1. Xác nhận dân sự là gì? Giấy xác nhận dân sự là gì?

- Xác nhận dân sự được hiểu là hoạt động chủ thể yêu cầu cơ quan chức năng có thẩm quyền xác nhận rằng cá nhân có hoặc không có tham gia vào một sự việc, hành vi đã xảy ra trên thực tế trong thời gian cá nhân sinh sống, cư trú tại địa phương nhằm chứng minh nhân thân trong sự việc, hành vi đó để chứng minh việc tham gia thực hiện trên là tuân thủ các quy định của pháp luật hoặc xác nhận lý lịch, các thông tin cá nhân,... cho người xin xác nhận.

- Giấy xác nhận dân sự hay được gọi là đơn xác nhận dân sự là một loại văn được dùng nhằm chứng minh hay xác nhận việc công dân không vi phạm các chủ trương của Đảng và Nhà nước, không vi phạm pháp luật và không có tiền án, tiền sự. Khi được cấp văn bản xác nhận này, các cơ quan, nhà tuyển dụng sẽ xem đây là căn cứ để kiểm tra các thông tin về nhân thân của ứng việc trước khi nhận vào làm việc.

- Hiện nay, chưa có văn bản pháp luật nào ghi nhận về thủ tục cấp, quy chuẩn về mẫu cũng như giá trị hiệu lực, từ nhu cầu thực tiễn việc xin cấp giấy xác nhận dân sự là cần thiết đối với một số hồ sơ. Giấy xác nhận dân sự hiện nay được sử dụng cho các trường hợp sau của công dân như:

 •  Làm hồ sơ tốt nghiệp, xác nhận lý lịch cá nhân;
 •  Làm hồ sơ kết nạp Đảng: đơn xác nhận dân sự thể hiện cá nhân có đạo đức, kỷ luật tốt; chấp hành đường lối của Đảng và Nhà nước, không vi phạm pháp luật, không có tiền án, tiền sự;
 • Làm hồ sơ xin việc;
 • Làm căn cứ xác nhận nhân thân: ông bà, cha mẹ, tình trạng hôn nhân;
 • Làm hồ sơ xin đi xuất khẩu lao động;...

- Trên thực tế hiện nay, khi tham gia vào thị trường lao động nói chung và xuất khẩu lao động nói riêng, việc xin giấy xác nhận dân sự là vô cùng quan trọng. Đối với các quốc gia như Nhật Bản, Hàn Quốc,... là những thị trường có nhu cầu lớn về mặc nhân lực, tuy nhiên đi kém với đó chính sách về con người đối với tuyển dụng lao động cũng vô cùng khắt khe, vì vậy người lao động khi sang các thị trường này có một nhân thân tốt cũng là điều thuận lợi.

 

2. Công dân có thể xin giấy xác nhận dân sự ở đâu?

Giấy xác nhận dân sự là loại giấy tờ cần thiết khi công dân muốn tham gia vào thị trường lao động, tuy nhiên loại giấy tờ này lại ít được sử dụng và không được nhắc đến nhiều trong đời sống nên hầu như mọi người không quan tâm đến loại giấy này. Vậy giấy xác nhận dân sự do cơ quan nào cấp và người dân cần đến đâu để xin giấy xác nhận dân sự?

Để được cấp giấy chứng nhận dân sự người dân nên đến các cơ quan công an ở địa phương, xã, phường, quận, huyện để được cấp giấy. Đây chính là những cơ quan có nhiệm vụ, chức năng nắm bắt tình hình cũng như quản lý về trật tự an ninh trên địa bàn, từ đó có chức năng kiểm tra, xác mình xem cá nhân sinh sống trên địa bàn có hành vi vi phạm pháp luật nào không.

Sau khi công dân nộp đơn xin xác nhận dân sự và cơ quan công an xác minh về nội dung cá nhân muốn xác nhận là đúng theo quy định định pháp luật thì cá nhân sẽ được đại diện cơ quan công an xác nhận vào giấy xác nhận dân sự đó. Việc xin giấy xác nhận này người dân sẽ tiến hành xin tại cơ quan công an quản lý địa bàn gần nhất hoặc Ủy ban Nhân dân xã, phường nơi thường trú, tạm trú và thường sẽ được giải quyết nhanh chóng trong ngày làm việc.

 

3. Hồ sơ xin cấp giấy xác nhận dân sự ?

Về mặt giấy tờ, công dân khi xin cấp giấy xác nhận dân sự tại cơ quan công an hoặc Ủy bản nhân dân xã, phường, thị trấn cần mang theo những loại giấy tờ sau đây:

 • Giấy tờ tùy nhân ( chứng minh nhân dân / Căn cước công dân người xin cấp);
 • Sổ hộ khẩu thường trú/ giấy xác nhận tạm trú tạm vắng tại địa phương đó;
 • Ảnh 04 cm x 6 cm;
 • Đơn xin xác nhận dân sự.

 

4. Thủ tục cấp giấy xác nhận dân sự?

Để được cấp giấy xác nhận dân sự, công dân cần thực hiện những thủ tục sau để nộp lên cơ quan công an hoặc Ủy ban nhân dân xã, phường như sau:

- Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ theo hướng dẫn trên.

- Bước 2: Điền thông tin theo mẫu

Mẫu đơn cần đáp ứng cung cấp đủ những thông tin sau đây:

 • Họ và tên ( viết bằng chữ cái in hoa có dấu);
 • Ngày / tháng / năm sinh;
 • Dân tộc;
 • Quốc tịch;
 • Số chứng minh nhân dân / căn cước công dân / Nơi cấp;
 • Địa chỉ thường trú / tạm trú ( có giấy xác nhận của cơ quan chức năng);
 • Chỗ ở hiện nay;

Công dân cần trình bày nguyện vọng của mình trong đơn và xin cơ quan chính quyền xác nhận bản thân chấp hành đầy đủ những quy định và đạo đức tại địa phương mình sinh sống, không vi phạm pháp luật và cam kết những thông tin đưa ra là hoàn toàn đúng sự thật.

