Cơ sở lý luận của việc cần giám sát thực hiện Luật Trợ giúp pháp lý

 Luật này còn là tuyên ngôn nhân quyền của Nhà nước Việt Nam về vấn đề công lý khi khẳng định quyền được TGPL của người nghèo và các nhóm dân cư thiệt thòi, dễ bị tổn thương được Nhà nước có trách nhiệm bảo đảm để họ có quyền bình đẳng tiếp cận dịch vụ pháp lý có chất lượng như các công dân khác. Việc giám sát thực hiện Luật này có vị trí rất quan trọng vì thông qua số vụ việc và lĩnh vực pháp luật người dân thường có vướng mắc, cơ quan lập pháp có cơ sở để xem lại các quy định pháp luật hiện hành ở các lĩnh vực này, cơ quan quản lý cũng có căn cứ để xem lại đội ngũ công chức đang có trách nhiệm giải quyết việc của dân, không để “cái sảy nảy cái ung”. Ở nhiều quốc gia khác (Anh, Úc, Mỹ...), việc giám sát và theo dõi vụ việc TGPL đã giúp hình thành nhiều chính sách sát thực tế, phục vụ tốt cho người dân và loại bỏ được các công chức lộng quyền, vi phạm pháp luật và quy chế công vụ. Giám sát về thực hiện Luật này có thể được xem xét từ nhiều góc độ như: theo thẩm quyền của các chủ thể có trách nhiệm tổ chức thực hiện Luật; việc hình thành các tổ chức thực hiện TGPL và các tổ chức này có tuân thủ luật hay không; việc các đối tượng thuộc diện có được bảo đảm nhận dịch vụ dễ dàng và đúng đắn; nhu cầu TGPL của người dân tăng hay giảm, tập trung nhiều ở lĩnh vực pháp luật nào (ví dụ, nếu số lượng lớn vụ việc tập trung ở lĩnh vực đất đai thì phải xem lại các quy định và chính sách, xem lại đội ngũ cán bộ có thẩm quyền và trực tiếp giải quyết vấn đề đất đai...); người thực hiện TGPL có được hình thành và đáp ứng yêu cầu của người dân hay chưa; chất lượng dịch vụ TGPL so với chất lượng dịch vụ ngoài thị trường tự do như thế nào...

Trong phạm vi nghiên cứu các cách tiếp cận để giám sát thi hành luật, chúng tôi thấy, nếu tập trung việc giám sát đầu ra và cũng là mục tiêu mà Luật này hướng tới là xem các vụ việc trợ giúp đã được thực hiện có đạt chất lượng hay không, để từ đó nhìn nhận lại toàn bộ đầu vào là thể chế, cán bộ, quy trình thực hiện, các điều kiện bảo đảm v.v., sẽ rút ngắn được nhiều khâu đoạn và tập trung, không bị dàn trải. Đồng thời, qua đó còn có cơ sở để đánh giá tính hiệu quả và tính thực tiễn của Luật này.

Việc giám sát chất lượng vụ việc TGPL ở một phạm vi nhất định cho phép có được những hiểu biết sâu và rộng hơn về thực trạng đời sống pháp luật (vấn đề gì dân có nhiều vướng mắc nhất? Ở lĩnh vực nào cán bộ hay có sai sót nhất? Văn bản nào còn nhiều điểm dễ bị lợi dụng làm trái?...); quan điểm, sự tuân thủ và nhận thức của người dân về pháp luật; quan điểm và thực trạng vận dụng pháp luật để giải quyết vụ việc của dân; tính thực tiễn và những khiếm khuyết của pháp luật cũng như các quy định của pháp luật đang tác động đến đời sống của nhân dân ở mức độ nào...?

>> Luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến qua điện thoại gọi:   1900.6162

 

Cơ sở lý luận của việc cần trợ giúp pháp lý có chất lượng

Để ghi nhận những quyền cơ bản và yêu cầu các Chính phủ, đại diện lãnh thổ thành viên có nghĩa vụ tôn trọng và bảo đảm nhân quyền của các cá nhân sinh sống tại quốc gia mình, Tuyên ngôn thế giới về nhân quyền long trọng tuyên bố: “Tất cả mọi người đều bình đẳng trước pháp luật và có quyền được pháp luật bảo vệ một cách bình đẳng mà không có bất kỳ sự phân biệt đối xử nào”. Do hoạt động xét xử về hình sự gắn với việc áp dụng các hình phạt về tước tính mạng, tự do thân thể, danh dự, tước quyền về tài sản... của cá nhân nên Công ước quốc tế về các quyền dân sự và chính trị (điểm d khoản 3 Điều 14) xác định, trong quá trình xét xử về một tội hình sự, mỗi người đều có quyền đòi hỏi một cách hoàn toàn bình đẳng bảo đảm tối thiểu sau: “được có mặt trong khi xét xử và được tự bào chữa hoặc nhờ sự giúp đỡ về pháp lý do mình chọn; nếu chưa có sự giúp đỡ về pháp lý thì phải được thông báo về quyền này; trong trường hợp do lợi ích của công lý đòi hỏi, phải bố trí cho người đó một sự giúp đỡ về pháp lý mà không phải trả tiền nếu người đó không có đủ điều kiện trả”. Điều 132 Hiến pháp của Việt Nam quy định: “Quyền bào chữa của bị can, bị cáo được bảo đảm. Bị can, bị cáo có thể tự mình bào chữa hoặc nhờ người khác bào chữa cho mình. Tổ chức luật sư được thành lập để giúp bị can, bị cáo”.

“Sự giúp đỡ về pháp lý” trong các trường hợp bị đưa ra xét xử hoặc để bảo vệ quyền lợi là rất cần thiết vì pháp luật có vai trò rất quan trọng, gần như là cơ sở duy nhất để bảo vệ quyền công dân. Phải được giúp đỡ pháp lý khi vụ việc hoặc các vấn đề cụ thể của một cá nhân được các cơ quan hành chính công giải quyết (ví dụ, đề nghị cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, đề nghị miễn hoãn nghĩa vụ quân sự cho con, xác định về mức bồi thường giải toả...), hoặc vụ việc của họ được các cơ quan tiến hành tố tụng giải quyết (về hình sự, dân sự, hành chính, hôn nhân, gia đình, lao động, việc làm...), hoặc trong các quan hệ, giao dịch xã hội của họ với các công dân, tổ chức khác (ký kết hợp đồng mua bán, hợp đồng dịch vụ, việc làm...). Điều này là thực tế vì các lý do: pháp luật rất cồng kềnh, nhiều tầng nấc, phức tạp, khó hiểu, khó sử dụng, trong khi hoạt động công vụ (tiếp dân, các hành vi hành chính, quyết định hành chính, giải quyết khiếu nại, xét xử,...) vẫn còn bất cập, quan liêu, nhiều khi còn tiêu cực; trình độ “quan trí” pháp lý chưa bảo đảm ngang tầm khi áp dụng, tuân thủ pháp luật trong hoạt động công vụ; “dân trí” pháp lý chưa đủ để tiếp cận và sử dụng các quy định cụ thể trong quan hệ ứng xử đời sống thường nhật nên vi phạm luật “hồn nhiên” và đôi khi rơi vào tình trạng bi thảm, rất đáng tiếc, trong khi đó, các khiếu kiện, kết quả xử lý các vướng mắc của dân nói chung còn chưa thoả đáng, chưa bảo đảm “tâm phục, khẩu phục”. Vì vậy, nhu cầu được giúp đỡ của người dân về mặt pháp lý là khách quan để hiểu rõ vấn đề của họ pháp luật quy định thế nào? Cơ quan có thẩm quyền giải quyết đã thoả đáng chưa? Nếu thoả đáng rồi thì “chấm dứt luôn cho đỡ căng thẳng thần kinh, tốn tiền tàu xe, đi lại...”, nếu chưa thì họ cần yêu cầu nơi nào? Ai là người họ phải gặp? Và họ phải có các giấy tờ, tài liệu gì? Chứng cứ gì?... Pháp luật ban hành càng nhiều, các quan hệ xã hội được pháp luật điều chỉnh càng rộng thì nhu cầu giúp đỡ pháp lý càng tăng hơn, đa dạng, phức tạp hơn, liên quan đến thẩm quyền giải quyết của nhiều cơ quan hơn, đồng nghĩa với nguồn lực để cung ứng dịch vụ này phải cao hơn, ngang tầm hơn.d

Việc Nhà nước tổ chức thực hiện TGPL là phù hợp quy luật phát triển chung với thế giới và với xã hội Việt Nam để đáp ứng nhu cầu khách quan của quản lý, hỗ trợ bảo vệ quyền công dân, làm giảm các vụ khiếu kiện không cần thiết, giảm  vụ việc phải đưa ra Toà án, tăng cường mối quan hệ thân thiện giữa người dân với chính quyền, giữ gìn khối đoàn kết cộng đồng và tăng niềm tin của người dân vào vai trò pháp luật. Cũng như các hoạt động dịch vụ pháp luật khác, TGPL được đặt dưới sự lãnh đạo của Đảng, thể hiện bản chất Nhà nước pháp quyền XHCN của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân, thay mặt Nhà nước, thành chỗ dựa tin cậy cho người nghèo, đối tượng chính sách khi cần hỗ trợ pháp luật; góp phần đưa pháp luật vào cuộc sống, tăng cường hiệu lực quản lý xã hội theo pháp luật và không ngừng tăng cường pháp chế XHCN; góp phần ổn định chính trị, trật tự, an toàn xã hội.

>> Xem thêm:  Mức thuế xây dựng phải đóng khi xây nhà ở ? Cách xin giấy phép xây dựng ?

Thực tiễn hoạt động TGPL cho thấy, thông qua tư vấn pháp luật, đại diện, bào chữa, đại diện ngoài tố tụng, giúp đỡ về thủ tục khiếu nại, hành chính, hoà giải,... với các phương thức phong phú (tại trụ sở, lưu động về các vùng xa xôi, sinh hoạt Câu lạc bộ tại cộng đồng...), gần dân, thân dân, gắn với cơ sở, TGPL đã góp phần giải quyết vướng mắc pháp luật, giải tỏa bức xúc, tranh chấp trong cộng đồng cho trên 1.479.000 vụ việc (từ tháng 10/1997 đến nay), truyền thông pháp luật cho hàng triệu lượt người. Trong đó có 1.146.652 vụ tư vấn, 75.774 đại diện bào chữa, 14.666 vụ kiến nghị, còn lại là thực hiện đại diện ngoài tố tụng, hoà giải... cho 1.522.974  đối tượng, trong đó có 558.527 người nghèo, 194.368 đối tượng có công, 210.498 người dân tộc, 62.944 người chưa thành niên và 496.637 người thuộc các diện khác.

Làm thế nào để bảo đảm chất lượng vụ việc trợ giúp pháp lý

Do đối tượng phục vụ của TGPL rất đặc thù, là người nghèo và các đối tượng chính sách nên đòi hỏi TGPL phải theo quy chuẩn nhất định, để tránh tình trạng “làm miễn phí thì thế nào cũng được”, hoặc kiểu ban ơn, nhận thức đơn giản như làm từ thiện, hình thức, không đem lại hiệu quả. Làm TGPL khó hơn cung cấp dịch vụ pháp lý cho những người dân khác có trình độ và sống ở môi trường thuận lợi. Vì người dân khá giả thông thường có trình độ cao hơn thì biết cách lưu giữ chứng cứ, tài liệu, biết khai thác thông tin, biết trình bày đơn, từ... còn người nghèo thì vừa thiếu thông tin, không biết lưu giữ tài liệu, lại vừa không biết trình bày, lo lắng, thiếu niềm tin, hay tự ti và người dân tộc thiểu số còn bị khó khăn hơn khi bất đồng ngôn ngữ... Do đó, bên cạnh việc trình tự, thủ tục tiếp nhận và giải quyết vụ việc liên quan đến quyền lợi của người dân đã được Luật quy định theo hướng công khai, minh bạch, dễ hiểu, đơn giản hóa tới mức tối đa, linh hoạt, tránh phiền hà; địa điểm tiếp dân thuận lợi, dễ tiếp cận; Luật còn đặt ra một yêu cầu rất cao là TGPL phải có chất lượng, sai phải bồi thường.

Thế nào là vụ việc TGPL được thực hiện có chất lượng? Người được TGPL và những người liên quan có cho vụ việc đã được TGPL là có chất lượng hay không? Tiêu chí nào để trả lời cho câu hỏi “ chất lượng” này? Đây là vấn đề khó nhưng cũng rất lý thú. Vì chất lượng vụ việc TGPL không thể đong, đo, đếm... như các hoạt động khác, không thể đơn thuần là thắng, thua kiện..., ngay giá trị xã hội mà nó đem lại dù rất lớn (ví dụ: lấy lại niềm tin pháp luật cho một cộng đồng, một dòng họ...) nhưng sự đánh giá lại tuỳ thuộc mức độ nhận thức của xã hội và người thụ hưởng. Chất lượng phụ thuộc vào nhiều yếu tố, chủ quan và khách quan, như năng lực, kỹ năng và tinh thần trách nhiệm của người thực hiện; tính thời hiệu; bản chất vụ việc; tài liệu, thông tin và chứng cứ; năng lực thông tin của đối tượng; sự phối hợp của người có trách nhiệm; tính tương thích của pháp luật thực định... Ngoài ra, chất lượng cũng phụ thuộc vào nhận thức của cộng đồng, dư luận, sự đánh giá của xã hội, sự tin cậy của đối tượng, quan điểm của các cấp lãnh đạo, sự hỗ trợ từ các cơ quan, Chính phủ, tổ chức quốc tế, cơ chế bảo đảm về nguồn nhân lực, tài lực phù hợp...

