Luật sư tư vấn:

1. Điều kiện chuyển nhượng quyền sử dụng đất gắn với việc chuyển nhượng một phần hoặc toàn bộ dự án đầu tư xây dựng kinh doanh nhà ở

Điều 42 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP quy định việc chuyển nhượng quyền sử dụng đát gắn với chuyển nhượng một phần hoặc toàn bộ dự án đầu tư xây dựng kinh doanh nhà ở phải bảo đảm các điều kiện sau đây:

1.    Có đủ các điều kiện theo quy định tại Khoản 1 Điều 188 của Luật Đất đai:

-     Có Giấy chứng nhận, trừ trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 186 và trường hợp nhận thừa kế quy định tại khoản 1 Điều 168 của Luật này;

-     Đất không có tranh chấp;

-     Quyền sử dụng đất không bị kê biên để bảo đảm thi hành án;

-     Trong thời hạn sử dụng đất.

2.     Chủ đầu tư phải hoàn thành nghĩa vụ tài chính liên quan đến đất đai của dự án gồm tiền sử dụng đất, tiền thuê đất; thuế, phí, lệ phí liên quan đến đất đai (nếu có);

3.     Người nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất gắn với chuyển nhượng một phần hoặc toàn bộ dự án đầu tư xây dựng kinh doanh nhà ở phải có ngành nghề kinh doanh phù hợp, phải đáp ứng các điều kiện theo quy định tại Điều 58 của Luật Đất đai, Điều 13 và Điều 14 của Nghị định này.

 

2. Điều kiện chuyển nhượng quyền sử dụng đất gắn với chuyển nhượng toàn bộ dự án đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng để chuyển nhượng hoặc cho thuê

Khoản 2 Điểu 194 Luật Đất đai 2013 quy định việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất gắn với chuyển nhượng toàn bộ dự án đầu tư xăy dựng kết cẩu hạ tầng để chưyến nhượng hoặc cho thuê phải đáp ứng các điều kiện sau đây:

a)     Có đủ các điều kiện quy định tại khoản 1 Điều 188 của Luật Đất đai 2013:

-     Có Giấy chứng nhận, trừ trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 186 và trường hợp nhận thừa kế quy định tại khoản 1 Điều 168 của Luật này;

-     Đất không có tranh chấp;

-     Quyền sử dụng đất không bị kê biên để bảo đảm thi hành án;

-     Trong thời hạn sử dụng đất.

b)     Dự án phải xây dựng xong các công trình hạ tầng kỹ thuật tương ứng theo tiến độ ghi trong dự án đã được phê duyệt.

 

3. Điều kiện chuyển nhượng quyền sử dụng đất gắn vói việc chuyển nhượng một phần hoặc toàn bộ dự án đầu tư không phải là dự án đầu tư xây dựng kinh doanh nhà ở, dự án đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng đễ chuyển nhượng hoặc cho thuê

Điều kiện chuyển nhượng quyền sử dụng đất gẳn với việc chuyển nhượng dự án đầu tư không phải kinh doanh nhà ở, xây dựng kết cẩu hạ tầng được quy định bởi Khoản 26 Điều 2 Nghị định 01/2017/NĐ-CP (bổ sung Điều 42a Nghị định số 43/2014/NĐ-CP):

Việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất gắn với chuyển nhượng một phần hoặc toàn bộ dự án đầu tư không phải là dự án đầu tư xây dựng kinh doanh nhà ở, dự án đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng để chuyển nhượng hoặc cho thuê phải tuân thủ các điều kiện theo quy định của pháp luật về đầu tư, pháp luật về kinh doanh bất động sản và phải bảo đảm các điều kiện sau đây:

1.    Có đủ các điều kiện theo quy định tại khoản 1 Điều 188 của Luật đất đai:

-    Có Giấy chứng nhận, trừ trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 186 và trường hợp nhận thừa kế quy định tại khoản 1 Điều 168 của Luật này;

-     Đất không có tranh chấp;

-     Quyền sử dụng đất không bị kê biên để bảo đảm thi hành án;

-     Trong thời hạn sử dụng đất.

2.    Chủ đầu tư phải hoàn thành nghĩa vụ tài chính liên quan đến đất đai của dự án gồm tiền sử dụng đất, tiền thuê đất; thuế, phí, lệ phí liên quan đến đất đai (nếu có) theo quy định sau đây:

a)     Trường hợp chủ đầu tư chuyển nhượng toàn bộ dự án đầu tư thì phải hoàn thành nghĩa vụ tài chính liên quan đến đất đai đối với toàn bộ diện tích đất của dự án;

b)    Trường hợp chủ đầu tư chuyển nhượng một phần dự án đầu tư thì phải hoàn thành nghĩa vụ tài chính liên quan đến đất đai đối với diện tích đất chuyển nhượng.

3.    Người nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất gẳn với chuyển nhượng một phần hoặc toàn bộ dự án đầu tư phải đáp ứng các điều kiện theo quy định tại Điều 58 của Luật đất đai, Điều 13 và Điều 14 của Nghị định này và phải sử dụng đất đúng mục đích.

Mọi vướng mắc pháp lý trong lĩnh vực đất đai, xây dựng, nhà ở - Quý khách hàng vui lòng liên hệ ngay: Luật sư tư vấn pháp luật đất đai trực tuyến qua tổng đài điện thoại, gọi số: 1900.6162, Chúng tôi luôn sẵn sàng lắng nghe và giải đáp mọi vướng mắc.

Luật Minh Khuê (tổng hợp)