Luật sư tư vấn về chủ đề "trợ giúp pháp lý"

trợ giúp pháp lý | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề trợ giúp pháp lý.

Tổng quan về chính sách trợ giúp pháp lý của Nhà nước

Tổng quan về chính sách trợ giúp pháp lý của Nhà nước
Trợ giúp pháp lý là việc cung cấp dịch vụ pháp lý miễn phí cho người được trợ giúp pháp lý trong vụ việc trợ giúp pháp lý theo quy định của Luật trợ giúp pháp lý, góp phần bảo đảm quyền con người, quyền công dân trong tiếp cận công lý và bình đẳng trước pháp luật.

Quy định về thành lập và giải thể cơ sở trợ giúp xã hội ngoài công lập

Quy định về thành lập và giải thể cơ sở trợ giúp xã hội ngoài công lập
Cơ sở trợ giúp xã hội gồm cơ sở trợ giúp xã hội công lập và cơ sở trợ giúp xã hội ngoài công lập. Cơ sở trợ giúp xã hội ngoài công lập do các cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp trong và ngoài nước đầu tư xây dựng cơ sở vật chất và bảo đảm kinh phí cho các nhiệm vụ của cơ sở trợ giúp xã hội.

Trình tự, thủ tục bổ nhiệm, cấp thẻ trợ giúp viên pháp lý

Trình tự, thủ tục bổ nhiệm, cấp thẻ trợ giúp viên pháp lý
Bài viết chia sẻ tới bạn đọc quy định pháp luật về thủ tục bổ nhiệm, cấp thẻ trợ giúp viên pháp lý và miễn miễn, thu hồi thẻ trợ giúp viên pháp lý, cộng tác viên trợ giúp pháp lý. Nội dung chi tiết mời bạn đọc theo dõi chi tiết trong bài viết dưới đây.

Một số quy định về Người được trợ giúp pháp lý theo quy định pháp luật

Một số quy định về Người được trợ giúp pháp lý theo quy định pháp luật
Trợ giúp pháp lý từ lâu đã được coi như là một trong các công cụ để thực hiện chức năng xã hội của nhà nước và đảm bảo quyền con người, quyền công dân trong công cuộc xây dựng nhà nước pháp quyền, xã hội chủ nghĩa. Trong nội dung bài viết dưới đây, chúng tôi xin nếu ra một số quy định liên quan tới

Tìm hiểu về một số quy định pháp luật hiện hành về hoạt động trợ giúp pháp lý

Tìm hiểu về một số quy định pháp luật hiện hành về hoạt động trợ giúp pháp lý
Trợ giúp pháp lý là một trong những hoạt động thể hiện tính nhân đạo, nhân văn sâu sắc của Nhà nước ta trong công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội, xây dựng nhà nước pháp quyền, do dân và vì dân, tạo lập cơ chế bảo đảm công bằng xã hội, mọi công dân dù giàu hay nghèo đều bình đẳng trước pháp luật.

Trợ giúp pháp lý là gì ? Đăng ký trợ giúp pháp lý như thế nào ? Mẫu đơn yêu cầu trợ giúp pháp lý

Trợ giúp pháp lý là gì ? Đăng ký trợ giúp pháp lý như thế nào ? Mẫu đơn yêu cầu trợ giúp pháp lý
Trợ giúp pháp lý là một trong những hoạt động đã được quy định cụ thể thành một luật chuyên ngành (Luật trợ giúp pháp lý). Vậy, Đối tượng của hoạt động trợ giúp pháp lý là ai ? Làm sao để có thể đăng ký hoạt động trợ giúp pháp lý ? và các vấn đề liên quan sẽ được Luật sư giải đáp cụ thể:

Luật sư công trợ giúp pháp lý: Tại sao không?

Luật sư công trợ giúp pháp lý: Tại sao không?
Ở thời điểm này khi dịch vụ pháp lý của luật sư (LS) đã dần trở nên quen thuộc với người dân, nên chăng Việt Nam cũng cần tính đến việc xây dựng đội ngũ LS công trợ giúp pháp lý (TGPL).

Mẫu hợp đồng dịch vụ pháp lý mới nhất năm 2021

Mẫu hợp đồng dịch vụ pháp lý mới nhất năm 2021
Khi làm việc với các công ty luật, văn phòng luật sư hoặc các luật sư hoạt động độc lập - Việc ký hợp đồng dịch vụ pháp lý là một trong những bước đi quan trọng nhất nhằm ràng buộc quyền và trách nhiệm pháp lý giữa các bên. Luật Minh Khuê cung cấp mẫu hợp đồng này và phân tích một số góc độ pháp lý liên quan: