Đối với trường hợp đất cấp cho hộ gia đinh:

1. Các thành viên có quyền lợi và được ký tên trên hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất có phải chỉ bao gồm những người có tên trong sổ hộ khẩu tại thời điểm cấp sổ đỏ không?

2. Nếu như trong sổ hộ khẩu tại thời điểm thế chấp có 1 người cháu của chủ hộ thì người cháu này có quyền lợi gì với mảnh đất này không?

3. Hiện tại, người con trai của chủ hộ lấy vợ và người con dâu đã nhập hộ khẩu của gia đình, vậy hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất có đưa thêm thành viên là người con dâu vào hay không?

Tôi rất mong nhận được phản hồi sớm từ quý công ty. Tôi xin chân thành cảm ơn.

Người gửi: N.T.H

Câu hỏi được biên tập từ chuyên mục Tư vấn luật đất đai của công ty luật Minh Khuê.

Đất cấp cho hộ gia đình

Luật sư tư vấn luật đất đai trực tuyến gọi: 1900.6162

Trả lời:

>> Xem thêm:  Một hộ gia đình có được cấp hai giấy phép đăng ký kinh doanh không ?

Chào bạn, cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi đến công ty. Chúng tôi xin được giải đáp thắc mắc của bạn như sau:

Căn cứ pháp lý:

- Luật Đất đai 2013 

Phân tích:

1. Hộ gia đình sử dụng đất được định nghĩa tại khoản 29 Điều 3 Luật Đất đai 2013 như sau: "29. Hộ gia đình sử dụng đất là những người có quan hệ hôn nhân, huyết thống, nuôi dưỡng theo quy định của pháp luật về hôn nhân và gia đình, đang sống chung và có quyền sử dụng đất chung tại thời điểm được Nhà nước giao đất, cho thuê đất, công nhận quyền sử dụng đất; nhận chuyển quyền sử dụng đất."

Hộ gia đình sử dụng đất được  quyền thế chấp quyền sử dụng đất đối với các loại đất đươc quy định tại điển g khoản 1, khoản 4 Điều 179 Luật Đất đai 2013 như sau:

"Điều 179. Quyền và nghĩa vụ của hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất

1. Hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất nông nghiệp được Nhà nước giao trong hạn mức; đất được Nhà nước giao có thu tiền sử dụng đất, cho thuê đất trả tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê, được Nhà nước công nhận quyền sử dụng đất; đất nhận chuyển đổi, nhận chuyển nhượng, nhận tặng cho, nhận thừa kế thì có các quyền và nghĩa vụ sau đây:

a) Quyền và nghĩa vụ chung quy định tại Điều 166 và Điều 170 của Luật này;

b) Chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp trong cùng một xã, phường, thị trấn với hộ gia đình, cá nhân khác;

>> Xem thêm:  Đã kết hôn có được một mình đứng tên trên sổ đỏ?

c) Chuyển nhượng quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật;

d) Cho tổ chức, hộ gia đình, cá nhân khác, người Việt Nam định cư ở nước ngoài đầu tư tại Việt Nam thuê quyền sử dụng đất;

đ) Cá nhân sử dụng đất có quyền để thừa kế quyền sử dụng đất của mình theo di chúc hoặc theo pháp luật.

Hộ gia đình được Nhà nước giao đất, nếu trong hộ có thành viên chết thì quyền sử dụng đất của thành viên đó được để thừa kế theo di chúc hoặc theo pháp luật.

Trường hợp người được thừa kế là người Việt Nam định cư ở nước ngoài thuộc đối tượng quy định tại khoản 1 Điều 186 của Luật này thì được nhận thừa kế quyền sử dụng đất; nếu không thuộc đối tượng quy định tại khoản 1 Điều 186 của Luật này thì được hưởng giá trị của phần thừa kế đó;

e) Tặng cho quyền sử dụng đất theo quy định tại điểm c khoản 2 Điều 174 của Luật này; tặng cho quyền sử dụng đất đối với hộ gia đình, cá nhân hoặc người Việt Nam định cư ở nước ngoài thuộc đối tượng quy định tại khoản 1 Điều 186 của Luật này;

g) Thế chấp quyền sử dụng đất tại tổ chức tín dụng được phép hoạt động tại Việt Nam, tại tổ chức kinh tế khác hoặc cá nhân theo quy định của pháp luật;

h) Góp vốn bằng quyền sử dụng đất với tổ chức, hộ gia đình, cá nhân, người Việt Nam định cư ở nước ngoài để hợp tác sản xuất, kinh doanh;

i) Trường hợp đất thuộc diện thu hồi để thực hiện dự án thì có quyền tự đầu tư trên đất hoặc cho chủ đầu tư dự án thuê quyền sử dụng đất, góp vốn bằng quyền sử dụng đất với chủ đầu tư dự án để thực hiện dự án theo quy định của Chính phủ.

