www.luatminhkhue.vn không ngừng cập nhật hệ thống văn bản pháp luật mới, đặc biệt với đội ngũ chuyên viên dịch thuật chuyên ngành có trình độ pháp lý cao Luatminhkhue.vn hiện cung cấp tất cả các văn bản pháp lý quan trọng bằng tiếng anh theo yêu cầu của Quý khách hàng. Chúng tôi xin trân trọng giới thiệu quy trình cung cấp dịch vụ văn bản pháp luật bằng tiếng việt và tiếng anh trên hệ thống website của chúng tôi:

 

1. Thư tư vấn và báo giá dịch vụ 

Kính gửi:Ông/bà....................................... Chức vụ: ............ 

Công ty:....................................................................................

Điện thoại: ...................................Fax:....................................

Email:............................................Web:...................................

Báo giá dịch vụ cung cấp văn bản pháp luật bằng tiếng việt và tiếng anh (từ năm 1945 đến nay)

__________________________________________________ 

Thưa Anh/chị,

Thay mặt công ty tư vấn MKLAW FIRM, chúng tôi xin gửi tới Anh lời chào trân trọng và lời chúc thành công trong hoạt động kinh doanh.

Qua trao đổi chúng tôi được biết Bên Anh/chị đang có nhu cầu tra cứu hệ thống văn bản pháp luật bằng tiếng việt & Tiếng anh. Với tư cách là Công ty Luật hàng đầu tại Việt Nam trong lĩnh vực tư vấn đầu tư nước ngoài, chúng tôi rất vui lòng cung ứng dịch vụ để Quý Công ty thực hiện thuận tiện và đáp ứng tốt nhất nhu cầu nêu trên.

Để Quý Công ty tiện tham khảo, chúng tôi xin được tư vấn cụ thể hơn về thủ tục và chi phí cho việc thực hiện công việc nêu trên. Chi tiết cụ thể như sau:

+ Bước 1: Ký hợp đồng đơn vị cung cấp (Gửi kèm theo thư dự thảo hợp đồng);

+ Bước 2: Đơn vị cung cấp gửi tài khoản tra cứu trực tuyến trên hệ thống;

+ Bước 3: Tiến hành thủ tục thanh toán theo quy định hợp đồng đã ký;

Để tiện cho Quý khách cập nhật thông tin về văn bản mới ban hành vào ngày cuối cùng của tháng chúng tôi sẽ gửi thông báo về danh sách những văn bản mới cập nhật trên hệ thống luật việt nam và một điểm tin nội dung những văn bản pháp luật mới cập nhật trong tháng đó.

Rất mong nhận được sự hợp tác cùng Quý khách hàng!

Trân trọng./.

Giám đốc/Luật sư: Lê Minh Trường

 

2. Cung cấp hợp đồng dịch vụ cung cấp văn bản pháp luật (dự thảo)

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

--------***---------

 

HỢP ĐỒNG DỊCH VỤ CUNG CẤP VĂN BẢN PHÁP LUẬT

SỐ: ..../20.../MKLAW-……./VPPL

HỢP ĐỒNG DỊCH VỤ CUNG CẤP VĂN BẢN PHÁP LUẬT (sau đây gọi là “Hợp đồng”) này được lập ngày 03 tháng 03 năm 2011, tại Hà Nội giữa các bên sau đây:

BÊN A: ……………………………………………………………………………

Địa chỉ: ………………………………………………………………………….

Đại diện: …………………….. Chức vụ: ……………………………………

Điện thoại: 84.4…………….. Fax : 84.4…………….

Email: ………………………. Website: http://www.rcee.org.vn

BÊN B: CÔNG TY LUẬT TNHH MINH KHUÊ (MKLAW FIRM)

Địa chỉ: Số ...., Phố .................., quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

Người đại diện: Lê Minh Trường Chức vụ: Giám đốc

Điện thoại: (+84-4) 39916057 Fax : (+84-4) ....................

