Câu hỏi được biên tập từ chuyên mục tư vấn luật lao động của Công ty Luật Minh Khuê

Hệ số và thời điểm nâng lương đối với cán bộ, công chức, viên chức ?

 Luật sư tư vấn luật lao động trực, gọi: 1900.6162

 

Trả lời:

Chào bạn, cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi đề nghị tư vấn luật đến Bộ phận luật sư tư vấn pháp luật của Công ty Luật Minh Khuê. Nội dung câu hỏi của bạn đã được đội ngũ luật sư của Chúng tôi nghiên cứu và tư vấn cụ thể như sau:

1. Cơ sở pháp lý:

Thông tư 02/2007/TT_BNV hướng dẫn xếp lương khi nâng ngạch, chuyển ngạch, chuyển loại công chức, viên chức

Thông tư 08/2013/TT_BNV hướng dẫn nâng bậc lương cán bộ, công chức, viên chức và người lao động

Nghị định 204/2004/NĐ_CP quy định về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang

>> Xem thêm:  Quy định mới nhất về lương tối thiểu áp dụng năm 2020 ? Mức lương tối thiểu vùng trên cả nước ?

2. Nội dung tư vấn:

Căn cứ vào thông tin mà bạn cung cấp, bạn đang ở ngạch trung cấp và đã thi đậu ngạch chuyên viên, do đó việc xếp lương cho bạn được thực hiện theo quy định về nâng ngạch công chức, viên chức. 

Theo quy định tại khoản 1 Mục II Thông tư 02/2007/TT_BNV:

"1. Xếp lương khi nâng ngạch công chức, viên chức:

a) Trường hợp chưa hưởng phụ cấp thâm niên vượt khung ở ngạch cũ thì căn cứ vào hệ số lương đang hưởng ở ngạch cũ để xếp vào hệ số lương bằng hoặc cao hơn gần nhất ở ngạch mới. Thời gian hưởng lương ở ngạch mới được tính kể từ ngày ký quyết định bổ nhiệm vào ngạch mới. Thời gian xét nâng bậc lương lần sau ở ngạch mới được tính như sau: Nếu chênh lệch giữa hệ số lương được xếp ở ngạch mới so với hệ số lương đang hưởng ở ngạch cũ bằng hoặc lớn hơn chênh lệch hệ số lương giữa 2 bậc lương liền kề ở ngạch cũ, thì được tính kể từ ngày ký quyết định bổ nhiệm vào ngạch mới; nếu nhỏ hơn chênh lệch hệ số lương giữa 2 bậc lương liền kề ở ngạch cũ, thì được tính kể từ ngày xếp hệ số lương đang hưởng ở ngạch cũ.

b) Trường hợp đang hưởng phụ cấp thâm niên vượt khung ở ngạch cũ, thì căn cứ vào tổng hệ số lương cộng phụ cấp thâm niên vượt khung đang hưởng ở ngạch cũ để xếp vào hệ số lương bằng hoặc cao hơn gần nhất ở ngạch mới. Thời gian hưởng lương ở ngạch mới và thời gian xét nâng bậc lương lần sau ở ngạch mới được tính kể từ ngày ký quyết định bổ nhiệm vào ngạch mới.

c) Trường hợp có tổng hệ số lương cộng phụ cấp thâm niên vượt khung đang hưởng ở ngạch cũ lớn hơn hệ số lương ở bậc cuối cùng trong ngạch mới, thì xếp vào hệ số lương ở bậc cuối cùng trong ngạch mới và được hưởng thêm hệ số chênh lệch bảo lưu cho bằng tổng hệ số lương cộng phụ cấp thâm nhiên vượt khung đang hưởng ở ngạch cũ. Thời gian hưởng lương ở ngạch mới (kể cả hệ số chênh lệch bảo lưu) và thời gian xét hưởng phụ cấp thâm niên vượt khung ở ngạch mới được tính kể từ ngày ký quyết định bổ nhiệm vào ngạch mới."

