Xin cảm ơn !

Người gửi: N.X.P

Câu hỏi được biên tập từ chuyên mục tư vấn luật doanh nghiệp, công ty Luật Minh Khuê

Doanh nghiệp tư nhân là cá nhân hay tổ chức ?

Tư vấn luật doanh nghiệp gọi 1900.6162

Trả lời:

 

Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi về công ty Luật Minh Khuê, căn cứ vào những thông tin bạn cung cấp chúng tôi xin tư vấn như sau:

Căn cứ pháp lý:

Luật doanh nhiệp năm 2014;

>> Xem thêm:  Cho ví dụ về hành vi cạnh tranh không lành mạnh ở nước ta hiện nay ?

Luật xử lý vi phạm hành chính năm 2012;

Luật đất đai năm 2013;

Nội dung tư vấn:

Doanh nghiệp tư nhân là: Là doanh nghiệp do 1 cá nhân làm chủ và tự chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình về mọi hoạt động của doanh nghiệp.

Tại Điều 3 luật xử lý vi phạm hành chính quy định về nguyên tắc xử lý vi phạm hành chính:

1. Nguyên tắc xử phạt vi phạm hành chính bao gồm:

a) Mọi vi phạm hành chính phải được phát hiện, ngăn chặn kịp thời và phải bị xử lý nghiêm minh, mọi hậu quả do vi phạm hành chính gây ra phải được khắc phục theo đúng quy định của pháp luật;

b) Việc xử phạt vi phạm hành chính được tiến hành nhanh chóng, công khai, khách quan, đúng thẩm quyền, bảo đảm công bằng, đúng quy định của pháp luật;

c) Việc xử phạt vi phạm hành chính phải căn cứ vào tính chất, mức độ, hậu quả vi phạm, đối tượng vi phạm và tình tiết giảm nhẹ, tình tiết tăng nặng;

d) Chỉ xử phạt vi phạm hành chính khi có hành vi vi phạm hành chính do pháp luật quy định.

>> Xem thêm:  Tên miền trang web (domain) có thể đăng ký làm thương hiệu độc quyền được không ?

Một hành vi vi phạm hành chính chỉ bị xử phạt một lần.

Nhiều người cùng thực hiện một hành vi vi phạm hành chính thì mỗi người vi phạm đều bị xử phạt về hành vi vi phạm hành chính đó.

Một người thực hiện nhiều hành vi vi phạm hành chính hoặc vi phạm hành chính nhiều lần thì bị xử phạt về từng hành vi vi phạm;

đ) Người có thẩm quyền xử phạt có trách nhiệm chứng minh vi phạm hành chính. Cá nhân, tổ chức bị xử phạt có quyền tự mình hoặc thông qua người đại diện hợp pháp chứng minh mình không vi phạm hành chính;

e) Đối với cùng một hành vi vi phạm hành chính thì mức phạt tiền đối với tổ chức bằng 02 lần mức phạt tiền đối với cá nhân.

Ví dụ: cùng hành vi xả nước thải ra ngoài mội trường khi chưa qua xử lý với cùng chỉ số vượt mức thì tổ chức sẽ bị phạt gấp 02 lần cá nhân. Vơ cá nhân là 5 triệu thì với tổ chức sẽ là 10 triệu.

Tổ chức: là tập hợp của con người trong xã hội có phạm vi, chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền, cơ cấu xác định; được hình thành và hoạt động theo những nguyên tắc nhất định phù hợp với quy định pháp luật nhằm gắn kết con người với nhau bởi những mục đích xác định và hành động để đạt đến mục tiêu chung.

- Những đặc điểm chung của tổ chức

Theo các nhà tâm lý học tổ chức thì có 4 đặc điểm chung đối với tất cả các tổ chức là:

Thứ nhất, kết hợp các nỗ lực của các thành viên

>> Xem thêm:  Phân tích về xâm phạm và tranh chấp về quyền sở hữu trí tuệ ở Việt Nam

Như chúng ta thường thấy, khi các cá nhân cùng nhau tham gia và phối hợp những nỗ lực vật chất hay trí tuệ của họ thì nhiều công việc phức tạp và vĩ đại có thể được hoàn thành. Chẳng hạn , việc xây dựng các Kim tự tháp, việc đưa con người lên mặt trăng...là những công việc vượt xa trí thông minh và khả năng của bất cứ cá nhân nào. Sự kết hợp nỗ lực nhân lên đóng góp của mỗi cá nhân.

Thứ hai, có mục đích chung

Sự kết hợp các nỗ lực không thể thực hiện được nếu những người tham gia không nhất trí cùng nhau phấn đấu cho những quyền lợi chung nào đó. Một mục tiêu chung đem lại cho các thành viên của tổ chức một tiêu điểm để tập hợp nhau lại.

Thứ ba, phân công lao động

Bằng cách phân chia một cách hệ thống các nhiệm vụ phức tạp thành những công việc cụ thể, một tổ chức có thể sử dụng nguồn nhân lực của nó một cách có hiệu quả. Phân công lao động tạo điều kiện cho các thành viên của tổ chức trở nên tài giỏi hơn do chuyên sâu vào một công việc cụ thể.

Thứ tư, hệ thống thứ bậc quyền lực

Các nhà lý thuyết về tổ chức định nghĩa quyền lực là quyền ra quyết định và điều khiển hành động của những người khác. Nếu không có một hệ thống thứ bậc quyền lực rõ ràng thì sự phối hợp những cố gắng của các thành viên sẽ rất khó khăn. Một trong những biểu hiện của hệ thống thứ bậc là hệ thống ra mệnh lệnh và sự phục tùng.

Theo khoản 27, Điều 3 Luật đất đai năm 2013 quy đinh: "27. Tổ chức kinh tế bao gồm doanh nghiệp, hợp tác xã và tổ chức kinh tế khác theo quy định của pháp luật về dân sự, trừ doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài."

Như vậy, doanh nghiệp tư nhân là một tổ chức.

Trên đây là ý kiến để cá nhân, tổ chức tham khảo, mọi thắc mắc liên hệ 1900.6162

>> Xem thêm:  Xử lý hành vi xâm phạm quyền đối với nhãn hiệu như thế nào ?

Trân trọng./.

BỘ PHẬN TƯ VẤN LUẬT DOANH NGHIỆP.

>> Xem thêm:  Dịch vụ hợp pháp hóa lãnh sự - Lãnh sự hóa tài liệu