Trả lời:

Chào bạn, cảm ơn bạn đã gửi thắc mắc đến công ty Luật Minh Khuê, căn cứ vào thông tin bạn cung cấp xin tư vấn với bạn như sau:

1. Cơ sở pháp lý:

Luật doanh nghiệp năm 2014 

Luật đầu tư năm 2014 

Quyết định 05/2013/QĐ-TTg

2. Nội dung tư vấn:

Trước khi luật đầu tư năm 2014 có hiệu lực thi hành thì ngành nghề kinh doanh dịch vụ tư vấn du học được coi là một ngành nghề kinh doanh có điều kiện do đó cá nhân, tổ chức khi muốn hoạt động trong lĩnh vực này thì phải đáp ứng đủ điều kiện và thực hiện thủ tục xin cấp giấy phép theo quy định tại Quyết định 05/2013/QĐ-TTg Công dân Việt Nam ra nước ngoài học tập. Tuy nhiên trong số 267 ngành nghề kinh doanh có điều kiện hiện tại được quy định tại phục lục 4 ban hành kèm theo luật đầu tư 2014 thì dịch vụ tư vấn du học không phải là ngành nghề có điều kiện nữa. Điều 74 Luật đầu tư 2014 quy định về điều khoản chuyển tiếp như sau:

" Điều 74. Điều khoản chuyển tiếp

1. Nhà đầu tư đã được cấp Giấy phép đầu tư, Giấy chứng nhận đầu tư trước ngày Luật này có hiệu lực thi hành được thực hiện dự án đầu tư theo Giấy phép đầu tư, Giấy chứng nhận đầu tư đã được cấp. Trường hợp có yêu cầu, cơ quan đăng ký đầu tư cấp đổi sang Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho nhà đầu tư.

2. Nhà đầu tư đã thực hiện dự án đầu tư trước ngày Luật này có hiệu lực thuộc trường hợp phải cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư hoặc thuộc diện phải quyết định chủ trương đầu tư theo quy định của Luật này thì không phải thực hiện thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, quyết định chủ trương đầu tư. Trường hợp có nhu cầu cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, nhà đầu tư thực hiện thủ tục theo quy định tại Luật này.

3. Điều kiện đầu tư kinh doanh quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật ban hành trước ngày Luật này có hiệu lực thi hành, trái với quy định tại khoản 3 Điều 7 của Luật này hết hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2016.

4. Chính phủ quy định chi tiết khoản 1 và khoản 2 Điều này."

Thực hiện theo quy định của luật đầu tư 2014 ngày 28/6/2016 Bộ giáo dục và đào tạo đã ban hành công văn 3125/BGDĐT-ĐTVNN trong đó thể hiện các quy định về điều kiện hoạt động dịch vụ tư vấn du học tại Chương 3 Quyết định số 05/2013/QĐ-TTg ngày 15/01/2013 của Thủ tướng Chính phủ quy định việc công dân Việt Nam ra nước ngoài học tập sẽ hết hiệu lực thi hành vào ngày 01/7/2016.

Như vậy hiện tại nếu cá nhân, tổ chức muốn kinh doanh dịch vụ tư vấn du học thì chỉ cần thực hiện thủ tục thành lập doanh nghiệp theo quy định của luật doanh nghiệp 2014 như bình thường và trong giấy đề nghị đăng ký kinh doanh thì thể hiện ngành nghề kinh doanh là tư vấn du học( dịch vụ hỗ trợ giáo dục)

>> Xem thêm:  Điều kiện kinh doanh dịch vụ tư vấn du học năm 2020

Kính chào quý công ty! E gửi mail này đến quý công ty mong quý công ty luật Minh Khuê giải đáp thắc mắc giúp em một số câu hỏi được không ạ? Em xin trân thành cảm ơn! Em đang có dự định mở một trung tâm( hay công ty) dạy tiếng nhật và kèm tư vấn về du học tại nhà ở Việt Nam. Em chưa có bằng đại học gì cả, chỉ có chưng chỉ trình độ chuyên môn tiếng nhật bậc N2. Em muốn được làm giám đốc của công ty thì có đủ điều kiện không ạ? Nếu không đủ điều kiện thì e có thể nhờ anh chị có bằng đại học đứng tên đuọc không ạ? Thứ nữa, về vấn đề xin cấp phép thì cần những giấy tờ cụ thể nào ạ? Phí dụng như thế nào ạ? Nếu các điều kiện trên vẫn chưa thoả mãn, thì để mở được một trung tâm dạy tiếng nhật em cần những điều kiện gì ? Mong nhận được câu trả lời từ quý công ty sớm nhất ạ!

