Câu hỏi được biên tập từ chuyên mục tư vấn pháp luật Lao động của Công ty luật Minh Khuê

 Kết quả hình ảnh cho lương

Luật sư tư vấn luật tư vấn pháp luật Lao động, gọi:  1900.6162

 

Trả lời:

Chào bạn, cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi đề nghị tư vấn luật đến Bộ phận luật sư tư vấn pháp luật của Công ty Luật Minh Khuê. Nội dung câu hỏi của bạn đã được đội ngũ luật sư của Chúng tôi nghiên cứu và tư vấn cụ thể như sau:

1. Cơ sở pháp lý: 

Thông tư 02/2007/TT-BNV về hướng dẫn xếp lương khi nâng ngạch, chuyển ngạch, chuyển loại công chức, viên chức

Nghị định 204/2004/NĐ-CP của Chính phủ ngày 14/12/2004 về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang

Nghị định 117/2016/NĐ-CP Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị định số 201/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 của chính phủ về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang.

Nghị định 17/2013/NĐ-CP về chế độ tiền lương đối với cán bộ công chức, viên chức, lực lượng vũ trang.

2. Luật sư tư vấn:

Trường hợp của bạn chúng tôi hiểu bạn đang là  cán bộ, viên chức làm việc trong các đơn vị sự nghiệp nhà nước. Theo quy định tại Thông tư 02/2007/TT-BNV về hướng dẫn xếp lương khi nâng ngạch, chuyển ngạch, chuyển loại công chức, viên chức

Việc xếp lương khi nâng ngạch công chức, viên chức được thực hiện như sau:

"a) Trường hợp chưa hưởng phụ cấp thâm niên vượt khung ở ngạch cũ thì căn cứ vào hệ số lương đang hưởng ở ngạch cũ để xếp vào hệ số lương bằng hoặc cao hơn gần nhất ở ngạch mới. Thời gian hưởng lương ở ngạch mới được tính kể từ ngày ký quyết định bổ nhiệm vào ngạch mới. Thời gian xét nâng bậc lương lần sau ở ngạch mới được tính như sau: Nếu chênh lệch giữa hệ số lương được xếp ở ngạch mới so với hệ số lương đang hưởng ở ngạch cũ bằng hoặc lớn hơn chênh lệch hệ số lương giữa 2 bậc lương liền kề ở ngạch cũ, thì được tính kể từ ngày ký quyết định bổ nhiệm vào ngạch mới; nếu nhỏ hơn chênh lệch hệ số lương giữa 2 bậc lương liền kề ở ngạch cũ, thì được tính kể từ ngày xếp hệ số lương đang hưởng ở ngạch cũ.

b) Trường hợp đang hưởng phụ cấp thâm niên vượt khung ở ngạch cũ, thì căn cứ vào tổng hệ số lương cộng phụ cấp thâm niên vượt khung đang hưởng ở ngạch cũ để xếp vào hệ số lương bằng hoặc cao hơn gần nhất ở ngạch mới. Thời gian hưởng lương ở ngạch mới và thời gian xét nâng bậc lương lần sau ở ngạch mới được tính kể từ ngày ký quyết định bổ nhiệm vào ngạch mới."

Theo Bảng 3 Nghị định 204/2004/NĐ-CP của Chính phủ ngày 14/12/2004 về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang quy định.

Bảng lương chuyên môn, nghiệp vụ đối với cán bộ, viên chức trong các đơn vị sự nghiệp nhà nước thì:

Viên chức loại A0: bậc 1, hệ số lương 2.10; bậc 2, hệ số lương 2.41;

Viên chức loại A1: bậc 1, hệ số lương 2.34; bậc 2, hệ số lương 2.67.

Hiện bạn đang hưởng lương bậc 4 trung cấp hệ số 2.46 thì khi chuyển sang ngạch đại học bạn sẽ được hưởng hệ số lương bằng hoặc cao hơn gần nhất so với hệ số lương đang hưởng ở ngạch cũ. Theo đó, bạn sẽ được hưởng lương bậc 2, hệ số lương 2.67 của ngạch đại học.

Như vậy, cơ quan bạn đang làm đã tính sai hệ số lương mà bạn đang được hưởng.

Trên đây là tư vấn của Luật Minh Khuê về "Chuyển đổi và hưởng lương giữa trung cấp và đại học". Nếu còn vướng mắc, chưa rõ hoặc cần hỗ trợ pháp lý khác bạn vui lòng liên hệ bộ phận luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến qua tổng đài điện thoại số: 1900.6162 để được giải đáp.

Rất mong nhận được sự hợp tác!

Trân trọng./.

Bộ phận tư vấn pháp luật Lao động - Công ty luật Minh Khuê