Email: Tư vấn pháp luật dân sự miễn phí qua Email Website: www.luatminhkhue.vn

XÉT RẰNG:

- Bên A có nhu cầu tra cứu và được cung cấp hệ thống văn bản quy phạp pháp luật do nước CHXNCN Việt nam ban hành. Bên B mong muốn được một công ty tư vấn luật chuyên nghiệp tư vấn và hỗ trợ Bên A cung cấp hệ thống văn bản pháp luật bằng tiếng việt (và tiếng Anh) trong hệ thống dữ liệu của Bên B.

- Bên B là một Công ty Luật được thành lập và hoạt động theo pháp luật Việt Nam, chuyên nghiệp trong việc tư vấn pháp luật về đầu tư, bất động sản, thương mại, sở hữu trí tuệ và hỗ trợ doanh nghiệp. Bên B có đủ khả năng, kinh nghiệm và sẵn sàng đáp ứng tốt nhất nhu cầu được tư vấn và hỗ trợ khách hàng trong việc tìm kiếm, cập nhật và hệ thống văn bản quy phapj pháp luật đã được ban hành.

- Do vậy, trên cơ sở kết quả đàm phán, hai bên thống nhất ký kết Hợp đồng này với những điều khoản và điều kiện như sau:

Điều 1. Đối tượng của Hợp đồng

Bên B đồng ý cung cấp dịch vụ cho Bên A và Bên A đồng ý nhận cung cấp từ Bên B dịch vụ tra cứu, cung cấp hệ thống văn bản quy phạm pháp luật có nội dung chi tiết nêu tại Điều 2 và với Phí tư vấn nêu tại Điều 3 của Hợp đồng này.

Điều 2. Phạm vi, Phương thức và Thời hạn cung cấp dịch vụ

- Phạm vi: Bên B cung cấp cho bên A công cụ tra cứu văn bản pháp luật hữu hiệu trên hệ thống dữ liệu pháp lý do Luật Việt Nam cung cấp. Hệ thống dữ liệu đã tập hợp văn bản pháp luật đã được ban hành từ năm 1945 đến nay.

- Phương thức :

- Cung cấp cho Bên A hệ thống tài khoản tra cứu trực tuyến;

- Hàng tháng cung cấp cho Bên A bản tin pháp luật (cập nhật toàn bộ những văn bản quy phạm pháp luật trong tháng đó) được gửi qua hệ thống email do bên A đăng ký;

- Thời hạn cung cấp dịch vụ: 1 năm kể từ ngày …./…/20….đến ngày …./…/20…..

Điều 3. Phí dịch vụ và Phương thức thanh toán

3.1Phí dịch vụ: Phí tư vấn cho các công việc nêu tại các Điều 2 được tính trọn gói là . 000.000VNĐ (bằng chữ: .....ngàn đồng), chưa bao gồm 10% thuế giá trị gia tăng.

(Phí dịch vụ được tính : ……..000 VNĐ x 12 tháng)

Hóa đơn VAT được Bên B cung cấp cho bên A vào ngày 03 tháng 03.năm 2011.

3.2Phương thức thanh toán phí tư vấn:

Thời hạn thanh toán phí tư vấn: Sau 5 ngày kể từ ngày Bên B cung cấp cho Bên A tài khoản tra cứu trực tuyến hệ thống văn bản.

Cách thức thanh toán: Thanh toán bằng chuyển khoản hoặc tiền mặt

Số tài khoản : .................. tại Ngân hàng Vietcombank - Chi nhánh Thanh Xuân

Đồng tiền thanh toán: là tiền đồng Việt Nam.

Điều 4. Quyền và nghĩa vụ của các bên

Ngoài các quyền và nghĩa vụ thuộc về từng bên được quy định tại các Điều khoản khác của Hợp đồng này, mỗi bên còn có các quyền và nghĩa vụ quy định tại Điều này, cụ thể như sau:

4.1Quyền và nghĩa vụ của Bên A:

- Cung cấp cho Bên B đầy đủ các thông tin và tài liệu cần thiết kèm theo theo hướng dẫn của Bên B. Tự chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính trung thực, chính xác và nội dung của các thông tin, tài liệu cung cấp cho Bên B.

