>> Tư vấn luật doanh nghiệp trực tuyến: 1900.6162

2. Doanh nghiệp tư nhân không được phát hành bất kỳ loại chứng khoán nào.

3. Mỗi cá nhân chỉ được quyền thành lập một doanh nghiệp tư nhân.

Trân trọng./.
Bộ phận Luật sư doanh nghiệp - Công ty luật Minh Khuê