Luật sư tư vấn về chủ đề "giá thị trường"

giá thị trường | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề giá thị trường.

Cơ chế vận động giá cả của thị trường ? Phân tích sự hình thành và vận động của giá cả thị trường

Cơ chế vận động giá cả của thị trường ? Phân tích sự hình thành và vận động của giá cả thị trường
Giá thị trường là hiện tượng kinh tế xuất hiện trong quá trình trao đổi do sự thoả thuận trực tiếp giữa người mua và người bán trên cơ sở nhận thức những điều kiện cụ thể của thị trường, hay nói một cách tồng quát, do các lực lượng cầu và cung quyết định. Giá thị trường nhằm thoả mãn lợi ích kinh tế của cả bên mua lẫn bên bán, là "bàn tay vô hình" điều tiết nền sản xuất xã hội.

Trường hợp nào có thể bán hàng với mức giá thấp hơn giá thị trường?

Trường hợp nào có thể bán hàng với mức giá thấp hơn giá thị trường?
Hiện hay, theo quy định của pháp luật dân sự, pháp luật thương mại thì giá bán hàng hóa là do các bên thỏa thuận trừ một số trường hợp cần phải niêm yết về giá bán. Nếu như vậy, liệu cơ quan thuế có chấp nhận việc doanh nghiệp bán hàng với giá thấp hơn so với mức giá thị trường không?

Giá thị trường hợp lý (FAIR MARKET VALUE) là gì ?

Giá thị trường hợp lý (FAIR MARKET VALUE) là gì ?
Giá thị trường hợp lý (FAIR MARKET VALUE) là giá tài sản chuyển từ người sẵn sàng bán sang người sẵn sàng mua, mỗi bên đều có quyền sử dụng các số liệu liên quan và hành động tự nguyện - thường là cơ sở cho việc đánh giá thuế và quyết định tố tụng.

Thế nào là giá thị trường?

Thế nào là giá thị trường?
Một trong những nguyên nhân khiến tiến trình cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước (DNNN) thời gian qua bị chậm là do quy định về: “Xác định giá trị quyền sử dụng đất và giá trị lợi thế vị trí địa lý vào giá trị doanh nghiệp” tại Nghị định số 109/2007/NĐ-CP còn bất cập. Dư luận đặc biệt quan tâm đến vấn đề này khi Bộ Tài chính chuẩn bị trình Thủ tướng bản Dự thảo sửa đổi Nghị định 109.