1. Cơ sở điều hành bay phải phối hợp với cấp huấn lệnh như thế nào?

Căn cứ dựa theo quy định tại Điều 39 của Thông tư 19/2017/TT-BGTVT có quy định về phối hợp cấp huấn lệnh. Cụ thể như sau:

Hiệp đồng giữa Cơ sở điều hành bay: Các cơ sở điều hành bay phải thỏa thuận với nhau để cấp huấn lệnh cho đường bay, đảm bảo tính liên tục và an toàn của chuyến bay.

Cấp huấn lệnh đến sân bay dự định hạ cánh đầu tiên: Có thể cấp huấn lệnh cho toàn bộ đường bay nếu:

- Các cơ sở điều hành bay đã hiệp đồng với tất cả cơ sở bay sẽ bay qua trước khi cất cánh. Mục đích của việc này là đảm bảo rằng tất cả các cơ sở bay ở quỹ đạo hoặc khu vực mà tàu bay sẽ đi qua đều có thông tin và chuẩn bị cần thiết để hỗ trợ quá trình cất cánh một cách an toàn và hiệu quả. Hiệp đồng này có thể bao gồm các điều khoản về tần suất và phương tiện liên lạc, thời gian chuẩn bị, và các yếu tố khác quan trọng giữa các cơ sở điều hành bay để đảm bảo sự hiểu biết và hỗ trợ tốt nhất cho mỗi pha của chuyến bay. Quy định này nhấn mạnh sự quan trọng của sự hiệp đồng và tương tác chặt chẽ giữa các cơ sở điều hành bay để đảm bảo mỗi phần của chuyến bay diễn ra một cách an toàn và hiệu quả.

- Có sự đảm bảo rằng hiệp đồng sẽ được thực hiện giữa các cơ sở điều hành bay để kiểm soát chuyến bay liên tục. Có một yêu cầu quan trọng là đảm bảo rằng sẽ có hiệp đồng giữa tất cả các cơ sở điều hành bay liên quan đến một chuyến bay cụ thể. Mục tiêu chính của việc này là đảm bảo tính liên tục trong kiểm soát chuyến bay, nghĩa là không có sự gián đoạn không mong muốn trong quá trình điều phối và theo dõi tàu bay từ khi cất cánh cho đến khi hạ cánh. Hiệp đồng có thể bao gồm các chi tiết về quy trình liên lạc, chia sẻ thông tin, và các yếu tố khác liên quan đến việc đảm bảo rằng mọi cơ sở điều hành bay đều đóng góp một cách hiệu quả vào quá trình điều khiển chuyến bay. Điều này nhấn mạnh sự cần thiết của sự hợp tác và đồng thuận giữa các cơ sở điều hành bay để đảm bảo quá trình kiểm soát chuyến bay diễn ra một cách suôn sẻ và an toàn.

Hiệu lực khi không có hiệp đồng hoặc cấp huấn lệnh trước: Khi không có hiệp đồng hoặc huấn lệnh trước, cơ sở điều hành bay chỉ có thể cấp huấn lệnh đến điểm mà đã có hiệp đồng với các cơ sở điều hành bay liên quan. Theo đó thì trong trường hợp không có hiệp đồng hoặc không có huấn lệnh cấp trước, cơ sở điều hành bay chỉ được phép cấp huấn lệnh cho tàu bay đến một điểm nào đó mà đã có hiệp đồng với các cơ sở điều hành bay liên quan. Trước khi tàu bay đến điểm đó hoặc tại điểm đó, cơ sở điều hành bay sẽ tiếp tục cấp huấn lệnh tiếp theo hoặc sẽ cấp huấn lệnh bay chờ nếu cần thiết. Mục đích là đảm bảo rằng, ngay cả khi không có sự hiệp đồng trước, quá trình quản lý và điều phối các chuyến bay vẫn diễn ra một cách an toàn và hiệu quả. Điều này nhấn mạnh mức độ linh hoạt trong quy trình quản lý chuyến bay và đảm bảo rằng các cơ sở điều hành bay vẫn có khả năng phản ứng và đối phó với tình huống khi không có thông tin trước đó hoặc hiệp đồng cụ thể.