 Việc bảo đảm chất lượng vụ việc được Luật TGPL quy định  gắn với nhiều nguyên tắc quan trọng xuyên suốt quá trình thực hiện TGPL như: người thực hiện TGPL phải “tôn trọng sự thật khách quan” (phải trên cơ sở nghiên cứu toàn diện, đầy đủ và khách quan các tình tiết của vụ việc, tránh chủ quan, chỉ nghe một bên vì nhiều đối tuợng giấu giếm sự thật chỉ nói ra những điều có lợi cho mình); áp dụng đầy đủ các biện pháp phù hợp với quy định của pháp luật để bảo vệ tốt nhất quyền và lợi ích hợp pháp của người được TGPL (ở đây lại phải nắm rõ những biện pháp phù hợp là biện pháp nào? Áp dụng thế nào là đầy đủ...; ví dụ: khi nghiên cứu về nhân thân và hoàn cảnh của bị can cho thấy có thể đề nghị cho tại ngoại theo điều kiện bảo lãnh tại ngoại nhưng nếu nếu bị can tại ngoại bên ngoài có nguy cơ bị trả thù... thì không nên đề nghị tại ngoại; hoặc thấy kết quả giám định không đầy đủ thì yêu cầu giám định bổ sung... có nghĩa là phải cân nhắc cụ thể về quyền trong tố tụng và từng biện pháp cần áp dụng và các bước tiến hành); tuân thủ và chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung TGPL (phải tuân thủ pháp luật, các quy định về thủ tục, quy trình, lấy pháp luật làm công cụ để bảo vệ đối tượng, đồng thời bảo vệ pháp luât; nếu TGPL sai gây thiệt hại cho đối tượng phải chịu trách nhiệm bồi thường). Luật TGPL (khoản 5 Điều 11) cũng quy định quyền của người được TGPL: “ được lựa chọn, thay đổi người thực hiên TGPL”, “được bồi thường thiệt hại theo quy định của pháp luật” tương ứng với nghĩa vụ của tổ chức thực hiện TGPL: “Bồi thường thiệt hại do lỗi của mình gây ra trong khi thực hiện TGPL”. Như vậy, nếu người thực hiện TGPL kém, thiếu tinh thần trách nhiệm, vụ lợi, không tận tuỵ... thì vụ việc dễ bị kém chất lượng, bị sai hoặc gây thiệt hại cho đối tượng, đối tượng có quyền đề nghị thay đổi, có quyền kiện đòi bồi thường. Luật cũng quy định người thực hiện phải từ chối hoặc không tiếp tục thực hiện trong các trường hợp có lợi ích liên quan hoặc có các điều kiện có thể làm ảnh hưởng đến chất lượng vụ việc. Luật quy định về việc lập Quỹ TGPL nhằm hỗ trợ tài chính, tăng cường năng lực của người thực hiện và tổ chức TGPL, tạo điều kiện tăng các kênh kiểm tra, giám sát... “để hỗ trợ nâng cao chất lượng hoạt động nghiệp vụ TGPL”. Ngoài ra, còn rất nhiều các quy định của Luật đã toát lên tư tưởng, tinh thần của Công ước quốc tế, đánh giá cao vấn đề bảo đảm chất lượng TGPL và coi đó là trách nhiệm quốc gia thành viên phải giúp đỡ pháp luật với mục tiêu rất lớn vì “lợi ích của công lý”.

