1. Yêu cầu dữ liệu, chứng cứ được sử dụng để xác định thiệt hại do ô nhiễm, suy thoái môi trường

Theo khoản 7 của Điều 116 Nghị định 08/2022/NĐ-CP về dữ liệu, chứng cứ để xác định thiệt hại do ô nhiễm và suy thoái môi trường, có những nguyên tắc và thông tin cụ thể cần thu thập để đảm bảo tính chính xác và có cơ sở khoa học, thực tiễn. Cụ thể như sau: 

- Yêu cầu về dữ liệu và chứng cứ:

+ Dữ liệu, chứng cứ được sử dụng phải đáp ứng yêu cầu về tính chính xác và có cơ sở khoa học.

+ Phải đảm bảo đầy đủ thông tin cần thiết để xác định tổ chức, cá nhân làm môi trường bị ô nhiễm, suy thoái.

- Thực hiện thu thập dữ liệu và chứng cứ:

+ Tác nhân gây sự cố môi trường:

  • Xác định tác nhân gây ô nhiễm hoặc suy thoái môi trường.
  • Đánh giá tác động trực tiếp của tác nhân lên môi trường và khu vực bị ảnh hưởng.

+ Thông tin cơ bản về tổ chức, cá nhân:

  • Loại hình hoạt động, sản phẩm, công suất, và nguyên liệu đầu vào.
  • Mô tả quy trình sản xuất và dòng chất thải.
  • Vị trí, phương thức xả thải và biện pháp xử lý chất thải.
  • Các thông số môi trường được quan trắc và phân tích.

+ Dữ liệu và chứng cứ khác:

  • Các hình ảnh, băng từ, hoặc dữ liệu thu được từ các phương tiện quan trắc, đo đạc, phân tích, viễn thám.
  • Sử dụng hệ thống thông tin địa lý và các hình thức khác để bổ sung dữ liệu.

+ Định dạng dữ liệu và chứng cứ: Dữ liệu và chứng cứ có thể được thu thập dưới nhiều hình thức khác nhau như hình ảnh, băng từ, dữ liệu số từ các phương tiện quan trắc, đo đạc, và phân tích.

Lưu ý rằng, việc thu thập và xử lý dữ liệu cần tuân thủ các nguyên tắc chuẩn mực và tiêu chuẩn quy định trong lĩnh vực môi trường, nhằm đảm bảo tính chính xác và đáng tin cậy của thông tin thu thập được.

 

2. Chi phí xác định thiệt hại do suy giảm chức năng, tính hữu ích của môi trường là căn cứ để tính chi phí bồi thường thiệt hại về môi trường?

Căn cứ vào Điều 134 của Luật Bảo vệ Môi trường 2020, chi phí bồi thường thiệt hại về môi trường được xác định dựa trên các nội dung cụ thể sau đây:

- Chi phí thiệt hại trước mắt và lâu dài do sự suy giảm chức năng, tính hữu ích của môi trường:

+ Xác định chi phí mất mát ngay tại thời điểm xảy ra sự cố hoặc hành vi gây hại đến môi trường.

+ Đánh giá và ước lượng chi phí lâu dài do suy giảm chất lượng môi trường và ảnh hưởng đến cộng đồng.

- Chi phí xử lý, cải tạo môi trường:

+ Bao gồm các chi phí liên quan đến việc khắc phục và phục hồi môi trường sau sự kiện gây hại.

+ Đặc biệt là các chi phí liên quan đến việc xử lý ô nhiễm, cải tạo vùng bị tổn thương.

- Chi phí giảm thiểu, triệt tiêu nguồn gây thiệt hại hoặc tổ chức ứng phó sự cố môi trường:

+ Bao gồm các chi phí để giảm thiểu tác động của nguồn gây hại.

+ Chi phí cho các biện pháp ứng phó nhanh chóng và hiệu quả khi có sự cố môi trường.

- Chi phí xác định thiệt hại và thực hiện thủ tục bồi thường thiệt hại về môi trường:

+ Bao gồm chi phí liên quan đến việc xác định, đo lường, và đánh giá thiệt hại.

+ Chi phí phát sinh từ thủ tục và quy trình bồi thường thiệt hại về môi trường.

- Tùy điều kiện cụ thể có thể áp dụng quy định: Điều này giúp tùy chỉnh và áp dụng các quy định cụ thể tùy thuộc vào điều kiện và tính chất cụ thể của sự cố môi trường.

Đối với việc thanh toán chi phí bồi thường thiệt hại, tổ chức hoặc cá nhân có thể thanh toán trực tiếp hoặc nộp vào Quỹ Bảo vệ Môi trường Việt Nam hoặc quỹ bảo vệ môi trường cấp tỉnh để tổ chức chi trả theo quy định của pháp luật.

Theo Điều 130, khoản 1, điểm a của Luật Bảo vệ Môi trường 2020, thiệt hại do ô nhiễm và suy thoái môi trường bao gồm:

- Suy giảm chức năng, tính hữu ích của môi trường:

+ Xác định sự suy giảm chức năng của môi trường, như giảm khả năng tự tự cân bằng, giảm khả năng hỗ trợ cuộc sống, và giảm khả năng duy trì hệ sinh thái.

