Mới đây, gia đình tôi có đủ điều kiện để mua được một căn nhà tại Quận 2, thành phố Hồ Chí Minh vì chúng tôi xác định ở lâu dài tại đây. Gia đình tôi cũng không có người quen hay người thân thích ở thành phố Hồ Chí Minh. Cũng chính vì vậy, tôi muốn đăng ký hộ khẩu thường trú tại Thành phố Hồ Chí Minh, cụ thể là ở quận 2. Luật sư cho tôi hỏi: Gia đình tôi có đăng ký hộ khẩu tại thành phố Hồ Chí Minh được không? Thủ tục đăng ký hộ khẩu như thế nào? Chi phí nhập hộ khẩu tại Thành phố Hồ Chí Minh là bao nhiêu?

Mong sớm nhận được sự tư vấn từ phía luật sư, tôi xin cảm ơn!

Luật sư tư vấn về đăng ký thường trú tại Tp. Hồ Chí Minh, gọi: 1900.6162

Trả lời:

Chào bạn, cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi tới chuyên mục hỏi đáp của công ty chúng tôi. Câu hỏi của bạn được giải đáp như sau:

1. Một số khái niệm liên quan đến vấn đề cư trú, khách hàng có thể tham khảo:

Cư trú được hiểu là việc một công dân sinh sống tại một địa điểm thuộc xã/ phường/ thị trấn dưới hình thức thường trú hoặc tạm trú.

Nơi cư trú của công dân là chỗ ở hợp pháp mà công dân đó thường xuyên sinh sống. Trong đó, chỗ ở hợp pháp có thể là nhà ở, hoặc phương tiện hoặc nhà khác mà công dân sử dụng để cư trú. Chỗ ở hợp pháp này có thể thuộc quyền sở hữu của chính công dân đó hoặc được cá nhân, cơ quan, tổ chức cho thuê, cho mượn, hoặc cho ở nhờ theo quy định của pháp luật.

Nơi thường trú của công dân là nơi công dân sinh sống thường xuyên, ổn định, không có thời hạn tại một chỗ ở nhất định và công dân đã đăng ký thường trú theo quy định tới cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Nơi tạm trú của công dân là nơi mà công dân sinh sống ngoài nơi đăng ký thường trú và đã đăng ký tạm trú tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định.

Đăng ký thường trú là việc công dân đăng ký nơi thường trú của mình với cơ quan nhà nước có thẩm quyền và được cơ quan này làm thủ tục đăng ký thường trú, cấp sổ hộ khẩu cho họ.

2. Điều kiện đăng ký thường trú tại Thành phố Hồ Chí Minh?

Theo như thông tin bạn cung cấp, gia đình bạn có mong muốn được đăng ký hộ khẩu thường trú tại Thành phố Hồ Chí Minh, do đó, căn cứ quy định tại Điều 20 Luật cư trú năm 2020 gia đình bạn cần đáp ứng đồng thời tất cả các điều kiện sau thì mới có thể đăng ký hộ khẩu thường trú tại thành phố Hồ Chí Minh:

Điều 20. Điều kiện đăng ký thường trú

1. Công dân có chỗ ở hợp pháp thuộc quyền sở hữu của mình thì được đăng ký thường trú tại chỗ ở hợp pháp đó.

2. Công dân được đăng ký thường trú tại chỗ ở hợp pháp không thuộc quyền sở hữu của mình khi được chủ hộ và chủ sở hữu chỗ ở hợp pháp đó đồng ý trong các trường hợp sau đây:

a) Vợ về ở với chồng; chồng về ở với vợ; con về ở với cha, mẹ; cha, mẹ về ở với con;

b) Người cao tuổi về ở với anh ruột, chị ruột, em ruột, cháu ruột; người khuyết tật đặc biệt nặng, người khuyết tật nặng, người không có khả năng lao động, người bị bệnh tâm thần hoặc bệnh khác làm mất khả năng nhận thức, khả năng điều khiển hành vi về ở với ông nội, bà nội, ông ngoại, bà ngoại, anh ruột, chị ruột, em ruột, bác ruột, chú ruột, cậu ruột, cô ruột, dì ruột, cháu ruột, người giám hộ;

c) Người chưa thành niên được cha, mẹ hoặc người giám hộ đồng ý hoặc không còn cha, mẹ về ở với cụ nội, cụ ngoại, ông nội, bà nội, ông ngoại, bà ngoại, anh ruột, chị ruột, em ruột, bác ruột, chú ruột, cậu ruột, cô ruột, dì ruột; người chưa thành niên về ở với người giám hộ.

