1. Phải gửi ý kiến đánh giá về sách giáo khoa được biên soạn khi gửi hồ sơ đề nghị thẩm định?

Dựa trên mẫu đơn đề nghị thẩm định sách giáo khoa, được điều chỉnh và ban hành cùng với Thông tư 33/2017/TT-BGDĐT, các tài liệu đi kèm như sau:

- Thông tin cơ bản về đơn vị đề nghị thẩm định và phê duyệt sách giáo khoa: Bao gồm giấy phép thành lập, quyết định thành lập, hồ sơ về năng lực trong việc biên soạn sách giáo khoa. Đồng thời, các thông tin chi tiết về sứ mạng, tầm nhìn, và mục tiêu của đơn vị đề nghị, nhằm đảm bảo rằng việc biên soạn sách giáo khoa được thực hiện với sự chuyên nghiệp và cam kết cao nhất đến chất lượng giáo dục.

- Ý kiến đánh giá từ các tổ chức và cá nhân liên quan đến sách giáo khoa đã được biên soạn (nếu có): Tiến hành tìm kiếm ý kiến đánh giá từ các chuyên gia trong lĩnh vực giáo dục, các nhà xuất bản, giáo viên, phụ huynh, và cả học sinh để đảm bảo rằng sách giáo khoa đáp ứng được nhu cầu và tiêu chuẩn giáo dục hiện đại nhất.

- Hoàn toàn tuân thủ mọi quy định và luật lệ hiện hành liên quan đến quyền sở hữu trí tuệ. Việc này đảm bảo rằng mọi hoạt động liên quan đến biên soạn và sử dụng sách giáo khoa được thực hiện một cách công bằng, minh bạch và hợp pháp, từ việc bảo vệ quyền tác giả đến việc đảm bảo rằng các nguồn tài nguyên được sử dụng đều đặn và đúng đắn.

- Nếu có, cũng sẽ cung cấp các tài liệu liên quan khác để bổ sung thêm thông tin và minh chứng cho quá trình biên soạn sách giáo khoa. Các tài liệu này có thể bao gồm các nghiên cứu, phản hồi từ cộng đồng giáo dục, hoặc bất kỳ thông tin bổ sung hữu ích cho quá trình thẩm định sách giáo khoa. Cung cấp mọi thông tin cần thiết để tạo ra một ấn phẩm giáo dục chất lượng và đáng tin cậy nhất.

- Trong quá trình biên soạn sách giáo khoa, các thông tin cơ bản về tổ chức hoặc cá nhân đều đóng vai trò quan trọng. Dưới đây là các yếu tố cần xem xét:

+ Tổ chức biên soạn sách: Tên tổ chức là một phần quan trọng không chỉ xác định danh tính mà còn phản ánh uy tín và chất lượng của tổ chức. Quyết định thành lập hoặc đăng ký kinh doanh, thông tin này cung cấp cái nhìn tổng quan về cơ sở pháp lý của tổ chức, đồng thời cho biết về sự hợp pháp và ổn định của hoạt động biên soạn sách.

+ Cá nhân biên soạn sách: Lý lịch khoa học, đây là bước quan trọng để hiểu về kinh nghiệm, trình độ, và chuyên môn của cá nhân trong lĩnh vực biên soạn sách giáo khoa. Những thông tin về học vị, các công trình nghiên cứu trước đây, hoặc các dự án tương tự có thể cung cấp cái nhìn sâu sắc về năng lực và uy tín của họ. Nhiệm vụ trong việc biên soạn sách, bao gồm vai trò cụ thể của cá nhân trong quá trình biên soạn, bất kỳ chức danh nào mà họ có, và công việc cụ thể mà họ thực hiện. Thông tin này giúp làm rõ vai trò và đóng góp của mỗi cá nhân trong dự án biên soạn.

=> Trong quá trình biên soạn sách giáo khoa, sự đánh giá và phản hồi từ các tổ chức và cá nhân có thể là một nguồn thông tin quý giá. Mặc dù không bắt buộc, nhưng việc có được ý kiến này có thể mang lại nhiều lợi ích đối với quá trình thẩm định sách giáo khoa. 

 

2. Bộ Giáo dục được tiếp nhận hồ sơ đề nghị thẩm định sách giáo khoa để tổ chức thẩm định mấy đợt trong năm?

Theo quy định tại Điều 20 Thông tư 33/2017/TT-BGDĐT được sửa đổi bởi khoản 3 Điều 1 Thông tư 23/2020/TT-BGDĐT thì quá trình xử lý hồ sơ đề nghị thẩm định sách giáo khoa được thực hiện theo các bước sau:

- Gửi hồ sơ đến Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT): Đơn vị đề nghị thẩm định sách giáo khoa gửi hồ sơ đến Bộ GDĐT, bước này đánh dấu sự khởi đầu của quy trình thẩm định.

- Tiếp nhận và tổ chức thẩm định: Bộ GDĐT tiếp nhận hồ sơ và tổ chức quá trình thẩm định sách giáo khoa. Thẩm định được tổ chức trong mỗi năm tối đa 02 đợt, mỗi đợt gồm nhiều nhất 02 vòng thẩm định, mỗi vòng kéo dài tối đa 05 ngày.

- Xác định và xử lý hồ sơ không đạt yêu cầu: Trong quá trình thẩm định, nếu hồ sơ không đáp ứng đầy đủ các quy định tại Điều 17 của Thông tư, Bộ GDĐT sẽ trả lại hồ sơ đến đơn vị đề nghị thẩm định sách giáo khoa. Thời hạn trả lại hồ sơ là 20 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ.

- Xác định danh sách thành viên Hội đồng và quyết định thành lập: Trong khoảng thời gian không vượt quá 20 ngày làm việc từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, đơn vị tổ chức thẩm định sẽ lập kế hoạch dự kiến danh sách các thành viên của Hội đồng. Sau đó, danh sách này sẽ được trình lên Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo để xem xét và quyết định chính thức về việc thành lập Hội đồng.

- Triệu tập cuộc họp đầu tiên của Hội đồng: Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ tiến hành triệu tập cuộc họp đầu tiên của Hội đồng. Chủ tịch Hội đồng sẽ chịu trách nhiệm điều hành tất cả các hoạt động của Hội đồng, tuân theo các quy định cụ thể được nêu rõ trong Thông tư hiện hành.

- Báo cáo kết quả thẩm định từ Chủ tịch Hội đồng: Sau khi Hội đồng hoàn thành quá trình thẩm định, Chủ tịch Hội đồng sẽ chịu trách nhiệm gửi văn bản báo cáo kết quả thẩm định của Hội đồng đến đơn vị tổ chức thẩm định sách giáo khoa. Báo cáo này sẽ tổng hợp và minh bạch về những nhận xét, đánh giá và khuyến nghị từ Hội đồng về bản mẫu sách giáo khoa.

- Xử lý theo kết quả thẩm định: Đơn vị tổ chức thẩm định sách giáo khoa sẽ tiếp nhận báo cáo kết quả thẩm định từ Chủ tịch Hội đồng và tiến hành xử lý theo các khuyến nghị và ghi chú từ Hội đồng. Qua đó, đảm bảo rằng bản mẫu sách giáo khoa được cải thiện và điều chỉnh một cách thích hợp trước khi được phê duyệt và xuất bản.

=> Đồng thời, Bộ Giáo dục và Đào tạo đảm nhận việc tiếp nhận hồ sơ đề nghị thẩm định sách giáo khoa, với mục tiêu tổ chức quá trình thẩm định sách giáo khoa tối đa 02 đợt trong một năm. Nhấn mạnh cam kết của Bộ trong việc đảm bảo rằng mọi sách giáo khoa được đưa vào sử dụng đều trải qua quá trình thẩm định toàn diện và kỹ lưỡng.

Chú ý: Trong mỗi kỳ thẩm định, việc đánh giá một bản mẫu sách giáo khoa sẽ được thực hiện qua tối đa 02 vòng, mỗi vòng kéo dài không quá 05 ngày.

Trong trường hợp hồ sơ không đáp ứng đầy đủ các quy định tại Điều 17 của Thông tư, Bộ sẽ trả lại hồ sơ đến đơn vị đề nghị thẩm định sách giáo khoa trong thời hạn 20 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ. Nhằm đảm bảo rằng quy trình thẩm định diễn ra một cách minh bạch và công bằng, và giúp đội ngũ biên soạn hoàn thiện hồ sơ theo yêu cầu cụ thể.

 

3. Người đề nghị thẩm định sách giáo khoa phải giải trình với xã hội vấn đề xã hội quan tâm về sách giáo khoa?

Điều 18 Thông tư 33/2017/TT-BGDĐT được sửa đổi bởi khoản 9 Điều 1 Thông tư 05/2022/TT-BGDĐT quy định tổ chức hoặc cá nhân đề xuất thẩm định sách giáo khoa được xác định là những đơn vị hoặc cá nhân đã biên soạn sách giáo khoa, và chắc chắn rằng chúng đáp ứng các tiêu chuẩn quy định tại Thông tư hiện hành. Đồng thời, họ cũng cần có bản mẫu sách giáo khoa đã được tổ chức biên soạn và chỉnh sửa theo quy định tại Điều 9 của Thông tư này. Nhấn mạnh sự cam kết của họ đối với việc cung cấp một sản phẩm cuối cùng chất lượng và đáng tin cậy trong lĩnh vực giáo dục.

Tổ chức hoặc cá nhân đề nghị thẩm định sách giáo khoa đảm nhận nhiều trách nhiệm quan trọng trong quá trình này. Đầu tiên, họ cần báo cáo, tiếp thu và giải trình với Hội đồng về nội dung của sách giáo khoa trong mỗi vòng thẩm định. Đảm bảo rằng họ hoàn thiện và cải tiến bản mẫu sách giáo khoa theo phản hồi và đánh giá từ Hội đồng.

Ngoài ra, họ cũng phải giải trình với cộng đồng về các vấn đề xã hội liên quan đến sách giáo khoa. Việc này giúp họ thấu hiểu và phản ánh những quan ngại và mong muốn của xã hội đối với sách giáo khoa, từ đó đảm bảo rằng sản phẩm cuối cùng không chỉ phản ánh nhu cầu giáo dục mà còn phản ánh các giá trị và yêu cầu của xã hội. Thể hiện sự cam kết của họ đối với một quá trình thẩm định sách giáo khoa minh bạch, đáng tin cậy và cộng đồng.

=> Do đó, tổ chức hoặc cá nhân đề xuất thẩm định sách giáo khoa cần chịu trách nhiệm giải trình trước cộng đồng về các vấn đề xã hội liên quan đến sách giáo khoa. Bao gồm việc thấu hiểu và đáp ứng những quan tâm, mong muốn của xã hội đối với nội dung và hình thức của sách giáo khoa. Bằng cách này, họ không chỉ thể hiện sự tôn trọng và sẵn lòng hợp tác với cộng đồng mà còn đảm bảo rằng sách giáo khoa đáp ứng được mục tiêu giáo dục và phản ánh đúng bản chất và giá trị của xã hội. 

Ngoài ra, có thể tham khảo: Quy định về lựa chọn sách giáo khoa trong cơ sở giáo dục phổ thông. Còn khúc mắc, liên hệ 1900.6162 hoặc gửi email tới: lienhe@luatminhkhue.vn để được hỗ trợ. Xin cảm ơn.