Hiệp đồng với trung tâm kiểm soát đường dài trước khi cất cánh: Khi tàu bay dự định cất cánh và bay đến vùng trời kiểm soát khác trong vòng 30 phút, phải có hiệp đồng với trung tâm kiểm soát đường dài trước khi cấp huấn lệnh cất cánh. Theo đó thì khi tàu bay dự định cất cánh và dự kiến bay đến vùng trời kiểm soát khác trong khoảng thời gian ngắn (30 phút hoặc một khoảng thời gian khác do thỏa thuận giữa hai trung tâm kiểm soát đường dài), cơ sở điều hành bay phải thiết lập hiệp đồng với trung tâm kiểm soát đường dài trước khi cấp huấn lệnh cất cánh. Mục đích của việc này là đảm bảo rằng trung tâm kiểm soát đường dài có thông tin và sự chuẩn bị cần thiết để quản lý chuyến bay từ khi tàu bay cất cánh đến khi nó chuyển giao kiểm soát cho vùng trời kiểm soát khác. Hiệp đồng này có thể chứa các điều khoản liên quan đến quy trình, tần suất liên lạc, và các yếu tố quan trọng khác giữa cơ sở điều hành bay và trung tâm kiểm soát đường dài để đảm bảo an toàn và hiệu quả trong việc điều khiển chuyến bay khi di chuyển giữa các vùng trời kiểm soát.

Cấp huấn lệnh cho phần chuyến bay trong vùng trời kiểm soát: Khi tàu bay dự định rời một vùng trời kiểm soát và sau đó quay lại hoặc bay đến vùng khác, có thể cấp huấn lệnh từ sân bay khởi hành đến sân bay dự định hạ cánh đầu tiên. Huấn lệnh này chỉ có hiệu lực trong vùng trời kiểm soát.

Tổ chức cấp huấn lệnh này nhằm đảm bảo tính toàn vẹn và an toàn của các chuyến bay, đồng thời thúc đẩy sự hiệu quả và hiệu suất trong việc quản lý không gian không gian hàng không.

Như vậy thì các cơ sở điều hành bay phải hiệp đồng với nhau để cấp huấn lệnh cho toàn bộ hoặc một phần đường bay. Huấn lệnh cấp cho toàn bộ đường bay đến sân bay dự định hạ cánh đầu tiên theo một trong các điều kiện sau:

- Cơ sở điều hành bay đã hiệp đồng với tất cả cơ sở điều hành bay mà tàu bay sẽ bay qua trước khi tàu bay cất cánh;

- Có cơ sở đảm bảo rằng việc hiệp đồng trước sẽ được thực hiện giữa các cơ sở điều hành bay nhằm kiểm soát chuyến bay một cách liên tục.

 

2. Các phương thức ứng phó trường hợp bất thường trong điều hành bay

Căn cứ theo quy định tại Điều 40 của Thông tư 19/2017/TT-BGTVT có quy định như sau: 

Để đảm bảo an toàn và tuân thủ quy định, bạn nên tham khảo tài liệu chính thức từ Cục Hàng không Việt Nam hoặc cơ quan chức năng.

Liên lạc vô tuyến:

- Mục tiêu: Bảo đảm rằng liên lạc vô tuyến luôn duy trì được trong mọi trường hợp.

- Biện pháp ứng phó: Kiểm tra và bảo dưỡng định kỳ các thiết bị liên lạc vô tuyến trên tàu bay. Đào tạo phi hành đoàn về sử dụng và xử lý tình huống khi có sự cố với liên lạc vô tuyến. Thực hiện thường xuyên các bài kiểm tra liên lạc để đảm bảo hiệu suất đúng đắn.

Áp dụng phân cách khẩn cấp:

- Mục tiêu: Tránh xung đột và đảm bảo an toàn trong trường hợp bất thường

- Biện pháp ứng phó: Đào tạo phi hành đoàn về quy trình và quy tắc phân cách khẩn cấp. Xác định và chuẩn bị các kịch bản phân cách khẩn cấp. Hợp tác chặt chẽ với các cơ sở điều khiển không lưu và lưu để đảm bảo thực hiện đúng các biện pháp phân cách.

