1. Thế nào là nhóm Ngân hàng Thế giới

Nhóm Ngân hàng Thế giới (World Bank Group), thường gọi là Ngân hàng Thế giới hay WB, là một tổ chức tài chính đa phương được thành lập vào năm 1944 với mục tiêu chính là thúc đẩy phát triển kinh tế và xã hội ở các quốc gia đang phát triển thông qua việc nâng cao năng suất lao động.

Ngân hàng Thế giới bao gồm 05 tổ chức:

- Ngân hàng Quốc tế về Khôi phục và Phát triển (IBRD): Thành lập vào ngày 27/12/1945, cung cấp tài chính cho các quốc gia đang phát triển.

- Hiệp hội Phát triển Quốc tế (IDA): Thành lập năm 1960, chuyên cung cấp tài chính cho các quốc gia nghèo.

- Nghiệp đoàn Tài chính Quốc tế (IFC): Thành lập năm 1956, thúc đẩy đầu tư từ tư nhân vào các quốc gia nghèo.

- Cơ quan Bảo lãnh Đầu tư Đa phương (MIGA): Thành lập năm 1988, thúc đẩy đầu tư trực tiếp nước ngoài vào các quốc gia đang phát triển.

- Trung tâm Quốc tế Giải quyết Tranh chấp Đầu tư (ICSID): Thành lập năm 1966, đóng vai trò là một diễn đàn giải quyết mâu thuẫn giữa nhà đầu tư nước ngoài và nước nhận đầu tư.

Cơ quan cao nhất của Ngân hàng Thế giới là Hội đồng Quản trị, trong khi Ban Giám đốc là cơ quan chấp hành. Trụ sở chính đặt tại Washington, Hoa Kỳ, với các văn phòng đại diện tại Tokyo, Nhật Bản và Paris, Pháp.

Việt Nam đã trở thành thành viên của Nhóm Ngân hàng Thế giới từ năm 1976. Cho đến tháng 2 năm 2023, Ngân hàng Thế giới đã cung cấp nguồn tài chính lên đến 25,16 tỷ USD thông qua 219 dự án từ năm 1993, bao gồm viện trợ không hoàn lại, vốn tín dụng và vốn vay ưu đãi.

Ngoài ra, việc hướng dẫn chung trong việc lập Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án sử dụng vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) của Nhóm 5 Ngân hàng đã được quy định tại Quyết định 48/2008/QĐ-TTg năm 2008.

 

2. Một số hoạt động chính của Ngân hàng Thế giới

Để thúc đẩy sự phát triển kinh tế và xã hội ở các quốc gia đang phát triển, việc cung cấp trợ giúp kỹ thuật và cho vay vốn cho các dự án của chính phủ là một phương tiện hiệu quả. Trong chiến lược này, việc huy động vốn từ thị trường tài chính quốc tế để sử dụng trong các dự án phát triển là một phần quan trọng.

Theo đó, các tổ chức như Ngân hàng Thế giới (WB) chủ yếu hỗ trợ bằng các khoản vay vốn dự án. Những khoản vay này thường có lãi suất cao hơn so với lãi suất thị trường và có thời hạn từ 15 đến 20 năm, với thời gian ân hạn có thể lên đến 5 năm. Các khoản vay này được sử dụng để tài trợ cho các dự án đầu tư của các chính phủ đang phát triển.

Ngoài ra, WB cũng cung cấp các khoản vay điều chỉnh để hỗ trợ các chương trình cải cách kinh tế của các quốc gia, giúp khôi phục tăng trưởng kinh tế và cân đối cán cân thanh toán. Điều này đã trở nên quan trọng hơn kể từ cuộc suy thoái kinh tế toàn cầu trong những năm 1980.

Các nguồn vốn có thể đến từ nhiều nguồn, bao gồm cả khu vực tư nhân, các tổ chức đa phương, và các tổ chức chính phủ tài trợ. Ngoài ra, có cơ chế đặc biệt như quỹ tín thác được đóng góp từ các quốc gia tài trợ, tổ chức đa phương và các tổ chức tư nhân, tập trung vào các dự án trợ giúp kỹ thuật.

Trong chiến lược này, việc cung cấp trợ giúp kỹ thuật cũng được coi là quan trọng. Điều này bao gồm cung cấp nguồn lực và chuyên gia cho các quốc gia đang phát triển để hỗ trợ xây dựng các thể chế cần thiết cho quá trình phát triển của họ.

