DANH SÁCH TRỌNG TÀI VIÊN
Trung tâm Trọng tài quốc tế Việt Nam

STT

HỌ VÀ TÊN

TRÌNH ĐỘ HỌC VẤN /
HỌC HÀM

CHỨC VỤ, NƠI CÔNG TÁC

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG

NGOẠI NGỮ

1

Mai Anh

Tiến sỹ Công nghệ thông tin

Giám đốc, Trung tâm Tin học - Bộ Khoa học Công nghệ
Tổng thư ký - Phó Chủ tịch, Hội tin học Việt Nam

Công nghệ thông tin

Anh, Đức

2

Phan Thông Anh

Thạc sỹ Luật

Giám đốc, Công ty Luật hợp danh Việt Nam (Tp.Hồ Chí Minh)
Phó Chủ nhiệm, Đoàn Luật sư tỉnh Bình Phước

Tư vấn pháp luật

Anh

3

Lê Quang Bình

Cử nhân Kinh tế

Chủ tịch Hội đồng Quản trị - Tập đoàn Bảo hiểm Việt Nam

Bảo hiểm

Anh

4

Nông Quốc Bình

Tiến sỹ Luật Thương mại QT

Trưởng Bộ môn Luật Thương mại Quốc tế, ĐH Luật Hà Nội

Luật Thương mại Quốc tế

Anh

5

Nguyễn Ngọc Bích

Thạc sỹ Luật

Luật sư, Đoàn Luật sư Tp. Hồ Chí Minh
Công ty Luật DC Law

Thương mại; Tài chính; Đầu tư

Anh, Pháp

6

Hoàng Văn Châu

Giáo sư, Tiến sỹ Kinh tế

Hiệu trưởng, Đại học Ngoại thương

Xuất nhập khẩu; Vận tải-Hàng hải; Bảo hiểm

Anh, Nga

7

Phạm Văn Chắt

Tiến sỹ Luật

Trưởng Khoa QTKD,Trường Cao đẳng Kinh tế đối ngoại

Luật pháp quốc tế

Anh, Đức

8

Nguyễn Hữu Chí

Thạc sỹ Luật

Tham tán thương mại, Đại sứ quán Việt Nam tại Australia

Luật thương mại Việt Nam, thương mại quốc tế; Luật pháp quốc tế về lĩnh vực hội nhập kinh tế quốc tế

Anh, Nga

9

Nguyễn Minh Chí

Tiến sĩ Luật

Chủ tịch Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam
Nguyên Vụ trưởng Vụ Pháp chế - Bộ Thương mại

Luật thương mại Việt Nam; Luật thương mại quốc tế

Anh, Nga

10

Đỗ Khắc Chiến

Thạc sỹ Luật

Nguyên Phó Cục trưởng, Cục Bản quyền tác giả - Bộ Văn hoá Thông tin

Sở hữu công nghiệp; Bản quyền tác giả

Anh, Pháp, Hungary

11

Hoàng Kháng Chiến

Kỹ sư Chế tạo tàu biển

Tổng Giám đốc Tổng công ty Bảo Minh

Bảo hiểm tàu thuỷ

Anh, Nga

12

Nguyễn Chính

Cử nhân Luật

Văn phòng Luật sư Nghiêm & Chính

Tư vấn pháp luật kinh tế, thương mại và đầu tư

Anh, Đức

13

Phạm Liêm Chính

Tiến sỹ Luật

Văn phòng Luật sư Chính & Cộng sự

Luật Kinh doanh, Luật Thương mại Quốc tế, Đầu tư nước ngoài, Dầu khí và khai thác mỏ

Anh, Pháp

14

Nguyễn Văn Chung

Kỹ sư Thuỷ công - Thuỷ điện

Chuyên viên, Phòng Hợp tác quốc tế - Công ty Tư vấn xây dựng điện 1

Tư vấn thuỷ điện

Anh

15

Phạm Sỹ Chung

Tiến sỹ Luật

Tham tán thương mại tại Cộng hoà Séc

Xuất nhập khẩu; Đầu tư nước ngoài, đầu tư trong nước

Anh, Nga

16

Nguyễn Chúng

Cử nhân Luật

Luật sư, Đoàn Luật sư Tp. Hồ Chí Minh

Thương mại; Hàng hải; Bảo hiểm

Anh, Nga, Ba Lan

17

Đào Ngọc Chuyền

Cử nhân Luật, Thạc sỹ Kinh tế Tài chính-Ngân hàng

Văn phòng Luật sư Đào và Cộng sự

Tài chính, Ngân hàng, Bảo hiểm, Thuế, Hải quan

Anh

18

Trần Ngọc Côn

Kỹ sư Cơ điện - Chế tạo máy

Phó Chủ tịch Hội cơ khí Việt Nam

Quản lý doanh nghiệp - khoa học kỹ thuật

Nga

19

Nguyễn Đình Cống

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Kỹ thuật XD

Nguyên giảng viên, Đại học Xây dựng Hà Nội

Giảng dạy; Nghiên cứu; Thiết kế các công trình xây dựng

Pháp, Nga

20

Nguyễn Đình Cung

Thạc sỹ Kinh tế

Trưởng Ban Chính sách KT vĩ mô - Viện Nghiên cứu Quản lý KT Trung ương

Luật doanh nghiệp

Anh

21

Hà Hùng Cường

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Luật

Bộ trưởng Bộ Tư pháp

Luật tư pháp quốc tế; Luật công pháp quốc tế

Anh, Pháp, Nga

22

Trần Quang Cường

Cử nhân Luật, Cử nhân Kinh tế

Giám đốc Công ty tư vấn Bảo An

Vận tải biển

Anh, Nga

23

Trần Dân

Kỹ sư trưởng

Phó Giám đốc thường trực, Trung tâm Cầu đường Đà Nẵng thuộc Hội cầu đường Đà Nẵng

Thiết kế và thi công cầu và đường bộ

Trung Quốc, Nga

24

Lê Đăng Doanh

Tiến sỹ Kinh tế

Cố vấn Bộ trưởng, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Nguyên Viện trưởng Viện Quản lý Kinh tế Trung ương

Quản lý kinh tế vĩ mô, quản lý doanh nghiệp

Anh, Đức, Pháp, Nga

25

Phạm Mạnh Dũng

Cử nhân Luật

Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Luật Đầu tư nước ngoài

Anh, Nga

26

Lê Hoài Dương

Kỹ sư chế tạo máy,

Thạc sỹ Luật Sở hữu trí tuệ

Giám đốc, Công ty Luật sở hữu trí tuệ Lê & Lê
Luật sư, Đoàn Luật sư Hà Nội

Luật sở hữu trí tuệ và chuyển giao công nghệ

Anh

27

Chu Khắc Hoài Dương

Cử nhân Luật

Luật sư, Đoàn Luật sư Tp. Hồ Chí Minh

Luật thương mại quốc tế

Anh, Nga

28

Nguyễn Ngọc Dũng

Tiến sỹ Kết cấu xây dựng

Phó Giám đốc, Công ty Tư vấn xây dựng dân dụng Việt Nam

Tư vấn xây dựng

Anh, Tây Ban Nha

29

Lưu Tiến Dũng

Thạc sỹ Luật

Công ty luật YKVN

Luật thương mại quốc tế; Sở hữu trí tuệ

Anh, Nga

30

Trần Hồng Đởm

Cử nhân Kinh tế ngoại thương

Chủ tịch Hội đồng Quản trị - Tổng giám đốc, Công ty CP Kho vận Giao nhận Sài Gòn

Giao nhận

Anh, Nga

31

Bùi Lê Hà

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Kinh tế

Trưởng Khoa Quản trị kinh doanh, Đại học Quốc tế - Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh

Giảng dạy đại học và trên đại học

Anh, Nga

32

Nguyễn Đông Hải

Tiến sĩ Năng lượng

Nguyên cố vấn Bộ trưởng, Bộ Khoa học Công nghệ

Kinh tế năng lượng và tài nguyên khoáng sản

Anh, Pháp, Nga, Trung Quốc

33

Phạm Hồng Hải

Phó Giáo sư, Tiến Sỹ Luật

Chủ nhiệm Đoàn luật sư Thành phố Hà Nội

Luật Hình sự, Luật Doanh nghiệp

Anh, Nga

34

Trần Hoàng Hải

Tiến sỹ Luật

Phó Trưởng Khoa Luật Dân sự, Đại học Luật TP.Hồ Chí Minh

Luật Dân sự, Luật Thương mại

Anh, Nga

35

Nguyễn Gia Hảo

Cử nhân Kinh tế đối ngoại

Chủ tịch HĐTV, Giám đốc Công ty Tư vấn đầu tư và Kinh doanh Hà Minh, Nguyên trưởng Ban Tư vấn Kinh doanh Quốc tế-VCCI

Luật thương mại, Đấu thầu, Đầu tư, Kinh doanh quốc tế

Anh, Nga, Pháp

36

Trần Đình Hảo

Phó Giáo sư, Tiến sỹ Luật

Trưởng Ban quản lý khoa học- Viện Khoa học xã hội VN

Luật Dân sự, Kinh tế, Thương mại, Tài chính

Anh, Đức

37

Lê Hồng Hạnh

Giáo sư, Tiến sĩ Luật

Phó Viện trưởng Viện Khoa học Pháp lý - Bộ Tư pháp

Luật thương mại quốc tế

Anh, Pháp, Nga

38

Nguyễn Ngọc Hiến

Tiến sỹ Luật

Nguyên Giám đốc, Học viện Hành chính Quốc gia

Kinh tế; Tài chính

Anh, Pháp, Đức

39

Hà Đăng Hiển

Tiến sỹ Chế tạo máy

Nguyên Trưởng Ban Tổng hợp Pháp chế - Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng

Quản lý nhà nước về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng

Anh

40

Phước Minh Hiệp

Phó Giáo sư, Tiến sỹ Kinh tế

Trưởng Khoa xã hội học - Đại học Mở bán công Tp. Hồ Chí Minh

Kinh doanh quốc tế

Anh, Séc và Slovakia

41

Phan Chí Hiếu

Tiến sỹ Luật

Phó Chánh văn phòng-Bộ Tư pháp

Sở hữu trí tuệ, Hợp đồng, Luật Doanh nghiệp, Giải quyết tranh chấp trong kinh doanh

Anh, Nga

42

Nguyễn Am Hiểu

Tiến sỹ Luật

Phó Vụ trưởng Vụ pháp luật Dân sự-Kinh tế, Bộ Tư pháp

Luật Dân sự, Luật doanh nghiệp, Thương mại, Tài chính-Ngân hàng, Giải quyết tranh chấp

Anh, Đức

43

Phan Trung Hoài

Tiến sỹ Luật

Luật sư, Đoàn Luật sư Tp. Hồ Chí Minh

Luật dân sự; Luật hình sự; Luật thương mại

Anh, Nga

44

Nguyễn Tuấn Hoa

Tiến sỹ Công nghệ thông tin

Phó Viện trưởng, Viện Công nghệ Viễn thông thuộc Trung tâm Khoa học tự nhiên và Công nghệ Quốc gia

Công nghệ thông tin

Anh, Pháp, Nga

45

Phan Thị Thanh Hồng

Thạc sỹ Kinh tế

Giảng viên, Khoa Thương mại và Du lịch - Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng

Kinh tế ngoại thương

Anh

46

Trần Việt Hùng

Tiến sỹ Chế tạo máy

Uỷ ban Khoa học Công nghệ và môi trường của Quốc hội

Chế tạo máy

Anh, Nga

47

Trần Mạnh Hùng

Thạc sỹ Luật Kinh tế Quốc tế và Kinh doanh

Công ty Luật Baker & McKenzie

Sở hữu trí tuệ, Chuyển giao công nghệ, Thương mại quốc tế, Đầu tư nước ngoài, Giải quyết tranh chấp, Chứng khoán

Anh, Nhật

48

NguyễnThị Thương Huyền

Tiến sỹ Luật

Phó Trưởng Khoa Thuế và Hải quan-Học viện Tài chính

Pháp luật Kinh tế,Tài chính, Thuế, Hải quan

Anh

49

Trần Hữu Huỳnh

Cử nhân Luật

Luật sư - Trưởng Ban Pháp chế, Phòng Thương mại và Công nghiệp VN, Phó Chủ tịch VIAC, Trưởng Chi nhánh VIAC tại Đà Nẵng

Luật thương mại quốc tế

Anh, Nga

50

Nguyễn Tri Khiêm

Tiến sĩ Kinh tế

Trưởng Khoa Kinh tế - Đại học An Giang

Kinh tế nông nghiệp; Kinh doanh nông nghiệp

Anh, Pháp

51

Trịnh Đình Khương

Cử nhân Luật, Thạc sỹ Khoa học xã hội nhân văn

Nguyên Tổng giám đốc Công ty cổ phần Dịch vụ Bưu chính viễn thông Sài Gòn, Chủ tịch HĐQT Công ty liên doanh phần mềm SDC

Quản lý doanh nghiệp, Quản lý dự án Viễn thông-Điện tử-Tin học

Anh, Pháp

52

Nguyễn Ngọc Lâm

Thạc sỹ Luật

Trưởng Khoa Luật quốc tế - Đại học Luật Tp. Hồ Chí Minh

Luật tư pháp quốc tế

Nga

53

Nguyễn Thị Như Liêm

Tiến sỹ Kinh tế

Phó Hiệu trưởng, Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng

Kinh doanh ngoại thương, Marketing

Nga

54

Trần Du Lịch

Tiến sỹ Kinh tế

Viện trưởng Viện Kinh tế TP.Hồ Chí Minh

Chính sách tài chính-tiền tệ, Quản lý Kinh tế vĩ mô

Anh, Nga

55

Đinh Thị Mỹ Loan

Tiến sỹ Luật Thương mại Quốc tế

Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký Hiệp hội bán lẻ

Cạnh tranh, Chất lượng hàng hóa, Thương mại Quốc tế

Anh, Nga

56

Đỗ Văn Lộc

Tiến sỹ Điều khiển tự động

Chánh Văn phòng, Văn phòng Công nghệ thông tin - Bộ Khoa học Công nghệ

Công nghệ thông tin

Anh, Tiệp Khắc

57

Nguyễn Văn Luyện

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Luật

Nguyên Hiệu trưởng, Đại học Luật Tp. Hồ Chí Minh

Luật dân sự; Luật thương mại quốc tế

Anh, Nga

58

Dương Thanh Mai

Tiến sỹ Luật

Viện trưởng Viện Khoa học pháp lý-Bộ Tư pháp

Luật so sánh, Giải quyết tranh chấp Thương mại Quốc tế

Anh

59

Nguyễn Ngọc Minh

Thạc sỹ Quản trị kinh doanh,

Cử nhân Luật

Trưởng Ban kinh tế, Hội đồng Nhân dân Tp. Cần Thơ

Luật sư, Đoàn Luật sư Cần Thơ

Kinh tế; Quản trị kinh doanh

Anh

60

Vũ Thị Hồng Minh

Tiến sỹ Luật

Giảng viên Đại học Luật Hà Nội

Luật Doanh nghiệp. Thưuơng mại

Anh, Nhật

61

Nguyễn Thị Mơ

Giáo sư, Tiến sĩ Luật

Nguyên Hiệu trưởng Đại học Ngoại thương

Luật kinh doanh quốc tế

Anh, Pháp, Nga

62

Phạm Viết Muôn

Tiến sỹ Kinh tế

Phó Chủ nhiệm, Văn phòng Chính phủ

Cải cách doanh nghiệp nhà nước; Phát triển kinh tế tư nhân

Anh, Pháp, Nga

63

Trần Văn Nam

Phó Giáo sư

Tiến sỹ Kinh tế

Thạc sĩ Sở hữu trí tuệ

Chủ nhiệm Bộ môn Luật kinh doanh, Khoa Luật - ĐH Kinh tế Quốc dân

Luật kinh doanh; Luật thương mại quốc tế; Sở hữu trí tuệ

Anh, Pháp

64

Lê Hoài Nam

Tiến sỹ Luật

Nguyên Luật sư Hãng Luật Shearman & Sterling tại New York và Singapore. Trưởng bộ phận Đầu tư Ngân hàng Việt Nam - Nomura Singapore

Chứng khoán, Tài chính, Giải quyết tranh chấp bằng Trọng tài

Anh

65

Huỳnh Nam

Chuyên gia Thị trường Chứng khoán

Chuyên gia tư vấn độc lập về Tài chính và Thị trường chứng khoán

Tài chính, Thị trường chứng khoán

Anh

66

Đoàn Năng

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Luật

Vụ trưởng, Vụ Pháp chế - Bộ Khoa học Công nghệ

Luật tư pháp quốc tế

Anh, Nga

67

Lê Nết

Tiến sỹ Luật

Giảng viên Trường Đại học Luật TP.Hồ Chí Minh

Luật Dân sự, Hợp đồng, Thương mại quốc tế, Giải quyết tranh chấp kinh tế, Quyền tác giả

Anh, Ba Lan

68

Đỗ Thượng Ngãi

Kỹ sư Công nghệ chế tạo cơ khí, Cử nhân Luật

Nguyên Giám đốc Công ty Tư vấn Sở hữu công nghiệp và Chuyển giao công nghệ - VCCI

Sở hữu trí tuệ

Anh, Đức

69

Nguyễn Khánh Ngọc

Thạc sỹ Luật

Phó Vụ trưởng, Vụ Pháp luật quốc tế - Bộ Tư pháp

Luật kinh tế; Luật thương mại quốc tế

Anh

70

Phạm Duy Nghĩa

Tiến sỹ Luật

Chủ nhiệm Bộ môn Pháp luật kinh doanh, Khoa Luật - ĐH Quốc gia Hà Nội

Luật kinh tế, thương mại, đầu tư; Sở hữu công nghiệp

Anh, Pháp, Đức

71

Lê Xuân Nghĩa

Tiến sỹ Kinh tế

Vụ trưởng Vụ Chiến lược Phát triển Ngân hàng, Ngân hàng Nhà nước

Tài chính, Ngân hàng

Anh, Đức

72

Trương Trọng Nghĩa

Cử nhân Luật

Phó Giám đốc Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư, Tp.HCM

Luật Thương mại, Dân sự, Giải quyết tranh chấp bằng Trọng tài

Anh

73

Đỗ Tất Ngọc

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Kinh tế

Chủ tịch HĐQT Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam

Tài chính, Ngân hàng

Anh

74

Bùi Quang Nhơn

Cử nhân Luật, Cử nhân Kinh tế

Trưởng Chi nhánh VIAC tại Cần Thơ
Luật sư, Đoàn Luật sư tỉnh Cần Thơ
Giảng viên, Trường Đại học Cần Thơ

Luật Kinh tế

Anh

75

Trần Cảnh Nhứt

Cử nhân Luật

Phó chủ nhiệm Đoàn Luật sư TP.Đà Nẵng

Luật Kinh tế, Dân sự, Hình sự

Anh

76

Nguyễn Như Phát

Phó Giáo sư, Tiến sỹ Luật

Phó Viện trưởng Viện Nhà nước và Pháp luật

Luật Dân sự, Thương mại quốc tế, Luật so sánh, Luật Kinh tê

Anh, Đức, Nga

77

Vũ Xuân Phong

Cử nhân Kinh tế ngoại thương

Phó Chủ tịch VIAC, Trưởng Chi nhánh VIAC tại Tp. HCM
Nguyên Giám đốc Chi nhánh Công ty Vận tải và thuê tàu tại Tp.HCM

Vận tải ngoại thương

Anh

78

Trịnh Minh Phúc

Kỹ sư Hàng hải, Cử nhân Tài chính kế toán, Cử nhân Luật

Nguyên Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Bảo hiểm Pjico

Bảo hiểm

Anh

79

Nguyễn Thị Quy

Phó Giáo sư, Tiến sỹ Kinh tế

Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Ngoại thương Hà Nội

Tài chính, Ngân hàng, Thanh toán Quốc tế

Anh

80

Mai Hồng Quỳ

Phó Giáo sư, Tiến sỹ Luật

Hiệu trưởng, Đại học Luật Tp. Hồ Chí Minh

Luật dân sự; Luật tư pháp quốc tế

Anh, Pháp, Nga

81

Hoàng Đình Quyến

Cử nhân Luật

Vụ Pháp chế- Bộ Công thương

Luật thương mại quốc tế

Anh

82

Phạm Hữu Sơn

Thạc sỹ chuyên ngành cầu, đường

Uỷ viên Hội đồng quản trị, Tổng công ty Tư vấn Thiết kế Giao thông vận tải
Phó Giám đốc, Công ty Tư vấn thiết kế Cầu lớn - Hầm

Thiết kế các công trình cầu, đường

Anh

83

Trương Hồng Sơn

Thạc sỹ Luật

Phó Trưởng Ban Pháp chế, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam

Dầu khí, Tài nguyên tự nhiên

Anh, Nga

84

Bùi Ngọc Sơn

Tiến sỹ Luật

Giảng viên Đại học Ngoại thương Hà Nội

Luật Kinh tế, Thương mại quốc tế,

Anh, Nga

85

Lê Trường Sơn

Thạc sỹ Luật

Giảng viên Đại học Luật TP.Hồ Chí Minh

Luật Kinh tế, Thương mại

Anh

86

Bùi Doãn Tạo

Kỹ sư kết cấu

Tổng Giám đốc, Tổng Công ty Cơ khí Xây dựng (COMA)

Quản lý thi công xây lắp; Đầu tư và kinh doanh bất động sản

Anh

87

Nguyễn Ngọc Thạch

Tiến sỹ Luật

Luật sư tư vấn

Đầu tư nước ngoài, Thuế, Tài chính, Ngân hàng, Sở hữu trí tuệ, Chuyển giao công nghệ