3. Trừ trường hợp quy định tại khoản 2 Điều này, công dân được đăng ký thường trú tại chỗ ở hợp pháp do thuê, mượn, ở nhờ khi đáp ứng các điều kiện sau đây:

a) Được chủ sở hữu chỗ ở hợp pháp đồng ý cho đăng ký thường trú tại địa điểm thuê, mượn, ở nhờ và được chủ hộ đồng ý nếu đăng ký thường trú vào cùng hộ gia đình đó;

b) Bảo đảm điều kiện về diện tích nhà ở tối thiểu do Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quy định nhưng không thấp hơn 08 m2 sàn/người.

4. Công dân được đăng ký thường trú tại cơ sở tín ngưỡng, cơ sở tôn giáo có công trình phụ trợ là nhà ở khi thuộc một trong các trường hợp sau đây:

a) Người hoạt động tôn giáo được phong phẩm, bổ nhiệm, bầu cử, suy cử, thuyên chuyển đến hoạt động tôn giáo tại cơ sở tôn giáo;

b) Người đại diện cơ sở tín ngưỡng;

c) Người được người đại diện hoặc ban quản lý cơ sở tín ngưỡng đồng ý cho đăng ký thường trú để trực tiếp quản lý, tổ chức hoạt động tín ngưỡng tại cơ sở tín ngưỡng;

d) Trẻ em, người khuyết tật đặc biệt nặng, người khuyết tật nặng, người không nơi nương tựa được người đại diện hoặc ban quản lý cơ sở tín ngưỡng, người đứng đầu hoặc người đại diện cơ sở tôn giáo đồng ý cho đăng ký thường trú.

5. Người được chăm sóc, nuôi dưỡng, trợ giúp được đăng ký thường trú tại cơ sở trợ giúp xã hội khi được người đứng đầu cơ sở đó đồng ý hoặc được đăng ký thường trú vào hộ gia đình nhận chăm sóc, nuôi dưỡng khi được chủ hộ và chủ sở hữu chỗ ở hợp pháp đồng ý.

6. Người sinh sống, người làm nghề lưu động trên phương tiện được đăng ký thường trú tại phương tiện đó khi đáp ứng các điều kiện sau đây:

a) Là chủ phương tiện hoặc được chủ phương tiện đó đồng ý cho đăng ký thường trú;

b) Phương tiện được đăng ký, đăng kiểm theo quy định của pháp luật; trường hợp phương tiện không thuộc đối tượng phải đăng ký, đăng kiểm thì phải có xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã nơi phương tiện thường xuyên đậu, đỗ về việc sử dụng phương tiện đó vào mục đích để ở;

c) Có xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã về việc phương tiện đã đăng ký đậu, đỗ thường xuyên trên địa bàn trong trường hợp phương tiện không phải đăng ký hoặc nơi đăng ký phương tiện không trùng với nơi thường xuyên đậu, đỗ.

7. Việc đăng ký thường trú của người chưa thành niên phải được sự đồng ý của cha, mẹ hoặc người giám hộ, trừ trường hợp nơi cư trú của người chưa thành niên do Tòa án quyết định.

8. Công dân không được đăng ký thường trú mới tại chỗ ở quy định tại Điều 23 của Luật này, trừ trường hợp quy định tại điểm a khoản 2 Điều này.

Như vậy, trong trường hợp của gia đình bạn: Hiện nay đang đăng ký tạm trú tại Quận 1, thành phố Hồ Chí Minh được 06 tháng, nơi gia đình bạn muốn đăng ký hộ khẩu thường trú là tại Quận 2, thành phố Hồ Chí Minh, và gia đình bạn cũng có nhà ở tại quận 2, thành phố Hồ Chí Minh. Theo quy định về điều kiện đăng ký thường trú hiện nay thì nếu gia đình bạn có chỗ ở hợp pháp đáp ứng điều kiện theo Điều 20 nói trên thì gia đình bạn đủ điều kiện để đăng ký thường trú tại thành phố Hồ Chí Minh.

