1. Quy định về giám sát giao tiền, nhận tiền in, đúc hỏng

Theo quy định tại Thông tư 19/2023/TT-NHNN (chưa có hiệu lực) thì từ 11/02/2024 thì quản lý quá trình giao, nhận và tiêu hủy tiền in, đúc hỏng được quy định như sau:

- Trong quá trình giám sát hoạt động giao, nhận tiền in, đúc hỏng, thực hiện nhiệm vụ này với sự tích hợp chặt chẽ giữa cơ sở in, đúc tiền và Hội đồng tiêu hủy tiền. Điều này đảm bảo rằng mọi khía cạnh của quá trình này được thực hiện một cách chính xác và minh bạch.

- Tại thời điểm giao nhận, tiến hành đối chiếu chi tiết về số lượng, cũng như cơ cấu của tiền in, đúc hỏng. Quá trình này được thực hiện dưới sự giám sát chặt chẽ của Hội đồng tiêu hủy tiền, đảm bảo rằng mọi thông tin về số liệu, chất lượng và tính toàn vẹn của tiền được duyệt xét một cách cẩn thận.

- Tiến hành so sánh số liệu thực tế giao, nhận với các thông tin được ghi nhận theo quyết định tiêu hủy của Thống đốc. Quá trình kiểm tra này không chỉ giúp xác nhận tính chính xác của dữ liệu mà còn đảm bảo rằng quy trình tiêu hủy tiền diễn ra theo đúng quy định và chuẩn mực.

Bằng cách này, đảm bảo rằng mọi khâu trong quá trình quản lý tiền in, đúc hỏng đều được thực hiện một cách minh bạch và hiệu quả, đồng thời đặt ra tiêu chí cao về chất lượng và đáng tin cậy trong ngành công nghiệp tiền tệ.

 

2. Giám sát việc kiểm đếm tiền in hỏng, đúc hỏng

Quản lý và giám sát quá trình kiểm đếm tiền in và đúc hỏng như sau:

- Thực hiện việc giám sát hàng ngày tại Tổ kiểm đếm tiền, theo đúng các quy định về tiêu hủy tiền in và đúc hỏng của Ngân hàng Nhà nước. Quy trình này không chỉ đảm bảo sự minh bạch mà còn tăng cường tính chính xác và đáng tin cậy trong mọi khía cạnh.

- Chịu trách nhiệm giám sát việc thực hiện các quy định và quy trình liên quan đến kiểm đếm tiền in và đúc hỏng. Bằng cách này, không chỉ kiểm soát mọi khâu trong quá trình này mà còn xác nhận và giải quyết mọi trường hợp thừa, thiếu hoặc nhầm lẫn một cách kịp thời và hiệu quả.

- Cuối ngày, Tổ trưởng hoặc Tổ phó, người đứng đầu Tổ giám sát kiểm đếm, thực hiện việc xác nhận kết quả kiểm đếm tiền in và đúc hỏng thông qua biên bản được lập bởi Hội đồng tiêu hủy. Đặt ra tiêu chuẩn cao về sự chính xác và minh bạch, giúp đảm bảo rằng mọi dữ liệu và thông tin liên quan đều được xử lý một cách cẩn thận và đúng đắn.

- Trong trường hợp số tiền in và đúc hỏng chưa kiểm đếm hoặc đã kiểm đếm nhưng chưa được chuyển giao cho Tổ cắt hủy, thực hiện niêm phong đầy đủ, kèm theo chữ ký của Tổ trưởng hoặc Tổ phó Tổ giám sát kiểm đếm, và Tổ trưởng hoặc Tổ phó Tổ kiểm đếm tiền. Điều này đảm bảo tính bảo mật và minh bạch của quá trình chuyển giao.

- Trong suốt quá trình giám sát, các công chức có thẩm quyền từ Tổ giám sát đều được ủy quyền yêu cầu kiểm đếm lại với số tiền in và đúc hỏng đã được kiểm đếm trong ngày. Điều này là để đảm bảo tính chính xác và đồng nhất của mọi đợt kiểm đếm, đồng thời nâng cao mức độ tin cậy trong quy trình quản lý tiền tệ.

 

3. Giám sát việc cắt hủy (dập hủy định dạng hoặc nung chảy) tiền in, đúc hỏng

Quản lý và giám sát quá trình cắt hủy tiền in và đúc hỏng

- Không chỉ giám sát việc giao, nhận tiền từ kho của Hội đồng tiêu hủy đến Tổ kiểm đếm và Tổ cắt hủy, mà còn đảm bảo mọi bước thực hiện được tiến hành một cách minh bạch và chính xác.

- Chịu trách nhiệm giám sát chặt chẽ quá trình xử lý các trường hợp có nghi vấn về thừa, thiếu hoặc nhầm lẫn trong công đoạn cắt hủy, theo đúng các quy định về tiêu hủy tiền in và đúc hỏng của Ngân hàng Nhà nước. Điều này bảo đảm rằng mọi vấn đề được phát hiện và giải quyết ngay từ khi chúng nảy sinh, đồng thời nâng cao tính minh bạch và đáng tin cậy của quá trình này.

- Trong quá trình giám sát cắt hủy, đảm bảo rằng quy trình này được thực hiện hoàn toàn và hiệu quả. Đối với việc cắt hủy định dạng hoặc nung chảy, đặt ra tiêu chuẩn cao về việc đảm bảo rằng tiền in và đúc hỏng được chuyển đổi thành phế liệu một cách toàn diện, không thể khôi phục như trạng thái ban đầu dưới bất kỳ hình thức nào. Điều này là để đảm bảo tính bảo mật và đồng thời ngăn chặn mọi cố gắng khôi phục thông tin từ tiền tiêu hủy.