Anh, Đức

88

Chu Hồng Thanh

Phó Giáo sư, Tiến sỹ Luật,

Thạc sĩ Kinh tế

Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Bộ Giáo dục và Đào tạo

Luật học; Báo chí

Anh, Nga

89

Lại Xuân Thanh

Thạc sỹ Luật

Phó Cục trưởng - Cục Hàng không Dân dụng Việt Nam

Quản lý vận tải hàng không

Anh, Nga

90

Võ Nhật Thăng

Cử nhân Luật

Luật sư, Đoàn Luật sư Hà Nội

Luật hàng hải, thương mại

Anh, Nga

91

Nguyễn Huy Thắng

Cử nhân Luật

Trưởng Văn phòng luật sư Huy Thắng

Thương mại, Đầu tư nước ngoài, Bảo hiểm, Giải quyết tranh chấp kinh tế

Anh, Nga

92

Lê Xuân Thân

Tiến sỹ Luật

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa

Luật Kinh tế, Giải quyết tranh chấp

Anh

93

Trần Ngọc Thơ

Phó Giáo sư, Tiến sỹ Kinh tế

Giảng viên Đại học Kinh tế TP.Hồ Chí Minh

Tài chính tiền tệ, Tài chính quốc tế

Anh

94

Nguyễn Đình Thơ

Tiến sỹ Luật

Chủ nhiệm Đoàn luật sư tỉnh Khánh Hòa

Luật Kinh tế, Trọng tài thương mại

Nga

95

Võ Thanh Thu

Giáo sư, Tiến sỹ Kinh tế

Chủ nhiệm Bộ môn Kinh doanh quốc tế, Đại học Kinh tế TP.Hồ Chí Minh

Xuất nhập khẩu, Thanh toán quốc tế, Đầu tư quốc tế

Nga, Anh

96

Vũ Hoài Thủy

Cử nhân Kinh tế đối ngoại

Nguyên Vụ trưởng Vụ Châu Á-Thái Bình Dương, Bộ Thương mại

Xuất nhập khẩu, Giao nhận, Thương mại quốc tế

Anh, Nga, Pháp

97

Nguyễn Văn Thụ

Kỹ sư Phát dẫn điện - Nhà máy và Đường dây truyền tải

Hiệp hội Doanh nghiệp Cơ khí Việt nam
Nguyên Tổng Giám đốc, Tổng Công ty Cơ khí xây dựng

Chế tạo thiết bị đồng bộ và kết cấu thép; Xây lắp các công trình công nghiệp và dân dụng