Đơn xin xác nhận cần được trình bày ngắn gọn, xúc tích, đúng nội dung cần đề cập. Công dân trình bày đơn dưới dạng chữ viết tay hoặc mẫu đánh máy, nhưng cần đầy đủ thông tin cá nhân, cơ quan tiếp nhận và xử lý đơn. Người làm đơn cần ký xác nhận và ghi đầy đủ họ tên.

- Bước 3: Nộp hồ sơ: hồ sơ được nộp tại cơ quan có thẩm quyền như: Công an xã, phường, thị trấn hoặc Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn nơi công dân đang cư trú.

- Bước 4: Xác nhận thông tin

Cơ quan chức năng căn cứ vào những thông tin trong tờ khai để tiến hành tra cứu, đối chiếu thông tin quản lý dân cư tại địa phương. Nếu đơn hợp lệ sẽ được cán bộ đóng dấu, ký xác nhận và trả giấy xác nhận cho công dân.

- Bước 5: Công dân nhận kết quả ( thường kết quả sẽ được trả ngay trong buổi làm việc hoặc trong ngày làm việc đó).

 

5. Mẫu đơn xin xác nhận dân sự thông dụng, phổ biến nhất

* Mẫu số 01: Đơn xin xác nhận dân sự

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-------------***--------------

 

ĐƠN XIN XÁC NHẬN DÂN SỰ

Kính gửi: ...................................................................................................

1. Tên tôi là: .............................................................................................

Sinh ngày: ................................................................................................

Thường trú tại: .........................................................................................

Nơi công tác: .............................................................................................

2. Họ vè tên Bố: ........................................................................................

Thường trú tại: .........................................................................................

Nghề nghiệp: ...........................................................................................

Nơi công tác: ...........................................................................................

3. Họ và tên Mẹ: ......................................................................................

Thường trú tại: ........................................................................................

Nghề nghiệp: ...........................................................................................

Nơi công tác: ...........................................................................................

4. Họ và tên vợ / chồng: ..........................................................................

Thường trú tại: ........................................................................................

Nghề nghiệp: ..........................................................................................

Nơi công tác: ..........................................................................................

Tôi xin đề nghị quý Công an phường ( xã) xác nhận về nhân sự cho tôi trong thời gian thường trú tại địa phương không vi phạm tiền án, tiền sự. Tôi nghiêm chỉnh chấp hành những chủ trương chính sách của Đảng- Nhà nước và các quy định của Chính quyền địa phương.

........, ngày .......... tháng ........ năm ...

XÁC NHẬN CỦA ĐỊA PHƯƠNG

   (Nơi nhận sự có sổ hộ khẩu)

 

  NGƯỜI VIẾT ĐƠN

   (Ký và ghi rõ họ tên)

 

 

* Mẫu số 02: Đơn xin xác nhận dân sự

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

------------***-------------

 

ĐƠN XIN XÁC NHẬN DÂN SỰ

Kính gửi: Công an Phường ( xã ) ...............................................................

Quận ( Huyện) .............................. Tỉnh ( Thành phố) ................................

Tôi tên là: ....................................................................................................

Sinh ngày: ...................................................................................................

Số CMND / CCCD: ................ Cấp ngày: .................. Tại: .........................

Hộ khẩu thường trú: ...................................................................................

Chỗ ở hiện nay: ..........................................................................................

Số điện thoại: ........................................ Fax: .............................................

Lý do xin xác nhận dân sự: Đề nghị Công an xã / phường / thị trấn xác nhận cho tôi về việc ...................  là đúng theo trình tự, thủ tục luật định và không vi phạm các quy định của pháp luật trong thời gian tôi sinh sống tại địa phương.

Tôi xin chân thành cảm ơn Quý cơ quan.

..................., ngày .......... tháng .......... năm ....

NGƯỜI XIN XÁC NHẬN

       (Ký và ghi rõ họ tên)     

                      

 

XÁC NHẬN CỦA CÔNG AN

Công an phường ( xã) ........... Quận ( Huyện) .......... Tỉnh ( thành phố) ..... 

Xác nhận cho Ông ( bà): .............................................................................

Có hộ khẩu thường trú tại: ..........................................................................

Chỗ ở hiện tại: ............................................................................................

Xác nhận về việc Ông ( bà) .................................. là đúng theo trình tự, thủ tục luật định và không vi phạm các quy định của pháp luật. Các nội dung Công an Phường ( xã) ................ Quận ( huyện) ....................... Tỉnh ( thành phố) .................  xác nhận trên đây là đúng sự thật  nếu sai Công an Phường(Xã) ..... Quận (Huyện) ......................Tỉnh (Thành phố)............... sẽ chịu hình thức xử lý kỷ luật theo quy định của pháp luật.

TRƯỞNG CÔNG AN PHƯỜNG (XÃ)       

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ và đóng dấu)   

 

Trên đây là toàn bộ nội dung tư vấn của Luật sự Luật Minh Khuê cho vấn đề: Giấy xác nhận dân sự là gì? Xin giấy xác nhận dân sự ở đâu? Trường hợp bài viết có nội dung nhầm lẫn hoặc quý bạn đọc có nội dung chưa rõ cần giải đáp, trao đổi xin mời vui lòng  liên hệ tới tổng đài tư vấn pháp luật trực tuyến 1900.6162 để được hỗ trợ tư vấn kịp thời. Xin chân thành cảm ơn!