- Kết thúc mỗi ngày, trách nhiệm của Tổ trưởng (hoặc Tổ phó) Tổ giám sát cắt hủy không chỉ là xác nhận mà còn là chứng nhận về số tiền in và đúc hỏng đã được cắt hủy, dập hủy định dạng hoặc nung chảy, một quy trình được thực hiện theo đúng quy định của Hội đồng tiêu hủy.

- Đảm bảo rằng mọi thông tin liên quan đều được ghi chép chính xác và chi tiết trên biên bản, mang đến sự minh bạch và đáng tin cậy cao nhất. Việc xác nhận này không chỉ là bước quan trọng để đảm bảo tính chính xác của quá trình cắt hủy, mà còn là cơ hội để kiểm soát và giải quyết bất kỳ vấn đề nào phát sinh trong quá trình làm việc.

- Những số tiền in và đúc hỏng đã được giao cho Tổ cắt hủy nhưng chưa được xử lý trong ngày, sẽ được niêm phong một cách chặt chẽ, với đầy đủ chữ ký của Tổ trưởng (hoặc Tổ phó) Tổ giám sát cắt hủy tiền và Tổ trưởng (hoặc Tổ phó) Tổ cắt hủy tiền. Điều này đảm bảo tính bảo mật và không thể thay đổi của số liệu, trước khi chúng được chuyển trở lại kho của Hội đồng tiêu hủy.

 

4. Giám sát thực hiện các biện pháp đảm bảo an ninh khi tiêu hủy tiền in, đúc hỏng

Quản lý và giám sát an ninh, an toàn trong quá trình tiêu hủy tiền in và đúc hỏng

- Không chỉ đóng vai trò giám sát mà còn là người đảm bảo rằng mọi quy định và nội quy về an ninh, an toàn trong công tác tiêu hủy tiền in và đúc hỏng của Ngân hàng Nhà nước được thực hiện một cách đầy đủ và chặt chẽ.

- Thực hiện việc niêm phong phòng kiểm đếm và phòng cắt hủy trong các thời điểm giải lao và nghỉ trưa, đặc biệt là khi tiền in và đúc hỏng đang được bảo quản. Điều này không chỉ là biện pháp đảm bảo tính an toàn mà còn là cách để đảm bảo rằng mọi quy trình đều tuân thủ theo nghiêm túc và đồng đều.

- Quá trình giám sát không chỉ dừng lại ở cấp độ nội bộ mà còn được thực hiện thông qua hệ thống camera quan sát, được triển khai tại các cơ sở in và đúc tiền. Không chỉ chứng minh cam kết đối với an ninh và an toàn mà còn đảm bảo tính minh bạch và đáng tin cậy của quá trình này.

- Không chỉ xem xét việc chấp hành nội quy và quy định như một trách nhiệm, mà còn là cơ hội để tạo ra một môi trường làm việc an toàn, tin cậy và đáng tin. Điều này không chỉ là bảo vệ quyền và danh dự của Ngân hàng Nhà nước mà còn đảm bảo mức độ tin cậy cao nhất từ phía khách hàng và đối tác.

 

5. Quy định việc giám sát số liệu tiêu hủy tiền in, đúc hỏng

Quản lý và giám sát chặt chẽ số liệu tiêu hủy tiền in và đúc hỏng

- Không chỉ đóng vai trò giám sát mà còn đảm bảo mọi số liệu liên quan đến tiêu hủy tiền in và đúc hỏng được thực hiện với sự chính xác tuyệt đối và sự khớp đúng đắn, đều là một phần không thể thiếu của quá trình quản lý tài chính và an toàn tiền tệ.

- Trong mỗi bước tiến của quá trình này, tận dụng sự đối chiếu chặt chẽ với Hội đồng tiêu hủy để đảm bảo rằng mọi số liệu đều phản ánh đúng với thực tế, từ sổ sách, báo cáo đến số liệu tiêu hủy thực tế. Sự kết hợp này không chỉ đảm bảo sự minh bạch và tính chính xác cao mà còn giúp nắm bắt mọi biến động trong quy trình tiêu hủy.

- Tạo ra một quy trình giám sát mạnh mẽ, chịu trách nhiệm đối với mọi chi tiết, từ số liệu theo dõi trên sổ sách đến báo cáo và số liệu tiêu hủy thực tế. Sự kiểm soát chặt chẽ này không chỉ giúp phát hiện và khắc phục mọi sai sót ngay từ đầu mà còn tạo ra một hệ thống quản lý tài chính linh hoạt và đáng tin cậy.

- Điều này không chỉ là cam kết đối với sự chính xác và minh bạch mà còn là cơ hội để liên tục cải thiện quy trình tiêu hủy, nâng cao hiệu suất và đồng thời đảm bảo rằng mọi hoạt động đều tuân thủ theo quy định và tiêu chuẩn cao nhất của ngành công nghiệp.

Ngoài ra, có thể tham khảo: Tiêu hủy tiền mặt có cần thực hiện hạch toán hay không. Còn khúc mắc, liên hệ 1900.6162 hoặc gửi email tới: lienhe@luatminhkhue.vn để được hỗ trợ. Xin cảm ơn.