+ Đánh giá mức độ suy thoái và hủy hoại đối với các thành phần của môi trường như đất, nước, không khí, và sinh quyển.

- Thiệt hại về tính mạng, sức khỏe của con người, tài sản và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân:

+ Xác định ảnh hưởng của suy thoái môi trường đối với sức khỏe của cộng đồng và cá nhân, bao gồm các vấn đề như ô nhiễm không khí, nước, và đất.

+ Đánh giá mức độ thiệt hại về tài sản và lợi ích hợp pháp của tổ chức và cá nhân, có thể liên quan đến nguồn thu nhập, giáo dục, và các khía cạnh khác của cuộc sống hàng ngày.

Như vậy, chi phí xác định thiệt hại do suy giảm chức năng, tính hữu ích của môi trường đóng vai trò quan trọng trong quá trình đánh giá và bồi thường thiệt hại về môi trường. Điều này giúp xác định trách nhiệm và chi phí cần phải chịu để khắc phục và đền bù hậu quả của ô nhiễm và suy thoái môi trường.

 

3. Trách nhiệm yêu cầu bồi thường và tổ chức thu thập, thẩm định dữ liệu, chứng cứ để xác định thiệt hại đối với môi trường do ô nhiễm

Theo khoản 2 Điều 131 của Luật Bảo vệ Môi trường 2020, trách nhiệm yêu cầu bồi thường và tổ chức thu thập, thẩm định dữ liệu, chứng cứ để xác định thiệt hại đối với môi trường do ô nhiễm, suy thoái được quy định cụ thể như sau:

- Ủy ban nhân dân cấp xã:

+ Trách nhiệm yêu cầu bồi thường thiệt hại về môi trường trên địa bàn của họ.

+ Đề nghị Ủy ban nhân dân cấp huyện tổ chức thu thập và thẩm định dữ liệu, chứng cứ để xác định thiệt hại do ô nhiễm, suy thoái.

- Ủy ban nhân dân cấp huyện:

+ Trách nhiệm yêu cầu bồi thường thiệt hại và tổ chức thu thập, thẩm định dữ liệu, chứng cứ trên địa bàn từ 02 đơn vị hành chính cấp xã trở lên.

+ Tổ chức thu thập và thẩm định dữ liệu, chứng cứ theo đề nghị của Ủy ban nhân dân cấp xã.

- Ủy ban nhân dân cấp tỉnh: Trách nhiệm yêu cầu bồi thường thiệt hại và tổ chức thu thập, thẩm định dữ liệu, chứng cứ trên địa bàn từ 02 đơn vị hành chính cấp huyện trở lên.

- Bộ Tài nguyên và Môi trường: Trách nhiệm yêu cầu bồi thường thiệt hại và chủ trì, phối hợp với Ủy ban nhân dân cấp tỉnh tổ chức thu thập và thẩm định dữ liệu, chứng cứ trên địa bàn từ 02 đơn vị hành chính cấp tỉnh trở lên.

Như vậy, quá trình yêu cầu bồi thường và thu thập thông tin về thiệt hại môi trường được thực hiện theo một hệ thống phân cấp, giúp chính quyền tại các cấp độ có sự chủ động và phối hợp hiệu quả trong quản lý và giải quyết vấn đề môi trường. Trách nhiệm yêu cầu bồi thường và tổ chức thu thập, thẩm định dữ liệu, chứng cứ để xác định thiệt hại đối với môi trường do ô nhiễm, suy thoái là một hệ thống phức tạp và được phân chia rõ ràng giữa các cấp quản lý. Theo đó:

- Ủy ban nhân dân cấp xã có trách nhiệm yêu cầu bồi thường và đề xuất việc thu thập, thẩm định dữ liệu, chứng cứ tại cấp địa phương.

- Ủy ban nhân dân cấp huyện tiếp nhận và chủ trì việc yêu cầu bồi thường, cũng như tổ chức thu thập, thẩm định dữ liệu theo đề xuất của Ủy ban nhân dân cấp xã.

- Ủy ban nhân dân cấp tỉnh và Bộ Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm chủ động yêu cầu và phối hợp với các cấp quản lý để thu thập, thẩm định dữ liệu, chứng cứ tại cấp tỉnh và trên quy mô toàn quốc.

Hệ thống này giúp tăng cường sự chủ động và hiệu quả trong việc quản lý, đánh giá, và giải quyết vấn đề môi trường, đồng thời đảm bảo tính minh bạch và công bằng trong quá trình xác định trách nhiệm và bồi thường thiệt hại về môi trường.

Quý khách có nhu cầu xem thêm bài viết sau: Đánh giá hiện trạng, nguyên nhân, tác động ô nhiễm không khí tại Hà Nội, đề xuất các giải pháp

Quý khách hàng có thể liên hệ trực tiếp với Tổng đài tư vấn pháp luật qua số hotline 1900.6162 để nhận được sự hỗ trợ chuyên nghiệp và tận tâm từ đội ngũ chuyên gia của chúng tôi. Đối với những trường hợp cần sự tư vấn chi tiết hơn, chúng tôi cũng rất hoan nghênh quý khách gửi yêu cầu thông tin chi tiết qua địa chỉ email: lienhe@luatminhkhue.vn. Chúng tôi cam kết giải đáp mọi thắc mắc của quý khách hàng một cách nhanh chóng và chính xác