Chào bạn, Cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi đề nghị tư vấn luật đến Bộ phận luật sư tư vấn pháp luật của Công ty Luật Minh Khuê. Nội dung câu hỏi của bạn đã được đội ngũ luật sư của Chúng tôi nghiên cứu và tư vấn cụ thể như sau:

Cơ sở pháp lý:

Luật bảo hiểm xã hội số 58/2014/QH13 của Quốc hội

Thông tư 59/2015/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội bắt buộc​

- Bộ luật lao động 2019

Nội dung phân tích:

1. Điều kiện nào được hưởng chế độ thai sản?

Căn cứ vào Luật bảo hiểm xã hội quy định:

"Điều 31. Điều kiện hưởng chế độ thai sản

1. Người lao động được hưởng chế độ thai sản khi thuộc một trong các trường hợp sau đây:
a) Lao động nữ mang thai;
b) Lao động nữ sinh con;
c) Lao động nữ mang thai hộ và người mẹ nhờ mang thai hộ;
d) Người lao động nhận nuôi con nuôi dưới 06 tháng tuổi;
đ) Lao động nữ đặt vòng tránh thai, người lao động thực hiện biện pháp triệt sản;
e) Lao động nam đang đóng bảo hiểm xã hội có vợ sinh con.

>> Xem thêm:  Đóng bảo hiểm bao nhiêu tháng thì được hưởng chế độ thai sản?

2. Người lao động quy định tại các điểm b, c và d khoản 1 Điều này phải đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 06 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi.

3. Người lao động quy định tại điểm b khoản 1 Điều này đã đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 12 tháng trở lên mà khi mang thai phải nghỉ việc để dưỡng thai theo chỉ định của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền thì phải đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 03 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con.

4. Người lao động đủ điều kiện quy định tại khoản 2 và khoản 3 Điều này mà chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc hoặc thôi việc trước thời điểm sinh con hoặc nhận con nuôi dưới 06 tháng tuổi thì vẫn được hưởng chế độ thai sản theo quy định tại các Điều 34, 36, 38 và khoản 1 Điều 39 của Luật này."

Cụ thể, thời gian sinh trước và sau ngày 15 được tính theo Điều 9 Thông tư 59/2015/TT-BLĐTBXH:

"1. Thời gian 12 tháng trước khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi được xác định như sau: 

a) Trường hợp sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi trước ngày 15 của tháng, thì tháng sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi không tính vào thời gian 12 tháng trước khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi. 

b) Trường hợp sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi từ ngày 15 trở đi của tháng và tháng đó có đóng bảo hiểm xã hội, thì tháng sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi được tính vào thời gian 12 tháng trước khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi. Trường hợp tháng đó không đóng bảo hiểm xã hội thì thực hiện theo quy định tại điểm a khoản này."

Em làm công ty và đã đóng bảo hiểm được 2 năm hiện tại em đang có thai được 10 tuần, do tính chất công việc không phù hợp em muốn nghỉ việc hẳn. Ngày dự sanh của em là ngày 11/4/2017. Vậy em sẽ đóng bảo hiểm đến tháng mấy để được hưởng đầy đủ bảo hiểm thai sản.

Vì ngày dự sịnh của bạn là 11/4/2017 nên 12 tháng trước khi sinh của bạn được tính từ 4/2016 - 3/2017. Hiện tại bạn đã đóng bảo hiểm tháng 4, 5, 6, 7, 8, 9/2016 thì bạn đã đủ điều kiện hưởng chế độ thai sản. Tuy nhiên để phòng tránh trường hợp bạn sinh muộn sau ngày 15/4 thì bạn có thể làm thêm tháng 10/2016 để nộp bảo hiểm đến hết tháng 10/2016 để đảm bảo đủ điều kiện hưởng chế độ thai sản.

Thưa luật sư. Luật sư cho em hỏi. Em có tham gia bảo hiểm từ tháng 1 - 2015 tới tháng 4 - 2016 thì em nghỉ việc. Tính tới thời điểm nghỉ việc là em đóng được 1 năm 3 tháng bảo hiểm. Sau đó em nghỉ ở nhà được 4 tháng. Giờ em nộp hồ sơ đi làm nhưng có thai trước khi làm được 2,5 tháng. Công ty không tiếp tục đóng gối bảo hiểm cho em.Vậy luật sư cho em hỏi em có nhận được chế độ thai sản không ạ. Em xin cảm ơn

>> Xem thêm:  Đóng bảo hiểm mấy tháng thì được hưởng chế độ thai sản ?

Hiện tại bạn có thai được 2,5 tháng, bạn đã không đóng bảo hiểm 4 tháng trước đó và bạn cũng không tiếp tục đóng bảo hiểm ở công ty mới thì bạn không đủ điều kiện hưởng chế độ thai sản.

Em đóng bảo hiểm từ tháng 12/2013đến tháng 8/2016,(đã nghỉ việc) . mà ngày dự kiến sinh của em là 20/12/2016.vậy em có được hưởng chế độ thai sản không ạ, nếu trường hợp em bị công ty buộc thôi việc thì có ảnh hưởng gì đến chế độ hưởng thai sản không, trường hợp thôi việc rồi thì sau bao lâu thì em có thể lấy được sổ bảo hiểm

Bạn dự kiến sinh vào 20/12/2016 thì 12 tháng trước khi sinh của bạn được tính từ tháng 1/2016 - 12/2016. Vậy nếu công ty cho bạn thôi việc thì bạn vẫn đủ điều kiện hưởng chế độ thai sản vì bạn đã đóng bảo hiểm được 8 tháng.

Trường hợp công ty cho nghỉ việc thì trong vòng 14 ngày kể từ ngày chấm dứt hợp đồng lao động công ty phải trả sổ bảo hiểm cho bạn. Bộ luật lao động quy định:

"Điều 48. Trách nhiệm khi chấm dứt hợp đồng lao động

1. Trong thời hạn 14 ngày làm việc kể từ ngày chấm dứt hợp đồng lao động, hai bên có trách nhiệm thanh toán đầy đủ các khoản tiền có liên quan đến quyền lợi của mỗi bên, trừ trường hợp sau đây có thể kéo dài nhưng không được quá 30 ngày:

a) Người sử dụng lao động không phải là cá nhân chấm dứt hoạt động; b) Người sử dụng lao động thay đổi cơ cấu, công nghệ hoặc vì lý do kinh tế;

c) Chia, tách, hợp nhất, sáp nhập; bán, cho thuê, chuyển đổi loại hình doanh nghiệp; chuyển nhượng quyền sở hữu, quyền sử dụng tài sản của doanh nghiệp, hợp tác xã;

d) Do thiên tai, hỏa hoạn, địch họa hoặc dịch bệnh nguy hiểm."

2. Hồ sơ hưởng chế độ thai sản cần những gì?

>> Xem thêm:  Chế độ thai sản đối với giáo viên nữ được quy định như thế nào ?

Tôi tham gia bảo hiểm xã hội từ tháng 5/2015 - 12/2015 với mức lương 2.568.000đ/t, tháng 1/2016- 9/2016 với mức 2.889.000đ/t. Hiện tôi đã nghỉ việc (đến hết tháng 9/2016) và có thai được 3 tháng, ngày dự sinh của tôi là 29/03/2017. Vậy luật sư cho tôi hỏi trương hợp của tôi có được hưởng chế độ thai sản không? Mức hưởng và thủ tục để được hưởng chế độ như thế nào?

Bạn dự sinh vào 29/3/2017 vậy 12 tháng trước khi sinh của bạn được tính từ tháng 4/2016 - 3/2017. Lúc này bạn đóng bảo hiểm được vừa đủ 6 tháng: 4/2016 - 9/2016 thì bạn đủ điều kiện hưởng chế độ thai sản.

Căn cứ theo điểm a khoản 1 điều 39 thì: "Mức hưởng một tháng bằng 100% mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội của 06 tháng trước khi nghỉ việc hưởng chế độ thai sản."

Bạn được hưởng 6 tháng thì mức hưởng 1 tháng là 2.889.000 đồng.

