1. Học sinh trung học có những quyền gì theo quy định hiện nay?

Theo Điều 35 của Điều lệ trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông, và trường phổ thông, cấp học được Ban hành kèm theo Thông tư 32/2020/TT-BGDĐT, học sinh trung học được đặt trong một môi trường giáo dục bình đẳng nhằm hỗ trợ việc phát triển toàn diện của họ. Các quy định này nhấn mạnh quyền lợi và tự do của học sinh, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho sự học tập và phát triển cá nhân của họ.
Học sinh trung học được đảm bảo quyền hưởng một môi trường học tập an toàn, sạch sẽ, có cơ sở vật chất đầy đủ, và thời gian học tập cũng được đảm bảo. Quy định cũng chú trọng đến quyền tự học ở nhà và việc cung cấp thông tin đầy đủ về học tập và rèn luyện cá nhân của học sinh.
Một điểm đáng chú ý là quy định về sự tôn trọng và bảo vệ đối với học sinh trung học. Họ được đối xử bình đẳng và dân chủ, có quyền khiếu nại về các quyết định liên quan đến bản thân mình. Học sinh cũng được quyền chuyển trường theo quy định nếu có lý do chính đáng, cũng như học trước tuổi, vượt lớp, hoặc học ở tuổi cao hơn quy định.
Đồng thời, học sinh trung học được khuyến khích tham gia vào các hoạt động phát triển năng khiếu, như môn học, thể thao, và nghệ thuật, nếu có điều kiện. Quy định cũng đề cập đến việc hỗ trợ tài chính cho học sinh, bao gồm học bổng và trợ cấp, đặc biệt là cho những học sinh thuộc diện được hưởng chính sách xã hội, gặp khó khăn về đời sống, hoặc có năng lực đặc biệt.
Cuối cùng, quy định cũng nêu rõ quy trình chuyển trường theo quy định của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, và học sinh được hưởng các quyền khác theo quy định của pháp luật. Điều này tạo ra một cơ sở pháp lý vững chắc để bảo vệ và thúc đẩy quyền lợi của học sinh trung học trong quá trình học tập của họ.
 

2. Học sinh trung học hành hung giáo viên có bị buộc thôi học hay không?

Theo Điều 22 của Luật Giáo dục 2019, việc quản lý và duy trì trật tự trong cơ sở giáo dục là một yếu tố quan trọng để đảm bảo môi trường học tập tích cực và an toàn. Luật Giáo dục năm 2019 đã quy định một số hành vi bị nghiêm cấm trong cơ sở giáo dục nhằm bảo vệ nhân phẩm, danh dự, và thân thể của các bên liên quan. Cụ thể, những hành vi như xúc phạm, xâm phạm, gian lận, hút thuốc, uống rượu, gây rối an ninh và trật tự, ép buộc học sinh học thêm vì mục đích thu tiền, và lợi dụng tài trợ giáo dục để ép buộc đóng góp tiền hoặc hiện vật đều bị nghiêm cấm.
Tương tự, Điều 37 của Điều lệ trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông, Ban hành kèm theo Thông tư 32/2020/TT-BGDĐT, cũng quy định một số hành vi mà học sinh không được phép thực hiện trong môi trường học tập. Những hành vi này bao gồm xúc phạm nhân phẩm, danh dự của giáo viên, cán bộ, nhân viên và học sinh khác, gian lận trong học tập, sử dụng chất gây nghiện, sử dụng điện thoại di động và thiết bị khác khi đang học tập trên lớp mà không có sự cho phép của giáo viên, đánh nhau, gây rối trật tự, sử dụng sản phẩm văn hóa có nội dung kích động bạo lực, đồi trụy, và việc vi phạm các hành vi khác theo quy định của pháp luật.
Những quy định này nhằm mục đích tạo ra một môi trường học tập tích cực, an toàn, và tôn trọng, đồng thời khuyến khích sự phát triển lành mạnh của học sinh. Các cơ sở giáo dục và nhà trường có trách nhiệm thực hiện các biện pháp quản lý và giáo dục để ngăn chặn những hành vi này và xử lý nhanh chóng khi cần thiết để đảm bảo rằng mọi người trong cộng đồng học tập đều được đối xử công bằng và có một môi trường học tập tích cực.
Khoản 2 Điều 38 của Điều lệ trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông, Ban hành kèm theo Thông tư 32/2020/TT-BGDĐT, tập trung vào việc quản lý và đánh giá hành vi của học sinh, đặc biệt là những trường hợp vi phạm khuyết điểm trong quá trình học tập và rèn luyện. Theo quy định này, học sinh có thể được giáo dục hoặc xử lý kỷ luật theo các hình thức cụ thể sau đây:
- Nhắc nhở, hỗ trợ, giúp đỡ trực tiếp để học sinh khắc phục khuyết điểm: Đây là một biện pháp nhân văn, tập trung vào việc hỗ trợ và khích lệ học sinh tự khắc phục sai lầm.
- Khiển trách, thông báo với cha mẹ học sinh nhằm phối hợp giúp đỡ học sinh khắc phục khuyết điểm: Hình thức này nhấn mạnh sự liên kết giữa nhà trường và gia đình, giúp tạo ra môi trường hỗ trợ toàn diện cho học sinh.
- Tạm dừng học ở trường có thời hạn và thực hiện các biện pháp giáo dục khác theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo: Đây là biện pháp có tính chất đối phó cao hơn, được áp dụng khi các biện pháp trước đó không đạt hiệu quả hoặc khi hành vi vi phạm quá nặng.
Quan trọng là nhận thức rằng trong trường hợp học sinh trung học có hành vi hành hung giáo viên, họ sẽ không bị buộc thôi học mà sẽ được xử lý theo quy định cụ thể từ các biện pháp giáo dục đến kỷ luật, phụ thuộc vào tính chất và hậu quả của hành vi vi phạm. Điều này không chỉ giúp giáo viên và nhà trường duy trì trật tự mà còn tạo cơ hội để học sinh có thể sửa sai và phát triển tích cực trong quá trình học tập và rèn luyện.
 

