1. Tìm hiểu về học bổng khuyến khích học tập

Học bổng khuyến khích học tập hiện nay được quy định theo luật pháp như thế nào? Luật nêu rõ các điều kiện và mức độ hỗ trợ cho từng đối tượng học sinh, sinh viên. Theo Nghị định 84/2020/NĐ-CP, có các quy định sau đây về học bổng khuyến khích học tập:

- Đối tượng được xét và cấp học bổng khuyến khích học tập:

+ Học sinh khối trung học phổ thông chuyên trong cơ sở giáo dục đại học, học sinh trường chuyên có hạnh kiểm tốt, học lực giỏi trong kỳ xét, cấp học bổng có điểm môn chuyên của học kỳ xét cấp từ 8,5 trở lên hoặc đạt một trong các giải từ khuyến khích trở lên trong kỳ thi học sinh giỏi cấp quốc gia, khu vực hoặc quốc tế của năm đó.

+ Học sinh các trường năng khiếu nghệ thuật, thể dục, thể thao có hạnh kiểm từ loại khá trở lên, học lực đạt từ trung bình trong kỳ xét, cấp học bổng và đạt giải hoặc huy chương trong cuộc thi cấp quốc gia, khu vực hoặc quốc tế của năm học đó.

+ Học sinh, sinh viên đang học trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp, cơ sở giáo dục đại học có kết quả học tập, rèn luyện từ loại khá trở lên, không bị kỷ luật từ mức khiển trách trở lên trong kỳ xét cấp học bổng.

- Mức học bổng đối với từng đối tượng:

+ Đối với trường chuyên, trường năng khiếu nghệ thuật, thể dục, thể thao: Mức học bổng cấp cho một học sinh một tháng tối thiểu bằng ba lần mức học phí hiện hành của trường trung học phổ thông chuyên tại địa phương.
+ Đối với khối trung học phổ thông chuyên trong cơ sở giáo dục đại học: Mức học bổng cấp cho một học sinh do hiệu trưởng cơ sở giáo dục đại học quy định, nhưng không thấp hơn mức trần học phí hiện hành mà học sinh phải đóng tại trường.
+ Đối với những trường không thu học phí: Mức học bổng tối thiểu bằng ba lần mức trần học phí của trường trung học phổ thông tại địa phương.

- Mức học bổng đối với từng loại học bổng:

+ Học bổng loại khá: Mức học bổng bằng hoặc cao hơn mức trần học phí hiện hành của ngành, chuyên ngành, nghề mà học sinh, sinh viên đó phải đóng tại trường. Đối với các trường tư thục, mức học bổng tối thiểu do hiệu trưởng quy định.

+ Học bổng loại giỏi: Mức học bổng cao hơn loại khá, do hiệu trưởng quy định đối với học sinh, sinh viên có điểm trung bình chung học tập đạt loại giỏi trở lên.

 

2. Quy định về nguồn học bổng như thế nào?

Theo quy định của Nghị định 84/2020/NĐ-CP, nguồn học bổng được phân chia theo các tiêu chí và nguồn tài chính khác nhau tùy thuộc vào loại trường học và cơ sở giáo dục mà em đang theo học.

Trước tiên, đối với trường chuyên, trường năng khiếu nghệ thuật, thể dục, thể thao, học bổng khuyến khích học tập được bố trí trong dự toán chi ngân sách địa phương để cấp cho ít nhất 30% số học sinh chuyên của trường. Điều này có nghĩa là nếu em đang theo học tại một trường chuyên năng khiếu, trường nghệ thuật, trường thể dục, hoặc trường thể thao, có khả năng em sẽ được hưởng học bổng khuyến khích học tập từ nguồn tài chính của ngân sách địa phương.

Ngoài ra, đối với khối trung học phổ thông chuyên trong cơ sở giáo dục đại học, học bổng khuyến khích học tập được bố trí từ nguồn thu hợp pháp của cơ sở giáo dục đại học và từ nguồn thu hợp pháp của trường trung học phổ thông chuyên. Điều này có nghĩa là nếu em đang theo học tại một trường trung học phổ thông chuyên liên kết với cơ sở giáo dục đại học, em có thể được hưởng học bổng khuyến khích học tập từ nguồn tài chính của cả cơ sở giáo dục đại học và trường trung học phổ thông chuyên.

Bên cạnh đó, đối với các cơ sở giáo dục nghề nghiệp và cơ sở giáo dục đại học, học bổng khuyến khích học tập được bố trí tối thiểu 8% nguồn thu học phí đối với trường công lập và tối thiểu 2% nguồn thu học phí đối với trường tư thục. Điều này có nghĩa là nếu em đang theo học tại một trường nghề công lập hoặc trường đại học công lập, có khả năng em sẽ nhận được học bổng khuyến khích học tập từ phần trăm tương ứng của nguồn thu học phí của trường.

Vì vậy, để xem xét nguồn học bổng mà em đang được pháp luật quy định, em cần xem xét trường hợp của mình, bao gồm loại trường học mà em theo học và cơ sở giáo dục liên kết (nếu có), để biết được nguồn tài chính và tỷ lệ phần trăm được bố trí cho học bổng khuyến khích học tập tại trường em đang theo học.

>> Xem thêm: Điều kiện xét học bổng theo hình thức tín chỉ như thế nào?

 

3. Quy định về trình tự xét, cấp học bổng ?

Quy trình xét và cấp học bổng được quy định theo Nghị định 84/2020/NĐ-CP, dựa trên các điều 8 khoản 5 và 6. Hệ thống trình tự này áp dụng cho các đối tượng khác nhau.

Đối với học sinh trường chuyên và trường năng khiếu, Hiệu trưởng sẽ xác định số lượng suất học bổng cho từng lớp học và dựa trên kết quả học bổng của năm trước để xếp hạng ưu tiên cho học sinh. Trình tự ưu tiên này được xác định theo thứ tự từ giải quốc tế, khu vực quốc tế, quốc gia đến điểm môn chuyên (đối với trường chuyên) hoặc kết quả học tập (đối với trường năng khiếu). Học bổng được cấp theo từng học kỳ và kéo dài trong 9 tháng trong năm học.

Đối với học sinh trung học phổ thông chuyên trong cơ sở giáo dục đại học, Hiệu trưởng sẽ xác định số lượng suất học bổng và mức học bổng cho từng khối và lớp học dựa trên kết quả học bổng của năm trước. Trình tự ưu tiên cũng được áp dụng từ giải quốc tế, khu vực quốc tế, quốc gia đến điểm môn chuyên. Học bổng cũng được cấp theo từng học kỳ và kéo dài trong cả 10 tháng trong năm học.

Đối với đối tượng khác được quy định tại điểm c, Hiệu trưởng sẽ xác định số lượng suất học bổng cho từng khóa học và ngành học dựa trên nguồn học bổng khuyến khích học tập. Trong trường hợp số lượng học sinh, sinh viên đủ điều kiện nhận học bổng vượt quá số suất học bổng, Hiệu trưởng sẽ quyết định trình tự xét và cấp học bổng. Xét học bổng dựa trên kết quả học tập và rèn luyện của học sinh, sinh viên từ loại xuất sắc trở xuống cho đến khi đã xét hết số suất học bổng đã được xác định. Học bổng cũng được cấp theo từng học kỳ và kéo dài trong 10 tháng trong năm học. Đối với học sinh, sinh viên đào tạo theo phương thức tích lũy mô đun hoặc tín chỉ, học bổng được xét và cấp dựa trên số lượng mô đun hoặc tín chỉ, trong đó 15 mô đun hoặc tín chỉ được tính tương đương với một học kỳ.

Các học sinh, sinh viên thuộc diện hưởng các học bổng chính sách, trợ cấp xã hội, chính sách ưu đãi vẫn được xét và cấp học bổng khuyến khích học tập theo quy định tại Nghị định này. Tuy nhiên, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh cũng có quyền thiết lập các chế độ, chính sách khác đối với học sinh trường chuyên, trường năng khiếu thuộc địa phương hoặc do địa phương quản lý.

Tổng kết lại, đây là quy trình xét và cấp học bổng theo quy định hiện hành. Quy trình này bao gồm các bước như xác định số lượng suất học bổng, xếp hạng ưu tiên dựa trên kết quả học tập, và cấp học bổng theo từng học kỳ. Đối với học sinh trường chuyên và trường năng khiếu, xét học bổng dựa trên giải thưởng quốc tế, khu vực và quốc gia, hoặc điểm môn chuyên và kết quả học tập. Đối với học sinh trung học chuyên, xét học bổng dựa trên giải thưởng và điểm môn chuyên. Đối với các đối tượng khác, xét học bổng dựa trên kết quả học tập và rèn luyện từ loại xuất sắc trở xuống. Học bổng được cấp theo từng học kỳ và kéo dài trong 9 hoặc 10 tháng tùy thuộc vào đối tượng. Quy định này không ảnh hưởng đến việc học sinh, sinh viên thuộc diện hưởng các loại học bổng chính sách khác.

Quý khách có thể tham khảo thêm bài viết sau của Luật Minh Khuê: Nhận học bổng có phải đóng thuế thu nhập cá nhân hay không?

Nếu quý khách có bất kỳ vấn đề nào liên quan đến nội dung bài viết hoặc vấn đề pháp lý, chúng tôi xin hân hạnh được đồng hành và hỗ trợ quý khách một cách tận tâm. Để đảm bảo quý khách nhận được sự giúp đỡ nhanh chóng và kịp thời, chúng tôi khuyến nghị quý khách liên hệ trực tiếp với chúng tôi qua hotline: 1900.6162 hoặc gửi email đến địa chỉ lienhe@luatminhkhue.vn