1. Các dạng toán nâng cao lớp 1 

Toán nâng cao lớp 1 là những bài toán có sự phức tạp hơn so với kiến thức cơ bản mà học sinh được học trong phạm vi kiến thức Toán học lớp 1, nhưng không vì thế mà các dạng bài nâng cao lại sử dụng những công thức tính toán khác. Các dạng toán nâng cao trong phạm vi kiến thức lớp 1 môn Toán hiện nay đó là:

- Dạng bài về số, cấu tạo số, lập số

Ví dụ: Tính tổng của dãy số 1, 3, 5, 7, 9.

Như vậy, tổng các số lẻ = 1 + 3 + 5 + 7 + 9 = 25.

- Dạng bài về phép tính nâng cao

Ví dụ: Thực hiện phép cộng 10 + 23 + 6 + 38 = ...

- Dạng điền dấu hoặc số thích hợp để có một phép tính đúng

Ví dụ: Điền dấu thích hợp để phép tính này đúng 12 ... 8 ... 4 = 24

- Dạng bài về nhận định đúng sai, chọn đáp án

Ví dụ: Quan sát hình vẽ và chọn đáp án đúng

- Dạng bài toán tìm quy luật

Ví dụ: điền số thích hợp vào chỗ trống để hoàn thành dãy số 1, 4, 7,...16, 19,..., ....

- Dạng bài toán ngược, yêu cầu học sinh đặt đề bài

Ví dụ: Có...cô giáo quản lý, có thêm....các bạn học sinh đang tập trung. Hỏi có tất cả bao nhiêu cô trò?

>> Xem thêm: Đề thi học kì 2 Toán lớp 1 sách mới có đáp án năm học 2022 - 2023

 

2. Đề ôn tập môn Toán nâng cao lớp 1 có đáp án mới nhất 2023- 2024

Bài 1: Bạn An nuôi gà mái. Trong vòng 2 tuần 1 ngày. Bạn An tính rằng gà mái đẻ được 2 quả trứng trong vòng 3 ngày. Hỏi sau 2 tuần, gà mái của bạn An đã đẻ được bao nhiêu quả trứng?

Trả lời: 

Ta có 1 tuần tính có 7 ngày. 

Như vậy, 2 tuần 1 ngày sẽ = 7 + 7 + 1= 15 ngày.

Gà mái nhà bạn An 2 quả trứng đẻ trong 3 ngày vậy thì 15 ngày đẻ được số trứng là:

(15 : 3) x 2 = 10 (quả)

Đáp án đúng là: 10 quả trứng

Bài 2: Bình đi thăm ông bà nội trong vòng 1 tuần 2 ngày, sau đó đi thăm ông bà ngoại trong vòng 1 tuần 3 ngày. Hỏi tổng cộng Bình đã đi thăm ông bà nội và ông bà ngoại trong bao nhiêu ngày?

Trả lời: 

Nhận thấy 1 tuần có 7 ngày

Do đó, 1 tuần 2 ngày sẽ = 7 + 1=  9 ngày

và 1 tuần 3 ngày = 7 + 3= 10 ngày

Như vậy, tổng số ngày bạn Bình về thăm ông bà ngoại và ông bà nội là:

9 + 10 = 19 (ngày)

Đáp số đúng: 19 ngày

Bài 3: Số bi của bạn An ít hơn số bi của bạn Bình là 4 hòn. Số bi của bạn Bình ít hơn số bi của bạn Căn là 3 hòn. Biết rằng bạn An có 5 hòn bi. Hỏi bạn Căn có tất cả bao nhiêu hòn bi?

Trả lời: 

Số hòn bi của bạn Bình là:

5 + 4 = 9 (hòn bi)

Số hòn bi của bạn Căn là:

9 + 3 = 12 (hòn bi)

Như vậy, bạn Căn có tất cả 12 hòn bi

Bài 4: An và Ba cộng tổng số tuổi lại bằng số tuổi mà Lan và Hương cộng lại. Biết rằng An lớn tuổi hơn Hương. Hỏi Ba có tuổi nhiều hơn Lan hay ít hơn?

Trả lời: Bạn Ba sẽ ít tuổi hơn so với bạn Lan

Bài 5: Bạn Anh có 10 hòn bi đen và 15 hòn bi đỏ. Sau đó, Anh đem cho đi 5 hòn bi. Hỏi Anh còn lại bao nhiêu hòn bi?

Trả lời:

Anh có tất cả số bi là:

15 + 10 = 25 (hòn)

Số bi còn lại trong túi của anh sau khi cho em là:

25 - 5 = 20 (hòn)

Đáp số đúng: 20 hòn bi

Bài 6: Lớp 1B có 15 bạn học sinh giỏi. Lớp 1B ít hơn lớp 1A là 4 bạn học sinh giỏi. Lớp 1C ít hơn lớp 1A là 3 bạn học sinh giỏi. Tính tổng số học sinh giỏi của cả 3 lớp 1A, 1B và 1C?

Trả lời: 

Tổng số học sinh giỏi trong lớp 1B là:

15 - 4 = 11 (học sinh)

Tổng số học sinh giỏi trong lớp 1C là:

15 - 3 = 12 (học sinh)

Tổng số học sinh giỏi trong cả ba lớp 1A, 1B và 1C là:

15 + 11 + 12 = 38 (học sinh)

Như vậy, đáp số đúng là: 38 học sinh

Bài 7: Bạn Nam nuôi ngan, ngỗng và vịt. Trong đó, số vịt là 36 con, số ngan ít hơn số vịt là 6 con, số ngỗng ít hơn số ngan là 10 con. Hỏi Nam nuôi tất cả bao nhiêu con ngỗng, ngan và vịt?

