoản 1, Khoản 2 Điều này gây hậu quả rất nghiêm trọng hoặc vi phạm một trong các trường hợp sau thì kỷ luật bằng hình thức khai trừ:
a) Là lãnh đạo, chỉ huy nhưng có hành vi xúc phạm nghiêm trọng đến nhân phẩm, danh dự hoặc dùng nhục hình đối với cán bộ, chiến sĩ, nhân viên dưới quyền.
b) Là cấp dưới nhưng có hành vi xúc phạm nghiêm trọng đến nhân phẩm, danh dự hoặc hành hung cán bộ lãnh đạo, quản lý, chỉ huy và đồng nghiệp.
Như vậy có nghĩa lầ nó chia làm ba trường hợp cụ thể nư trên, đồng thời, cùng với đó, theo quy định tại Khoản 5 Điều 3 Quy định 102-QĐ/TW năm 2017 về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm do Ban Chấp hành Trung ương ban hành cũng có quy định cụ thể về Vi phạm gây hậu quả ít nghiêm trọng, Vi phạm gây hậu quả nghiêm trọng, Vi phạm gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng, cụ thể như sau:
Vi phạm gây hậu quả ít nghiêm trọng Vi phạm gây hậu quả nghiêm trọng Vi phạm gây hậu quả rất nghiêm trọng Vi phạm gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng
Đặc điểm Có tính chất, mức độ, tác hại không lớn, làm ảnh hưởng xấu đến uy tín của bản thân và tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị nơi đảng viên sinh hoạt, công tác. Có tính chất, mức độ, tác hại lớn, gây dư luận xấu trong cán bộ, đảng viên và nhân dân, làm giảm uy tín của bản thân và tổ chức đảng, Cơ quan, đơn vị nơi đảng viên sinh hoạt, công tác. Có tính chất, mức độ, tác hại rất lớn, gây dư luận xấu, rất bức xúc trong cán bộ, đảng viên và nhân dân, làm mất uy tín của bản thân và tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị nơi đảng viên sinh hoạt, công tác. Có tính chất, mức độ, tác hại đặc biệt lớn, phạm vi ảnh hưởng rộng, gây phẫn nộ trong cán bộ, đảng viên và nhân dân, làm mất tư cách của đảng viên và vai trò lãnh đạo của tổ chức đảng hoặc gây thiệt hại lớn về tài sản, sức khỏe, tính mạng của người khác.
Nếu còn vướng mắc, chưa rõ hoặc cần hỗ trợ pháp lý khác bạn vui lòng liên hệ bộ phận tư vấn pháp luật trực tuyến qua tổng đài điện thoại gọi ngay số: 1900.6162 để được giải đáp. Rất mong nhận được sự hợp tác!

>> Xem thêm:  Trẻ em phạm tội dưới 16 tuổi thì phải xử lý như thế nào ? Xử lý hành vi xâm phạm quyền trẻ em ?

2. Tư vấn về việc hàng xóm vào nhà gây rối, vu khống đánh người ?

Kính chào Luật Minh Khuê, Tôi có một vấn đề mong các luật sư giải đáp: Ông A say rượu và vào nhà tôi chửi bới hăm doạ và đập phá tài sản nhà tôi làm vỡ ấm chén và miếng kính mặt bàn trị giá trên 500 nghìn đồng. Và trong lúc đập phá ông A do say rượu và đứng không vững nên ngã và có bị thương một chút ở đuôi lông mày trái vết thương chỉ bằng cái đầu đũa và chảy máu.

Trong lúc xảy ra sự việc ấy thì bố tôi có can ngăn ông A và kéo áo ông A lôi ra ngoài đường không cho ở trong nhà tôi. Và đến bây giờ thì ông A lại vu khống cho bố tôi là đánh ông A ngay trong nhà tôi.

Vì vậy gia đình tôi có phải đền bù thiệt hại cho ông A và ông A và pháp luật sẽ giải quyết như thế nào về trường hợp này ạ?

Tôi xin chân thành cảm ơn!

Người gửi: T.B

>> Luật sư tư vấn pháp luật hình sự, gọi: 1900.6162

Trả lời:

- Thứ nhất, về việc ông A đập phá đồ đạc của nhà bạn:

Hành vi đập phá tài sản của người khác là hành vi vi phạm pháp luật. Tuy nhiên, tùy theo mức độ hư hỏng tài sản mà sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự. Hành vi hủy hoại hoặc cố ý làm hư hỏng tài sản của người khác gây thiệt hại từ 2 triệu đồng thì có thể phải chịu trách nhiệm hình sự theo Điều 178 Bộ luật hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017).

Người nào hủy hoại hoặc cố ý làm hư hỏng tài sản của người khác trị giá từ 2.000.000 đồng..." hoặc

dưới 2.000.000 đồng nhưng "đã bị xử phạt vi phạm hành chính về một trong các hành vi quy định tại Điều này mà còn vi phạm" hoặc "đã bị kết án về tội này, chưa được xóa án tích mà còn vi phạm" hoặc "gây ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự, an toàn xã hội" hoặc "tài sản là phương tiện kiếm sống chính của người bị hại và gia đình họ' hoặc "tài sản là di vật, cvật".

Nếu hành vi hủy hoại tài sản đó chưa tới mức truy cứu trách nhiệm hình sự thì có thể bị xử phạt vi phạm hành chính từ hai triệu đồng đến năm triệu đồng theo quy định tại điểm a khoản 2 Điều 15 Nghị định số 167/2013/NĐ-CP.

- Thứ hai, về hành vi gia đình bạn can ngăn ông A

Trong lúc ông A chửi bới và đập phá đồ đạc của gia đình bạn thì bố bạn có can ngăn ông A và kéo áo ông A lôi ra ngoài đường không cho ở trong nhà bạn. Đây là hành vi chống trả một cách cần thiết với ông A là người đang có hành vi xâm phạm đến danh dự và tài sản người khác.

Theo Điều 22 BLHS thì phòng vệ chính đáng không phải là tội phạm.

Việc phòng vệ chính đáng nói trên phải đảm bảo các điều kiện sau:

- Hành vi tấn công của người có hành vi vi phạm phải là đang hiện hữu xâm phạm đến lợi ích của Nhà nước, của tổ chức, bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng của công dân.

- Người phòng vệ có sự chống trả lại một cách cần thiết người đang có hành vi tấn công ngay cả những trường hợp có biện pháp khác tránh được sự tấn công (sự chống trả này phải phù hợp với tính chất, mức độ nguy hiểm của hành vi tấn công đặt trong hoàn cảnh cụ thể ).

Do vậy hành vi của bố bạn là sự phòng vệ chính đáng để bảo vệ quyền lợi của chính gia đình mình, không bị coi vi phạm pháp luật. Hơn nữa, trước lúc bố bạn can ngăn ông A thì ông A tự ngã do say rượu không đứng vững nên không có mối quan hệ nhân quả giữa hành vi của bố bạn và việc ông A bị thương. Từ các căn cứ trên, gia đình bạn sẽ không có nghĩa vụ bồi thường cho ông A. Thêm váo đó, Hành vi vu khống của ông A có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định trên.

Trên đây là thư tư vấn của chúng tôi về vấn đề của bạn. Hy vọng bạn sẽ sớm giải quyết được vấn đề! Trân trọng./.

>> Xem thêm:  Mang dao phòng thân có được pháp luật cho phép không ? Dùng dao đâm người khác phạm tội gì ?

3. Tư vấn viết giấy cam kết buộc bên đánh người phải chịu trách nhiệm về sau ?

Thưa luật sư, xin hỏi: Gia đình tôi có con bị đánh đã phải nhập viện và người đánh đã xin lỗi và bồi thường. Nhưng chúng tôi muốn bên kia phải viết một cái giấy cam kết với nội dung Chịu hoàn toàn trách nhiệm nếu sau này xảy ra thương tật , biến chứng đối với con tôi thì phải viết như thế nào ạ ?
Tôi xin chân thành cảm ơn!
Người gửi: H.P

>> Luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến qua điện thoại gọi: 1900.6162

Trả lời:

Theo quy định của pháp luật thì không có quy định nào về việc viết giấy cam kết chịu hoàn toàn trách nhiệm nếu sau này xảy ra thương tật, biến chứng. Việc hai bên thực hiện thỏa thuận sẽ dựa trên pháp luật có quy định về về việc bồi thường thiệt hại.

Như vậy, gia đình bạn và bên gây thương tích cho con bạn có thể thỏa thuận về về mức bồi thường, hình thức bồi thường, phương thức bồi thường trong biên bản thỏa thuận về việc bồi thường. Để rõ hơn về các khoản tiền mà bên gây thương tích phải bồi thường cho gia đình bạn, theo hướng dẫn của TANDTC thì:

"1. Thiệt hại do sức khoẻ bị xâm phạm

Thiệt hại do sức khoẻ bị xâm phạm được bồi thường bao gồm:

1.1. Chi phí hợp lý cho việc cứu chữa, bồi dưỡng, phục hồi sức khoẻ và chức năng bị mất, bị giảm sút của người bị thiệt hại bao gồm: tiền thuê phương tiện đưa người bị thiệt hại đi cấp cứu tại cơ sở y tế; tiền thuốc và tiền mua các thiết bị y tế, chi phí chiếu, chụp X quang, chụp cắt lớp, siêu âm, xét nghiệm, mổ, truyền máu, vật lý trị liệu... theo chỉ định của bác sỹ; tiền viện phí; tiền mua thuốc bổ, tiếp đạm, tiền bồi dưỡng phục hồi sức khoẻ cho người bị thiệt hại theo chỉ định của bác sỹ; các chi phí thực tế, cần thiết khác cho người bị thiệt hại (nếu có) và các chi phí cho việc lắp chân giả, tay giả, mắt giả, mua xe lăn, xe đẩy, nạng chống và khắc phục thẩm mỹ... để hỗ trợ hoặc thay thế một phần chức năng của cơ thể bị mất hoặc bị giảm sút của người bị thiệt hại (nếu có).

1.2. Thu nhập thực tế bị mất hoặc bị giảm sút của người bị thiệt hại. Nếu trước khi sức khoẻ bị xâm phạm người bị thiệt hại có thu nhập thực tế, nhưng do sức khoẻ bị xâm phạm họ phải đi điều trị và do đó khoản thu nhập thực tế của họ bị mất hoặc bị giảm sút, thì họ được bồi thường khoản thu nhập thực tế bị mất hoặc bị giảm sút đó.

1.3. Chi phí hợp lý và phần thu nhập thực tế bị mất của người chăm sóc người bị thiệt hại trong thời gian điều trị.

1.4. Trong trường hợp sau khi điều trị, người bị thiệt hại mất khả năng lao động và cần có người thường xuyên chăm sóc (người bị thiệt hại không còn khả năng lao động do bị liệt cột sống, mù hai mắt, liệt hai chi, bị tâm thần nặng và các trường hợp khác do cơ quan nhà nước có thẩm quyền quy định bị suy giảm khả năng lao động vĩnh viễn từ 81% trở lên) thì phải bồi thường chi phí hợp lý cho việc chăm sóc người bị thiệt hại."

Ngoài ra, người gây thiệt hại còn phải trả một khoản tiền gọi là "bù đắp tổn thất về tinh thần":

- Trường hợp các bên thỏa thuận được về số tiền này: Công nhận sự thỏa thuận giữa các bên.

- Trường họp các bên không thỏa thuận được về số tiền này: Tòa án sẽ quyết định và không quá 100 lần mức lương cơ sở (tức không quá: 100 x 1.490.000 = 149.000.000 đồng).

Như vậy, bạn có thể thỏa thuận với người đã gây thương tích cho con bạn theo các quy định trên. Và việc thỏa thuận này phải không vi phạm các quy định pháp luật và đạo đức xã hội.