Để xác định vụ việc TGPL đã được thực hiện đạt chất lượng, Nghị định số 07/2007/NĐ-CP ngày 12/1/2007 hướng dẫn thi hành Luật TGPL đã giao Bộ Tư pháp quy định về Bộ tiêu chuẩn đánh giá chất lượng vụ việc; xác định rõ: Tiêu chí đánh giá chất lượng vụ việc TGPL là căn cứ để kiểm tra, đánh giá lại quá trình thực hiện, việc tuân thủ quy tắc nghề nghiệp và việc áp dụng pháp luật của người thực hiện TGPL; tạo cơ sở để xác định trách nhiệm của người thực hiện đối với vụ việc; riêng đối với cộng tác viên còn để xem xét mức trả bồi dưỡng (căn cứ vào thời gian, công sức và kết quả thực hiện vụ việc). 

Việc giám sát cần dựa vào các tiêu chí đánh giá chất lượng vụ việc TGPL với các nội dung chủ yếu như sau: 1) Nội dung vụ việc TGPL bảo đảm tính hợp pháp, không trái đạo đức xã hội, khách quan, trung thực, toàn diện và hướng tới bảo vệ tốt nhất các quyền, lợi ích hợp pháp của người được TGPL; 2) Sự tuân thủ pháp luật, đạo đức xã hội và quy tắc nghề nghiệp TGPL của người thực hiện TGPL; 3) Các hình thức văn bản thể hiện quá trình TGPL bao gồm Phiếu thực hiện, văn bản tư vấn pháp luật, bản bào chữa, bản bảo vệ quyền lợi cho người được TGPL, bản báo cáo về những công việc đã thực hiện trong phạm vi đại diện ngoài tố tụng, biên bản về việc thực hiện TGPL, biên bản hoà giải hoặc các văn bản khác; 4) Thời gian thực hiện TGPL bao gồm thời gian: nghiên cứu hồ sơ, tài liệu có liên quan đến vụ việc; thu thập, xác minh các tình tiết có liên quan đến vụ việc, tiếp xúc với người được TGPL hoặc thân nhân của họ; làm việc tại các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến vụ việc TGPL; nghiên cứu các quy định của pháp luật phục vụ cho việc thực hiện vụ việc TGPL; 5) Sự hài lòng của người được TGPL về kết quả vụ việc, về thái độ phục vụ của người thực hiện vụ việc; sự phản hồi từ các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan và hậu quả pháp lý phát sinh từ nội dung vụ việc TGPL (thực chất cũng là sự hài lòng của các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan).

Ngoài ra, để giám sát xem người được TGPL có “hài lòng” về chất lượng trong cả quá trình TGPL cần căn cứ vào các quy định rất cụ thể của Luật TGPL để người được TGPL giám sát chất lượng hoạt động giúp đỡ pháp luật trong vụ việc của họ, hoặc để có quyền khiếu nại đối với các hành vi: Từ chối thụ lý vụ việc; không thực hiện TGPL; thay đổi người thực hiện TGPL của Trung tâm TGPL nhà nước, Trợ giúp viên pháp lý, cộng tác viên khi có căn cứ cho rằng hành vi đó là trái pháp luật, xâm phạm quyền, lợi ích hợp pháp của người được TGPL.

Phạm vi các hoạt động trợ giúp pháp lý cần giám sát chất lượng

Qua việc rà soát, hệ thống hoá các hoạt động giúp đỡ pháp luật đang hiện hành cho thấy, nhóm các quan hệ xã hội về TGPL (hoạt động cung ứng dịch vụ pháp lý miễn phí hoặc có giảm phí cho công dân) đều thuộc phạm vi điều chỉnh của pháp luật. Nhóm hoạt động này cần được giám sát để bảo đảm có chất lượng, bao gồm: Chỉ định người bào chữa của cơ quan tiến hành tố tụng cho người bị tạm giữ, bị can, bị cáo hiện đang được điều chỉnh bởi Bộ luật Tố tụng hình sự và Luật Luật sư năm 2006; TGPL của Nhà nước dành cho người nghèo, đối tượng chính sách đang được điều chỉnh bởi Luật TGPL; dịch vụ pháp lý miễn hoặc giảm phí cho khách hàng của luật sư đang được điều chỉnh bởi Luật Luật sư năm 2006; tư vấn pháp luật miễn phí của các Trung tâm tư vấn pháp luật thuộc các tổ chức xã hội đang được điều chỉnh bởi pháp luật về tổ chức, hoạt động tư vấn pháp luật; hòa giải của tổ hòa giải ở cơ sở theo quy định của Pháp lệnh về tổ chức và hoạt động hoà giải ở cơ sở năm 1998 và các văn bản hướng dẫn thi hành; trả lời bạn đọc không thu phí của các cơ quan báo chí truyền thông theo quy định của pháp luật về báo chí; hướng dẫn, giải đáp pháp luật theo công vụ của các cơ quan nhà nước trong phạm vi chức năng nhiệm vụ liên quan đến quyền và nghĩa vụ của công dân.