2. Hộ gia đình, cá nhân được Nhà nước cho thuê đất thu tiền thuê đất hàng năm có các quyền và nghĩa vụ sau đây:

>> Xem thêm:  Từ 05/12/2017, trên “sổ đỏ” sẽ ghi tên các thành viên trong hộ gia đình?

a) Quyền và nghĩa vụ chung quy định tại Điều 166 và Điều 170 của Luật này;

b) Bán tài sản thuộc sở hữu của mình gắn liền với đất thuê; người mua tài sản được Nhà nước tiếp tục cho thuê đất theo mục đích đã được xác định;

c) Để thừa kế, tặng cho tài sản thuộc sở hữu của mình gắn liền với đất thuê; người nhận thừa kế, người được tặng cho tài sản được Nhà nước tiếp tục cho thuê đất theo mục đích đã được xác định;

d) Cho thuê tài sản thuộc sở hữu của mình gắn liền với đất thuê theo quy định của pháp luật về dân sự;

đ) Thế chấp bằng tài sản thuộc sở hữu của mình gắn liền với đất thuê tại tổ chức tín dụng được phép hoạt động tại Việt Nam, tại tổ chức kinh tế khác hoặc cá nhân theo quy định của pháp luật;

e) Góp vốn bằng tài sản thuộc sở hữu của mình gắn liền với đất thuê trong thời hạn thuê đất với tổ chức, hộ gia đình, cá nhân, người Việt Nam định cư ở nước ngoài để hợp tác sản xuất, kinh doanh; người nhận góp vốn bằng tài sản được Nhà nước tiếp tục cho thuê đất theo mục đích đã được xác định.

3. Hộ gia đình, cá nhân thuê lại đất trong khu công nghiệp, cụm công nghiệp, khu chế xuất thì có các quyền và nghĩa vụ sau đây:

a) Trường hợp thuê đất, thuê lại đất trả tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê thì có quyền và nghĩa vụ quy định tại khoản 1 Điều này;

b) Trường hợp thuê đất, thuê lại đất trả tiền thuê đất hàng năm thì có quyền và nghĩa vụ quy định tại khoản 2 Điều này.

4. Hộ gia đình, cá nhân được Nhà nước giao đất, cho thuê đất mà được miễn, giảm tiền sử dụng đất, tiền thuê đất thì có quyền và nghĩa vụ như trường hợp không được miễn, không được giảm tiền sử dụng đất, tiền thuê đất.

>> Xem thêm:  Thủ tục cấp Hóa đơn lẻ và các vấn đề pháp lý liên quan?

5. Hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất thuê của tổ chức, hộ gia đình, cá nhân không thuộc trường hợp quy định tại khoản 3 Điều này thì có quyền và nghĩa vụ theo quy định của pháp luật về dân sự."

Do đó, các thành viên được ký tên trên hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất là những người có quan hệ hôn nhân, huyết thống, nuôi dưỡng theo quy định của pháp luật về hôn nhân và gia đình, đang sống chung và có quyền sử dụng đất chung tại thời điểm được Nhà nước giao đất, cho thuê đất, công nhận quyền sử dụng đất; nhận chuyển quyền sử dụng đất. Có nghĩa là không chỉ bao gồm những thành viên có tên trong sổ hộ khẩu mà còn gồm các thành viên thỏa mãn điều kiện trên, ví dụ: người có quan hệ hôn nhân với thành viên hộ gia đình nhưng chưa nhập hộ khẩu vào thời điểm được Nhà nước giao đất, cho thuê đất, công nhận quyền sử dụng đất; nhận chuyển quyền sử dụng đất.

2,3. Cần xác định xem người cháu và người con dâu đó có quan hệ hôn nhân, huyết thống, nuôi dưỡng theo quy định của pháp luật về hôn nhân và gia đình, đang sống chung và có quyền sử dụng đất chung tại thời điểm được Nhà nước giao đất, cho thuê đất, công nhận quyền sử dụng đất; nhận chuyển quyền sử dụng đất hay không. Nếu có thì họ cũng phải ký tên vào hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất và là những người có quyền sở hữu chung đối với mảnh đất trên. Nếu không có quan hệ vào thời điểm như trên với hộ gia đình thì họ không là những chủ sở hữu chung của mảnh đất trên và không phải ký tên vào hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất.

Kết luận:

Các thành viên có quyền lợi và được ký tên trên hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất không phải bao gồm những người có tên trong sổ hộ khẩu tại thời điểm cấp sổ đỏ mà là những người có mối quan hệ kể trên, sống chung và có quyền sử dụng đất chung tại thời điểm Nhà nước giao đất, cho thuê đất, công nhận quyền sử dụng đất; nhận chuyển quyền sử dụng đất.

Trân trọng./.

Bộ phận tư vấn luật đất đai.

>> Xem thêm:  Tư vấn thủ tục mở xưởng cơ khí?