1. Quy định về việc đăng tải kế hoạch lựa chọn nhà thầu

Theo quy định tại Điều 8 Thông tư 10/2015/TT-BKHĐT thì quá trình công bố kế hoạch lựa chọn nhà thầu là một phần quan trọng trong quá trình đấu thầu và quản lý dự án. Dưới đây là các quy định liên quan đến việc công bố kế hoạch lựa chọn nhà thầu:

- Thời hạn đăng tải kế hoạch lựa chọn nhà thầu: Bên mời thầu phải chịu trách nhiệm đăng tải kế hoạch lựa chọn nhà thầu sau khi nó được duyệt lên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia. Thời hạn để thực hiện việc này là 07 ngày làm việc, tính từ ngày văn bản phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu được ban hành. Trong trường hợp chủ đầu tư chưa thành lập hoặc chưa xác định được bên mời thầu, chủ đầu tư phải chịu trách nhiệm đăng tải theo hướng dẫn và quy định cụ thể.

- Bảo mật thông tin dự án và gói thầu bí mật: Đối với những dự án hoặc gói thầu thuộc danh mục được xác định là bí mật nhà nước, việc công khai thông tin phải tuân theo quy định của pháp luật về bảo đảm bí mật nhà nước. Điều này đòi hỏi sự chặt chẽ trong việc quản lý và tiết lộ thông tin để đảm bảo tính bí mật và an toàn quốc gia.

Việc tuân theo các quy định này là cực kỳ quan trọng để đảm bảo tính minh bạch và công bằng trong quá trình lựa chọn nhà thầu, đồng thời bảo vệ thông tin nhạy cảm và bí mật của dự án quốc gia

2. Giảm thời gian thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà đầu tư dự thầu

Theo quy định tại Nghị định 25/2020/NĐ-CP thì quá trình thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà đầu tư hiện nay đã trải qua một cuộc cải cách quan trọng nhằm tối ưu hóa thời gian và hiệu suất. Theo quy định mới, thời gian tối đa để thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà đầu tư là 20 ngày, bắt đầu tính từ thời điểm nhận được tất cả các hồ sơ cần thiết để tiến hành việc duyệt.

Điều này đồng nghĩa với việc rút ngắn thời gian thẩm định đi 10 ngày so với quy định trước đây, như được ghi trong Nghị định 30/2015/NĐ-CP ngày 17/3/2015. Việc rút ngắn thời gian này có thể giúp tăng cường sự linh hoạt và hiệu quả trong quá trình lựa chọn nhà đầu tư, đồng thời thúc đẩy sự phát triển và tiến bộ trong lĩnh vực này. Từ sự rút ngắn thời gian này, chúng ta có thể kỳ vọng vào sự tăng cường tính minh bạch và khả năng thực hiện các dự án đầu tư một cách nhanh chóng và hiệu quả hơn, góp phần thúc đẩy sự phát triển bền vững của nền kinh tế và xã hội.

Trong quá trình lựa chọn nhà đầu tư, có một số khía cạnh mà thời gian thực hiện vẫn duy trì như sau:

- Thời gian phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà đầu tư: Để tạo điều kiện thuận lợi cho quá trình lựa chọn nhà đầu tư, quy định về thời hạn phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà đầu tư đã được điều chỉnh. Theo quy định mới, thời gian tối đa để thẩm định và phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà đầu tư là 10 ngày, tính từ ngày chúng tôi nhận được báo cáo thẩm định. Quyết định này nhấn mạnh vào tầm quan trọng của tính linh hoạt và đáng tin cậy trong việc chọn lựa nhà đầu tư, đồng thời giúp đảm bảo rằng các dự án đầu tư được triển khai một cách nhanh chóng và hiệu quả.

- Thời gian chuẩn bị hồ sơ dự sơ tuyển: Để đảm bảo rằng việc chuẩn bị hồ sơ dự sơ tuyển diễn ra một cách tỉ mỉ và đúng thời hạn, quy định về thời gian tối thiểu đã được định rõ. Thời gian tối thiểu cần cho việc chuẩn bị hồ sơ dự sơ tuyển là 30 ngày, bắt đầu tính từ ngày phát hành hồ sơ mời sơ tuyển cho đến ngày đóng thầu (Nhà đầu tư cần nộp hồ sơ dự sơ tuyển trước thời điểm đóng thầu). Điều này mang ý nghĩa quan trọng trong việc đảm bảo rằng hồ sơ sơ tuyển được trình bày một cách đầy đủ và chính xác, giúp tạo điều kiện thuận lợi cho việc sơ tuyển và lựa chọn nhà đầu tư sau này

Có thể thấy rằng, việc duy trì những quy định này giúp đảm bảo tính minh bạch và hiệu quả trong quá trình lựa chọn nhà đầu tư, đồng thời giúp bảo đảm rằng các bước quan trọng trong quá trình này được thực hiện đúng thời hạn.