Cảnh báo xung đột ngắn hạn (STCA):

- Mục tiêu: Phát hiện và ngăn chặn xung đột ngắn hạn giữa các tàu bay.

- Biện pháp ứng phó: Thiết lập và duy trì hệ thống theo dõi radar và phần mềm STCA. Đào tạo nhân viên điều khiển và phi hành đoàn về nhận diện và ứng phó với cảnh báo STCA. Xác định và thực hiện các biện pháp khẩn cấp để tránh xung đột.

Cảnh báo độ cao an toàn tối thiểu (MSAW):

- Mục tiêu: Bảo vệ an toàn độ cao của tàu bay.

- Biện pháp ứng phó: Cài đặt và duy trì hệ thống cảnh báo độ cao an toàn tối thiểu. Đào tạo nhân viên điều khiển và phi hành đoàn về ứng phó với cảnh báo MSAW.

Kiểm tra định kỳ hiệu suất của hệ thống cảnh báo MSAW. Những biện pháp này giúp đảm bảo rằng hệ thống hàng không được quản lý một cách an toàn và có khả năng ứng phó với các tình huống bất thường một cách hiệu quả.

 

3. Tại sao các cơ sở điều hành bay phải hiệp đồng với nhau để huấn lệnh cho toàn bộ hoặc một phần đường bay?

Việc các cơ sở điều hành bay phải hiệp đồng với nhau để cấp huấn lệnh cho toàn bộ hoặc một phần đường bay là để đảm bảo an toàn, hiệu quả và tính liên tục của các chuyến bay trong không gian hàng không chung. Dưới đây là một số lý do quan trọng:

An toàn chuyến bay: Hiệp đồng giữa các cơ sở điều hành bay giúp đảm bảo an toàn của chuyến bay. Các cơ sở cần hợp tác chặt chẽ để tránh xung đột, đảm bảo phân cách an toàn giữa các tàu bay và duy trì sự an toàn trong không gian không lưu.

Liên tục trong điều khiển hàng không: Quá trình kiểm soát và điều phối các chuyến bay đòi hỏi sự liên tục. Nếu có sự gián đoạn trong quá trình cấp huấn lệnh hoặc không có sự hiểu biết giữa các cơ sở điều hành bay, có thể xảy ra tình huống nguy hiểm và gây ra rủi ro an toàn.

Quản lý không gian hàng không hiệu quả: Hiệp đồng giúp quản lý không gian hàng không một cách hiệu quả hơn. Các cơ sở cần phối hợp để đảm bảo sự chặt chẽ giữa các chuyến bay và tránh tình trạng quá tải không gian hoặc xung đột không mong muốn.

Hiệu suất và tính tiện lợi: Phối hợp giữa các cơ sở giúp tối ưu hóa hiệu suất của hệ thống hàng không và tạo điều kiện thuận lợi cho các chuyến bay. Việc hiệp đồng trước giúp tránh tình trạng không nhất quán và giúp duy trì tính liên tục trong quá trình vận hành.

Tuân thủ quy định hàng không: Các cơ sở điều hành bay cần tuân thủ các quy định và quy tắc hàng không quốc tế và quốc gia. Hiệp đồng giữa chúng giúp đảm bảo rằng mọi hoạt động được thực hiện theo các quy định an toàn và hiệu quả đã được đặt ra.

Tóm lại, việc hiệp đồng giữa các cơ sở điều hành bay không chỉ là quy định bắt buộc mà còn là biện pháp cần thiết để đảm bảo an toàn và tính liên tục trong không gian hàng không.

Vui lòng liên hệ 19006162 hoặc lienhe@luatminhkhue.vn

Tham khảo thêm: Thẩm quyền cấp phép, từ chối, đình chỉ hoạt động bay đối với tàu bay không người lái, phương tiện bay siêu nhẹ.