Giá cân bằng thị trường là sự tăng lên hay giảm xuống của giá cả do có sự dịch chuyên đường cầu hoặc đường cung. Hình 52b minh hoạ cho sự thay đổi giá cân bằng khi đường cầu hoặc đường cung dịch chuyển.