Mời quý thầy cô cùng tham khảo Giáo án Tiếng Việt lớp 1 sách Cánh Diều.

 

1. Giáo án Tiếng Việt lớp 1 sách Cánh Diều Bài em là học sinh

 Bài 1:(4 tiết) Em là học sinh

1. Mục tiêu, kiến thức, kỹ năng:

- Làm quen với thầy cô, bạn bè, làm quen với những hoạt động học tập của học sinh lớp 1 đọc sách, viết chữ, phát biểu ý kiến, hợp tác với bạn

- Có tư thế ngồi đọc ngồi viết đúng, có tư thế đúng khi đứng lên đọc bài học, phát biểu ý kiến

- Biết cách cầm bút, tập viết các nét chữ cơ bản

- Có ý thức giữ gìn sách vở, đồ dùng học tập

2. Năng lực phát triển

Năng lực tiếng Việt, có khả năng cộng tác chia sẻ với bạn phẩm chất học sinh yêu thích học

Chuẩn bị bộ đồ dùng: tranh trong

3. Hoạt động của học sinh và giáo viên

Giáo án Tiếng Việt lớp 1 sách Cánh Diều (Trọn bộ toàn tập)Giáo án Tiếng Việt lớp 1 sách Cánh Diều (Trọn bộ toàn tập)

Giáo án Tiếng Việt lớp 1 sách Cánh Diều (Trọn bộ toàn tập)Giáo án Tiếng Việt lớp 1 sách Cánh Diều (Trọn bộ toàn tập)Giáo án Tiếng Việt lớp 1 sách Cánh Diều (Trọn bộ toàn tập)

 

2. Giáo án Tiếng Việt lớp 1 sách Cánh Diều Bài a, c, ca

1. Mục tiêu, kiến thức, kĩ năng

 • Tô đúng chữ a, c và viết ca
 • Chữ viết thường, cỡ vừa đúng kiểu, đều nét theo đúng quy trình
 • Viết dạng đúng khoảng cách giữa các con chữ theo mẫu trong và luyện viết

2. Năng lực phát triển năng lực tiếng Việt, phẩm chất, học sinh yêu thích học, chuẩn bị slide, tranh chữ mẫu

3. Các hoạt động của giáo viên và học sinh

Giáo án Tiếng Việt lớp 1 sách Cánh Diều (Trọn bộ toàn tập)Giáo án Tiếng Việt lớp 1 sách Cánh Diều (Trọn bộ toàn tập)

 

3. Giáo án Tiếng Việt lớp 1 sách cánh diều bài a và c

1. Mục tiêu, kiến thức, kĩ năng

 • Nhận biết các âm và chữ cái a, c
 • Đánh vần đúng đọc đúng theo tiếng
 • Nhìn tranh minh họa phát âm được âm a, c
 • Tự phát hiện được âm a, âm c 
 • Nhìn tranh đoán tiếng có âm a,c
 • Tìm được âm a, c trong bộ chữ
 • Biết được âm a, c, ca

2. Năng lực phát triển: năng lực tiếng Việt: có khả năng cộng tác, chia sẻ với bạn phẩm chất, học sinh yêu thích học tiếng Việt, chuẩn bị bộ đồ dùng, tranh trong sách giáo khoa.

3. Hoạt động của giáo viên và học sinh

Giáo án Tiếng Việt lớp 1 sách Cánh Diều (Trọn bộ toàn tập)Giáo án Tiếng Việt lớp 1 sách Cánh Diều (Trọn bộ toàn tập)Giáo án Tiếng Việt lớp 1 sách Cánh Diều (Trọn bộ toàn tập)Giáo án Tiếng Việt lớp 1 sách Cánh Diều (Trọn bộ toàn tập)

 

4. Giáo án Tiếng Việt lớp 1 sách cánh diều bài cà, cá

1. Mục tiêu, kiến thức, kĩ năng

 • Nhận biết các dấu huyền, sắc
 • Nhìn tranh hình minh họa phát âm được các tiếng cà, cá
 • Tự phát hiện được dấu huyền, dấu sắc
 • tìm được dấu huyền dấu sắc trong bộ chữ viết được tiếng cà, cá

2. Năng lực phát triển: năng lực tiếng Việt, có khả năng cộng tác chia sẻ với bạn, phẩm chất học sinh yêu thích học tiếng Việt, chuẩn bị bộ đồ dùng tranh trong sách giáo khoa.

3. Hoạt động của giáo viên và học sinh

Giáo án Tiếng Việt lớp 1 sách Cánh Diều (Trọn bộ toàn tập)Giáo án Tiếng Việt lớp 1 sách Cánh Diều (Trọn bộ toàn tập)Giáo án Tiếng Việt lớp 1 sách Cánh Diều (Trọn bộ toàn tập)

 

5. Giáo án Tiếng Việt lớp 1 sách Cánh Diều Bài hai con dê

1. Mục tiêu, kiến thức, kĩ năng

Nhận biết được các nhân vật trong truyện, kể lại theo tranh các phân đoạn của câu chuyện một cách ngắn gọn  và múa theo bài Chúng em la học sinh lớp 1.

2. Năng lực phát triển: năng lực tiếng Việt, đặc biệt là khả năng sử dụng ngôn ngữ, có khả năng cộng tác chia sẻ với bạn. Phẩm chất học sinh yêu thích học, chuẩn bị tranh trong.

3. Hoạt động của học sinh và giáo viên

Giáo án Tiếng Việt lớp 1 sách Cánh Diều (Trọn bộ toàn tập)

 

6. Giáo án Tiếng Việt lớp 1 sách Cánh Diều Bài o, ô

1. Mục tiêu, kiến thức, kĩ năng

 • Nhận biết được chữ o, ô
 • Nhìn tranh hình minh họa phát âm được o, ô 
 • Tự phát hiện được tiếng có chứa âm o, ô
 • Tìm được âm o, ô trong bộ đồ dùng
 • Viết được tiếng o, ô, co, cô

2. Năng lực phát triển: năng lực tiếng Việt, có khả năng cộng tác chia sẻ với bạn, phẩm chất học sinh yêu thích học chuẩn bị bộ đồ dùng, tranh trong

3. Hoạt động của giáo viên và học sinh

Giáo án Tiếng Việt lớp 1 sách Cánh Diều (Trọn bộ toàn tập)Giáo án Tiếng Việt lớp 1 sách Cánh Diều (Trọn bộ toàn tập)Giáo án Tiếng Việt lớp 1 sách Cánh Diều (Trọn bộ toàn tập)

 

7. Giáo án Tiếng Việt lớp 1 sách Cánh Diều Bài cỏ, cọ

1. Mục tiêu, kiến thức, kĩ năng

 • Nhận biết được dấu hỏi, nặng
 • Nhìn tranh, hình minh họa
 • Phát âm được cỏ, cọ 
 • Tự phát hiện được tiếng có chứa thanh hỏi, nặng
 • Tìm được thanh hỏi, ngã trong bộ đồ dùng tập
 • Đọc tốt các từ trong bài viết được tiếng của cỏ, cọ

2. Phát triển năng lực tiếng Việt, có khả năng cộng tác, chia sẻ với bạn. Phẩm chất học sinh yêu thích học chuẩn bị bộ đồ dùng, tranh trong

3. Hoạt động của học sinh và giáo viên

Giáo án Tiếng Việt lớp 1 sách Cánh Diều (Trọn bộ toàn tập)Giáo án Tiếng Việt lớp 1 sách Cánh Diều (Trọn bộ toàn tập)Giáo án Tiếng Việt lớp 1 sách Cánh Diều (Trọn bộ toàn tập)

 

8.  Giáo án Tiếng Việt lớp 1 sách Cánh Diều Bài an, at

1. Mục tiêu bài học

 • Giúp học sinh hình thành các phẩm chất và năng lực
 • Phẩm chất chủ yếu, góp phần hình thành phẩm chất nhân ái
 • Bước đầu biết cảm nhận vẻ đẹp của giàn mướp từ đó hình thành tình cảm với thiên nhiên hai năng lực chung kiên nhẫn biết quan sát
 • Trình bày đẹp bài tập viết hợp tác có hiệu quả với các bạn trong nhóm trong tổ trong lớp năng lực đặc thù đọc nhận biết vần An, at
 • Đánh vần, đọc đúng tiếng có vần An, at
 • Nhìn chữ tìm đúng các tiếng có vần An vần at
 • Đọc đúng vần an, vần at
 • tiếng từ có vần An, at
 • Đọc đúng và rõ ràng bài tập đọc giàn mướp tốc độ đọc vừa phải biết ngắt hơi ở chỗ có dấu phẩy dấu kết thúc câu
 • Bước đầu biết đọc thầm, đọc được các tiếng khó "bướm, giàn mướp, khe khẽ"
 • Viết đúng chữ viết thường an, at bàn, nhà hát,
 • Biết ngồi viết đúng tư thế
 • Nói  rõ ràng các ý tưởng, ý kiến tham luận các câu hỏi trong nội dung bài học hiểu bài tập đọc giàn mướp.

2. Phương pháp và phương tiện dạy học

Phương pháp dạy: học sinh đọc thầm, đọc cá nhân, đọc nhóm, đọc tổ, đọc cả lớp. Thi đua tổ chức hát thư giãn, phương tiện thể học máy tính có kết nối internet, máy chiếu, bộ loa.

3. Chuẩn bị

Giáo viên và học sinh một giáo viên tranh video được quay sẵn về giàn mướp, tranh ảnh về nhà hát thợ hàn, màn ,con ngan, cái bát, hạt đỗ, quả nhãn

Học sinh: bộ đồ dùng, vở bài tập tiếng Việt tập 1

Các hoạt động dạy học: tiết 1 hoạt động tổ chức hướng dẫn của giáo viên hoạt động học tập của học sinh hoạt động 1 Khởi động 5 phút. Mục tiêu nhận biết phần an, at. Đánh vần, đọc đúng tiếng có vần an, at. Nói rõ ràng ý kiến bản thân về sự khác nhau của vần an và vần at.  Phương pháp kỹ thuật hình thức tổ chức đọc và nhân tố cả lớp giáo viên chỉ từng chữ A và N. Học sinh đọc giáo viên cùng học sinh nhận xét chỉnh sửa bài.

Hoạt động 2 khám phá mục tiêu nhìn chữ Đọc đúng tiếng từ mới có vần An vần at, phương pháp kĩ thuật hình thức tổ chức đọc cá nhân đọc nhóm cả lớp học đồ dùng.

 

9. Giáo án lớp 1 sách Cánh diều Bài cỏ, cỏ

1. Mục tiêu

 • Phát triển năng lực đặc thù, năng lực ngôn ngữ
 • Nhận biết thanh hỏi và dấu hỏi, thanh nặng và dấu nặng
 • Biết đánh vần tiếng
 • Thanh cỏ, cọ
 • Nhìn hình minh họa phát âm, tự tìm được tiếng có thanh hỏi thanh nặng

2. Phát triển các năng lực chung và phẩm chất, khơi gợi tình yêu thiên nhiên, cây cối khơi óc tìm tòi, vận dụng những điều đã học và thực tế. Chuẩn bị máy chiếu để minh họa từ khóa trong bài tập hoặc tranh ảnh mẫu vật.

 

10. Giáo án lớp 1 sách Cánh diều Bài ơ, d

1. Mục tiêu:

 • Phát triển các năng lực đặc thù năng lực ngôn ngữ nhận biết các âm ơ, d
 • Đánh vần đúng đọc đúng tiếng của ơ, d với các mô hình âm đầu + âm  chính +  âm đầu, âm chính cộng thanh
 • Nhìn tranh, ảnh minh họa
 • Phát âm được các tiếng của âm ơ và âm d
 • Biết viết trên bảng con các chữ ơ và d

2. Phát triển năng lực nhận thức, học sinh yêu thích học

 

11. Bài ôn tập

1. Mục tiêu

 • Phát triển năng lực ngôn ngữ, qua tranh ảnh
 • Nhận biết nhanh các âm từ ngữ đã học trong tuần
 • Tìm được chữ c, o, ô, d, đ, e
 • Đọc được câu Độ có cá cờ
 • Viết đúng các chữ cái
 • Nhận biết được đúng các thanh đã được học

2. Phát triển các năng lực chung và phẩm chất: Bước đầu biết hợp tác với bạn qua hình thức làm việc nhóm đôi, kiên nhẫn, biết quan sát và viết đúng nét chữ. Trình bày đẹp ,bài tập khơi gợi tình yêu thiên nhiên, khơi gợi óc tìm tòi vận dụng những điều đã học và thực tế. Học sinh yêu thích môn học, hăng hái phát biểu.

Trên đây là giáo án môn tiếng Việt lớp 1 luật Minh Khuê xin gửi tới bạn đọc. Mong rằng bài viết trên là tài liệu tham khảo hữu ích dành cho bạn. Cảm ơn bạn đã quan tâm theo dõi.