Luật sư tư vấn về chủ đề "tranh chấp lao động"

tranh chấp lao động | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề tranh chấp lao động.

Tranh chấp lao động cá nhân và thủ tục giải quyết tại Hoà giải viên lao động theo quy định pháp luật hiện hành

Tranh chấp lao động cá nhân và thủ tục giải quyết tại Hoà giải viên lao động theo quy định pháp luật hiện hành
Dưới góc độ xã hội, bất kỳ một mối quan hệ nào cũng tồn tại trong nội hàm vài ba thậm chí là nhiều mâu thuẫn. Mâu thuẫn không giải quyết được sẽ trở thành xung đột hay nói cách khác là trở thành những cuộc tranh chấp. Trong quan hệ lao động cũng vậy, giữa người lao động và người sử dụng lao động

Quy định về tranh chấp lao động theo pháp luật hiện hành

Quy định về tranh chấp lao động theo pháp luật hiện hành
Pháp luật là công cụ điều chỉnh nhiều quan hệ xã hội. Pháp luật dân sự, chủ yếu điều chỉnh quan hệ quan hệ nhân thân và tài sản của cá nhân, pháp nhân. Pháp luật hình sự điều chỉnh quan hệ phát sinh giữa Nhà nước và người phạm tội khi người này thực hiện tội phạm. Tương tự vậy, quan hệ lao động nói

Hòa giải viên lao động là gì? Trình tự giải quyết tranh chấp lao động của hòa giải viên và chế độ cho hòa giải viên lao động có gì thay đổi?

Hòa giải viên lao động là gì? Trình tự giải quyết tranh chấp lao động của hòa giải viên và chế độ cho hòa giải viên lao động có gì thay đổi?
Hòa giải viên lao động là một trong những chủ thể có thẩm quyền giải quyết các tranh chấp lao động bao gồm cả tranh chấp lao động cá nhân và tranh chấp lao động tập thể. Bộ luật lao động năm 2019 quy định như thế nào về chủ thể này và có đổi mới gì hay không?

Điều kiện thành lập tổ chức đại diện người lao động tại doanh nghiệp tại Bộ luật lao động năm 2019?

Điều kiện thành lập tổ chức đại diện người lao động tại doanh nghiệp tại Bộ luật lao động năm 2019?
Bộ luật Lao động năm 2019 cho phép người lao động thành lập tổ chức đại diện của người lao động tại doanh nghiệp. Tuy nhiên, các quy định của pháp luật về thành lập, tổ chức và hoạt động của tổ chức này còn chưa cụ thể. Đây là một vấn đề rất mới, chưa từng có tiền lệ trong pháp luật lao động.

Trình tự, thủ tục giải quyết tranh chấp lao động tập thể ?

Trình tự, thủ tục giải quyết tranh chấp lao động tập thể ?
Với tranh chấp lao động tập thể, việc phân chia hai loại tranh chấp lao động tập thể về quyền và về lợi ích có ý nghĩa quan họng trong việc thiết lập trình tự thủ tục phù hợp, đảm bảo được mục đích của giải quyết từng loại tranh chấp.

Trình tự, thủ tục giải quyết tranh chấp lao động cá nhân ?

Trình tự, thủ tục giải quyết tranh chấp lao động cá nhân ?
Thẩm quyền giải quyết ưanh chấp lao động cá nhân được quy định tại Điều 187 Bộ luật lao động năm 2019, theo đó, tranh chấp lao động cá nhân có thể được giải quyết tại hoà giải viên lao động; hội đồng trọng tài lao động và toà án nhân dân.

​Cách phân loại tranh chấp lao động theo quy định mới nhất ?

​Cách phân loại tranh chấp lao động theo quy định mới nhất ?
Tranh chấp lao động có thể được phân, thành các loại khác ìau tuỳ thuộc vào các căn cứ phân loại. Căn cứ vào tính chất của nội dung tranh chấp lao động, tranh trấp lao động có 2 loại là tranh chấp lao động về quyền và tranh lấp lao động về lợi ích.

Điểm mới về giải quyết tranh chấp lao động áp dụng từ năm 2021

Điểm mới về giải quyết tranh chấp lao động áp dụng từ năm 2021
Cơ chế giải quyết tranh chấp lao động; vấn đề đình công và thẩm quyền, quy trình giải quết tranh chấp lao động theo quy định của luật lao động năm 2019 bắt đầu áp dụng từ ngày 01/01/2021 có nhiều điểm mới quan trọng. Luật Minh Khuê tổng hợp và phân tích cụ thể: