1. Cần đáp ứng điều kiện gì khi công đoàn cơ sở khởi kiện tranh chấp lao động cá nhân tại Tòa án cấp sơ thẩm ?

Công đoàn cơ sở khi khởi kiện tranh chấp lao động cá nhân tại Tòa án cấp sơ thẩm cần tuân thủ một số điều kiện theo hướng dẫn của Nghị quyết 92/HD-TLĐ năm 2023. Các điều kiện này bao gồm:

- Điều kiện về chủ thể khởi kiện: Công đoàn cơ sở phải tuân thủ quy định tại khoản 5, khoản 6 Điều 69 của Bộ luật Tố tụng dân sự 2015, và Điều 187 của cùng luật; cùng với Điều 2 của Nghị quyết 04/2017/NQ-HĐTP.

Theo quy định này, người lao động từ 15 tuổi trở lên, khi quyền lợi hợp pháp của họ bị xâm phạm, có quyền khởi kiện cá nhân hoặc ủy quyền cho Công đoàn khởi kiện vụ tranh chấp lao động đến Tòa án.

- Vụ tranh chấp lao động cá nhân phải đáp ứng một trong các điều kiện sau đây để khởi kiện:

+ Trường hợp tranh chấp lao động cá nhân giữa người lao động và người sử dụng lao động, cần đi qua quy trình hòa giải do hòa giải viên lao động tiến hành. Tuy nhiên, nếu các bên không thực hiện hoặc thực hiện không đúng, hoặc hòa giải không thành công, hoặc không hòa giải trong thời hạn (trừ một số trường hợp không bắt buộc hòa giải theo khoản 1 Điều 188 của Bộ luật Lao động 2019), vụ tranh chấp này được xem là đủ điều kiện để khởi kiện.

+ Tranh chấp lao động cá nhân mà hai bên đã thỏa thuận lựa chọn Hội đồng trọng tài lao động để giải quyết, nhưng sau 7 ngày làm việc mà Ban trọng tài lao động không thành lập được, thì vụ tranh chấp này cũng được coi là đủ điều kiện để khởi kiện.

Nếu sau 30 ngày kể từ ngày thành lập Ban trọng tài lao động mà không có quyết định giải quyết tranh chấp hoặc nếu một trong hai bên không tuân thủ quyết định của Ban trọng tài lao động, vụ tranh chấp cũng được xem là đủ điều kiện để khởi kiện.

- Vụ tranh chấp lao động cá nhân chưa được giải quyết bằng bản án, quyết định có hiệu lực của Tòa án hoặc quyết định có hiệu lực của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, hoặc đã được giải quyết bằng bản án, quyết định đã có hiệu lực pháp luật của Tòa án, nhưng người khởi kiện vẫn có quyền khởi kiện lại.

- Vụ tranh chấp lao động cá nhân phải thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án. Nếu vụ tranh chấp đang được cơ quan hoặc tổ chức khác có thẩm quyền giải quyết, Tòa án sẽ trả lại đơn khởi kiện cho người khởi kiện.

- Đơn khởi kiện phải tuân thủ đúng quy định tại khoản 1, 2 và 3 của Điều 189 Bộ luật Tố tụng dân sự 2015.

Khi nộp đơn khởi kiện, người khởi kiện cần kèm theo các tài liệu và chứng cứ chứng minh quyền và lợi ích hợp pháp của mình bị xâm phạm.

Tổng kết lại, khi Công đoàn cơ sở khởi kiện tranh chấp lao động cá nhân tại Tòa án cấp sơ thẩm, cần tuân thủ các điều kiện sau: đáp ứng chủ thể khởi kiện theo quy định pháp luật, vụ tranh chấp phải thuộc một trong những trường hợp được quy định, chưa được giải quyết hoặc đã được giải quyết nhưng người khởi kiện có quyền khởi kiện lại, vụ tranh chấp phải thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án, và đơn khởi kiện phải tuân thủ quy định về hình thức và nội dung. Đồng thời, người khởi kiện cần cung cấp các tài liệu và chứng cứ liên quan để chứng minh quyền và lợi ích hợp pháp của mình bị xâm phạm.

 

2. Vai trò của Công đoàn cơ sở khi tham gia tố tụng dân sự giải quyết tranh chấp các vụ án lao động tại Tòa án được quy định như thế nào?

Vai trò của Công đoàn cơ sở khi tham gia tố tụng dân sự giải quyết tranh chấp các vụ án lao động tại Tòa án được quy định rõ ràng trong tiểu mục 2 Mục II Phần 1 Hướng dẫn 92/HD-TLĐ năm 2023 về vai trò của Công đoàn cơ sở.

- Đầu tiên, Công đoàn cơ sở có quyền khởi kiện và tham gia giải quyết vụ án tranh chấp liên quan đến kinh phí công đoàn tại Tòa án. Điều này cho phép Công đoàn bảo vệ quyền lợi và lợi ích tài chính của công đoàn cơ sở trước pháp luật.

- Thứ hai, Công đoàn cơ sở cũng có quyền khởi kiện và tham gia giải quyết các vụ án lao động cá nhân tại Tòa án, nếu được người lao động ủy quyền. Điều này cho phép Công đoàn đại diện cho nhân viên trong việc giải quyết các tranh chấp lao động và bảo vệ quyền lợi của các cá nhân trong công đoàn.

- Thứ ba, Công đoàn cơ sở có quyền khởi kiện và tham gia giải quyết các vụ án lao động tập thể liên quan đến quyền tại Tòa án. Điều này đảm bảo rằng Công đoàn có thể bảo vệ quyền lợi chung của tập thể nhân viên và đối tác công đoàn.

- Ngoài ra, Công đoàn cơ sở còn có quyền yêu cầu Tòa án tuyên bố hợp đồng lao động vô hiệu, thỏa thuận lao động tập thể vô hiệu và yêu cầu Tòa án xem xét tính hợp pháp của cuộc đình công. Điều này đảm bảo rằng Công đoàn có thể đưa ra yêu cầu pháp lý để bảo vệ quyền lợi và lợi ích của người lao động, và kiểm tra tính hợp pháp của các hoạt động đình công.

- Công đoàn cơ sở cũng có quyền cử đại diện tham gia vào quá trình giải quyết các vụ án lao động, bảo vệ quyền lợi và lợi ích hợp pháp của người lao động. Đại diện này có tư cách là người bảo vệ quyền lợi và lợi ích của người lao động theo quy định của pháp luật.

- Cuối cùng, Công đoàn cơ sở cũng có quyền cử đại diện tham gia vào phiên họp kiểm tra việc giao nộp, tiếp cận, công khai chứng cứ và hòa giải theo yêu cầu của người lao động. Điều này đảm bảo rằng Công đoàn có thể theo dõi quá trình xử lý các vụ án lao động và đảm bảo tính minh bạch và công bằng trong quá trình này.

 

3. Công đoàn cơ sở đại diện cho đương sự khi tham gia tố tụng dân sự giải quyết vụ án tranh chấp lao động thông qua hình thức nào?

Công đoàn cơ sở đóng vai trò quan trọng trong việc đại diện cho người lao động tham gia các vụ án tranh chấp lao động và giải quyết tố tụng dân sự. Điều này được quy định rõ trong Tiểu mục 2 Mục 3 Hướng dẫn 92/HD-TLĐ năm 2023.

Theo hướng dẫn này, Công đoàn cơ sở có thể đại diện cho đương sự thông qua các hình thức sau:

- Người đại diện theo pháp luật: Công đoàn cơ sở có quyền đại diện cho tập thể lao động trong việc khởi kiện và tham gia tố tụng dân sự về các vụ án lao động tại Tòa án. Điều này đảm bảo rằng các quyền và lợi ích của người lao động được bảo vệ và đại diện đúng theo quy định của pháp luật.

- Người đại diện theo ủy quyền:

+ Công đoàn có thể đại diện cho đương sự trong các vụ án lao động khi được người lao động hoặc Công đoàn cấp dưới ủy quyền. Điều này có nghĩa là Công đoàn cơ sở có thể tham gia tố tụng dân sự và bảo vệ quyền lợi của người lao động với tư cách là người đại diện theo ủy quyền.

+ Khi đại diện theo ủy quyền, Công đoàn cơ sở có các quyền và nghĩa vụ tương ứng với đương sự, tùy thuộc vào tư cách và quyền lợi của người lao động trong các vụ án lao động và việc làm.

- Người đại diện do Tòa án chỉ định:

+ Trong trường hợp người lao động là người chưa thành niên, người mất năng lực hành vi dân sự, người bị hạn chế năng lực hành vi dân sự hoặc người không thể nhận thức và làm chủ hành vi mà không có người đại diện, Tòa án có thể chỉ định Công đoàn là tổ chức đại diện cho người lao động trong việc tham gia tố tụng dân sự và giải quyết các vụ án lao động tại Tòa án.

Qua đó, Công đoàn cơ sở đóng vai trò quan trọng trong việc bảo vệ quyền lợi và lợi ích của người lao động trong các vụ án tranh chấp lao động. Qua các hình thức đại diện như đại diện theo pháp luật, đại diện theo ủy quyền và đại diện do Tòa án chỉ định, Công đoàn cơ sở đảm bảo rằng người lao động được đại diện một cách công bằng và có quyền lợi được bảo vệ theo quy định của pháp luật.

Xem thêm >>> Phân biệt tranh chấp lao động cá nhân và tranh chấp lao động tập thể?

Quý khách hàng có thể liên hệ với tổng đài tư vấn pháp luật của chúng tôi qua số điện thoại 1900.6162. Đội ngũ chuyên viên tư vấn pháp luật của chúng tôi sẵn lòng lắng nghe và giải đáp mọi thắc mắc của quý vị. Đây là một kênh liên lạc tiện lợi và nhanh chóng để quý khách hàng nhận được thông tin và hỗ trợ một cách hiệu quả. Ngoài ra, quý khách hàng cũng có thể liên hệ qua email: lienhe@luatminhkhue.vn. Bằng cách gửi email, quý khách hàng có thể chia sẻ chi tiết vấn đề của mình và chúng tôi sẽ phản hồi sớm nhất có thể để hỗ trợ quý vị.