3. Cơ quan nhà nước có thẩm quyền đăng ký thường trú tại Thành phố Hồ Chí Minh?

Cơ quan nhà nước có thẩm quyền đăng ký thường trú tại thành phố Hồ Chí Minh là cơ quan Công an quận, huyện, thị xã thuộc thành phố Hồ Chí Minh.

Trong trường hợp của gia đình bạn, công an quận 2, thành phố Hồ Chí Minh có trách nhiệm, thẩm quyền đăng ký thường trú cho gia đình bạn.

4. Thủ tục đăng ký thường trú tại Thành phố Hồ Chí Minh được thực hiện như thế nào?

Gia đình bạn cần phải thực hiện các bước cơ bản sau để có thể đăng ký thường trú tại Thành phố Hồ Chí Minh:

Bước 1: Đăng ký tạm trú cho gia đình về Quận 2, thành phố Hồ Chí Minh tại địa chỉ căn nhà gia đình bạn đã được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (Sổ đỏ hoặc Sổ hồng).

Bước 2

Trong bước này, gia đình bạn sẽ xin giấy chuyển Hộ khẩu tại công an huyện/ thị xã/ thành phố thuộc tỉnh Ninh Bình - nơi đăng ký hộ khẩu thường trú tại Ninh Bình. Hồ sơ đăng ký xin giấy chuyển hộ khẩu bao gồm:

- Sổ hộ khẩu của gia đình bạn tại Ninh Bình;

- Phiếu báo thay đổi hộ khẩu, nhân khẩu;

- Bản sao Căn cước công dân/ Bản sao chứng minh nhân dân có công chứng hoặc chứng thực, có mang theo bản chính để đối chiếu.

Sau khi điền đầy đủ các thông tin, nộp phí cấp Giấy chuyển hộ khẩu tại cơ quan có thẩm quyền thì trong thời gian 03 ngày làm việc kể từ ngày cơ quan có thẩm quyền nhận được đầy đủ hồ sơ của gia đình bạn có trách nhiệm cấp Giấy chuyển hộ khẩu cho gia đình bạn.

Bước 3: Nộp hồ sơ đăng ký Hộ khẩu thường trú tại Công an nhân dân Quận 2, thành phố Hồ Chí Minh.

Hồ sơ đăng ký hộ khẩu thường trú tại Thành phố Hồ Chí Minh bao gồm:

- Phiếu báo thay đổi hộ khẩu, nhân khẩu;

- Bản khai nhân khẩu;

- Giấy chuyển hộ khẩu do công an nhân dân cấp huyện tại tỉnh Ninh Bình cấp đã thực hiện tại bước 2;

- Bản sao có công chứng hoặc chứng thực Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (Sổ đỏ hoặc Sổ hồng);

- Bản sao có công chứng hoặc chứng thực Chứng minh nhân dân (hoặc Căn cước công dân) của các thành viên trong gia đình bạn;

- Bản sao có công chứng hoặc chứng thực Giấy khai sinh đối với trẻ em chưa được cấp Chứng minh nhân dân/ Căn cước công dân;

Lưu ý: Trong một số trường hợp, không có các bản sao công chứng hoặc chứng thực một trong các giấy tờ trên thì có thể đem bản chính đi để xác nhận và đối chiếu với bản sao.

Kể từ thời điểm cơ quan công an Quận 2, thành phố Hồ Chí Minh nhận được đầy đủ giấy tờ trong hồ sơ đăng ký hộ khẩu thường trú của gia đình bạn thì trong thời hạn 15 ngày, công an Quận 2 có trách nhiệm cấp Sổ hộ khẩu cho gia đình bạn theo quy định.

5. Lệ phí đăng ký thường trú tại Thành phố Hồ Chí Minh là bao nhiêu?

Căn cứ theo quy định tại Điều 1 Nghị quyết 07/2017/NQ-HĐND về mức thu lệ phí đăng ký cư trú trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh thì lệ phí cấp mới sổ hộ khẩu là 15.000 đồng/lần đối với việc đăng ký hộ khẩu tại các quận trong địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.

Còn đối với việc đăng ký hộ khẩu tại các địa bàn thuộc huyện của thành phố Hồ Chí Minh lệ phí là: 8.000 đồng/ lần.

 

Rất mong sớm nhận được sự hợp tác từ quý khách hàng!

Trân trọng./.

Bộ phận tư vấn pháp luật Dân sự - Công ty luật Minh Khuê