1. Đóng bảo hiểm thất nghiệp và bảo hiểm thai sản trong thời gian nghỉ thai sản như thế nào?

Thưa luật sư, Chị em nghỉ thai sản 4 tháng, xong thời gian 4 tháng đó thì có được tính là tham gia đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp không ?

Như chị em tham gia đóng bảo hiểm xã hội 4 năm ( trước lúc nghỉ sanh ) vậy 4 tháng nghi thai sản đó có tính tiếp là 4 năm 4 tháng hay không?

Người gửi: Anh Pham

Tham khảo nội dung tư vấn: Chế độ và thủ tục bảo hiểm thai sản, bảo vệ quyền lợi người lao động nữ

Luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến qua điện thoại gọi:  1900.1975

Luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến qua điện thoại gọi: 1900.1975

Trả lời:

Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi tới chuyên mục. Câu hỏi của bạn là thời gian nghỉ thai sản có được tính là thời gian tham gia đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp không? Chúng tôi xin được giải đáp như sau:

Trước hết, không có bảo hiểm thai sản bạn nhé! Theo quy định của pháp luật hiện hành chỉ có bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp và bảo hiểm y tế.

Theo Điều 39 Luật Bảo hiểm xã hội 2014 quy định Mức hưởng chế độ thai sản:

1. Người lao động hưởng chế độ thai sản theo quy định tại các Điều 32, 33, 34, 35, 36 và 37 của Luật này thì mức hưởng chế độ thai sản được tính như sau:

a) Mức hưởng một tháng bằng 100% mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội của 06 tháng trước khi nghỉ việc hưởng chế độ thai sản. Trường hợp người lao động đóng bảo hiểm xã hội chưa đủ 06 tháng thì mức hưởng chế độ thai sản theo quy định tại Điều 32, Điều 33, các khoản 2, 4, 5 và 6 Điều 34, Điều 37 của Luật này là mức bình quân tiền lương tháng của các tháng đã đóng bảo hiểm xã hội;

b) Mức hưởng một ngày đối với trường hợp quy định tại Điều 32 và khoản 2 Điều 34 của Luật này được tính bằng mức hưởng chế độ thai sản theo tháng chia cho 24 ngày;

c) Mức hưởng chế độ khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi được tính theo mức trợ cấp tháng quy định tại điểm a khoản 1 Điều này, trường hợp có ngày lẻ hoặc trường hợp quy định tại Điều 33 và Điều 37 của Luật này thì mức hưởng một ngày được tính bằng mức trợ cấp theo tháng chia cho 30 ngày.

2. Thời gian nghỉ việc hưởng chế độ thai sản từ 14 ngày làm việc trở lên trong tháng được tính là thời gian đóng bảo hiểm xã hội, người lao động và người sử dụng lao động không phải đóng bảo hiểm xã hội.

3. Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định chi tiết về điều kiện, thời gian, mức hưởng của các đối tượng quy định tại Điều 24 và khoản 1 Điều 31 của Luật này.

Như vậy, theo quy định nêu trên thì thời gian chị bạn nghỉ việc hưởng chế độ thai sản vẫn được tính là thời gian đóng BHXH và thời gian tham gia BHXH của chị bạn vẫn được tính là 4 năm 4 tháng.

Còn việc đóng bảo hiểm thất nghiệp khi nghỉ thai sản, căn cứ Điều 11 Nghị định 28/2015/NĐ-CP:

Trường hợp người lao động nghỉ việc hưởng chế độ thai sản hoặc ốm đau từ 14 ngày làm việc trở lên không hưởng tiền lương tháng tại đơn vị mà hưởng trợ cấp bảo hiểm xã hội, người lao động tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc đã giao kết theo quy định của pháp luật thì người lao động không thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm thất nghiệp trong thời gian này.

Trân trọng!

2. Chế độ nghị thai sản 06 tháng ?

Thưa luật sư, Tôi có câu hỏi nhờ Luật sư giúp đỡ: Tôi sinh con vào ngày 1.1.2013, tôi viết đơn xin nghỉ thai sản nộp cho Công ty tôi là ngày 5.1.2013 vậy tôi có được nghỉ chế độ thai sản 6 tháng không?

Tôi xin cảm ơn!

Người gửi: bien nguyen

Chế độ nghị thai sản 06 tháng ?

Luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến qua điện thoại gọi: 1900.1975

Trả lời:

Chào bạn, Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi cho công ty chúng tôi.

Vấn đề của bạn chúng tôi xin trả lời là: bạn có được nghỉ chế độ thai sản 6 tháng theo quy định mới (Bộ luật lao động 2012).

Theo Điều 240 Bộ luật lao động năm 2012. Hiệu lực của Bộ luật lao động

“1. Bộ luật này có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 05 năm 2013.

Bộ luật Lao động năm 1994, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Lao động các năm 2002, 2006 và 2007 hết hiệu lực kể từ ngày Bộ luật này có hiệu lực.

2. Kể từ ngày Bộ luật này có hiệu lực:

b) Quy định về thời gian nghỉ thai sản tại Luật bảo hiểm xã hội số 71/2006/QH11 ngày 29 tháng 6 năm 2006 được thực hiện theo quy định của Bộ luật này.

Lao động nữ nghỉ sinh con trước ngày Bộ luật này có hiệu lực, mà đến ngày 1/5/2013 vẫn đang trong thời gian nghỉ sinh con theo quy định tại Luật bảo hiểm xã hội số 71/2006/QH11 ngày 29 tháng 6 năm 2006 thì thời gian nghỉ thai sản được thực hiện theo quy định của Bộ luật này.

Bạn nộp đơn nghỉ thai sản ngày 5/1/2013 như vậy đến ngày 01/05/2013 bạn vẫn còn trong thời gian nghỉ thai sản nên thời gian, chế độ áp dụng sẽ theo Bộ luật lao động mới tại Điều 157 Bộ luật lao động 2012 quy định 1. Lao động nữ được nghỉ trước và sau khi sinh con là 06 tháng….”

Trân trọng./.

>> Tham khảo dịch vụ pháp lý liên quan: Dịch vụ luật sư tư vấn pháp luật thường xuyên;

3. Điều kiện được hưởng trợ cấp thai sản là gì?

Thưa luật sư Tôi nghỉ việc ở công ty cũ vào tháng 10/2017. Đến tháng 1/2018 tôi làm thủ tục và hưởng trợ cấp thất nghiệp. Tháng 5/2018 tôi mang thai nhưng đến tháng 9/2018 tôi mới tham gia bảo hiểm, ngày dự kiến sinh của tôi là 15/2/2019.

Vậy luật sư cho tôi hỏi, tôi có được hưởng tiền trợ cấp thai sản không?

Người hỏi: T.N

Điều kiện được hưởng trợ cấp thai sản là gì?

Luật sư tư vấn:

Chào bạn, cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi về công ty chúng tôi! Vấn đề của bạn tôi xin được trả lời như sau:

Điều 31 Luật Bảo hiểm xã hội 2014 quy định về Điều kiện hưởng chế độ thai sản:

1. Người lao động được hưởng chế độ thai sản khi thuộc một trong các trường hợp sau đây:

a) Lao động nữ mang thai;

b) Lao động nữ sinh con;

c) Lao động nữ mang thai hộ và người mẹ nhờ mang thai hộ;

d) Người lao động nhận nuôi con nuôi dưới 06 tháng tuổi;

đ) Lao động nữ đặt vòng tránh thai, người lao động thực hiện biện pháp triệt sản;

e) Lao động nam đang đóng bảo hiểm xã hội có vợ sinh con.

2. Người lao động quy định tại các điểm b, c và d khoản 1 Điều này phải đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 06 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi.

3. Người lao động quy định tại điểm b khoản 1 Điều này đã đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 12 tháng trở lên mà khi mang thai phải nghỉ việc để dưỡng thai theo chỉ định của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền thì phải đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 03 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con.

4. Người lao động đủ điều kiện quy định tại khoản 2 và khoản 3 Điều này mà chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc hoặc thôi việc trước thời điểm sinh con hoặc nhận con nuôi dưới 06 tháng tuổi thì vẫn được hưởng chế độ thai sản theo quy định tại các Điều 34, 36, 38 và khoản 1 Điều 39 của Luật này.

Điều 9 Thông tư 59/2015/TT-BLĐTBXH quy định như sau:

1. Thời gian 12 tháng trước khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi được xác định như sau:

a) Trường hợp sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi trước ngày 15 của tháng, thì tháng sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi không tính vào thời gian 12 tháng trước khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi.

b) Trường hợp sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi từ ngày 15 trở đi của tháng và tháng đó có đóng bảo hiểm xã hội, thì tháng sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi được tính vào thời gian 12 tháng trước khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi. Trường hợp tháng đó không đóng bảo hiểm xã hội thì thực hiện theo quy định tại điểm a khoản này.

Dự kiến 15 tháng 2 năm 2019 bạn sinh em bé, 12 tháng trước khi bạn sinh em bé là từ tháng15/03/2018 - tháng 15/02/2019, trong khoảng thời gian này bạn chưa tham gia bảo hiểm xã hội được đủ 6 tháng trở lên. Như vậy, bạn không đủ điều kiện để hưởng chế độ thai sản khi sinh con.

Trên đây là những tư vấn của chúng tôi về vấn đề của bạn. Cảm ơn bạn đã tin tưởng và lựa chọn công ty chúng tôi. Trân trọng./.

4. Điều kiện hưởng trợ cấp thai sản theo quy định của pháp luật ?

Kính chào luật sư. Xin luật sư tư vấn cho tôi vấn đề liên quan đến hưởng trợ cấp thai sản. Tôi muốn hỏi luật sư về trường hợp của tôi: Tôi đóng bảo hiểm xã hội từ tháng 9 năm 2018. Đến tháng 11 cùng năm, tôi có thai.

Tôi muốn làm việc hết đến tháng 4 năm 2019 và nghỉ. Vậy tôi có thuộc trường hợp được hưởng trợ cấp thai sản không? Mong sớm nhận được câu trả lời.

Người gửi: Tống Ngọc Tố

Điều kiện hưởng trợ cấp thai sản theo quy định của pháp luật ?

Luật sư tư vấn lao động, bảo hiểm xã hội về chế độ thai sản, gọi: 1900.1975

Trả lời:

Chào bạn, cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi tới thư mục tư vấn của công ty chúng tôi, với câu hỏi của bạn chúng tôi xin trả lời như sau:

Điều 31 Luật Bảo hiểm xã hội 2014 quy định về Điều kiện hưởng chế độ thai sản:

1. Người lao động được hưởng chế độ thai sản khi thuộc một trong các trường hợp sau đây:

a) Lao động nữ mang thai;

b) Lao động nữ sinh con;

c) Lao động nữ mang thai hộ và người mẹ nhờ mang thai hộ;

d) Người lao động nhận nuôi con nuôi dưới 06 tháng tuổi;

đ) Lao động nữ đặt vòng tránh thai, người lao động thực hiện biện pháp triệt sản;

e) Lao động nam đang đóng bảo hiểm xã hội có vợ sinh con.

2. Người lao động quy định tại các điểm b, c và d khoản 1 Điều này phải đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 06 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi.

3. Người lao động quy định tại điểm b khoản 1 Điều này đã đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 12 tháng trở lên mà khi mang thai phải nghỉ việc để dưỡng thai theo chỉ định của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền thì phải đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 03 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con.

4. Người lao động đủ điều kiện quy định tại khoản 2 và khoản 3 Điều này mà chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc hoặc thôi việc trước thời điểm sinh con hoặc nhận con nuôi dưới 06 tháng tuổi thì vẫn được hưởng chế độ thai sản theo quy định tại các Điều 34, 36, 38 và khoản 1 Điều 39 của Luật này.

Trong trường hợp này, nếu bạn có từ đủ sáu tháng đóng bảo hiểm xã hội trong thời gian mười hai tháng trước khi sinh con thì bạn sẽ được nhận trợ cấp thai sản.

Trên đây là những tư vấn của chúng tôi về vấn đề của bạn. Cảm ơn bạn đã tin tưởng và lựa chọn công ty chúng tôi.

Trân trọng cảm ơn.

Bộ phận tư vấn luật bảo hiểm xã hội - Công ty luật Minh Khuê