>> Luật sư tư vấn pháp luật doanh nghiệp trực tuyến gọi số: 1900.6162

MẪU SỐ 01

TIÊU ĐỀ

…….., ngày….. tháng ….. năm …….

ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP THÀNH LẬP
VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN VÀ/HOẶC VĂN PHÒNG BÁN VÉ

Kính gửi: Cục Hàng không Việt Nam

Tên hãng hàng không (ghi bằng chữ in hoa, tên trên Giấy phép thành lập/đăng ký kinh doanh): .................................................................................................................. ......

.................................................................................................................. ......

Tên hãng hàng không viết tắt (nếu có): ..................................................... ......

Quốc tịch của hãng hàng không: ............................................................... ......

Địa chỉ trụ sở chính: (địa chỉ trên Giấy phép thành lập/đăng ký kinh doanh)

.................................................................................................................. ......

Giấy phép thành lập/đăng ký kinh doanh số: ........................................... ......

Do: …………………….cấp ngày…….tháng…..năm….. tại .................... ......

Lĩnh vực hoạt động chính: ........................................................................ ......

Vốn điều lệ: .............................................................................................. ......

Số tài khoản: ………………………………Tại Ngân hàng:  .................... ......

Điện thoại: ………..Fax:………………, Email: ……………………Website (nếu có)   ......

Đại diện theo pháp luật: (đại diện có thẩm quyền)

Họ và tên: ................................................................................................. ......

Chức vụ: ................................................................................................... ......

Quốc tịch: ................................................................................................. ......

Tóm tắt quá trình hoạt động của hãng hàng không: ................................. ......

.................................................................................................................. ......

.................................................................................................................. ......

Đề nghị cấp Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện và/hoặc Văn phòng bán vé (vé hành khách và, hoặc vận đơn hàng không) tại Việt Nam với nội dung cụ thể như sau:

Tên của Văn phòng đại diện/Văn phòng bán vé: ...................................... ......

Tên viết tắt nếu có:.................................................................................... ......

Tên giao dịch bằng tiếng Anh: .................................................................. ......

Địa điểm đặt trụ sở Văn phòng đại diện/Văn phòng bán vé: (ghi rõ số nhà, đường, phường/xã, quận/huyện, tỉnh/thành phố)..................................................................... ......

Nội dung hoạt động của Văn phòng đại diện/Văn phòng bán vé (nêu cụ thể lĩnh vực hoạt động).................................................................................................................. ......

.................................................................................................................. ......

Người đứng đầu Văn phòng đại diện/Văn phòng bán vé:

Họ và tên: ……………………………………. Giới tính:........................... ......

Quốc tịch: ................................................................................................. ......

Số hộ chiếu/Chứng minh nhân dân:

Do: …………………………….cấp ngày……. tháng…… năm …….tại .. ......

Chúng tôi cam kết:

Chịu trách nhiệm hoàn toàn về sự trung thực và chính xác của nội dung Đơn đề nghị và hồ sơ kèm theo.

Chấp hành nghiêm chỉnh mọi quy định của pháp luật Việt Nam liên quan đến Văn phòng đại diện/Văn phòng bán vé của hãng hàng không nước ngoài tại Việt Nam và các quy định của Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện/Văn phòng bán vé.

Đại diện có thẩm quyền của hãng hàng không
(ghi rõ chức danh cụ thể)
ký tên, đóng dấu

Giấy tờ kèm theo:

- Bản dịch công chứng tài liệu xác nhận tư cách pháp nhân của hãng hàng không, văn bản xác nhận quyền kiểm soát pháp lý thuộc về quốc gia nơi đặt trụ sở chính của hãng (giấy phép thành lập, hoặc giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc các giấy tờ có giá trị tương đương);

- Bản sao Điều lệ hoạt động của hãng bằng tiếng Việt hoặc tiếng Anh;

- Giấy tờ xác nhận quyền sử dụng nhà nơi đặt văn phòng đại diện, Văn phòng bán vé;

- Mẫu vé dự định bán hoặc xuất tại Việt Nam (đối với hồ sơ xin thành lập Văn phòng bán vé);

- Biên lai nộp lệ phí.