Trường hợp này bạn muốn thành lập trung tâm ngoại ngữ thì bạn phải đáp ứng được các điều kiện sau:

" Điều 7. Điều kiện thành lập trung tâm ngoại ngữ, tin học

1. Phù hợp với quy hoạch phát triển kinh tế, xã hội và quy hoạch mạng lưới cơ sở giáo dục đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.

2. Đề án thành lập trung tâm xác định rõ: mục tiêu, nhiệm vụ, chương trình và nội dung đào tạo, bồi dưỡng; đất đai, cơ sở vật chất, thiết bị, địa điểm dự kiến, tổ chức bộ máy, nguồn lực và tài chính; phương hướng chiến lược xây dựng và phát triển trung tâm."

" Điều 12. Điều kiện để đào tạo, bồi dưỡng

1. Trình độ chuyên môn và trình độ sư phạm của giáo viên, kỹ thuật viên, giảng dạy lý thuyết, thực hành theo quy định tại Điều 30 của Quy chế này. Số lượng giáo viên phải đảm bảo tỉ lệ trung bình không quá 25 học viên/ 1 giáo viên/ca học.

2. Có đủ phòng học, phòng chức năng phù hợp, đáp ứng yêu cầu của chương trình đào tạo; phòng làm việc cho bộ máy hành chính theo cơ cấu tổ chức của trung tâm để phục vụ công tác quản lý, đào tạo. Phòng học đủ ánh sáng, có diện tích tối thiểu đảm bảo 1,5m2/học viên/ca học.

3. Có giáo trình, tài liệu, thiết bị phục vụ giảng dạy, học tập theo yêu cầu của chương trình đào tạo; có thư viện, cơ sở thí nghiệm, thực tập, thực hành và các cơ sở vật chất khác đáp ứng yêu cầu của chương trình đào tạo và hoạt động khoa học công nghệ.

4. Có khu vực cho cán bộ, giáo viên và học viên nghỉ giải lao, nghỉ giữa giờ.

5. Được cơ quan có thẩm quyền cho phép."

Theo đó điều kiện chung để bạn có thể thành lập trung tâm ngoại ngữ là bạn phải đề án thành lập rõ ràng, số lượng giáo viên phải đảm bảo 25 học viên/ 1 giáo viên/ ca học. Phòng học phải có đủ ánh sáng, có diện tích tổi thiểu đảm bảo 1,5m2/học viên/ca học. Phải có đủ giáo trình, tài liệu, thiết bị giảng dạy phù hợp'.

Ngoài ra đối với giám đốc của trung tâm thì phải đáp ứng được quy định sau:

" Điều 23. Giám đốc Trung tâm ngoại ngữ, tin học

1. Giám đốc trung tâm phải là người có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt, có năng lực quản lý, đã tốt nghiệp trình độ đại học ngoại ngữ hoặc tin học, đã hoạt động trong ngành giáo dục ít nhất 3 năm và được cấp ra quyết định thành lập trung tâm bổ nhiệm (đối với trung tâm ngoại ngữ, tin học công lập) hoặc công nhận (đối với trung tâm ngoại ngữ, tin học tư thục).

2. Giám đốc trung tâm ngoại ngữ, tin học là người điều hành và chịu trách nhiệm trước pháp luật và trước cơ quan quản lý cấp trên về mọi hoạt động của trung tâm. Nhiệm kỳ của giám đốc trung tâm ngoại ngữ, tin học là 5 năm.

3. Đối với trung tâm ngoại ngữ, tin học tư thục, tuổi của giám đốc trung tâm khi bổ nhiệm lần đầu không quá 65 tuổi."