Vì bạn đã nghỉ việc nên sau khi sinh bạn phải tự làm hồ sơ gửi lên cơ quan bảo hiểm kèm theo sổ bảo hiểm xã hội. Luật bảo hiểm xã hội quy định:

"Điều 101. Hồ sơ hưởng chế độ thai sản
1. Hồ sơ hưởng chế độ thai sản đối với lao động nữ sinh con bao gồm:
a) Bản sao giấy khai sinh hoặc bản sao giấy chứng sinh của con;
b) Bản sao giấy chứng tử của con trong trường hợp con chết, bản sao giấy chứng tử của mẹ trong trường hợp sau khi sinh con mà mẹ chết;
c) Giấy xác nhận của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền về tình trạng người mẹ sau khi sinh con mà không còn đủ sức khỏe để chăm sóc con;
d) Trích sao hồ sơ bệnh án hoặc giấy ra viện của người mẹ trong trường hợp con chết sau khi sinh mà chưa được cấp giấy chứng sinh;
đ) Giấy xác nhận của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền về việc lao động nữ phải nghỉ việc để dưỡng thai đối với trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 31 của Luật này."

3. Chế độ hưởng thai sản của nam được tính như thế nào?

2 vợ chồng con đều được hưởng chế độ thai sản. Chế độ thai sản của người vợ thì con rõ rồi nhưng của chồng thì con chưa rõ lắm. Luật sư có thể tư vấn cho con hiểu rõ hơn được không ạ ? 

Căn cứ khoản 2 điều 34 Luật bảo hiểm xã hội quy định:

"Lao động nam đang đóng bảo hiểm xã hội khi vợ sinh con được nghỉ việc hưởng chế độ thai sản như sau:
a) 05 ngày làm việc;
b) 07 ngày làm việc khi vợ sinh con phải phẫu thuật, sinh con dưới 32 tuần tuổi;
c) Trường hợp vợ sinh đôi thì được nghỉ 10 ngày làm việc, từ sinh ba trở lên thì cứ thêm mỗi con được nghỉ thêm 03 ngày làm việc;
d) Trường hợp vợ sinh đôi trở lên mà phải phẫu thuật thì được nghỉ 14 ngày làm việc.
Thời gian nghỉ việc hưởng chế độ thai sản quy định tại khoản này được tính trong khoảng thời gian 30 ngày đầu kể từ ngày vợ sinh con."

>> Xem thêm:  Hỏi về điều kiện hưởng chế độ thai sản ?

Căn cứ điiển b  khoản 1 điều 39 Mức hưởng là: "Mức hưởng một ngày đối với trường hợp quy định tại Điều 32 và khoản 2 Điều 34 của Luật này được tính bằng mức hưởng chế độ thai sản theo tháng chia cho 24 ngày;"

Vợ em làm công ty được 8 năm và xin nghỉ việc ngày 13/9 nhưng đến 15/9 thì phát hiện là có thai.Vậy xin hỏi luật sư vậy vợ em có được hưởng chế độ bảo hiểm xã hội không. Còn em thì vẫn đi làm thì hưởng được bao nhiêu?

=> Lúc này vợ bạn đã nghỉ việc mà mới phát hiện có thai nhưng không nói rõ thai ở tháng thứ mấy thì chúng tôi cũng không xác định rõ được vơ bạn có được hưởng chế độ thai sản hay không. Nếu vợ bạn đóng bảo hiemr đủ 6 tháng trong vòng 12 tháng trước khi sinh thì vợ bạn được hưởng chế độ thai sản.

Bạn vẫn đi làm thì bạn có thể được hương chế độ thai sản với lao động nam.

Luật bảo hiểm xã hội quy định:

"Lao động nam đang đóng bảo hiểm xã hội khi vợ sinh con được nghỉ việc hưởng chế độ thai sản như sau:
a) 05 ngày làm việc;
b) 07 ngày làm việc khi vợ sinh con phải phẫu thuật, sinh con dưới 32 tuần tuổi;
c) Trường hợp vợ sinh đôi thì được nghỉ 10 ngày làm việc, từ sinh ba trở lên thì cứ thêm mỗi con được nghỉ thêm 03 ngày làm việc;
d) Trường hợp vợ sinh đôi trở lên mà phải phẫu thuật thì được nghỉ 14 ngày làm việc.
Thời gian nghỉ việc hưởng chế độ thai sản quy định tại khoản này được tính trong khoảng thời gian 30 ngày đầu kể từ ngày vợ sinh con."

Mức hưởng là: "Mức hưởng một ngày đối với trường hợp quy định tại Điều 32 và khoản 2 Điều 34 của Luật này được tính bằng mức hưởng chế độ thai sản theo tháng chia cho 24 ngày;"

Và bạn được hưởng trợ cấp 1 lần:

"Điều 38. Trợ cấp một lần khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi
...
Trường hợp sinh con nhưng chỉ có cha tham gia bảo hiểm xã hội thì cha được trợ cấp một lần bằng 02 lần mức lương cơ sở tại tháng sinh con cho mỗi con."

4. Được hưởng chế độ thai sản với thời gian bao lâu?

>> Xem thêm:  Điều kiện được hưởng chế độ thai sản ?

"Điều 34. Thời gian hưởng chế độ khi sinh con

1. Lao động nữ sinh con được nghỉ việc hưởng chế độ thai sản trước và sau khi sinh con là 06 tháng. Trường hợp lao động nữ sinh đôi trở lên thì tính từ con thứ hai trở đi, cứ mỗi con, người mẹ được nghỉ thêm 01 tháng.

Thời gian nghỉ hưởng chế độ thai sản trước khi sinh tối đa không quá 02 tháng.

2. Lao động nam đang đóng bảo hiểm xã hội khi vợ sinh con được nghỉ việc hưởng chế độ thai sản như sau:

a) 05 ngày làm việc;

b) 07 ngày làm việc khi vợ sinh con phải phẫu thuật, sinh con dưới 32 tuần tuổi;

c) Trường hợp vợ sinh đôi thì được nghỉ 10 ngày làm việc, từ sinh ba trở lên thì cứ thêm mỗi con được nghỉ thêm 03 ngày làm việc;

d) Trường hợp vợ sinh đôi trở lên mà phải phẫu thuật thì được nghỉ 14 ngày làm việc. Thời gian nghỉ việc hưởng chế độ thai sản quy định tại khoản này được tính trong khoảng thời gian 30 ngày đầu kể từ ngày vợ sinh con."

3. Trường hợp sau khi sinh con, nếu con dưới 02 tháng tuổi bị chết thì mẹ được nghỉ việc 04 tháng tính từ ngày sinh con; nếu con từ 02 tháng tuổi trở lên bị chết thì mẹ được nghỉ việc 02 tháng tính từ ngày con chết, nhưng thời gian nghỉ việc hưởng chế độ thai sản không vượt quá thời gian quy định tại khoản 1 Điều này; thời gian này không tính vào thời gian nghỉ việc riêng theo quy định của pháp luật về lao động.

4. Trường hợp chỉ có mẹ tham gia bảo hiểm xã hội hoặc cả cha và mẹ đều tham gia bảo hiểm xã hội mà mẹ chết sau khi sinh con thì cha hoặc người trực tiếp nuôi dưỡng được nghỉ việc hưởng chế độ thai sản đối với thời gian còn lại của người mẹ theo quy định tại khoản 1 Điều này. Trường hợp mẹ tham gia bảo hiểm xã hội nhưng không đủ điều kiện quy định tại khoản 2 hoặc khoản 3 Điều 31 của Luật này mà chết thì cha hoặc người trực tiếp nuôi dưỡng được nghỉ việc hưởng chế độ thai sản cho đến khi con đủ 06 tháng tuổi.

>> Xem thêm:  Chế độ thai sản đối với người lao động đang mang bầu ?

5. Trường hợp cha hoặc người trực tiếp nuôi dưỡng tham gia bảo hiểm xã hội mà không nghỉ việc theo quy định tại khoản 4 Điều này thì ngoài tiền lương còn được hưởng chế độ thai sản đối với thời gian còn lại của mẹ theo quy định tại khoản 1 Điều này.