Trả lời: 

Số con Ngan mà bạn Nam nuôi là:

36 - 6 = 30 (con)

Số con Ngỗng mà bạn Nam nuôi là:

30 - 10 = 20 (con)

Tổng tất cả số ngan, vịt, ngỗng mà bạn Nam nuôi là:

30 + 20 + 36 = 86 (con)

Đáp số cuối cùng là: 86 con

Bài 8: Trong hộp có 3 loại bi màu xanh, đỏ và vàng. Tổng số bi trong hộp nhiều hơn tổng số bi vàng và đỏ là 5 viên. Số bi xanh trong hộp ít hơn số bi vàng là 3 viên, nhưng số bi xanh lại nhiều hơn số bi đỏ là 4 viên. Hỏi trong hộp có tất cả bao nhiêu viên bi?

Trả lời: 

Tổng số bi vàng trong hộp là:

5 + 3 = 8 (viên)

Tổng số bi đỏ trong hộp là:

5 - 4 = 1 (viên)

Trong hộp có tổng số bi trong hộp là:

5 + 8 + 1 = 14 (viên)

Đáp số đúng: 14 viên bi trong hộp

Bài 9: Biết một số có 2 chữ số, mà chữ số hàng chục lớn hơn chữ số ở hàng đơn vị tổng cộng là 5. Em hãy cho biết tổng 2 chữ số hàng chục và ở hàng đơn vị là bao nhiêu?

Trả lời: 

Nhận thấy, những chữ số có hai chữ số và có chữ số hàng chục lớn hơn 5 đơn vị so với chữ số hàng đơn vị là các số: 50, 61, 72, 83, 94. Như vậy ta thực hiện phép tính cộng sẽ được những kết quả như sau:

  • Số 50 có tổng chữ số hàng chục với hàng đơn vị là: 5 + 0 = 5
  • Số 61 có tổng chữ số hàng chục với hàng đơn vị là: 6 + 1 = 7
  • Số 72 có tổng chữ số hàng chục với hàng đơn vị là: 7 + 2  =9
  • Số 83 có tổng chữ số hàng chục với hàng đơn vị là: 8 + 3 = 11
  • Số 94 có tổng chữ số hàng chục với hàng đơn vị là: 9 + 4 = 13

Bài 10: Ngày Tết, chú của chị em bạn Hồng hỏi "Năm nay cháu học lớp mấy rồi?", chị của Hồng đáp "Chú lấy số nhỏ nhất có hai chữ số trừ đi số lớn nhất có một chữ số thì ra lớp của Hồng đang học ạ?". Vậy bạn Hồng học lớp mấy?

Trả lời:

Số nhỏ nhất có hai chữ số là số 10

Số lớn nhất có một chữ số là số 9

Thực hiện phép trừ: 10 - 9 = 1

Như vậy, bạn Hồng học lớp 1

>> Xem thêm: Bài tập môn Toán lớp 1 chọn lọc mới nhất năm học 2023 - 2024

 

3. Một số sai lầm cần tránh khi ôn luyện Toán nâng cao lớp 1

Để ôn luyện Toán nâng cao lớp 1 hiệu quả thì các bậc phụ huynh cần tránh một số sai lầm phổ biến dưới đây:

  • Bỏ qua kiến thức cơ bản: Khi ôn toán nâng cao, quan trọng là hiểu vững kiến thức cơ bản. Đừng bỏ qua các khái niệm căn bản như phép cộng, trừ, nhân, chia, đếm số, v.v. Đảm bảo bạn đã hiểu rõ những khái niệm này trước khi chuyển sang những kiến thức nâng cao hơn. Vì vậy, hãy đảm bảo rằng các bạn học sinh đã nắm vững kiến thức cơ bản nhất.
  • Thiếu sự tương tác: Ôn tập toán nâng cao không chỉ là việc tự ngồi học một mình. Hãy tìm cách tương tác với người khác, như bạn bè, gia đình hoặc giáo viên. Thảo luận và giải quyết bài toán cùng nhau sẽ giúp bạn hiểu sâu hơn và tìm ra các phương pháp giải quyết khác nhau.
  • Chưa làm đủ bài tập: Ôn tập toán nâng cao yêu cầu thực hành nhiều bài tập để nắm vững kiến thức. Chỉ đọc và hiểu lý thuyết không đủ, hãy làm nhiều bài tập thực hành để rèn kỹ năng và làm quen với các dạng bài toán khác nhau.
  • Không hiểu rõ yêu cầu của bài toán: Khi giải một bài toán, hãy đọc và hiểu rõ yêu cầu trước khi bắt đầu giải. Sai lầm thường xảy ra khi không hiểu đúng yêu cầu và làm sai phép tính hoặc không trả lời đúng câu hỏi được đặt ra. Do đó, không nên để bạn học sinh học thuộc cách làm bài mà không hiểu rõ yêu cầu, cách thức làm bài.

>> Tham khảo: Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 1 có đáp án mới nhất năm 2023 - 2024

Hy vọng với những chia sẻ trên đây Luật Minh Khuê đã giúp các bạn hình dung rõ hơn về những nội dung liên quan đến việc ôn luyện Toán lớp 1 nâng cao cho năm học 2023- 2024. Mong rằng những chia sẻ trên đây và một số dạng bài, ví dụ cụ thể trên là tài liệu tham khảo hữu ích dành cho bạn. Chúc các bạn học sinh có một năm học hiệu quả và đạt được nhiều thành tích tốt. Cảm ơn bạn đã quan tâm theo dõi.