3. Việc giảm thời gian thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà đầu tư dự thầu có tác dụng thế nào?

Việc giảm thời gian thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà đầu tư dự thầu có một số tác dụng quan trọng và tích cực, tác dụng của việc giảm thời gian thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà đầu tư dự thầu không chỉ giới hạn ở mức độ cơ bản, mà còn lan rộng tới nhiều khía cạnh quan trọng khác, đem lại lợi ích rất lớn cho quá trình lựa chọn nhà đầu tư và cả nền kinh tế. như sau:

- Tăng tính minh bạch và công bằng: Việc giảm thời gian thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà đầu tư đồng nghĩa với việc giảm thời gian mà thông tin liên quan đến quá trình này được bảo mật. Điều này tạo điều kiện thuận lợi để đảm bảo tính minh bạch và công bằng trong quá trình lựa chọn. Sự nhanh chóng trong quá trình này cũng giảm khả năng ảnh hưởng từ áp lực bên ngoài hoặc thay đổi quyết định một cách không minh bạch.

- Tạo động lực cho nhà đầu tư: Một thời gian thẩm định ngắn hơn tạo ra sự cạnh tranh tốt hơn trong việc đấu thầu. Các nhà đầu tư sẽ cảm thấy động lực tham gia vào quá trình này, biết rằng quyết định sẽ được công bố nhanh chóng, cho phép họ tập trung vào việc chuẩn bị đơn đề xuất của mình một cách kỹ lưỡng.

- Tối ưu hóa thời gian và nguồn lực: Quá trình giảm thời gian thẩm định cũng giúp tối ưu hóa sử dụng thời gian và nguồn lực của các cơ quan quản lý và các đơn vị tham gia quá trình đấu thầu. Điều này có thể giúp giảm bớt công sức và tài nguyên cần thiết để thực hiện quá trình này một cách hiệu quả.

- Khuyến khích đầu tư nhanh chóng: Thời gian thẩm định ngắn hơn có thể khuyến khích các dự án đầu tư được triển khai nhanh chóng hơn. Điều này có thể góp phần quan trọng vào việc thúc đẩy phát triển kinh tế và tạo ra cơ hội việc làm, đồng thời đáng chú ý rằng đầu tư sớm có thể đem lại lợi ích nhanh hơn cho cộng đồng và người dân.

- Tăng cơ hội cho đầu tư nước ngoài: Quá trình đầu tư thường có thời gian quy định, và việc rút ngắn thời gian thẩm định có thể giúp thu hút đầu tư nước ngoài. Các nhà đầu tư quốc tế thường ưa chuộng quy trình đầu tư nhanh chóng và minh bạch, và điều này có thể làm cho một nước trở thành một điểm đến hấp dẫn hơn cho vốn đầu tư quốc tế.

- Tăng hiệu quả sử dụng tài nguyên: Thời gian ngắn hơn trong quá trình lựa chọn nhà đầu tư có thể giúp tối ưu hóa sử dụng tài nguyên của chính phủ và các đơn vị liên quan. Nó giúp giảm chi phí hành chính và thời gian làm việc của các cơ quan quản lý, đồng thời tạo cơ hội để tập trung vào các nhiệm vụ quan trọng khác.

- Giảm bất đồng quan điểm và tranh chấp: Thời gian dài trong quá trình thẩm định có thể dẫn đến bất đồng quan điểm và tranh chấp giữa các bên liên quan. Việc rút ngắn thời gian thẩm định có thể giảm khả năng xảy ra những vấn đề này và tạo điều kiện thuận lợi cho sự hòa giải và thỏa thuận.

- Tạo động lực cho sự đổi mới và cải tiến: Việc thúc đẩy quá trình lựa chọn nhanh chóng có thể tạo động lực cho sự đổi mới và cải tiến trong quy trình đấu thầu và quản lý dự án. Các tổ chức có thể tìm kiếm cách cải thiện hiệu suất của họ để đáp ứng được thời gian ngắn hơn trong quy trình này.

Tóm lại, việc rút ngắn thời gian thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà đầu tư không chỉ giúp tạo điều kiện thuận lợi cho quá trình đấu thầu, mà còn mang lại những tác dụng tích cực sâu rộng tới sự minh bạch, công bằng, và phát triển kinh tế

Ngoài ra, có thể tham khảo: Phạt bao nhiêu khi không thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu trước khi phê duyệt. Còn vướng mắc, vui lòng liên hệ 1900.6162 hoặc gửi email tới: lienhe@luatminhkhue.vn để được hỗ trợ. Trân trọng./.