- Thanh toán cho Bên B lệ phí sử dụng dịch vụ đầy đủ, đúng thời hạn, đúng phương thức mà hai bên thống nhất tại Điều 3 của Hợp đồng.

- Yêu cầu Bên B thực hiện đúng và đầy đủ các nghĩa vụ thuộc về Bên B theo quy định tại Hợp đồng này.

4.2Quyền và nghĩa vụ của Bên B:

- Thực hiện đúng và đủ các nội dung tư vấn đã cam kết tại Khoản 2.1 theo phương thức tư vấn quy định tại Khoản 2.2 Điều 2 của Hợp đồng này.

- Được nhận thanh toán đủ và đúng thời hạn từ Bên A phí tư vấn.

- Bảo mật tuyệt đối thông tin của khách hàng;

Điều 5. Luật áp dụng và Giải quyết tranh chấp

-Toàn văn Hợp đồng này được điều chỉnh bởi các quy định của pháp luật Việt Nam có liên quan.

-Mọi bất đồng, tranh chấp giữa hai bên của Hợp đồng, phát sinh từ và/hoặc liên quan đến Hợp đồng này phải được giải quyết trước tiên thông qua thương lượng, hòa giải giữa hai bên. Trong trường hợp không đạt được một giải pháp hữu hảo thông qua tự hòa giải giữa hai bên, một trong hai bên hoặc cả hai bên có quyền khởi kiện để yêu cầu Tòa án có thẩm quyền giải quyết tranh chấp theo quy định của pháp luật.

Điều 6. Các thỏa thuận khác

-Toàn văn Hợp đồng này bao gồm: văn bản Hợp đồng này, các Phụ lục gia hạn Hợp đồng (nếu có), các phụ lục sửa đổi, bổ sung Hợp đồng (nếu có) và các văn bản khác đính kèm văn bản Hợp đồng này.

-Trong quá trình thực hiện, hai bên có quyền đề xuất sửa đổi bất kỳ nội dung nào của bản Hợp đồng này. Mọi sửa đổi, bổ sung bất kỳ Điều khoản nào của văn bản Hợp đồng này đều phải được người đại diện hợp pháp của hai bên lập thành văn bản dưới hình thức một Phụ lục sửa đổi, bổ sung Hợp đồng và phải được ký kết theo thẩm quyền, trình tự như ký kết văn bản Hợp đồng này.

- Hợp đồng này có hiệu lực từ ngày bên cuối cùng ký tên, đóng dấu hợp pháp vào văn bản Hợp đồng này và kết thúc khi hai bên hoàn thành nghĩa vụ hoặc có hai bên thỏa thuận chấm dứt hoặc do Khách hàng vi phạm nghĩa vụ thanh toán mà không được sự chấp thuận của Sunlaw.

-Hợp đồng này được lập thành (04) bốn bản gốc có giá trị pháp lý ngang nhau. Mỗi bên giữ (02) hai bản gốc.

Để khẳng định những cam kết nêu trên, người đại diện hợp pháp của từng bên tự nguyện ký tên và đóng dấu dưới đây tại ngày nêu ở phần đầu của Hợp đồng này:

­­­­­­­ …………………………………..

CÔNG TY LUẬT TNHH MINH KHUÊ

……………………………..

………………………………………

Luật sư: Lê Minh Trường

Chức vụ: Giám đốc

 

3. Thông tin về việc cấp tài khoản tra cứu trực tuyến cho khách hàng  

Kính gửi: Ông/Bà ………………………… - Chức vụ:……………………..

CÔNG TY……………………………………………………….

Thay mặt Công ty Luật TNHH Minh Khuê xin trân trọng cảm ơn Quý khách hàng đã quan tâm đến dịch vụ của Chúng tôi.

