Luật sư tư vấn về chủ đề "tranh chấp lao động"

tranh chấp lao động | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề tranh chấp lao động.

​Cách phân loại tranh chấp lao động theo quy định mới nhất ?

​Cách phân loại tranh chấp lao động theo quy định mới nhất ?
Tranh chấp lao động có thể được phân, thành các loại khác ìau tuỳ thuộc vào các căn cứ phân loại. Căn cứ vào tính chất của nội dung tranh chấp lao động, tranh trấp lao động có 2 loại là tranh chấp lao động về quyền và tranh lấp lao động về lợi ích.

Phân biệt tranh chấp lao động cá nhân và tranh chấp lao động tập thể?

Phân biệt tranh chấp lao động cá nhân và tranh chấp lao động tập thể?
Số lượng các vụ tranh chấp lao động xảy ra ngày càng nhiều, và ảnh hưởng rất lớn đến cuộc sống của các chủ thể tham gia . Thông thường tranh chấp lao động phát sinh nhằm bảo về quyền lợi cho người lao động, người sử dụng lao động chính là quyền lợi cơ bản trong quan hệ lao động

Trình tự, thủ tục giải quyết tranh chấp lao động cá nhân ?

Trình tự, thủ tục giải quyết tranh chấp lao động cá nhân ?
Thẩm quyền giải quyết ưanh chấp lao động cá nhân được quy định tại Điều 187 Bộ luật lao động năm 2019, theo đó, tranh chấp lao động cá nhân có thể được giải quyết tại hoà giải viên lao động; hội đồng trọng tài lao động và toà án nhân dân.

Hòa giải viên lao động là gì? Trình tự giải quyết tranh chấp lao động của hòa giải viên và chế độ cho hòa giải viên lao động có gì thay đổi?

Hòa giải viên lao động là gì? Trình tự giải quyết tranh chấp lao động của hòa giải viên và chế độ cho hòa giải viên lao động có gì thay đổi?
Hòa giải viên lao động là một trong những chủ thể có thẩm quyền giải quyết các tranh chấp lao động bao gồm cả tranh chấp lao động cá nhân và tranh chấp lao động tập thể. Bộ luật lao động năm 2019 quy định như thế nào về chủ thể này và có đổi mới gì hay không?

Phân tích tình huống liên quan đến tranh chấp lao động?

Phân tích tình huống liên quan đến tranh chấp lao động?
Công ty M có trụ sở đóng tại quận Đống Đa Hà Nội, Tháng 10 năm 2017, công ty tiến hành sáp nhập phòng bảo vệ và phòng quản trị và cho 6 nhân viên đang làm việc ở phòng bảo vệ nghỉ việc. Sau đó công ty thuê hoàn toàn dịch vụ bảo vệ của công ty khác.

Tranh chấp lao động tập thể là gì? Quy định về tranh chấp lao động tập thể theo Bộ luật Lao động hiện hành?

Tranh chấp lao động tập thể là gì? Quy định về tranh chấp lao động tập thể theo Bộ luật Lao động hiện hành?
Trong quá trình lao động thì người sử dụng lao động và người lao động không thể tránh khỏi mâu thuẫn với nhau. Tranh chấp lao động ở đây có thể là tranh chấp về quyền, nghĩa vụ và lợi ích phát sinh giữa các bên trong quan hệ lao động. Tranh chấp lao động gồm có tranh chấp lao động cá nhân và tranh chấp lao động tập thể. Bài viết xoay quanh tìm hiểu về tranh chấp lao động tập thể.

Giải quyết tranh chấp lao động bằng phương thức trọng tài lao động

Giải quyết tranh chấp lao động bằng phương thức trọng tài lao động
Tranh chấp lao động là tranh chấp về quyền và nghĩa vụ, lợi ích phát sinh giữa các bên trong quá trình xác lập, thực hiện hoặc chấm dứt quan hệ lao động; tranh chấp giữa các tổ chức đại diện người lao động với nhau; tranh chấp phát sinh từ quan hệ có liên quan trực tiếp đến quan hệ lao động.

Hội đồng trọng tài lao động là gì? Quy định về giải quyết tranh chấp lao động cá nhân của Hội đồng trọng tài lao động

Hội đồng trọng tài lao động là gì? Quy định về giải quyết tranh chấp lao động cá nhân của Hội đồng trọng tài lao động
Bài viết này Luật Minh Khuê sẽ trình bày cơ sở pháp lý xác định thẩm quyền giải quyết tranh chấp lao động cá nhân của Hội đồng trọng tài; Cách thức thành lập Hội đồng trọng tài và đặc biệt là quy trình, thủ tục giải quyết tranh chấp lao động cá nhân của Hội đồng trọng tài:

Trình tự, thủ tục giải quyết tranh chấp lao động tập thể ?

Trình tự, thủ tục giải quyết tranh chấp lao động tập thể ?
Với tranh chấp lao động tập thể, việc phân chia hai loại tranh chấp lao động tập thể về quyền và về lợi ích có ý nghĩa quan họng trong việc thiết lập trình tự thủ tục phù hợp, đảm bảo được mục đích của giải quyết từng loại tranh chấp.

Vai trò của tổ chức người dại diện người lao động tại cơ sở trong việc giải quyết tranh chấp lao động

Vai trò của tổ chức người dại diện người lao động tại cơ sở trong việc giải quyết tranh chấp lao động
Trong mối quan hệ của người sử dụng lao động và người lao động không thể tránh được các tranh chấp. Ai là người có quyền giải quết tranh chấp lao động này? vai trò của tổ chức người đại diện lao động trong việc giải quyết lao động được quy định như thế nào. bài viết dưới đây sẽ làm rõ các vấn đề

Hòa giải tranh chấp lao động là gì ? Định nghĩa?

Hòa giải tranh chấp lao động là gì ? Định nghĩa?
Hòa giải tranh chấp lao động là phương thức giải quyết tranh chấp lao động, theo đó, một cơ quan (tổ chức, cá nhân) có thẩm quyền giải quyết tranh chấp lao động theo quy định của pháp luật đưa ra phương án hoà giải để hai bên tranh chấp xem xét.

Thẩm quyền giải quyết tranh chấp lao động tập thể về lợi ích theo quy định mới nhất (đầy đủ về trình tự và thủ tục)

Thẩm quyền giải quyết tranh chấp lao động tập thể về lợi ích theo quy định mới nhất (đầy đủ về trình tự và thủ tục)
Bài viết trình bày khái niệm tranh chấp lao động tập thể về lợi ích và phân tích về thẩm quyền giải quyết tranh chấp lao động tập thể về lợi ích; Trình tự, thủ tục giải quyết tranh chấp lao động tập thể về lợi ích; Giải quyết tranh chấp lao động tập thể về lợi ích của hội đồng trọng tài lao động: