1. Hành hung người khác là gì? 

Hành hung người khác là hành vi cố ý xâm phạm thân thể; gây tổn hại cho sức khỏe người khác dưới dạng thương tích cụ thể. hành vi hanh hung người khác là hành vi nguy hiểm cho xã hội; xâm phạm đến quyền được tôn trọng và bảo vệ sức khỏe của người khác. 

Ngày nay, hành hung đang diễn ra thường xuyên trong cuộc sống chúng ta, nhiều cá nhân vẫn hàng ngày thực hiện hành vi này dưới nhiều hình thức khác nhau hoặc cũng có thể có nhiều cá nhân cùng nhau thực hiện tội phạm này và các cá nhân đó thuộc một trong những hành vi như: người thực hành; người tổ chức, người xúi giục...những hành vi này đều là hành vi của tội phạm hành hung. 

Lỗi cố ý trong hành vi này có thể là cố ý trực tiếp và người thực hiện hành hung mong muốn hậu quả là gây thương tích cho người khác hoặc cố ý gián tiếp đó là người thực hiện không mong muốn nhưng chấp nhận hậu quả sẽ gây thương tích cho người khác.

Cố ý gây thương tích cho người khác là hành vi cố ý xâm phạm đến thân thể, gây tổn hại đến sức khỏe người khác và được xác định bằng thương tích cụ thể. 

>> Xem thêm: Mức phạt khi hành hung, chửi bới, xúc phạm người khác?

 

2. Tội hành hung người khác bị xử lý như thế nào ? 

Tính mạng, sức khỏe, danh dự, nhân phẩm là những yếu tố được pháp luật bảo vệ khi nhắc đến quan hệ nhân thân. Cụ thể theo Khoản 1 Điều 33 Bộ luật Dân sự 2015 quy định về quyền được bảo đảm về an toàn tính mạng, sức khỏe, thân thể được đảm bảo đó là: " Cá nhân có quyền sống, quyền bất khả xâm phạm về tính mạng, thân thể, quyền được pháp luật bảo hộ về sức khỏe. Không bị ai tước đoạn tính mạng trái pháp luật". 

Với quy định trên thì khi một người hành hung người khác với các hình thức khác nhau có thể như: dùng dao, kiếm, gậy sắt hay đánh đá...đã vi phạm với quy định của pháp luật nêu trên. Bởi vậy khi có hành vi xâm phạm đến sức khỏe, thân thể của người khác mà cụ thể là hành hung thì sẽ có thể sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự . 

Khi nào người hành hung người khác bị truy cứu trách nhiệm hình sự: 

Khi một người bị truy cứu trách nhiệm hình sự đối với hành vi hành hung người khác khi người đó đã đáp ứng những mặt cần thiết của một cấu thành tội phạm cơ bản bao gồm: chủ thể; khách thể; chủ quan và khách quan. Các yếu tố cấu thành tội cố ý gây thương tích cụ thể như sau:

Đối với mặt chủ thể:  Chủ thể của tội cố ý gây thương tích làm bất kỳ ai, bất kỳ cá nhân nào có năng lực trách nhiệm hình sự, thực hiện hành vi cố ý và đạt độ tuổi từ đủ 16 tuổi trở lên. Đối với người từ đủ 14 tuổi đến 16 tuổi chiu trách nhiệm khi thuộc tội phạm nguy hiểm và phạm tội đặc biệt nghiêm trọng.

Đối với mặt khách thể: Khách thể của tội cố ý gây thương tích cho người khác là quyền được pháp luật bảo vệ sức khỏe. 

Đối với mặt chủ quan: Lỗi cố ý.

Đối với mặt khách quan: Tội cố ý gây thương tích có hành vi khách quan là hành vi gây nguy hiểm cho xã hội và là hành vi trái pháp luật. Việc xác đinh tỷ lệ thương tật chính là cơ sở cụ thể để truy cứu trách nhiệm hình sự. Ví dụ tỷ lệ thương tật dưới 11% thì người thực hiện chỉ bị truy cứu trách nhiệm hành chính và trên 11% sẽ phải chịu trách nhiệm hình sự. 

