Luật sư tư vấn về chủ đề "trung cấp"

trung cấp | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề trung cấp.

Bằng trung cấp Dược có được mở quầy thuốc hay không?

Bằng trung cấp Dược có được mở quầy thuốc hay không?
Hiện nay, cùng với sự phát triển không ngừng về mọi mặt của xã hội, con người đặc biệt quan tâm đến sức khỏe nhiều hơn. Do đó, có rất nhiều quầy thuốc được mở ra nhưng từ phía người có nhu cầu muốn mở quầy thuốc không biết cần phải làm những gì, đến cơ quan nào, cần điều kiện gì để mở được quầy thuốc kinh doanh. Với người có nhu cầu mua thuốc cũng không biết rõ quầy thuốc mình đang mua có mở đúng quy định pháp luật hay không?

Thông tư số 20/2012/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo : Sửa đổi, bổ sung Điều 6 của Thông tư số 57/2011/TT-BGDĐT ngày 02 tháng 12 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về xác định chỉ tiêu tuyển sinh trình độ tiến sĩ, thạc sĩ, đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp

Thông tư số 20/2012/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo : Sửa đổi, bổ sung Điều 6 của Thông tư số 57/2011/TT-BGDĐT 
ngày 02  tháng 12 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và  Đào tạo 
về xác định chỉ tiêu tuyển sinh trình độ tiến sĩ, thạc sĩ, đại học, cao đẳng 
và trung cấp chuyên nghiệp
Sửa đổi, bổ sung Điều 6 của Thông tư số 57/2011/TT-BGDĐT ngày 02 tháng 12 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về xác định chỉ tiêu tuyển sinh trình độ tiến sĩ, thạc sĩ, đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp