Điều 297, Bộ luật hình sự năm 1999 (Bộ luật hình sự sửa đổi năm 2009) quy định Tội ép buộc nhân viên tư pháp làm trái pháp luật

1. Người nào lợi dụng chức vụ, quyền hạn ép buộc nhân viên tư pháp làm trái pháp luật trong hoạt động điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án gây hậu quả nghiêm trọng, thì bị phạt tù từ sáu tháng đến ba năm.

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ hai năm đến bảy năm:

a) Dùng vũ lực, đe doạ dùng vũ lực hoặc dùng các thủ đoạn nguy hiểm, xảo quyệt  khác;

b) Gây hậu quả rất nghiêm trọng hoặc đặc biệt nghiêm trọng.

3.  Người phạm tội còn bị cấm đảm nhiệm chức vụ nhất định từ một năm đến năm năm.

 

Dấu hiệu pháp lý của tội ép buộc nhân viên tư pháp làm trái pháp luật (điều 297 BLHS) ?

Luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến qua điện thoại gọi:  1900.6162

Dấu hiệu pháp lý của tội ép buộc nhân viên tư pháp làm trái pháp luật (điều 297 BLHS):

>> Xem thêm:  Trách nhiệm của Sở Tư pháp trong việc thẩm định sự cần thiết ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh

+ Khách thể của tội phạm:

Tội phạm này xâm phạm đến hoạt động bình thường của các cơ quan tư pháp đồng thời xâm phạm đến lợi ích Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, công dân.

+ Mặt khách quan của tội phạm:

Người ép buộc nhân viên tư pháp làm trái pháp luật trước hết phải là người lợi dụng chức vụ quyền hạn được giao để ép buộc nhân viên tư pháp làm trái pháp luật theo yêu cầu của mình.

Ép buộc là dùng quyền lực của mình buộc người khác phải làm theo ý mình mà họ không muốn. Hành vi ép buộc có thể bằng lời nói: dụ dỗ, hăm dọa, hứa hẹn hoặc bằng hành động như: dùng vũ lực, đe dọa dùng vũ lực hoặc bằng những thủ đoạn nguy hiểm đến tính mạng, sức khỏe, nhân phẩm, danh dự của nhân viên tư pháp.

Nếu người có chức vụ, quyền hạn không ép buộc mà chỉ nhờ vả, nếu nhân viên tư pháp không giúp thì cũng không bị truy cứu trách nhiệm hình sự; việc làm trái pháp luật của nhân viên tư pháp hoàn toàn tự nguyện thì người có chức vụ, quyền hạn không bị coi là ép buộc nhân viên tư pháp làm trái pháp luật.

Hậu quả của tội phạm này cũng là dấu hiệu bắt buộc. Nếu hành vi ép buộc nhân viên tư pháp làm trái pháp luật chưa gây ra hậu quả nghiêm trọng thì chưa cấu thành tội phạm này mà tùy từng trường hợp người có hành vi có thể chỉ bị xử phạt hành chính.

Đối với tội ép buộc nhân viên tư pháp làm trái pháp luật ngoài hành vi khách quan, hậu quả, pháp luật còn quy định một dấu hiệu khách quan rất quan trọng, nếu thiếu nó thì hành vi ép buộc nhân viên tư pháp làm trái pháp luật chưa cấu thành tội phạm, đó là tính trái pháp luật của hành vi mà nhân viên tư pháp thực hiện.

+ Mặt chủ quan của tội phạm:

Người phạm tội thực hiện hành vi phạm tội của mình với lỗi cố ý, tức là người phạm tội nhận thức rõ hành vi của mình là trái pháp luật, thấy trước hậu quả của hành vi đó và mong muốn hậu quả xảy ra hoặc bỏ mặc cho hậu quả xảy ra.

>> Xem thêm:  Phân tích một số vướng mắc của nghị định xử phạt hành chính trong lĩnh vực tư pháp

+ Chủ thể của tội phạm:

Chủ thể của tội phạm này là chủ thể đặc biệt, chỉ có những người có chức vụ, quyền hạn mới có thể là chủ thể của tội phạm này. Người có chức vụ, quyền hạn nói trên đây là người do bổ nhiệm, do bầu cử, do hợp đồng hoặc do hình thức khác, có hưởng lương hoặc không hưởng lương, được giao thực hiện một công vụ nhất định và có quyền hạn nhất định trong khi thực hiện công vụ. 

Trân trọng./.

Bộ phận luật sư hình sự - Công ty luật Minh Khuê 

>> Xem thêm:  Mẫu báo cáo của trung tâm trọng tài/chi nhánh/văn phòng đại diện của tổ chức trọng tài nước ngoài tại Việt Nam về việc chấm dứt hoạt động (Mẫu số 23/TP-TTTM)