Xử lý hình sự đối với hành vi hành hung người khác

Theo Điều 134 Bộ luật Hình sự 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017 quy định về Tội có ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe người khác như sau:​

- Phạt cải tạo không giam giữ 03 năm hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm. Đối với người nào cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác mà tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 11% đến 30% hoặc dưới 11% nhưng thuộc một trong các trường hợp sau đây:

 • Dùng vũ khí, vật liệu nổ, hung khi nguy hiểm hoặc thủ đoạn có khả năng gây nguy hiểm cho nhiều người;
 • Dùng axit nguy hiểm hoặc hóa chất nguy hiểm;
 • Đối với người dưới 16 tuổi, phụ nữ mà biết có thai, người già yếu, ốm đau hoặc người khác không có khả năng tự vệ;
 • Đối với ông, bà, cha, mẹ, thầy giáo của mình, người nuôi dường, chữa bệnh cho mình;
 • Có tổ chức;
 • Lợi dụng chức vụ, quyền hạn;
 • Trong thời gian đang bị giữ, tạm giữ, tạm giam, đang chấp hành án phạt tù, đang chấp hành biện pháp giáo dục tại trường giáo dưỡng hoặc đang chấp hành biện pháp xử lý vi phạm hành chính đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc, đưa vào trường giáo dưỡng hoặc đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc;
 • Thuê người gây thương tích hoặc gây tổn hại sức khỏe của người khác hoặc gây thương tích, tổn hại sức khỏe cho người khác do được thuê;
 • Có tính chất côn đồ;
 • Đối với người đang thi hành công vụ hoặc vì lý do công cụ của nạn nhân.

- Phạt tù từ 02 năm đến 06 năm đối với phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau:

 • Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác mà tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 31% đến 60%;
 • Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 02 người trở lên mà tỷ lệ tổn thương cơ thể của mỗi người từ 11% đến 30%.
 • Phạm tội tù 02 lần trở lên;
 • Tái phạm nguy hiểm;
 • Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác mà tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 11% đến 30% nhưng thuộc một trong các trường hợp quy định tại các điểm từ điểm a đến điểm k khoản 1 điều này.

- Phạt tù từ 05 năm đến 10 năm đối với các trường hợp sau: 

 • Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác mà tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 61% trở lên, nếu không thuộc trường hợp quy định tại điểm b khoản 4 Điều này;
 • Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 02 người trở lên mà tỷ lệ tổn thương cơ thể của mỗi người từ 31% đến 60%.
 • Gây thương tích hoặc gây tổn hại sức khỏe cho người khác mà tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 31% đến 60% nhưng thuộc một trong các trường hợp quy định tại các điểm từ a đến k của khoản 1 Điều này.
 • Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe 02 người trở lên mà tỷ lệ tổn thương cơ thê của mỗi người từ 11% đến 30% nhưng thuộc một trong các trường hợp quy định tại các điểm từ điểm a đến điểm k khoản 1 Điều này.

- Phạt tù từ 07 năm đến 14 năm đối với các trường hợp:

 • Làm chết người;
 • Gây thương tích làm biến dạng vùng mặt của người khác mà tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 61% trở lên.
 • Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 02 người trở lên mà tỷ lệ tổn thương cơ thể của mỗi người 61% trở lên.
 • Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác mà tỷ lệ tổn thương cơ thể 61% trở lên nhưng thuộc một trong các trường hợp quy định tại các điểm từ a đến k khoản 1 Điều này.
 • Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 02 người trở lên mà tỷ lệ tổn thương cơ thể của mỗi người từ 31% đến 60% nhưng thuộc một trong các trường hợp quy định tại các điểm từ điểm a đến điểm k khoản 1 Điều này. 

- Phạt tù từ 12 năm đến 20 năm đối với phạm tội thuộc các trường hợp sau đây:

 • Làm chết từ 02 người trở lên;
 • Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 02 người trở lên mà tỷ lệ tổn thương cơ thể của mỗi người 61% trở lên nhưng thuộc một trong các trường hợp quy định tại điểm a đến điểm k khoản 1 Điều này.

- Phạt cải tạo không giam giữ đến 02 năm hoặc phạt tù từ 03 tháng đến 02 năm đối với trường hợp :

Người nào dùng vũ khí; vật liệu nổ; hung khí nguy hiểm, axit nguy hiểm, hóa chất nguy hiểm hoặc thành lập hoặc tham gia nhóm tội phạm này nhằm gây thương tích hoặc gây tổn hại cho người khác.

Như vậy hành vi hành hung xâm hại đến sức khỏe của người khác mà gây tổn hại sức khỏe từ 11% trở lên hoặc dưới 11% nhưng thuộc một trong những trường hợp tại khoản 1 Điều 134 Bộ luật Hình sự 2015, sửa đổi bổ sung 2017 thì bị xử phạt hình sự về tội cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm.

>> Tham khảo: Tố cáo hành vi đe dọa và hành hung người khác ở đâu?

Nếu hành vi xâm hại sức khỏe chưa đủ dấu hiệu truy cứu trách nhiệm hình sự về tội cố ý gây thương tích theo Điều 134 thì hành vi đó sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính theo điểm a khoản 5 Nghị định 144/2021/NĐ-CP Phạt tiền từ 5.000.000 đến 8.000.000 đồng đối với hành vi cố ý gây thương tích cho người khác.