Theo đó giám đốc của trung tâm phải là người có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt, có năng lực quản lý, đã tốt nghiệp trình độ đại học ngoại ngữ hoặc tin học, đã hoạt động trong ngành giáo dục ít nhất 3 năm, tuổi của giám đốc trung tâm khi bổ nhiệm lần đầu không quá 65 tuổi. Nếu bạn chưa tốt nghiệp đại học thì bạn không thể trở thành giám đốc trung tâm được, trường hợp này bạn có thể thuê, bổ nhiệm người khác đáp ứng được các quy định trên để làm giám đốc.

Đối với các giáo viên bạn thuê về giảng dạy thì phải đáp ứng được quy định như sau:

" Điều 30. Vị trí và chuẩn trình độ đào tạo của giáo viên

1. Giáo viên của trung tâm ngoại ngữ, tin học là người làm nhiệm vụ giảng dạy, hướng dẫn thực hành, gồm giáo viên cơ hữu, giáo viên hợp đồng, thỉnh giảng.

2. Giáo viên cơ hữu của trung tâm ngoại ngữ, tin học phải có bằng cao đẳng sư phạm trở lên hoặc có bằng cao đẳng, đại học phù hợp với chương trình được phân công giảng dạy và chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm. Giáo viên thỉnh giảng thực hiện theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo."

Như vậy giáo việc phải có bằng cao đẳng, đại học trở lên phù hợp với chương trình được phân công giảng dạy.

Tôi muốn thành lập một công ty tư vấn du học. Vì vậy tôi muốn quý Văn phòng tư vấn để tôi có quyết định cuối cùng. Tôi đã tốt nghiệp thạc sỹ và có trình độ ngoại ngữ tốt. Hiện tại tôi chuẩn bị lấy bằng Bồi dưỡng nghiệp vụ tư vấn du học. Kinh phí thành lập công ty tôi có khả năng đáp ứng Với những điều kiện như trên một mình tôi có khả năng thành lập công ty tư vấn du học hay không? Hay bắt buộc phải có thêm nhân viên tư vấn. Công ty tư vấn du học có chức năng đào tạo ngoại ngữ cho những người có nguyện vọng đi du học hay không? Công ty tư vấn du học tuyển sinh dọc sinh đi du học có vi phạm quy định của Pháp luật hay không?? Cuối cùng phí tư vấn thành lập công ty tư vấn du học của quý Văn phòng là bao nhiêu và thời gian bao lâu thì hoàn thành. Xin trân thành cám ơn

 Với ngành nghề tư vấn du học thì hiện tại đã không còn phải là ngành nghề tư vấn du học nữa, nên bạn có thể tiến hành thành lập theo thủ tục thành lập doanh nghiệp bình thường. Tuy nhiên nếu bạn muốn đào tạo ngoại ngữ nữa thì bạn phải đáp ứng được các điều kiện ở trên vì đây là hai ngành nghề khác nhau.

>> Xem thêm:  Mở công ty môi giới du học có cần đăng ký kinh doanh không?

Kính chào Luật Minh Khuê, Tôi có một vấn đề mong luật sư giải đáp như sau: Tôi đang có nhu cầu thành lập công ty tư vấn du học . Muốn nhờ phía công ty tư vấn về vị trí người đại diện cho Trung tâm tư vấn du học. Hiện tôi là viện trưởng một viện nghiên cứu, tôi muốn cùng cộng sự là một giám độc Trung tâm nghiên cứu và một trưởng phòng hành chính, chúng tôi là đảng viên, đang đương chức trong một cơ quan cấp bộ, chúng tôi có được điều hành trung tâm tư vấn du học và xuất khẩu lao động không? Nếu điều hành có vi phạm luật pháp không? Xin kính mong Luật Minh Khuê tư vấn giúp chúng tôi.

 Bạn muốn kinh doanh dịch vụ tư vấn du học thì bạn phải tiến hành thành lập doanh nghiệp và đăng ký kê khai ngành nghề tư vấn du học, trong đó theo quy định của luật doanh nghiệp 2014 thì các tổ chức, cá nhân sau đây không có quyền thành lập doanh nghiệp và quản lý tại Việt Nam:

" Điều 18. Quyền thành lập, góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp và quản lý doanh nghiệp

1. Tổ chức, cá nhân có quyền thành lập và quản lý doanh nghiệp tại Việt Nam theo quy định của Luật này, trừ trường hợp quy định tại khoản 2 Điều này.

