Luat Minh Khue
Tư vấn bồi thường thu hồi đất khai hoang?

Tư vấn bồi thường thu hồi đất khai hoang?

Phần đất khai hoang của người dân đa phần chưa được cấp sổ đỏ, vậy khi xảy ra tranh chấp thì xử lý như thế nào? Nhà nước thu hồi đất thì có được đền bù theo quy định của pháp luật hay không? Luật Minh Khuê tư vấn và giải đáp cụ thể như sau:

Khiếu nại đền bù đất giải phóng mặt bằng không thỏa đáng ?

Sau khi nhân phương án đền bù, giải phóng mặt bằng thì người dân có 45 ngày để tiến hành thủ tục khiếu nại nếu thấy phương án đó không phù hợp hoặc không ...

Quy định của pháp luật đất đai về bồi thường, giải phóng mặt bằng khi nhà nước thu hồi đất ?

Bồi thường, giải phóng mặt bằng là một trong những giải pháp then chốt phải thực hiện khi nhà nước ra quyết định thu hồi nhà đất. Luật Minh Khuê tư vấn và ...

Dịch vụ nổi bật