3. Nhiệm vụ của học sinh trung học cần thực hiện trong quá trình học

Căn cứ theo Điều 34 của Điều lệ trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông, Ban hành kèm theo Thông tư 32/2020/TT-BGDĐT, nhiệm vụ của học sinh trung học được xác định một cách rõ ràng và chi tiết. Điều này nhấn mạnh vai trò quan trọng của học sinh trong quá trình học tập, rèn luyện, và phát triển cá nhân. Dưới đây là các nhiệm vụ mà học sinh trung học cần thực hiện:
- Thực hiện nhiệm vụ học tập, rèn luyện theo chương trình, kế hoạch giáo dục của nhà trường: Học sinh cần chấp hành nghiêm túc các kế hoạch học tập và rèn luyện, thực hiện đầy đủ nội dung chương trình để đảm bảo sự phát triển toàn diện.
- Kính trọng cha mẹ, cán bộ, giáo viên, nhân viên của nhà trường và những người lớn tuổi: Hành vi tôn trọng và đoàn kết là quan trọng trong quá trình xây dựng một cộng đồng học thuật và tích cực.
- Rèn luyện thân thể, giữ gìn vệ sinh cá nhân: Học sinh được khuyến khích tham gia vào các hoạt động thể dục, rèn luyện thể chất và duy trì vệ sinh cá nhân để phát triển sức khỏe toàn diện.
- Tham gia các hoạt động tập thể và xã hội: Học sinh cần tích cực tham gia các hoạt động tập thể như lớp học, Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh; đồng thời, họ cũng được khuyến khích tham gia vào các hoạt động xã hội như lao động, bảo vệ môi trường, và thực hiện trật tự an toàn giao thông.
- Giữ gìn, bảo vệ tài sản của nhà trường, nơi công cộng: Học sinh có trách nhiệm bảo vệ tài sản của nhà trường và tham gia vào việc xây dựng và bảo vệ truyền thống của cộng đồng học thuật. Trách nhiệm bảo vệ tài sản của nhà trường không chỉ giúp duy trì môi trường học tập an toàn và hiệu quả mà còn phản ánh tinh thần tự giác, trách nhiệm của học sinh đối với cộng đồng học thuật. Họ cần giữ gìn những phương tiện, trang thiết bị, và cơ sở vật chất mà nhà trường cung cấp để đảm bảo rằng tất cả đều được sử dụng một cách bền vững và có trách nhiệm. Hành vi này không chỉ là sự chấp nhận trách nhiệm cá nhân mà còn là đóng góp tích cực vào sự phồn thịnh của cộng đồng học thuật.

Ngoài ra, việc tham gia vào xây dựng và bảo vệ truyền thống của cộng đồng học thuật cũng là một nhiệm vụ quan trọng của học sinh. Những truyền thống này không chỉ là những giá trị văn hóa tích cực mà còn là động lực để học sinh gắn kết, hỗ trợ lẫn nhau và phát triển cá nhân. Bảo vệ những giá trị này có thể bao gồm việc duy trì các hoạt động truyền thống, tổ chức sự kiện văn hóa, và tôn trọng các nét đặc sắc của cộng đồng học thuật

Như vậy, nhiệm vụ của học sinh trung học không chỉ là học tập mà còn bao gồm những trách nhiệm xã hội và cá nhân, hỗ trợ vào việc xây dựng một cộng đồng học thuật tích cực và đầy đủ.
Liên hệ đến hotline 19006162 hoặc gửi thư tư vấn đến email: lienhe@luatminhkhue.vn để được tư vấn pháp luật