Anh, Pháp, Nga

98

Tạ Thị Thuận

Cử nhân Kinh tế ngoại thương

Phó Tổng Giám đốc, Công ty Cổ phần Bảo hiểm Pjico

Bảo hiểm

Anh

99

Vũ Huy Thuận

Tiến sỹ Kinh tế

Nguyên Phó Giám đốc Trung tâm Tư vấn - Viện Kinh tế Tp. Hồ Chí Minh

Tư vấn đầu tư, quy hoạch phát triển kinh tế xã hội vùng-lãnh thổ

Anh, Nga

100

Nguyễn Trọng Thuỳ

Cử nhân

Giám đốc Chi nhánh Sóng Thần - Ngân hàng Ngoại thương Tp.Hồ Chí Minh

Thanh toán xuất nhập khẩu; Tín dụng

Anh

101

Phan Hữu Thư

Tiến sỹ Luật

Giám đốc Học viện Tư pháp - Bộ Tư pháp

Luật dân sự; Luật kinh tế - thương mại

Anh, Pháp, Nga

102

Nguyễn Như Tiến

Phó Giáo sư, Tiến sỹ

Giảng viên Đại học Ngoại thương Hà Nội

Vận tải, Giao nhận, Bảo hiểm, Hàng hải

Anh, Nga

103

Nguyễn Văn Tiến

Phó Giáo sư, Tiến sỹ Kinh tế

Chủ nhiệm Bộ môn Thanh toán quốc tế, Học viện Ngân hàng

Thanh toán quốc tế, Tài chính, Ngân hàng

Anh, Slovakia

104

Phạm Vũ Khánh Toàn

Thạc sỹ Luật

Văn phòng Luật sư Phạm & Liên danh

Luật Sở hữu trí tuệ

Anh, Nga

105

Đinh Xuân Trình

Giáo sư

Nguyên Chủ nhiệm Bộ môn Tài chính quốc tế - Đại học Ngoại thương

Xuất nhập khẩu; Thanh toán; Tín dụng

Anh, Nga

106

Trần Anh Tuấn

Tiến sỹ Quản lý nhà nước

Luật sư - Phó Chủ nhiệm, Đoàn luật sư Tp. Hồ Chí Minh

Quản lý kinh doanh

Anh, Pháp

107

Đặng Thanh Tùng

Cử nhân Kinh tế Xây dựng

Giám đốc, Sở Xây dựng tỉnh Hậu Giang

Quản lý nhà nước về đầu tư và xây dựng

Nga

108

Trần Trịnh Tường

Phó Giáo sư, Tiến sỹ Kinh tế

Nghiên cứu viên cao cấp về cơ chế chính sách, Viện Kinh tế XD - Bộ Xây dựng

Nghiên cứu; Quản lý kinh tế đầu tư và XD

Anh, Đức

109

Vũ Hữu Tửu

Phó Giáo sư, Tiến sỹ Kinh tế

Nguyên giảng viên Đại học Ngoại thương

Kỹ thuật ngoại thương

Anh, Pháp, Nga

110

Đào Trí Úc

Giáo sư, Tiến sỹ Khoa học

Viện trưởng, Viện Nhà nước và Pháp luật
Phó Chủ tịch thường trực, Tổng Thư ký - Trung ương Hội luật gia Việt Nam

Nghiên cứu; Giảng dạy

Anh, Nga

111

Nguyễn Văn Út

Phó Giáo sư, Tiến sỹ Sinh học

Hiệu trưởng Trường Đại học Tây Đô

Nghiên cứu, Giảng dạy

Anh

112

Nguyễn Thị Ánh Vân

Tiến sỹ Luật

Giám đốc Trung tâm Luật so sánh, Đại học Luật Hà Nội

Luật chứng khoán, Ngân hàng, Thuế, Bảo hiểm, Tài chính doanh nghiệp, Luật so sánh

Anh, Nhật

113

Nguyễn Thị Bích Vân

Tiến sỹ Luật

Cục đầu tư nước ngoài - Bộ Kế hoạch Đầu tư

Luật công ty; Luật hợp đồng, giao dịch bảo đảm; Pháp luật về du lịch

Anh, Đức

114

Vũ Thế Vậc

Cử nhân Luật

Phó Vụ trưởng Vụ Pháp chế - Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

Pháp luật ngân hàng

Anh, Đức

115

Lê Tấn Vinh

Kỹ sư Kinh tế xây dựng

Phân viện trưởng Phan viện Kinh tế xây dựng miền Nam - Bộ Xây dựng

Kinh tế xây dựng

Anh, Nga

116

Nguyễn Hữu Viện

Phó giáo sư, Tiến sĩ Luật

Nguyên giảng viên, Khoa Luật - Đại học Kinh tế Quốc dân

Luật kinh tế; Luật lao động

Anh, Pháp

117

Võ Tòng Xuân

Giáo sư, Tiến sỹ Nông học, Anh hùng lao động, Nhà giáo nhân dân

Hiệu trưởng Trường Đại học An Giang

Sản xuất và nghiên cứu lương thực

Anh, Pháp

118

Nasir, PKM Abdul

Thạc sỹ Luật quốc tế

Luật sư, VPLS Lovells LLP

Luật Công ty; Bất động sản; Thương mại

Anh, Pháp, Việt

119

Albert Franceskinj

Thạc sĩ Luật kinh doanh và thuế

Công ty Luật DS Avocats (Pháp)

Luật công ty; Thương mại quốc tế; Đầu tư nước ngoài

Anh, Pháp, Ý, Việt

120

Tony Foster

Thạc sĩ Luật

Văn phòng Luật sư Freshfields Bruckhaus Deringer

Luật đầu tư nước ngoài, Luật Công ty; Luật Thương mại

Anh

121

Sesto E Vecchi

Cử nhân Luật và Kinh tế

Công ty Luật Russin & Vecchi

Luật đầu tư nước ngoài, Luật Công ty; Luật Hợp đồng

Anh

122

Vinodh Coomaraswamy

Cử nhân Luật

Luật sư tư vấn tại Singapore

Tố tụng Tòa án/Trọng tài

Anh

123

Yasunobu Sato

Tiến sĩ Luật

Trường đại học Tokyo

Luật Trọng tài; Đầu tư nước ngoài

Anh, Nhật