Câu hỏi được biên tập từ chuyên mục tư vấn luật Doanh nghiệp của Công ty luật Minh Khuê

>> Luật sư tư vấn pháp luật Doanh nghiệp, gọi: 1900 6162

Trả lời:

1. Cơ sở pháp lý:

Thông tư 19/2014/TT- NHNN hướng dẫn về quản lý ngoại hối đối với hoạt động đầu tư trực tiếp nước ngoài vào Việt Nam

2. Luật sư tư vấn:

Với cơ chế thị trường mở cửa hiện nay, nhà nước khuyến khích nhà đầu tư nước ngoài đầu tư vào Việt Nam. Các nhà đầu tư nước ngoài muốn đầu tư sang Việt Nam phải tuân thủ thủ tục đầu tư được quy định tại Luật Đầu tư. Đối với mỗi lĩnh vực đầu tư, nếu pháp luật Việt Nam có quy định chi tiết, cụ thể ở các Văn bản pháp luật khác, nhà đầu tư phải đảm bảo đáp ứng đủ điều kiện mà pháp luật đã quy định. Luật doanh nghiệp quy định, thời hạn góp vốn tối đa cho doanh nghiệp là 90 ngày kể từ ngày cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh. Do vậy, sau khi được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài phải tiến hành thủ tục mở tài khoản vốn tại một ngân hàng.Việc góp vốn đầu tư bằng tiền của nhà đầu tư nước ngoài và nhà đầu tư Việt Nam trong doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài phải được thực hiện thông qua hình thức chuyển khoản vào tài khoản vốn đầu tư trực tiếp.

Thông tư 19/2014/TT_NHNN quy định như sau:

Điều 5. Góp vốn đầu tư

1. Nhà đầu tư nước ngoài, nhà đầu tư Việt Nam trong doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài được thực hiện góp vốn đầu tư bằng ngoại tệ hoặc bằng đồng Việt Nam theo mức vốn đầu tư tại Giấy chứng nhận đầu tư,

2. Người cư trú là nhà đầu tư Việt Nam trong doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài được góp vốn đầu tư bằng nguồn ngoại tệ tự có hợp pháp.

Như vậy, việc góp vốn thông qua tài khoản vốn tại ngân hàng của doanh nghiệp có vốn nước ngoài là bắt buộc. Nhà đầu tư có thể góp vốn bằng tiền đồng Việt nam hoặc ngoại tệ. Đồng thời nhà đầu tư chỉ được góp đủ số vốn đã được ghi nhận tại Giấy chứng nhận đầu tư và phải luôn đảm bảo rằng số tiền mà nhà đầu tư dùng để góp vốn là số tiền có được hợp pháp theo quy định của pháp luật.

Việc mở tài khoản vốn không chỉ áp dụng cho doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài khi thành lập tại Việt Nam mà còn có thể áp dụng cho nhà đầu tư nước ngoài tham gia hợp đồng hợp tác kinh doanh.

Nhà đầu tư nước ngoài được mở tài khoản vốn đồng Việt Nam hoặc bằng ngoại tệ tại một ngân hàng và không được phép mở tài khoản vốn tại một ngân hàng nào khác. Tài khoản này được nhà đầu tư thực hiện giao dịch thu, chi theo quy định của pháp luật Việt Nam.Việc góp vốn đầu tư bằng tiền của nhà đầu tư nước ngoài và nhà đầu tư Việt Nam trong doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài phải được thực hiện thông qua hình thức chuyển khoản vào tài khoản vốn đầu tư trực tiếp.

Tại thông tư này quy định như sau:

2. Doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài, nhà đầu tư nước ngoài tham gia hợp đồng hợp tác kinh doanh được mở tài khoản vốn đầu tư trực tiếp bằng loại ngoại tệ lựa chọn để thực hiện góp vốn đầu tư.

Tương ứng với loại ngoại tệ lựa chọn để thực hiện góp vốn đầu tư, doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài, nhà đầu tư nước ngoài tham gia hợp đồng hợp tác kinh doanh chỉ được mở 01 (một) tài khoản vốn đầu tư trực tiếp bằng loại ngoại tệ đó để thực hiện góp vốn đầu tư.

Như vậy, ngoài tài khoản vốn bằng Việt Nam đồng, doanh nghiệp còn có thể được mở tài khoản bằng ngoại tệ và tương ứng với mỗi loại ngoại tệ, doanh nghiệp được phép mở 1 tài khoản. Tuy nhiên doanh nghiệp phải luôn đẳm bảo rằng chỉ có tài khoản vốn tại 01 ngân hàng duy nhất.

Trong trường hợp vì thay đổi kế hoạch kinh doanh cũng như kế hoạch đầu tư, doanh nghiệp cũng có quyền thay đổi tài khoản vốn tại một ngân hàng khác. Thông tư quy định tại Điều 6 như sau

4. Trường hợp có nhu cầu mở tài khoản vốn đầu tư trực tiếp tại một ngân hàng được phép khác, doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài, nhà đầu tư nước ngoài tham gia hợp đồng hợp tác kinh doanh phải đóng tài khoản vốn đầu tư trực tiếp đã mở, chuyển toàn bộ số dư trên tài khoản này sang tài khoản mới. Thủ tục mở, đóng tài khoản vốn đầu tư trực tiếp được thực hiện theo quy định của ngân hàng được phép.

Như vậy, doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài, nhà đầu tư nước ngoài tham gia hợp đồng hợp tác kinh doanh chỉ được thực hiện các giao dịch thu chi trên tài khoản vốn đầu tư trực tiếp mới mở sau khi đã đóng và tất toán tài khoản vốn đầu tư trực tiếp đã mở trước đây.

Trên đây là tư vấn của chúng tôi. Nếu còn vướng mắc, chưa rõ hoặc cần hỗ trợ pháp lý khác bạn vui lòng liên hệ bộ phận tư vấn pháp luật trực tuyến qua tổng đài điện thoại số: 1900 6162 để được giải đáp.

Rất mong nhận được sự hợp tác!

Trân trọng./.

Bộ phận tư vấn pháp luật Doanh nghiệp - Công ty luật Minh Khuê