>> Xem thêm:  Những điều cần biết khi kinh doanh từ hai mặt hàng mỹ phẩm trở lên ?

Ngoài ra, theo kinh nghiệm của nhiều quốc gia, việc miễn án phí cũng là hình thức TGPL cho các đối tượng cụ thể, hiện đang được điều chỉnh bởi Nghị định của Chính phủ về án phí, lệ phí Toà án. Tuy nhiên, trong thực tế, hiện mới chỉ có hoạt động TGPL được pháp luật quan tâm, quy định cụ thể về chất lượng, còn chất lượng của hầu hết các hoạt động đã nêu trên chưa được quy định. 

Các điều kiện cần và đủ để bảo đảm vụ việc trợ giúp pháp lý có chất lượng

Chất lượng vụ việc TGPL bị phụ thuộc vào các điều kiện chung và riêng. Điều kiện chung như: mức độ hoàn thiện của hệ thống pháp luật, trình độ dân trí pháp lý, mức độ sử dụng pháp luật trong điều hành và quản lý xã hội của các cơ quan, tổ chức, cá nhân và cơ sở vật chất bảo đảm cho TGPL. Các điều kiện cụ thể, riêng để bảo đảm chất lượng TGPL như: người thực hiện TGPL; các quyền và nghĩa vụ của chủ thể, thủ tục, quy trình để thực hiện, và trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, cá nhân trong cung cấp thông tin, phối hợp giải quyết vụ việc... Tất cả các điều kiện trên là cần thiết để bảo đảm TGPL có chất lượng. Tuy nhiên, vấn đề quyết định vẫn là con người. Năng lực, trách nhiệm, kỹ năng và kinh nghiệm nghề nghiệp của người thực hiện TGPL có vị trí tiên quyết để vụ việc TGPL được thực hiện có chất lượng. Không thể có chất lượng nếu người thực hiện là người yếu kém về năng lực, thiếu tinh thần trách nhiệm, không có trình độ pháp luật, hoặc thiếu đạo đức nghề nghiệp và nhận thức xã hội. Do đó, chỉ các chủ thể với chức danh, tiêu chuẩn, trình độ nghiệp vụ, thâm niên làm việc, cơ chế trách nhiệm theo nghề cụ thể mới được thực hiện TGPL. Những người không có các tiêu chuẩn, không được bổ nhiệm vào các chức danh Trợ giúp viên pháp lý, luật sư, tư vấn viên pháp luật hoặc cộng tác viên TGPL không được tham gia các hoạt động này. Chế định Trợ giúp viên pháp lý kế thừa các quy định về luật sư hưởng lương nhà nước trong lịch sử tư pháp của Việt Nam trong giai đoạn 1946-1981, bảo đảm có người làm TGPL ở các địa bàn thiếu luật sư, khắc phục sự phát triển luật sư chậm chạp, phân bổ không đồng đều. Đồng thời, cũng tạo sự cạnh tranh trong thị trường dịch vụ pháp lý giữa lực lượng của Nhà nước với các luật sư tự do và các lực lượng tư vấn viên pháp luật thuộc tổ chức xã hội, nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ, tạo thêm nhiều địa chỉ cho người dân lựa chọn. TGPL do Nhà nước thực hiện, đã xác lập một loại chức danh tham gia tạo thị phần của Nhà nước trong thị trường dịch vụ pháp lý. Ngoài việc thiết thực giúp đỡ pháp luật cho người dân, khi “xông trận”, TGPL phát hiện, giúp Nhà nước nắm bắt được những khó khăn, bất cập của hệ thống pháp luật, bất cập của hoạt động công vụ, cũng như vướng mắc trong thực tiễn hành nghề của luật sư tự do, hình thành chính sách phù hợp, đa dạng nguồn lực, giữ ổn định, bảo đảm cho thị trường này phát triển lành mạnh, tránh sự độc quyền, tăng vai trò và đóng góp của nghề luật trong cơ chế kinh tế thị trường, thúc đẩy quá trình xây dựng xã hội công