Trường hợp trong bản tư vấn có điều gì gây nhầm lẫn, chưa rõ ràng hoặc thông tin nêu trong bản tư vấn khiến quý khách chưa hiểu hết vấn đề, rất mong nhận được phản ánh của quý khách tới địa chỉ email Tư vấn pháp luật dân sự miễn phí qua Email hoặc tổng đài tư vấn trực tuyến 1900.6162. Chúng tôi sẵn sàng giải đáp.

>> Xem thêm:  Quy định về người mất năng lực hành vi dân sự? Người bị tâm thần đánh người thì có bị xử phạt hay không?

4. Đánh người vô cớ thì xử lý như thế nào ?

Xin chào luật sư,em có câu hỏi xin được tư vấn: Trong 1 lần mình về dưới quê của 1 người bạn gái để lấy thông tin về vụ việc bạo lực gia đình viết bài cho báo. Ngày hôm đó đi về mình rất mệt mỏi vì gặp mưa lớn, về đến nhà thì mình chỉ nói một câu trong công việc như sau: "đi mất 1 ngày tốn mấy trăm mà không được gì" câu nói này bị người bạn mang đi nói cho người nhà gia đình của người bạn gái mà mình đi xuống lấy thông tin.

Rồi người chị 2 của người bạn gái mình đi về cùng này khi được nghe người bạn nói rằng mình nói câu đó và rồi trong 1 lần bạn bè đi hát người chị 2 này thấy mình ngồi trong phòng hát cùng với mấy người bạn nữa....đã lao vào đánh mình. Và áp đặt cho mình cái tội bữa nọ đi về dưới quê không phải viết bài mà đi làm việc đó chỉ để tiếp cận và chiếm đoạt, lợi dụng em gái của họ.

Vậy mình xin được hỏi nếu việc đánh mình vô cớ mà chưa hỏi hay chưa nghe giải thích và hạ thấp nhân phẩm, tư cách của mình như vậy thì sẽ bị xử lý như thế nào? Vì mình đã hẹn gặp riêng để nói, trình bày nhưng người ta không chấp nhận và luôn coi mình dơ bẩn theo cái suy nghĩ của bà chị 2 đó. Điều kiện mình muốn được giải quyết: mình muốn người chị đó phải nhận xin lỗi mình trước toàn thể bạn bè có mặt trong buổi đi hát đó và toàn bộ mọi người trong công ty nơi mình đang làm có được tòa án chấp thuận không ạ!

Xin cám ơn!

Người gửi: N.V.T

Đánh người vô cớ và xúc phạm danh dự nhân phẩm của người khác thì xử lý như thế nào?

Luật sư tư vấn pháp luật dân sự trực tuyến gọi: 1900.6162

Trả lời

Trong trường hợp của bạn, hiện tại bạn hãy báo với công an xã về hành vi của họ. Công an xã sẽ đến can thiệp để giải quyết tình trạng trên.

Căn cứ theo quy định tại Điểm a Khoản 1 Điều 5 Nghị định số 167/2013/NĐ-CP,

Phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 100.000 đồng đến 300.000 đồng đối với hành vi:

Có cử chỉ, lời nói thô bạo, khiêu khích, trêu ghẹo, xúc phạm danh dự, nhân phẩm của người khác”.

Trường hợp của bạn nếu bạn yêu cầu xin lỗi công khai mà người có hành vi không thực hiện thì bạn có thể khởi kiện ra Toàn án về những hành vi trên để yêu cầu Toà án giải quyết về việc bồi thường thiệt hại do tổn thất về tinh thần, danh dự, nhân phẩm theo quy định của BLDS.

Mọi vướng mắc pháp lý vui lòng trao đổi trực tiếp với đội ngũ luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến qua tổng đài điện thoại: 1900.6162 để được tư vấn, hỗ trợ trực tiếp.

>> Xem thêm:  Xác định trách nhiệm bồi thường thiệt hại thuộc về cá nhân hay công ty ?

5. Uống rượu say rồi đánh người sẽ bị xử lý như thế nào ?

Chào Luật sư! Em xin hỏi Luật sư một vụ việc như sau được không ạ? Nhân dịp cuối năm, chào đón năm mới, đón tết, nhóm bạn em tổ chức đi ăn uống. Trong quá trình ăn uống có uống rượu bia, nhiều bạn đã say. Trong khi say thì có hai người có anh A và anh Bbất đồng quan điểm và cãi nhau, mặc dù được mọi người can ngăn nhưng hai bạn đó vẫn không dừng lại. Đột nhiên anh A cầm lấy chai bia đang uống đập vào đầu anh B.
Hai bên lao vào đánh nhau, mọi người can ngăn và lôi được hai người ra ngoài. Anh B bị đánh thì chảy máu ở đầu rất nhiều và phải đi bệnh viện khẩu 3 múi. Sáng hôm sau khi tỉnh rượu, anh A đã đến thăm, xin lỗi và bồi thường. Vậy Luật sư cho em hỏi nếu anh B khởi kiện thì sẽ bị xử lý như thế nào?

>> Luật sư tư vấn pháp luật Hình sự về hành vi đánh người, gọi:1900.6162

Luật sư tư vấn:

- Trường hợp này của bạn do bạn không nói rõ là bạn của bạn (anh B) bị tỷ lệ thương tích là bao nhiêu, nên rất khó để xác định hành vi này sẽ bị xử lý với mức xử phạt như thế nào. Nhưng hành vi anh A dùng chai bia đánh vào đầu anh B khiến anh B chảy máu thì đã vi phạm điều 134 BLHS tội cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại sức khoẻ của người khác, vì chai bia được coi là hung khí nguy hiểm:

Điều 134. Tội cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khoẻ của người khác

1. Người nào cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác mà tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 11% đến 30% hoặc dưới 11% nhưng thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm:

a) Dùng hung khí nguy hiểm hoặc thủ đoạn gây nguy hại cho từ 02 người trở lên;

b) Dùng a-xít sunfuric (H2SO4) hoặc hóa chất nguy hiểm khác gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác;

c) Gây cố tật nhẹ cho nạn nhân;

d) Phạm tội 02 lần trở lên;

đ) Phạm tội đối với 02 người trở lên;

e) Đối với người dưới 16 tuổi, phụ nữ mà biết là có thai, người già yếu, ốm đau hoặc người khác không có khả năng tự vệ;

g) Đối với ông, bà, cha, mẹ, người nuôi dưỡng mình, thầy giáo, cô giáo của mình;

h) Có tổ chức;

i) Lợi dụng chức vụ, quyền hạn;

k) Phạm tội trong thời gian đang bị tạm giữ, tạm giam, đang chấp hành hình phạt tù hoặc đang bị áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc, đưa vào trường giáo dưỡng, cơ sở cai nghiện bắt buộc;

l) Thuê gây thương tích hoặc gây tổn hại sức khỏe hoặc gây thương tích hoặc gây tổn hại sức khỏe do được thuê;

m) Có tính chất côn đồ;

n) Tái phạm nguy hiểm;

o) Đối với người đang thi hành công vụ hoặc vì lý do công vụ của nạn nhân."

- Tuỳ vào tỷ lệ thương tích của của nạn nhân để xác minh khung hình phạt về tội cố ý gây thương tích. Đối với trường hợp này của anh A dùng chai bia đánh vào đầu anh B thương tích dù không thật sự lớn nhưng vẫn đủ yêu tố cấu thành hình sự. Hành vi trên có thể vi phạm điểm a, khoản 1, điều 134, luật này. Thuộc trường hợp dùng hung khí nguy hiểm, vì chai bia cũng là hung khí nguy hiểm.

>> Tham khảo bài viết sau đây: Cố ý gây thương tích sẽ bị xử phạt như thế nào theo Luật hình sự mới

Nếu còn vướng mắc, chưa rõ hoặc cần hỗ trợ pháp lý khác bạn vui lòng liên hệ bộ phận tư vấn pháp luật trực tuyến qua tổng đài điện thoại gọi ngay số: 1900.6162 để được giải đáp.

Rất mong nhận được sự hợp tác!

Trân trọng./.

Bộ phận tư vấn pháp luật Hình sự - Công ty luật Minh Khuê

>> Xem thêm:  Thủ tục yêu cầu người bị hại hoàn trả tiền bồi thường ?