Câu hỏi được biên tập từ chuyên mục tư vấn luật Thuế của Công ty luật Minh Khuê

Trả lời:

Chào bạn, cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi đề nghị tư vấn luật đến Bộ phận luật sư tư vấn pháp luật của Công ty Luật Minh Khuê. Nội dung câu hỏi của bạn đã được đội ngũ luật sư của Chúng tôi nghiên cứu và tư vấn cụ thể như sau:

1. Cơ sở pháp lý: 

Thông tư 78/2014/TT-BTC Hướng dẫn thi hành Nghị định 218/2013/NĐ-CP Hướng dẫn Luật thuế thu nhập doanh nghiệp

2. Luật sư tư vấn:

Theo khoản 2 Điều 6 Thông tư 78/2014/TT-BTC quy định về các khoản chi phí không được trừ khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp thì:

"2.25. Chi tài trợ cho việc khắc phục hậu quả thiên tai không đúng đối tượng quy định tại tiết a điểm này hoặc không có hồ sơ xác định khoản tài trợ nêu tại tiết b dưới đây: 

a) Tài trợ cho khắc phục hậu quả thiên tai gồm: tài trợ bằng tiền hoặc hiện vật để khắc phục hậu quả thiên tai trực tiếp cho tổ chức được thành lập và hoạt động theo quy định của pháp luật; cá nhân bị thiệt hại do thiên tai thông qua một cơ quan, tổ chức có chức năng huy động tài trợ theo quy định của pháp luật.

b) Hồ sơ xác định khoản tài trợ cho việc khắc phục hậu quả thiên tai gồm: Biên bản xác nhận khoản tài trợ có chữ ký của người đại diện doanh nghiệp là nhà tài trợ, đại diện của tổ chức bị thiệt hại do thiên tai (hoặc cơ quan, tổ chức có chức năng huy động tài trợ) là đơn vị nhận tài trợ (theo mẫu số 05/TNDN ban hành kèm theo Thông tư này) kèm theo hóa đơn, chứng từ mua hàng hóa (nếu tài trợ bằng hiện vật) hoặc chứng từ chi tiền (nếu tài trợ bằng tiền)."

Căn cứ theo quy định nêu trên thì nếu tổ chức A là tổ chức được thành lập theo quy định của pháp luật hoặc có có chức năng huy động tài trợ theo pháp luật quy định và công ty bạn có đủ hồ sơ bao gồm: biên bản xác nhận nhận tài trợ theo mẫu số 05/TNDN, chứng từ chi tiền (phiếu chi, chứng từ chuyển khoản,...) và kèm theo quyết định thành lập thì công ty bạn có thể đưa tiền chi tài trợ này vào chi phí hợp lý của doanh nghiệp.

Biên bản xác nhận nhận tài trợ này được quy định theo mẫu 05/TNDN ban hành kèm theo Thông tư 78/2014/TT-BTC như sau:

Mẫu số: 05/TNDN
(Ban hành kèm theo Thông tư số 78/2014/TT-BTC của Bộ Tài chính)

 

>> Xem thêm:  Luật thuế thu nhập doanh nghiệp là gì ? Chủ thể quan hệ pháp luật thuế thu nhập doanh nghiệp

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------


BIÊN BẢN XÁC NHẬN TÀI TRỢ KHẮC PHỤC HẬU QUẢ THIÊN TAI


Chúng tôi gồm có:
Doanh nghiệp [đơn vị tài trợ]:    
Địa chỉ:    Số điện thoại:    
Mã số thuế:    
Bên nhận tài trợ [Tên đơn vị nhận tài trợ hoặc cơ quan, tổ chức có chức năng huy động tài trợ]:    
Địa chỉ:    Số điện thoại:    
Mã số thuế (nếu có):    
Cùng xác nhận [tên doanh nghiệp] đã tài trợ cho [đơn vị nhận tài trợ] để khắc phục hậu quả thiên tai:    
Với tổng giá trị của khoản tài trợ là    
Bằng tiền:    
Hiện vật:    quy ra trị giá VND:     
Giấy tờ có giá    quy ra trị giá VND     
(kèm theo các chứng từ liên quan khác của khoản tài trợ).
[Tên đơn vị nhận tài trợ] cam kết sử dụng đúng mục đích của khoản tài trợ. Trường hợp sử dụng sai mục đích, người nhận tài trợ ký tên dưới đây xin chịu trách nhiệm trước pháp luật.
Biên bản này được lập vào hồi... tại ……… ngày ... tháng... năm .... và được lập thành ….. bản như nhau, mỗi bên giữ 01 bản.

 
Bên nhận tài trợ                                         
Giám đốc doanh nghiệp
(Ký tên, đóng dấu)                                           (Ký tên, đóng dấu)

Trên đây là tư vấn của Luật Minh Khuê về Doanh nghiệp chi ủng hộ đồng bào lũ lụt thì làm sao để hợp thức hóa chi phí này ?. Nếu còn vướng mắc, chưa rõ hoặc cần hỗ trợ pháp lý khác bạn vui lòng liên hệ Luật sư tư vấn pháp luật Thuế về hạch toán chi phí ủng hộ lũ lụt, gọi:  1900.6162 để được giải đáp.

Rất mong nhận được sự hợp tác!

Trân trọng./.

Bộ phận tư vấn pháp luật Thuế - Công ty luật Minh Khuê

>> Xem thêm:  Thuế thu nhập doanh nghiệp là gì ? Quy định về thuế thu nhập doanh nghiệp