Luật sư là “người” được hành nghề tự do, chỉ tuân theo pháp luật và quy chế nghề nghiệp, tự do trong việc nhận khách hàng, thoả thuận mức phí, được từ chối… Do đó, Nhà nước không thể can thiệp, chi phối vào hoạt động của luật sư và giao việc cho họ như đối với viên chức Chính phủ, không thể “bắt buộc” họ phải thực hiện TGPL. Luật sư thực hiện TGPL theo quy định của Luật Luật sư, cụ thể theo Điều lệ của Liên đoàn luật sư (đến nay chưa ban hành), hoặc theo tư cách cộng tác viên (tự nguyện), hoặc thuộc tổ chức có đăng ký tham gia TGPL. Hiện có 875 luật sư là cộng tác viên và đã có 81 Văn phòng đăng ký tham gia TGPL. Tuy nhiên, cho đến nay hầu hết các vụ tham gia TGPL luật sư đều nhận thù lao từ Trung tâm TGPL nhà nước, ngay cả các vụ việc theo chỉ định của cơ quan tố tụng. Trong khi đó, TGPL lại không phải là hoạt động tạo ra sản phẩm vật chất, không có thu và lợi nhuận, chỉ có giá trị xã hội là bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho đối tượng, bảo vệ tính tôn nghiêm của pháp luật và công bằng xã hội, do đó, các tổ chức TGPL cũng đang rất khó khăn khi Dự án của nước ngoài kết thúc, không có kinh phí thuê luật sư. Luật TGPL đã quy định Nhà nước có trách nhiệm bảo đảm có lực lượng Trợ giúp viên pháp lý (luật sư nhà nước) cho các đối tượng đặc biệt mà Luật đã xác định.

Theo quy định của Luật TGPL, Trợ giúp viên pháp lý có chức năng của luật sư nhà nước, thực hiện nghề nghiệp của luật sư nhưng lại là một ngạch viên chức nhà nước, thực hiện TGPL theo phân công của Trung tâm TGPL nhà nước mà không được nhận đối tượng tự do hoặc từ chối như luật sư. Hiện nay, trong 63 Trung tâm TGPL, 123 Chi nhánh trên toàn quốc mới có 712 cán bộ thuộc biên chế nhà nước trong đó có 189 Trợ giúp viên pháp lý. Vì vậy, còn nhiều vấn đề đặt ra đối với các Trợ giúp viên pháp lý như số lượng cần có bao nhiêu để phân bổ gắn với tỷ lệ dân và đặc thù địa lý, vấn đề tính độc lập trong hành nghề, chế độ trách nhiệm trong bồi thường do lỗi, chế độ đãi ngộ để thu hút các chuyên gia giỏi làm việc trong các Trung tâm TGPL nhà nước. Ngoài ra, cần bổ sung trong pháp luật tố tụng về chế định người bào chữa, bảo đảm cho Trợ giúp viên pháp lý có thể tham gia tố tụng với tư cách là một chủ thể độc lập như một luật sư mà không phải chỉ ở tư cách người đại diện hợp pháp. Vị trí, khái niệm Trợ giúp viên pháp lý trong hệ thống các chức danh tư pháp nói chung cũng cần được làm rõ. Vấn đề đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn và kỹ năng nghề nghiệp cho Trợ giúp viên pháp lý cần tương ứng với chức danh. Thực tiễn tham gia tố tụng hiện nay cho thấy cần chuyển đổi chức danh Trợ giúp viên pháp lý thành luật sư công (luật sư nhà nước), bảo đảm bình đẳng về quyền và nghĩa vụ như luật sư hành nghề tự do. Từ đó, xác định vị trí pháp lý, tiêu chuẩn, quyền hạn của luật sư công thực hiện TGPL ngang bằng luật sư hành nghề tự.

Bên cạnh đó, các cộng tác viên TGPL (ngoài 875 luật sư được cấp Thẻ cộng tác viên, các Trung tâm đang có 7.988 cộng tác viên khác) là những người có bằng đại học luật hoặc chuyên ngành khác, có bằng Trung cấp luật ở những vùng đặc biệt khó khăn hoặc có kiến thức pháp luật) tình nguyện và được cấp thẻ cộng tác viên đang tham gia sinh hoạt và tư vấn pháp luật cho các đối tượng tại 3.451 Câu lạc bộ, 281 Tổ TGPL. Tuy nhiên, việc phân loại cộng tác viên để xác định rõ các nội dung, chương trình cần bồi dưỡng kỹ năng TGPL và các yêu cầu về chất lượng vụ việc ở các địa phương còn chưa kịp thời và đồng đều. Trong khi đó, cộng tác viên là những người đang làm các công việc khác, tham gia TGPL chỉ là kiêm nhiệm nên các yêu cầu về chất lượng vụ việc đang là một thách thức lớn, vì chẳng ai muốn làm TGPL với thù lao rất nhỏ lại phải gánh một trách nhiệm lớn và nếu sai phải bồi thường. Do đó, bên cạnh việc tăng cường bồi dưỡng, nâng cao năng lực và kỹ năng thực hiện vụ việc cho cộng tác viên, cũng cần nghiên cứu để có chế độ, chính sách phù hợp để khuyến khích cộng tác viên tham gia TGPL có chất lượng.

TGPL là hoạt động nghề luật của các chuyên gia pháp luật, những người chuyên thực hiện tư vấn pháp luật, tham gia đại diện, bào chữa, bảo vệ quyền lợi cho đối tượng tại Toà án và các cơ quan, tổ chức, cá nhân. Các tranh chấp, vướng mắc, các khiếu kiện, các thủ tục pháp luật phức tạp không phải bất kỳ người nào cũng có năng lực hướng dẫn giải quyết vì vừa phải biết pháp luật và còn phải biết phân tích cụ thể tình huống và vận dụng pháp luật. Một chuyên gia giỏi, một luật sư giỏi cũng chỉ có thể chuyên sâu ở một vài lĩnh vực, (ví dụ chuyên về đất đai hay chuyên về nhà ở, hoặc chuyên về lao động việc làm, chuyên bào chữa hay chuyên đại diện theo lĩnh vực nào đó... giống như các bác sỹ chuyên khoa mà không thể làm đại trà) đặc biệt khi pháp luật ban hành ngày càng nhiều, càng phức tạp và đa dạng, lại nhiều tầng nấc, hay sửa đổi. Cùng với sự đa dạng, nhiều biến động của các quan hệ xã hội, sự tiến bộ vượt bậc lại không đồng đều của truyền thông, sự liên kết sâu, tinh vi, rộng có tính toàn cầu của các quan hệ pháp luật, quan hệ kinh tế, đặc biệt là đa dạng về đối tượng được TGPL đang đặt vấn đề chất lượng vụ việc TGPL nằm trong yêu cầu chung là phải luôn đổi mới và phải thực chất để đáp ứng nhu cầu và mong mỏi về kết qủa  vụ việc của người dân.

Việc ban hành luật là quan trọng nhưng việc luật đó có đạt được mục tiêu đề ra hay không và có được tuân thủ trong cuộc sống hay không lại là vấn đề dài lâu và qua giám sát việc thực thi có thể biết được phần nào kết qủa đó. TGPL là hoạt động đang phản ánh trung thực các quy định của toàn bộ hệ thống pháp luật đang diễn ra trong cuộc sống qua nhận thức của cán bộ và người dân ở các vụ việc cụ thể (tranh chấp, vướng mắc, khiếu kiện...) về dân sự, hành chính, đất đai, hôn nhân, lao động việc làm, y tế, giáo dục, HIV, hình sự, bắt giam giữ v.v.. Các luật khác có đi vào cuộc sống hay không? Vào như thế nào và thực tiễn pháp luật đang được các công chức ở từng lĩnh vực tuân thủ thế nào? Người dân có tôn trọng pháp luật hay không? Thiết nghĩ, việc giám sát chất lượng vụ việc TGPL sẽ ít nhiều cho chúng ta một bức tranh tương đối rõ ràng về công tác đưa pháp luật vào cuộc sống.

 TS. Tạ Thị Minh Lý - Cục trưởng Cục Trợ giúp pháp lý, Bộ Tư pháp.

Nguồn: http://www.nclp.org.vn/

>> Xem thêm:  Mẫu đăng ký tham dự giải thưởng công trình chất lượng cao (Phụ lục 5)

 

(MINH KHUE LAW FIRM: Bài viết được đăng tải nhằm mục đích giáo dục, phổ biến, tuyên truyền pháp luật và chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước không nhằm mục đích thương mại. Thông tin nêu trên chỉ có giá trị tham khảo và có thể một số thông tin pháp lý đã hết hiệu lực tại thời điểm  hiện tại vì vậy Quý khách khi đọc thông tin này cần tham khảo ý kiến luật sư, chuyên gia tư vấn trước khi áp dụng vào thực tế.)

>> Xem thêm:  Thủ tục công bố Tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm hàng hóa