1. Hệ số co giãn nhu cầu (Elasticcity of demand) được hiểu như thế nào? 

Hệ số co giãn của nhu cầu (elasticity of demand) được hiểu là một khái niệm trong kinh tế học để đo độ nhạy cảm của lượng hàng hoá và dịch vụ mua ra đối với sự thay đổi giá cả hoặc các yếu tố khác ảnh hưởng đến nhu cầu của người tiêu dùng. Nó cho biết mức độ biến đổi của lượng hàng hoá hoặc dịch vụ được yêu cầu so với sự thay đổi trong giá cả. Hệ số co giãn nhu cầu được tính bằng cách chia phần trăm thay đổi lượng hàng hoá hoặc dịch vụ mua ra cho phần trăm thay đổi của giá cả hoặc yếu tố khác ảnh hưởng đến nhu cầu.

Nếu hệ số co giãn nhu cầu lớn hơn 1, ta gọi là nhu cầu co giãn, có nghĩa là một sự thay đổi nhỏ trong giá cả sẽ gây ra một sự thay đổi lớn trong lượng hàng hoá hoặc dịch vụ mua ra. Ngược lại, nếu hệ số co giãn nhu cầu nhỏ hơn 1, ta gọi là nhu cầu không co giãn, tức là sự thay đổi giá cả chỉ gây ra một sự thay đổi nhỏ trong lượng hàng hoá hoặc dịch vụ mua ra. Hệ số co giãn nhu cầu không chỉ giúp hiểu cách người tiêu dụng phản ứng với sự thay đổi giá cả, mà còn có thể được áp dụng để dự đoán các tác động của các yếu tố khác, chẳng hạn như thu nhập, giá thay thế hoặc quảng cáo đến nhu cầu của một sản phẩm hoặc dịch vụ.

chỉ tiêu cho biết phản ứng của nhu cầu đối với những thay đổi trong giá cả, thu nhập ... Trong trường hợp hệ số co giãn giá của nhu cầu, đó lã tỷ lệ phần trăm thay đổi lượng cầu chia cho tỷ lệ phần trăm thay đổi của giá cả trong một khoảng giá nhất định, chẳng hạn Z3,?!. Như vậy, hệ số co giãn giá của nhu cầu có thể được tính bằng công thức sau: r-P1+P°. Trong đó /J, = giá ban đầu, Qo = lượng ban đầu, Pj = giá mới, Qi = lượng mới. VI hệ số co giãn giá của nhu cầu e được tính trong một khoảng giá hay một cung trên đường cầu (hệ số co giãn cung), nên nó chỉ là đại lượng gần đúng cho hệ số co giãn của nhu cầu tại một điểm (hệ số co giãn điểm). Để tính chính xác hệ số co giãn điểm (íỊ) - hệ số co giãn tại điểm 0) chúng ta sử dụng công thức trên. Chúng ta dễ dàng nhận thấy hai công thức trên đem lại kết quả gần bằng nhau khì AQ và ÁP là những đại lượng rất nhỏ.

 

2. Hệ số co giãn nhu cầu được dùng để làm gì?

Hệ số co giãn nhu cầu được sử dụng để thực hiện các công việc sau: 

- Dự đoán thay đổi giá cả: hệ số co giãn nhu cầu cho biết mức độ phản ứng của nhu cầu đối với thay đổi giá cả. Khi hệ số co giãn nhu cầu lớn hơn 1, một sự thay đổi nhỏ trong giá cả sẽ gây ra một sự thay đổi lớn trong lượng hàng hoá hoặc dịch vụ mua ra. Do đó, các doanh nghiệp và nhà quản lý có thể sử dụng hệ số này để dự đoán cách thay đổi giá cả sẽ ảnh hưởng đến doanh thu và lợi nhuận của họ

- Quyết định về giá cả: hệ số co giãn nhu cầu cung cấp thông tin quan tộng cho các doanh nghiệp để đưa ra quyết định về giá cả. Nếu nhu cầu co giãn, một tăng giá nhỏ có thể được áp dụng để tăng doanh thu. Tuy nhiên, nếu nhu cầu không co giãn, việc tăng giá có thể dẫn đến mất khach hàng và doanh thu giảm. Hệ số co giãn nhu cầu giúp các doanh nghiệp xác định mức giá tăng tối đa mà khách hàng vẫn sẵn lòng chấp nhận

- Xác định chiến lược giá cả: hệ số co giãn nhu cầu cũng giúp các doanh nghiệp định hình chiến lược giá cả. Nếu sản phẩm có nhu cầu co giãn, doanh nghiệp có thể sử dụng chiến lược giá thấp để thu hút khách hàng và cạnh tranh trên thị trường. Ngược lại, nếu sản phẩm có nhu cầu không co giãn, doanh nghiệp có thể tập trung vào chất ượng, tăng giá trị sản phẩm và không cần dựa vào  chiến lược giá cả để thu hút khách hàng

- Đánh giá tác động của các yếu tố khác: hệ số co giãn nhu cầu không chỉ áp dụng cho giá cả mà còn có thể áp dụng để đánh giá tác động của các yếu tố khác đến nhu cầu, chẳng hạn như thu nhập, giá thay thế, chi phí quảng cáo, hoặc chính sách thuế. Bằng cách tính toán hệ số co giãn như cầu cho các yếu tố này, doanh nghiệp có thể định hình các chiến lược phù hợp để tăng nhu cầu và doanh thu

 

3. Ưu, nhược điểm của hệ số co giãn nhu cầu

Hệ số co giãn nhu cầu có nhiều ưu điểm quan trọng trong việc phân tích và quản lý nhu cầu của một sản phẩm hoặc dịch vụ. Cụ thể:

- Đo lường độ nhạy cảm của nhu cầu: hệ số co giãn nhu cầu cho phép đo lường độ nhạy cảm của lượng hàng hoá hoặc dịch vụ mua ra đối với sự thay đổi giá cả hoặc yếu tố khác. Nó cung cấp thông tin quan trọng về phản ứng của người tiêu dùng đối với thay đổi trong yếu tố kinh tế, giúp hiểu rõ hơn về nhu cầu của thị trường

- Dự đoán tác động của thay đổi giá cả: hệ số co giãn nhu cầu cho phép dự đoán tác động của thay đổi giá cả đến doanh thu và lợi nhuận của doanh nghiệp. Nếu hệ số co giãn nhu cầu lớn, doanh nghiệp có thể đánh giá được mức tăng giá tối đa mà khách hàng vẫn chấp nhận, từ đó điều chỉnh chiến lược giá cả một cách hợp lý

- Xác định điểm cân bằng giữa giá cả và doanh thu: hệ số co giãn nhu cầu giúp xác định điểm cân bằng giưac giá cả và doanh thu tối ưu. Nếu hệ số co giãn nhu cầu lớn, doanh nghiệp có thể tăng giá cả để tăng doanh thu. Ngược lại, nếu hệ số co gian nhu cầu nhỏ, doanh nghiệp có thể tăng giá trị sản phẩm hoặc dịch vụ để tạo ra sự khác biệt và thu hút khách hàng

- Hỗ trợ quyết định chiến lược: hệ số co giãn nhu cầu cung cấp thông tin quan trọng để định hình chiến lược kinh doanh và tiếp thị. Dựa trên hệ số này, doanh nghiệp có thể quyết định chiến lược giá cả, chiến lược sản phẩm, chiến lược quảng cáo và chiến lược khác để tối ưu hoá nhu cầu và doanh thu

Mặc dù hệ số co giãn nhu cầu có nhiều ưu điểm nhưng cũng tồn tại một số nhược điểm cần được lưu ý:

- Đòi hỏi dữ liệu chi tiết: để tính toán hệ số co giãn nhu cầu chính xác, cần có dữ liệu chi tiết về thay đổi giá cả và lượng hàng hoá hoặc dịch vụ mua ra tương ứng. Tuy nhiên, việc thu thập dữ liệu chi tiết có thể khó khăn và tốn kém

- Giả định giữa các biế: tính toán hệ số co giãn nhu cầu đòi hỏi giả định giữa các biến chẳng hạn như giả địn ceteris Paribus (giữ nguyên các yếu tố khác) và giả định tuyến tính giữa giá cả và lượng hàng hoá. Tuy nhiên trong thực tế các yếu tố khác cũng có thể ảnh hưởng đến nhu cầu và mối quan hệ giữa giá cả và lượng hàng hoá có thể không tuyến tính

- Biến đổi trong thời gian: hệ số co giãn nhu cầu có thể thay đổi theo thời gian. Nhu cầu của một sản phẩm hoặc dịch vụ có thể thay đôi dựa trên sự phát triển công nghệ, thay đổi thị trường, thay đổi thị hiếu của người tiêu dùng và các yếu tố khác. Do đó, hệ số co giãn nhu cầu có thể không ổn định và cần được đánh giá thường xuyên

- Không áp dụng cho các hàng hoá đặc biệt: trong một số trường hợp, hệ số co giãn nhu cầu có thể không áp dụng hoặc không đủ để đo lường nhạy cảm của nhu cầu. Các hàng hoá đặc biệt, chẳng hạn như các sản phẩm y tế cần thiết, có thể có nhu cầu không co giãn, vì người tiêu dùng không thể dễ dàng thay đổi hoặc thay thế chúng

Trên đây là toàn bộ nội dung thông tin mà Luật Minh Khuê cung cấp tới quý khách hàng. Ngoài ra quý khách có thể tham khảo thêm bài viết về chủ đề hệ số co giãn của cung của Luật Minh Khuê. Còn điều gì vướng mắc quý khách vui lòng liên hệ 1900.6162 hoặc gửi email tới: lienhe@luatmiinhkhue.vn để được hỗ trợ. Trân trọng./.