Thực hiện hợp đồng Hợp đồng dịch vụ cung cấp văn bản pháp luật Số:…/2011/MKLAW-RCEE/VPPL ký ngày …/03/2011 giữa Công ty TNHH Tư vấn MKLAW và CÔNG TY…………. về việc cung cấp tài khoản, bản tin pháp luật hàng tháng của hệ thống cơ sở dữ liệu pháp luật Việt Nam cho Quý cơ quan, Chúng tôi xin thông báo tài khoản của hệ thống tra cứu trực tuyến www……………. của Quý khách là:

- Tài khoản : …………………(cung cấp sau khi ký hợp đồng)

- Mật khẩu : ………………..

Lưu ý: Trong quá trình sử dụng tài khoản truy cập hệ thống nhằm bảo mật thông tin và sử dụng ổn định quý khách không nên thay đổi các nội dung tài khoản, mật khẩu truy cập hệ thống. Nếu việc truy cập tài khoản trên không thực hiện được vui lòng lien hệ trực tiếp tới số điện thoại tư vấn trực tuyến của chúng tôi để được trợ giúp kịp thời (ĐT : 0439916957) hoặc gửi yêu cầu trực tiếp tới hòm thư Tư vấn pháp luật dân sự miễn phí qua Email đội ngũ nhân viên tận tình, chuyên nghiệp của Chúng tôi sẽ xử lý mọi yêu cầu của Quý khách!

Trân trọng cảm ơn sự hợp tác của Quý công ty!

Hà Nội, ngày ….. tháng……. năm 20....

________________________________

LÊ MINH TRƯỜNG

Luật sư/Giám đốc

4. Thanh toán phí hợp đồng dịch vụ 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập-Tự do-Hạnh phúc

____________________

Hà Nội, ngày .... tháng .... năm 20....

Kính gửi: Ông/Bà………………… - Chức vụ:…………………………..

CÔNG TY……………………………..

Thực hiện hợp đồng Hợp đồng dịch vụ cung cấp văn bản pháp luật Số:…/2011/SUNLAW-…/VPPL ký ngày …/03/2011 giữa Công ty Luật TNHH Minh Khuê và ……………………………..về việc cung cấp tài khoản, bản tin pháp luật hàng tháng của hệ thống cơ sở dữ liệu pháp luật Việt Nam cho Quý cơ quan, chúng tôi đã bàn giao tài khoản truy cập hệ thống theo qui định tại điều 2 của hợp đồng.

Theo khoản 3.2 điều 3 - Điều khoản Thanh toán hợp đồng, bên Cơ quan đại diện FAO tại Việt Nam sẽ thanh toán cho bên Công ty chúng tôi tổng số phí dịch từ ngày …./…/2011 đến ngày …/…/2012 là: ……...000VNĐ (bằng chữ: Ba triệu ba trăm sau mươi ngàn đồng), chưa bao gồm 10% thuế giá trị gia tăng.

Vậy, chúng tôi kính đề nghị quý Công ty thanh toán số tiền trên cho chúng tôi theo đúng qui định trong hợp đồng.

Phương thức thanh toán: Chuyển khoản

Tên tài khoản: Công ty luật TNHH Minh Khuê

Số tài khoản:........................tại Ngân hàng Vietcombank - Chi nhánh Thanh Xuân

Rất mong nhận được sự hợp tác từ quý Công ty.

Chúng tôi xin trân trọng cảm ơn.

Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu : VT.

GIÁM ĐỐC


LÊ MINH TRƯỜNG

 

5. Chính sách ưu đãi khi sử dụng dịch vụ  

Gửi email cập nhật theo hệ thống văn bản pháp luật mới ban hành trong tháng (vào ngày cuối cùng của tháng)

  1. Giử bản điểm tin pháp luật háng tháng;
  2. Gửi thông báo, hướng dẫn sử dụng dịch vụ của MKLAW FIRM;
  3. Ưu đãi giảm 30 % phí dịch vụ cho các sản phẩm dịch vụ tiếp theo;
Rất mong nhận được sự hợp tác cùng Quý khách hàng!
Trân trọng./.
PHÒNG CƠ SỞ DỮ LIỆU - CÔNG TY LUẬT MINH KHUÊ