Luat Minh Khue

Hệ số lương

Hệ số lương - Luật Minh Khuê cập nhật các chủ đề về Hệ số lương

Hệ số lương của viên chức chuyển nơi công tác ?

<strong>Hệ</strong> <strong>số</strong> <strong>lương</strong> của viên chức chuyển nơi công tác ?
Tôi hiện là nhân viên hợp đồng không thời hạn của đơn vị Nhà khách trực thuộc văn phòng tỉnh ủy được hơn 2 năm Nay ở huyện ủy gần nhà tôi đang cần tuyển nhân viên. Tôi đã làm đơn xin chuyển công tác và được đơn vị cũ và mới đồng ý chuyển và tiếp nhận cho tôi