>> Luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến qua điện thoại gọi:    1900.6162

Trả lời:

Chào bạn, cám ơn bạn đã gửi câu hỏi về cho chúng tôi, chúng tôi xin tư vấn như sau:

1. Cơ sở pháp lý:

Nghị định số 72/2006/NĐ-CP Quy định chi tiết Luật Thương mại về Văn phòng đại diện, Chi nhánh của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam

2. Nội dung tư vấn:

Căn cứ vào khoản 2 điều 21 Nghị định 72/2006 Quy định chi tiết Luật Thương mại về Văn phòng đại diện, Chi nhánh của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam quy định như sau:

"2. Người đứng đầu Chi nhánh của thương nhân nước ngoài không được kiêm nhiệm các chức vụ sau:

a) Người đứng đầu Văn phòng đại diện của cùng thương nhân nước ngoài tại Việt Nam;

b) Người đứng đầu Văn phòng đại diện, Chi nhánh của một thương nhân nước ngoài khác tại Việt Nam."

Quy định của pháp luật không cấm người đại diện của thương nhân nước ngoài không được là người đứng đầu chi nhánh của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam. Như vậy, giám đốc của công ty nước ngoài có thể kiêm nhiêm đồng thời chức danh Người đứng đầu của chi nhánh công ty đó tại Việt Nam.

Trên đây là các tư vấn của luật Minh Khuê cho câu hỏi của bạn. 

Trân trọng./.

Bộ phận tư vấn pháp luật doanh nghiệp - Công ty luật Minh Khuê