Luật sư tư vấn về chủ đề "trợ giúp pháp lý"

trợ giúp pháp lý | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề trợ giúp pháp lý.

Trợ giúp pháp lý là gì ? Đăng ký trợ giúp pháp lý như thế nào ? Mẫu đơn yêu cầu trợ giúp pháp lý

Trợ giúp pháp lý là gì ? Đăng ký trợ giúp pháp lý như thế nào ? Mẫu đơn yêu cầu trợ giúp pháp lý
Trợ giúp pháp lý là một trong những hoạt động đã được quy định cụ thể thành một luật chuyên ngành (Luật trợ giúp pháp lý). Vậy, Đối tượng của hoạt động trợ giúp pháp lý là ai ? Làm sao để có thể đăng ký hoạt động trợ giúp pháp lý ? và các vấn đề liên quan sẽ được Luật sư giải đáp cụ thể:

Tổng quan về chính sách trợ giúp pháp lý của Nhà nước

Tổng quan về chính sách trợ giúp pháp lý của Nhà nước
Trợ giúp pháp lý là việc cung cấp dịch vụ pháp lý miễn phí cho người được trợ giúp pháp lý trong vụ việc trợ giúp pháp lý theo quy định của Luật trợ giúp pháp lý, góp phần bảo đảm quyền con người, quyền công dân trong tiếp cận công lý và bình đẳng trước pháp luật.

Tìm hiểu về hệ thống tổ chức trợ giúp pháp lý ở Trung Quốc?

Tìm hiểu về hệ thống tổ chức trợ giúp pháp lý ở Trung Quốc?
Vào những năm 50, Trung Quốc đã thành lập hệ thống thực hiện bào chữa hình sự với sự tham gia của các luật sư bào chữa miễn phí. Năm 1994, Chính phủ Trung Quốc đã chỉ đạo việc nghiên cứu và thành lập hệ thống trợ giúp pháp lý (TGPL) đặc trưng của Trung Quốc

Hội đồng trợ giúp pháp lý Hà Lan (Legal Aid Board – Council)

Hội đồng trợ giúp pháp lý Hà Lan (Legal Aid Board – Council)
Trợ giúp pháp lý (TGPL) là việc cung cấp dịch vụ pháp lý miễn phí cho đối tượng được trợ giúp pháp lý nhằm bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của đối tượng này; nâng cao hiểu biết pháp luật, ý thức tôn trọng và chấp hành pháp luật; góp phần vào việc phổ biến, giáo dục pháp luật

Tìm hiểu về Luật trợ giúp pháp lý của Indonesia

Tìm hiểu về Luật trợ giúp pháp lý của Indonesia
Indonesia là quốc đảo lớn nhất thế giới với 13.000 hòn đảo và dân số khoảng 250 triệu người. Khác với các hệ thống trợ giúp pháp lý khác ở các nước ASEAN, trợ giúp pháp lý tại Indonesia đã tồn tại từ lâu trước khi Luật Trợ giúp pháp lý được ban hành.

Hợp đồng trợ giúp pháp lý có những nội dung chính gì?

Hợp đồng trợ giúp pháp lý có những nội dung chính gì?
Quy định pháp luật hiện hành về hợp đồng trợ giúp pháp lý? Những nội dung chính của hợp đồng trợ giúp pháp lý là gì? Kiểm tra, giám sát thực hiện hợp đồng trợ giúp pháp lý được thực hiện như thế nào? Luật Minh Khuê xin giải đáp vấn đề này trong bài viết dưới đây.

Một số quy định về Người được trợ giúp pháp lý theo quy định pháp luật

Một số quy định về Người được trợ giúp pháp lý theo quy định pháp luật
Trợ giúp pháp lý từ lâu đã được coi như là một trong các công cụ để thực hiện chức năng xã hội của nhà nước và đảm bảo quyền con người, quyền công dân trong công cuộc xây dựng nhà nước pháp quyền, xã hội chủ nghĩa. Trong nội dung bài viết dưới đây, chúng tôi xin nếu ra một số quy định liên quan tới

Tìm hiểu về một số quy định pháp luật hiện hành về hoạt động trợ giúp pháp lý

Tìm hiểu về một số quy định pháp luật hiện hành về hoạt động trợ giúp pháp lý
Trợ giúp pháp lý là một trong những hoạt động thể hiện tính nhân đạo, nhân văn sâu sắc của Nhà nước ta trong công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội, xây dựng nhà nước pháp quyền, do dân và vì dân, tạo lập cơ chế bảo đảm công bằng xã hội, mọi công dân dù giàu hay nghèo đều bình đẳng trước pháp luật.