Mục tiêu của các khoản vay không chỉ là để thúc đẩy phát triển kinh tế và cân bằng cán cân thanh toán, mà còn để tạo ra hợp tác quốc tế trong lĩnh vực tiền tệ. Việc này có thể bao gồm xây dựng hệ thống thanh toán đa phương và tạo sự ổn định cho ngân hàng dựa trên số cổ phần của từng quốc gia thành viên. Tuy nhiên, cần lưu ý rằng việc này cũng có thể tạo ra sự chi phối từ các nước phương Tây, đặc biệt là khi họ chiếm đa số phiếu quyền biểu quyết.

3. Giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, thúc đẩy các dự án vay vốn Ngân hàng Thế giới

Ngày 26/3/2024, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 1973/VPCP-QHQT về việc tình hình quan hệ hợp tác và giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, thúc đẩy các dự án vay vốn Ngân hàng Thế giới.

Theo đó, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang có ý kiến về giải pháp cụ thể đối với các dự án sử dụng vốn vay WB:

- Đối với các dự án đã hoàn thành hoặc đang chuẩn bị đàm phán Hiệp định vay: Bộ Tài chính chủ trì phối hợp với Bộ Tư pháp, Bộ Ngoại giao khẩn trương tiến hành thủ tục trình cấp có thẩm quyền cho phép đàm phán và ký kết Hiệp định vay với WB.

- Đối với dự án đã hoàn thành thủ tục đầu tư nhưng WB không có chủ trương đàm phán Hiệp định vay: Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các Bộ, cơ quan, địa phương liên quan rà soát, có công hàm gửi WB đề nghị có ý kiến chính thức để có cơ sở báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

- Đối với các dự án đã được cấp có thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư:

+ Các bộ, địa phương khẩn trương hoàn thành thủ tục đầu tư theo quy định, phối hợp với Bộ Tài chính thực hiện rà soát và tiến hành thủ tục đàm phán Hiệp định vay.

+ Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính, Bộ Xây dựng, Bộ Tài nguyên và Môi trường và các cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm giải quyết các nội dung thuộc thẩm quyền, bảo đảm thời hạn, không làm ảnh hưởng đến tiến độ chung của dự án.

- Đối với các dự án đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt Đề xuất dự án:

+ Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính và WB họp, rà soát với các cơ quan chủ quản, đánh giá về khả năng và tiến độ hoàn thành thủ tục trong nước của dự án, trường hợp không đáp ứng được yêu cầu, báo cáo Thủ tướng Chính phủ cho phép dừng không tiếp tục đề xuất vay vốn WB, chuyển sang nhà tài trợ khác phù hợp.

+ Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính, Bộ Xây dựng, Bộ Tài nguyên và Môi trường và các cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm giải quyết các nội dung thuộc thẩm quyền, bảo đảm thời hạn, không làm ảnh hưởng đến tiến độ chung của dự án.

- Đối với các dự án đang tiến hành thủ tục trình phê duyệt Đề xuất dự án:

+ Các cơ quan có liên quan có ý kiến đúng thời hạn đối với Đề xuất dự án.

+ Bộ Tài chính khẩn trương báo cáo Thủ tướng Chính phủ các nội dung về xác định thành tố ưu đãi, cơ chế tài chính, đánh giá tác động nợ công theo quy định.

+ Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì phối hợp với Bộ Tài chính và các cơ quan liên quan và cơ quan chủ quản dự án rà soát, đánh giá về nội dung Đề xuất dự án, trình Thủ tướng Chính phủ theo quy định.

Theo đó, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, với vai trò là cơ quan đại diện cho Nhà nước, Chính phủ Việt Nam tại WB tiếp tục chủ trì, phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính và các bộ, cơ quan liên quan chủ động theo dõi, cập nhật và kịp thời báo cáo các vấn đề lớn, quan trọng phát sinh trong quan hệ với WB.

Xem thêm: Hoạt động của World Bank tại Việt Nam hiện nay như thế nào?

Như vậy trên đây là toàn bộ thông tin về Giải pháp tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy dự án vay vốn Ngân hàng Thế giới mà Công ty Luật Minh Khuê muốn gửi đến quý khách mang tính tham khảo. Nếu quý khách còn vướng mắc về vấn đề trên hoặc mọi vấn đề pháp lý khác, quý khách hãy vui lòng liên hệ trực tiếp với chúng tôi qua Luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến theo số điện thoại 1900.6162 để được Luật sư tư vấn pháp luật trực tiếp qua tổng đài kịp thời hỗ trợ và giải đáp mọi thắc mắc.

Nếu quý khách cần báo giá dịch vụ pháp lý thì quý khách có thể gửi yêu cầu báo phí dịch vụ đến địa chỉ email: lienhe@luatminhkhue.vn để nhận được thông tin sớm nhất! Rất mong nhận được sự hợp tác và tin tưởng của quý khách! Luật Minh Khuê xin trân trọng cảm ơn!