1. Buộc nộp lại giấy phép khi giả mạo thông tin trong hồ sơ đề nghị cấp giấy phép tổ chức liên hoan phim?

Theo quy định tại khoản 2 Điều 10a của Nghị định 38/2021/NĐ-CP, được sửa đổi bởi khoản 4 Điều 1 Nghị định 128/2022/NĐ-CP, vi phạm quy định về lưu chiểu, lưu trữ phim, liên hoan phim, giải thưởng phim, cuộc thi phim, chương trình phim và tuần phim sẽ bị xử phạt. Theo đó, hành vi giả mạo thông tin trong hồ sơ đề nghị cấp giấy phép tổ chức liên hoan phim, liên hoan phim chuyên ngành, chuyên đề, giải thưởng phim, cuộc thi phim, chương trình phim và tuần phim sẽ bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng.

Đối với những trường hợp vi phạm nêu trên, Nghị định cũng quy định các biện pháp khắc phục hậu quả. Theo đó, cơ quan có thẩm quyền đã cấp giấy phép tổ chức liên hoan phim, liên hoan phim chuyên ngành, chuyên đề, giải thưởng phim, cuộc thi phim, chương trình phim và tuần phim có quyền yêu cầu buộc nộp lại giấy phép đã được cấp đối với những trường hợp vi phạm hành vi quy định tại khoản 2. Điều này cũng áp dụng trong trường hợp hành vi vi phạm được quy định tại khoản 3 của Nghị định này.

Việc buộc nộp lại giấy phép nhằm đánh giá lại việc cấp phép và xem xét lại hồ sơ đề nghị từ phía đơn vị tổ chức liên hoan phim, liên hoan phim chuyên ngành, chuyên đề, giải thưởng phim, cuộc thi phim, chương trình phim và tuần phim. Điều này giúp đảm bảo tính minh bạch, chính xác và đúng quy định trong quá trình xét duyệt và cấp giấy phép tổ chức các hoạt động liên quan đến phim ảnh. Ngoài ra, việc buộc nộp lại giấy phép cũng là một biện pháp nhằm trừng phạt và cảnh cáo cho những cá nhân, tổ chức có hành vi vi phạm trong lĩnh vực này. 

Như vậy, theo quy định tại khoản 2 Điều 10a của Nghị định 38/2021/NĐ-CP, được sửa đổi bởi khoản 4 Điều 1 Nghị định 128/2022/NĐ-CP, vi phạm quy định về lưu chiểu, lưu trữ phim, liên hoan phim, giải thưởng phim, cuộc thi phim, chương trình phim và tuần phim sẽ bị xử phạt. Trong trường hợp hành vi giả mạo thông tin trong hồ sơ đề nghị cấp giấy phép tổ chức liên hoan phim, tổ chức liên hoan phim sẽ bị buộc nộp lại giấy phép cho cơ quan có thẩm quyền đã cấp.

Đồng thời, hành vi vi phạm này cũng đồng nghĩa với việc tổ chức liên hoan phim bị áp dụng mức phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng. Tuy nhiên, cần lưu ý rằng theo quy định tại Điều 5 Nghị định 38/2021/NĐ-CP, được sửa đổi bởi khoản 2 Điều 1 Nghị định 128/2022/NĐ-CP, mức phạt trên chỉ áp dụng đối với cá nhân. Đối với cùng một hành vi vi phạm, tổ chức sẽ bị áp dụng mức phạt tiền gấp đôi so với cá nhân.

Những biện pháp trên được áp dụng nhằm đảm bảo tính minh bạch và chính xác trong quá trình xét duyệt và cấp phép tổ chức liên hoan phim. Việc buộc nộp lại giấy phép không chỉ là một hình thức trừng phạt mà còn là cách để đánh giá lại quá trình xét duyệt và xem xét hồ sơ đề nghị từ phía tổ chức liên hoan phim. Điều này đảm bảo rằng các hoạt động liên quan đến phim ảnh được tổ chức một cách đúng quy định và theo đúng quy trình.

Tổ chức liên hoan phim cần tuân thủ chặt chẽ các quy định về lưu chiểu, lưu trữ phim và các hoạt động liên quan. Việc tuân thủ các quy định này không chỉ giúp ngành công nghiệp điện ảnh phát triển bền vững mà còn tạo điều kiện thuận lợi cho sản xuất, phân phối và trình chiếu các tác phẩm điện ảnh trong nước và quốc tế.

 

2. Khi thông tin trong hồ sơ đề nghị cấp giấy phép là giả mạo thì cơ quan nào quyết định thu hồi giấy phép?

Theo quy định tại Điều 38 của Luật Điện ảnh năm 2022 về liên hoan phim, giải thưởng phim, cuộc thi phim, chương trình phim và tuần phim tại Việt Nam, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã ban hành một quyết định quan trọng liên quan đến việc thu hồi giấy phép trong các trường hợp đặc biệt.

- Đầu tiên, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch sẽ thu hồi giấy phép trong trường hợp xảy ra vi phạm quy định tại Điều 9 của Luật Điện ảnh trong quá trình tổ chức các sự kiện liên hoan phim, liên hoan phim chuyên ngành, chuyên đề, giải thưởng phim, cuộc thi phim, chương trình phim và tuần phim. Điều 9 của Luật Điện ảnh quy định về nội dung, hình thức và các yêu cầu cụ thể liên quan đến việc tổ chức và phát sóng các hoạt động điện ảnh. Việc vi phạm quy định này trong quá trình tổ chức các sự kiện điện ảnh sẽ bị xem là một vi phạm nghiêm trọng và dẫn đến việc thu hồi giấy phép.

- Thứ hai, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có quyền thu hồi giấy phép nếu thông tin trong hồ sơ đề nghị cấp giấy phép được xác nhận là giả mạo. Điều này nhằm đảm bảo tính chính xác và trung thực trong quá trình xét duyệt và cấp phép cho các hoạt động liên quan đến điện ảnh. Việc cung cấp thông tin giả mạo có thể dẫn đến việc lợi dụng và gian lận trong quá trình tổ chức các sự kiện điện ảnh, và do đó, việc thu hồi giấy phép là cần thiết để xử lý những vi phạm này.

- Cuối cùng, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có quyền thu hồi giấy phép nếu tổ chức không tuân thủ đúng nội dung được quy định trong giấy phép. Điều này đảm bảo rằng các hoạt động điện ảnh được thực hiện theo đúng quy định và cam kết mà tổ chức đã đưa ra khi xin cấp phép. Việc không tuân thủ nội dung giấy phép có thể dẫn đến việc tổ chức các hoạt động điện ảnh sai trái hoặc không phù hợp với quy định, gây ra sự bất cập và mất đáng tin cậy trong ngành điện ảnh.

Như vậy, việc thu hồi giấy phép là một biện pháp quan trọng và cần thiết để đảm bảo tuân thủ quy định và duy trì chất lượng các hoạt động liên quan đến điện ảnh tại Việt Nam. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch sẽ thực hiện quyết định này một cách công bằng và nghiêm túc, nhằm bảo vệ lợi ích chung và phát triển bền vững của ngành điện ảnh trong nước.

Theo quy định tại Điều 1 của Nghị định 01/2023/NĐ-CP, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch là cơ quan của Chính phủ, có chức năng quản lý nhà nước về văn hóa, gia đình, thể dục, thể thao và du lịch trên toàn quốc. Nhiệm vụ của Bộ là quản lý các dịch vụ công thuộc lĩnh vực văn hóa, gia đình, thể dục, thể thao và du lịch trong phạm vi quản lý nhà nước.

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đóng vai trò quan trọng trong việc xét duyệt và cấp phép tổ chức liên hoan phim tại Việt Nam. Theo quy định tại Điều 38 của Luật Điện ảnh năm 2022, Bộ có quyền quyết định thu hồi giấy phép trong một số trường hợp đặc biệt.

Trong trường hợp thông tin trong hồ sơ đề nghị cấp giấy phép tổ chức liên hoan phim được xác nhận là giả mạo, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có quyền thu hồi giấy phép. Điều này là để đảm bảo tính chính xác và trung thực trong quá trình xét duyệt và cấp phép các hoạt động liên quan đến điện ảnh. Việc cung cấp thông tin giả mạo có thể dẫn đến lạm dụng và gian lận trong tổ chức các sự kiện điện ảnh, và việc thu hồi giấy phép là biện pháp cần thiết để xử lý các vi phạm này.

Bên cạnh đó, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cũng có thẩm quyền quyết định thu hồi giấy phép nếu tổ chức không tuân thủ đúng nội dung được quy định trong giấy phép. Điều này nhằm đảm bảo rằng các hoạt động điện ảnh được thực hiện đúng quy định và cam kết đã được đưa ra khi xin cấp phép. Việc không tuân thủ nội dung giấy phép có thể dẫn đến tổ chức các hoạt động điện ảnh sai trái hoặc không phù hợp, gây ra sự bất cập và mất đáng tin cậy trong ngành điện ảnh.

 

3. Trong nội dung quảng bá, xúc tiến phát triển điện ảnh có bao gồm việc đa dạng hóa thể loại phim?

Theo Điều 37 của Luật Điện ảnh năm 2022, việc quảng bá, xúc tiến phát triển điện ảnh có những nhiệm vụ quan trọng và đa dạng.

- Đầu tiên, đó là việc quảng bá phim Việt Nam, môi trường hoạt động điện ảnh, hệ sinh thái sản xuất phim, bản sắc văn hóa, đất nước và con người Việt Nam. Mục tiêu của việc này là giới thiệu và khám phá những giá trị đặc biệt của điện ảnh Việt Nam, từ những tác phẩm nghệ thuật đến những thành tựu công nghệ trong lĩnh vực này. Đồng thời, việc quảng bá cũng nhằm thu hút sự quan tâm và đánh giá cao từ công chúng trong và ngoài nước.

- Thứ hai, chúng ta cần xây dựng và quảng bá thương hiệu của ngành điện ảnh cả ở mức quốc gia, vùng miền và địa phương. Điều này giúp tạo ra những đặc sản điện ảnh độc đáo từ các địa phương khác nhau, đồng thời góp phần phát triển kinh tế và du lịch ở những vùng có tiềm năng trong lĩnh vực này. Ngoài ra, việc nghiên cứu và phát triển thị trường điện ảnh trong nước và nước ngoài cũng là một yếu tố quan trọng, bởi nó mang lại cơ hội hợp tác với các quốc gia khác, trao đổi kinh nghiệm và tạo ra những cơ hội kinh doanh mới cho ngành điện ảnh Việt Nam.

- Thứ ba, tuyên truyền và nâng cao nhận thức xã hội về điện ảnh là một nhiệm vụ cần thiết. Từ việc giáo dục công chúng về giá trị nghệ thuật và văn hóa của điện ảnh, đến việc đảm bảo môi trường hoạt động điện ảnh an toàn, lành mạnh và văn minh. Mục tiêu là xây dựng một cộng đồng yêu điện ảnh, có nhận thức đúng đắn về vai trò và ảnh hưởng của nó đối với cuộc sống và xã hội.

- Cuối cùng, việc vận động và tìm kiếm cơ hội, huy động nguồn lực đầu tư vào phát triển điện ảnh là một nhiệm vụ quan trọng. Điều này bao gồm việc thu hút đầu tư từ các nhà đầu tư trong và ngoài nước, tạo điều kiện thuận lợi để phim Việt Nam có thể phát triển và cạnh tranh trên thị trường quốc tế. Đồng thời, việc đa dạng hóa thể loại phim và nâng cao chất lượng phim Việt Nam cũng đóng vai trò quan trọng trong việc thu hút khán giả và đáp ứng nhu cầu giải trí của công chúng.

Theo quy định của Luật Điện ảnh năm 2022, việc đa dạng hóa thể loại phim và nâng cao chất lượng phim Việt Nam là một phần quan trọng trong công tác quảng bá, xúc tiến phát triển ngành điện ảnh.

Đầu tiên, để hiểu rõ hơn về khái niệm điện ảnh, Luật Điện ảnh 2022 tại khoản 1 Điều 3 đã định nghĩa điện ảnh là một ngành nghệ thuật tổng hợp, sử dụng công nghệ âm thanh và hình ảnh cùng các phương pháp sáng tạo để sản xuất phim. Điện ảnh không chỉ là một hình thức giải trí mà còn là một bộ phận quan trọng trong nền văn hóa và nghệ thuật của một quốc gia.

Việc đa dạng hóa thể loại phim là một yếu tố quan trọng để phục vụ nhu cầu giải trí đa dạng của công chúng. Việt Nam có một di sản văn hóa đa dạng và phong phú, vì vậy việc khai thác và tạo ra những tác phẩm điện ảnh đa dạng về thể loại là cần thiết. Điện ảnh Việt Nam có thể khám phá và thể hiện các thể loại phim truyền thống như phim lịch sử, phim tài liệu, phim tâm lý xã hội, phim hài, phim gia đình, phim hành động và nhiều thể loại khác. Điều này giúp thu hút khán giả đa dạng và phục vụ mọi sở thích và độ tuổi.

Ngoài ra, nâng cao chất lượng phim Việt Nam là một yếu tố quan trọng để tạo dựng và củng cố thương hiệu điện ảnh Việt Nam trên thị trường quốc tế. Để làm được điều này, ngành điện ảnh cần đầu tư và chú trọng vào các khâu quan trọng như kịch bản, đạo diễn, diễn xuất, kỹ xảo và âm nhạc. Việc chăm chút và làm việc chuyên nghiệp trên các khâu này sẽ tạo ra những tác phẩm điện ảnh chất lượng cao, có giá trị nghệ thuật và sức hút, từ đó gây ấn tượng và thu hút sự quan tâm của khán giả quốc tế.

Xem thêm >> Giả mạo thông tin hồ sơ đề nghị cấp phép dịch vụ quay phim tại Việt Nam

Trên đây là bài viết của Luật Minh Khuê, hy vọng bài viết đã mang đến thông tin hữu ích cho bạn đọc. Nếu có bất cứ thắc mắc nào liên quan đến bài viết, hay có nhu cầu được tư vấn pháp luật, xin vui lòng liên hệ hotline 1900.6162hoặc email lienhe@luatminhkhue.vn.