1. Những dự án phải xin giấy chứng nhận đăng ký đầu tư?

Theo quy định tại Điều 37 Luật Đầu tư 2020 thì dưới đây là những trường hợp cần thực hiện các thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư:

* Dự án đầu tư của các nhà đầu tư nước ngoài, đây là những dự án được quan tâm và đánh giá cao về mặt kinh tế và phát triển.

* Dự án đầu tư của các tổ chức kinh tế được quy định cụ thể tại khoản 1 của Điều 23 trong Luật Đầu tư năm 2020. Điều này đặc biệt quan trọng để đảm bảo rằng các hoạt động đầu tư được thực hiện một cách minh bạch và hợp pháp, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho sự phát triển bền vững của nền kinh tế.

- Tổ chức kinh tế cần phải đáp ứng các yêu cầu và tuân thủ các thủ tục đầu tư được quy định cho nhà đầu tư nước ngoài trong nhiều trường hợp khác nhau:

+ Thành lập tổ chức kinh tế khác: Khi quyết định đầu tư để thành lập một tổ chức kinh tế mới, tổ chức này cần tuân thủ một loạt các điều kiện và quy trình đặc biệt để đảm bảo tính minh bạch và hợp pháp của quá trình đầu tư.

+ Góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp: Trong trường hợp tổ chức kinh tế muốn tham gia vào các doanh nghiệp khác bằng cách góp vốn, mua cổ phần hoặc mua phần vốn góp, quy trình đầu tư cũng đòi hỏi sự tuân thủ các quy định và thủ tục tương tự như đối với nhà đầu tư nước ngoài.

+ Đầu tư qua hợp đồng BCC: Nếu tổ chức kinh tế quyết định đầu tư thông qua hình thức hợp đồng BCC (Build-Operate-Transfer), việc tuân thủ các quy định và thủ tục vẫn cần phải được chú ý đặc biệt, đặc biệt là nếu tổ chức kinh tế đó thuộc vào các trường hợp cụ thể được quy định trước đó.

- Dưới đây là những trường hợp cụ thể cần xem xét:

+ Sở hữu nước ngoài trong công ty hợp danh: Trong trường hợp công ty hợp danh có sự tham gia của nhà đầu tư nước ngoài nắm giữ trên 50% vốn điều lệ hoặc có đa số thành viên là cá nhân nước ngoài, việc này đòi hỏi sự chú ý đặc biệt đến các quy định và yêu cầu đầu tư của pháp luật.

+ Tổ chức kinh tế nắm giữ đa số vốn điều lệ: Trường hợp tổ chức kinh tế quy định tại điểm a nắm giữ trên 50% vốn điều lệ của một doanh nghiệp, điều này cũng đưa ra các yêu cầu đặc biệt về quản lý và tuân thủ pháp luật đầu tư.

+ Kết hợp giữa nhà đầu tư nước ngoài và tổ chức kinh tế nắm giữ đa số vốn: Trong trường hợp nhà đầu tư nước ngoài và tổ chức kinh tế quy định tại điểm a cùng nắm giữ trên 50% vốn điều lệ, việc này có thể đòi hỏi sự điều chỉnh và tuân thủ các quy định đặc biệt để đảm bảo tính công bằng và minh bạch trong quản lý và vận hành doanh nghiệp.

Những trường hợp này cần phải được xem xét kỹ lưỡng để đảm bảo rằng mọi hoạt động đầu tư được thực hiện theo đúng quy định và mang lại lợi ích cân nhắc cho tất cả các bên liên quan.

 

2. Những dự án không phải xin giấy chứng nhận đăng ký đầu tư?

Dưới đây là các trường hợp không yêu cầu thực hiện thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư:

- Dự án đầu tư của nhà đầu tư trong nước: Trong trường hợp dự án được đầu tư bởi các nhà đầu tư trong nước, quy trình đăng ký đầu tư không yêu cầu thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.

- Dự án đầu tư của tổ chức kinh tế theo quy định tại khoản 2 Điều 23 Luật Đầu tư 2020:

+ Thành lập tổ chức kinh tế mới, điều này có thể bao gồm việc tạo ra các doanh nghiệp mới với mục tiêu phát triển và thúc đẩy hoạt động kinh doanh.

+ Góp vốn, mua cổ phần, hoặc mua phần vốn góp của các tổ chức kinh tế khác, mở ra cơ hội tham gia vào các dự án và doanh nghiệp đã tồn tại để tận dụng cơ hội kinh doanh và tăng trưởng.

+ Đầu tư thông qua hợp đồng Build-Operate-Transfer (BCC), một hình thức đầu tư phổ biến trong các dự án hạ tầng và các lĩnh vực công cộng, cho phép các tổ chức kinh tế tham gia vào việc xây dựng, vận hành và chuyển giao các công trình hạ tầng với một lộ trình rõ ràng và linh hoạt.

- Đầu tư theo hình thức góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp của tổ chức kinh tế: Trong trường hợp này, khi tổ chức kinh tế tham gia vào các doanh nghiệp khác thông qua việc góp vốn, mua cổ phần, hoặc mua phần vốn góp, không cần phải thực hiện thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

 

3. Thủ tục cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

Theo Điều 38 của Luật Đầu tư 2020, quy trình cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư được xác định như sau:

- Cơ quan đăng ký đầu tư sẽ cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho các dự án thuộc diện chấp thuận chủ trương đầu tư, theo các quy định tại các Điều 30, 31 và 32 của Luật Đầu tư 2020, trong thời hạn sau đây:

+ Trong vòng 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản chấp thuận chủ trương đầu tư, đồng thời với việc chấp thuận của nhà đầu tư đối với dự án thuộc diện cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.

+ Trong vòng 15 ngày kể từ ngày nhận được đề nghị cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư từ phía nhà đầu tư đối với các dự án đầu tư không thuộc các trường hợp được nêu trên.

Quy định này nhằm đảm bảo rằng quá trình cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư diễn ra một cách hiệu quả và linh hoạt, giúp tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư triển khai các dự án một cách nhanh chóng và an toàn.

- Đối với các dự án đầu tư không nằm trong phạm vi được chấp thuận chủ trương đầu tư theo quy định tại các Điều 30, 31 và 32 của Luật Đầu tư 2020, quá trình cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đòi hỏi sự tuân thủ một loạt các điều kiện và tiêu chí. Dưới đây là một số điều kiện cụ thể mà nhà đầu tư cần thỏa mãn:

+ Phù hợp với ngành, nghề không bị cấm đầu tư kinh doanh: Trước hết, dự án đầu tư phải hoạt động trong các lĩnh vực không bị cấm đầu tư kinh doanh theo quy định của pháp luật. Việc này đảm bảo rằng hoạt động đầu tư của nhà đầu tư là hợp pháp và không vi phạm quy định của Luật Đầu tư và các quy định liên quan.

+ Có địa điểm thực hiện dự án: Một yếu tố quan trọng khác là dự án cần phải có địa điểm cụ thể để triển khai và thực hiện hoạt động đầu tư. Việc lựa chọn địa điểm phù hợp có thể ảnh hưởng đến hiệu quả và bền vững của dự án.

+ Tuân thủ quy hoạch: Dự án đầu tư cần phải phù hợp với quy hoạch đã được xác định tại điểm a của khoản 3 Điều 33 trong Luật Đầu tư 2020. Điều này đảm bảo rằng dự án sẽ phát triển trong một môi trường hợp lý và đồng nhất với các kế hoạch phát triển chiến lược của quốc gia và địa phương.

+ Đáp ứng các yêu cầu về suất đầu tư và số lượng lao động: Nhà đầu tư cần phải đáp ứng các yêu cầu về suất đầu tư trên diện tích đất và số lượng lao động sử dụng (nếu có) theo quy định của pháp luật. Điều này nhằm đảm bảo rằng dự án sẽ mang lại lợi ích kinh tế và xã hội cho cộng đồng địa phương.

+ Đáp ứng điều kiện tiếp cận thị trường đối với nhà đầu tư nước ngoài: Trong trường hợp nhà đầu tư là nước ngoài, dự án cần phải đáp ứng các yêu cầu cụ thể để tiếp cận thị trường và hoạt động kinh doanh một cách công bằng và bền vững. Điều này có thể bao gồm việc thực hiện các biện pháp để thích ứng với môi trường kinh doanh địa phương và đáp ứng các quy định về đầu tư và thương mại quốc tế.

Ngoài ra, có thể tham khảo: Thực hiện dự án xử lý chất thải rắn sinh hoạt cần điều kiện gì? Có phải xin Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư không. Còn khúc mắc, liên hệ 1900.6162 hoặc gửi email tới: lienhe@luatminhkhue.vn để được hỗ trợ. Xin cảm ơn.