2. Tổ chức, cá nhân sau đây không có quyền thành lập và quản lý doanh nghiệp tại Việt Nam:

a) Cơ quan nhà nước, đơn vị vũ trang nhân dân sử dụng tài sản nhà nước để thành lập doanh nghiệp kinh doanh thu lợi riêng cho cơ quan, đơn vị mình;

b) Cán bộ, công chức, viên chức theo quy định của pháp luật về cán bộ, công chức, viên chức;

c) Sĩ quan, hạ sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân, viên chức quốc phòng trong các cơ quan, đơn vị thuộc Quân đội nhân dân; sĩ quan, hạ sĩ quan chuyên nghiệp trong các cơ quan, đơn vị thuộc Công an nhân dân Việt Nam, trừ những người được cử làm đại diện theo ủy quyền để quản lý phần vốn góp của Nhà nước tại doanh nghiệp;

d) Cán bộ lãnh đạo, quản lý nghiệp vụ trong doanh nghiệp nhà nước, trừ những người được cử làm đại diện theo ủy quyền để quản lý phần vốn góp của Nhà nước tại doanh nghiệp khác;

đ) Người chưa thành niên; người bị hạn chế năng lực hành vi dân sự hoặc bị mất năng lực hành vi dân sự; tổ chức không có tư cách pháp nhân;

e) Người đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự, chấp hành hình phạt tù, quyết định xử lý hành chính tại cơ sở cai nghiện bắt buộc, cơ sở giáo dục bắt buộc hoặc đang bị cấm hành nghề kinh doanh, đảm nhiệm chức vụ hoặc làm công việc nhất định, liên quan đến kinh doanh theo quyết định của Tòa án; các trường hợp khác theo quy định của pháp luật về phá sản, phòng, chống tham nhũng.

>> Xem thêm:  Điều kiên cấp giấy phép ngành tư vẫn du học ?

Trường hợp Cơ quan đăng ký kinh doanh có yêu cầu, người đăng ký thành lập doanh nghiệp phải nộp Phiếu lý lịch tư pháp cho Cơ quan đăng ký kinh doanh."

Trong đó theo quy định của điều 37 Luật phòng chống tham nhũng năm 2005 thì cán bộ, công chức không được thành lập, tham gia thành lập hoặc tham gia quản lý, điều hành doanh nghiệp tư nhân, công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần, công ty hợp danh, hợp tác xã, bệnh viện tư, trường học tư và tổ chức nghiên cứu khoa học tư. Do đó nếu hiện tại các bạn đang làm cán bộ công chức nhà nước thì không thể góp vốn cùng nhau thành lập doanh nghiệp được.

Trên đây là ý kiến tư vấn của chúng tôi về câu hỏi của quý khách hàng. Việc đưa ra ý kiến tư vấn nêu trên căn cứ vào các quy định của pháp luật và thông tin do quý khách hàng cung cấp. Mục đích đưa ra nội dung tư vấn này là để các cá nhân, tổ chức tham khảo.

Trường hợp trong nội dung tư vấn có điều gì gây nhầm lẫn, chưa rõ ràng hoặc thông tin nêu trong nội dung tư vấn khiến quý khách chưa hiểu hết vấn đề hoặc/ và có sự vướng ngại, thắc mắc, chúng tôi rất mong nhận được ý kiến phản hồi của quý khách hàng.

Mọi vướng mắc bạn vui lòng trao đổi trực tiếp với Luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến qua tổng đài gọi số1900.6162 hoặc liên hệ văn phòng  để nhận được sự tư vấn, hỗ trợ từ Luật Minh Khuê.

Rất mong nhận được sự hợp tác!

Trân trọng./.

Bộ phận Tư vấn luật Doanh nghiệp - Công ty Luật Minh Khuê.

>> Xem thêm:  Tư vấn về thành lập công ty tư vấn du học?