6. Trường hợp chỉ có cha tham gia bảo hiểm xã hội mà mẹ chết sau khi sinh con hoặc gặp rủi ro sau khi sinh mà không còn đủ sức khỏe để chăm sóc con theo xác nhận của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền thì cha được nghỉ việc hưởng chế độ thai sản cho đến khi con đủ 06 tháng tuổi.

7. Thời gian hưởng chế độ thai sản quy định tại các khoản 1, 3, 4, 5 và 6 Điều này tính cả ngày nghỉ lễ, nghỉ Tết, ngày nghỉ hằng tuần."

Vậy tùy theo từng đối tượng được quy định thì sẽ được nghỉ chế độ thai sản với thời gian khác nhau.

5. Mức hưởng chế độ thai sản là bao nhiêu

''Điều 39. Mức hưởng chế độ thai sản

1. Người lao động hưởng chế độ thai sản theo quy định tại các Điều 32, 33, 34, 35, 36 và 37 của Luật này thì mức hưởng chế độ thai sản được tính như sau:

a) Mức hưởng một tháng bằng 100% mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội của 06 tháng trước khi nghỉ việc hưởng chế độ thai sản. Trường hợp người lao động đóng bảo hiểm xã hội chưa đủ 06 tháng thì mức hưởng chế độ thai sản theo quy định tại Điều 32, Điều 33, các khoản 2, 4, 5 và 6 Điều 34, Điều 37 của Luật này là mức bình quân tiền lương tháng của các tháng đã đóng bảo hiểm xã hội;

b) Mức hưởng một ngày đối với trường hợp quy định tại Điều 32 và khoản 2 Điều 34 của Luật này được tính bằng mức hưởng chế độ thai sản theo tháng chia cho 24 ngày;

c) Mức hưởng chế độ khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi được tính theo mức trợ cấp tháng quy định tại điểm a khoản 1 Điều này, trường hợp có ngày lẻ hoặc trường hợp quy định tại Điều 33 và Điều 37 của Luật này thì mức hưởng một ngày được tính bằng mức trợ cấp theo tháng chia cho 30 ngày.

>> Xem thêm:  Hướng dẫn về cách tính điều kiện để được hưởng chế độ thai sản ?

2. Thời gian nghỉ việc hưởng chế độ thai sản từ 14 ngày làm việc trở lên trong tháng được tính là thời gian đóng bảo hiểm xã hội, người lao động và người sử dụng lao động không phải đóng bảo hiểm xã hội.

3. Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định chi tiết về điều kiện, thời gian, mức hưởng của các đối tượng quy định tại Điều 24 và khoản 1 Điều 31 của Luật này."

Mức hưởng chế độ thai sản cũng sẽ tùy theo đối tượng được quy định để xác định mức hưởng.

Trên đây là ý kiến tư vấn của chúng tôi về câu hỏi của quý khách hàng. Việc đưa ra ý kiến tư vấn nêu trên căn cứ vào các quy định của pháp luật và thông tin do quý khách hàng cung cấp. Mục đích đưa ra nội dung tư vấn này là để các cá nhân, tổ chức tham khảo.

Trường hợp trong nội dung tư vấn có điều gì gây nhầm lẫn, chưa rõ ràng hoặc thông tin nêu trong nội dung tư vấn khiến quý khách chưa hiểu hết vấn đề hoặc/ và có sự vướng ngại, thắc mắc, chúng tôi rất mong nhận được ý kiến phản hồi của quý khách hàng.

Mọi vướng mắc bạn vui lòng trao đổi trực tiếp với bộ phận luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến qua tổng đài 24/7 gọi số: 1900.6162 hoặc liên hệ văn phòng  để nhận được sự tư vấn, hỗ trợ từ Luật Minh Khuê.

Rất mong nhận được sự hợp tác!

Trân trọng./.

Bộ phận tư vấn luật bảo hiểm xã hội - Công ty Luật Minh Khuê.