Căn cứ vào quy định tại Bảng xếp hệ số lương ban hành kèm theo Nghị định 204/2004/NĐ_CP, bạn có cung cấp thông tin rằng bạn đang ở mức lương trung cấp 3.46, nâng lương lần sau mức lên 3.66, do đó chúng tôi xác định ngạch công chức, viên chức của bạn là Kế toán viên trung cấp có mã số ngạch là 06.032. Ngoài ra, ngạch chuyên viên thì có mã ngạch 01.003 và có hệ số lương theo bậc của ngạch này lần lượt là: 2.34; 2.67; 3.00; 3.33; 3.66; 3.99; 4.32; 4.65; 4.98,...Theo đó, kể từ ngày ký quyết định bổ nhiệm vào ngạch mới là ngạch chuyên viên, hệ số lương của bạn sẽ được xếp lại. Đối với trường hợp của bạn, với hệ số lương hiện đang là 3.46 ở ngạch Kế toán viên trung cấp thuộc bậc 9, do đó chưa thuộc trường hợp được hưởng phụ cấp thâm niên vượt khung.

Theo quy định tại điểm a khoản 1 Mục II Thông tư 02/2007/TT_BNV, việc xếp lương cho bạn phải căn cứ vào hệ số lương đang hưởng ở ngạch cũ là ngạch Kế toán viên trung cấp để xếp vào hệ số lương bằng hoặc cao hơn gần nhất ở ngạch mới là ngạch chuyên viên. Hệ số lương ở ngạch cũ là 3.46, ở ngạch mới không có hệ số lương 3.46 mà chỉ có hệ số lương cao hơn gần nhất là 3.66. Do đó, bạn được xếp lương ở hệ số lương đối với ngạch chuyên viên là 3.66.

Căn cứ theo quy định tại điểm a khoản 1 Mục II Thông tư 02/2007/TT_BNV thì thời gian xét nâng bậc lương lần sau ở ngạch mới được xác định dựa trên chênh lệch giữa hệ số lương được xếp ở ngạch mới so với hệ số lương đang hưởng ở ngạch cũ:

- Nếu chênh lệch này bằng hoặc lớn hơn chênh lệch hệ số lương giữa 2 bậc lương liền kề ở ngạch cũ thì thời gian xét nâng bậc lương lần sau ở ngạch mới được tính kể từ ngày ký quyết định bổ nhiệm vào ngạch mới.

- Nếu chênh lệch này nhỏ hơn chênh lệch hệ số lương giữa 2 bậc lương liền kề ở ngạch cũ thì thời gian xét nâng bậc lương lần sau ở ngạch mới được tính kể từ ngày xếp hệ số lương đang hưởng ở ngạch cũ.

Đối với trường hợp của bạn, chênh lệch hệ số lương được xếp ở ngạch mới so với hệ số lương đang hưởng ở ngạch cũ là 3.66 - 3.46 = 0.20; chênh lệch hệ số lương giữa 2 bậc lương liền kề ở ngạch cũ Kế toán viên trung cấp cũng là 0.20 (bằng 3.66 - 3.46). Như vậy, thời gian xét nâng bậc lương lần sau cho bạn ở ngạch chuyên viên được tính kể từ ngày ký quyết định bổ nhiệm vào ngạch mới. Nếu không thuộc các trường hợp nâng lương trước thời hạn thì thời hạn nâng lương của bạn được áp dụng theo quy định về nâng lương thường xuyên. Theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 2 Thông tư 08/2013/TT_BNV:

"1. Điều kiện thời gian giữ bậc trong ngạch hoặc trong chức danh:

>> Xem thêm:  Công ty tạm ngừng hoạt động để sửa chữa máy móc thì có phải trả lương cho người lao động không ?

a) Thời gian giữ bậc để xét nâng bậc lương thường xuyên:

- Đối với chức danh chuyên gia cao cấp: Nếu chưa xếp bậc lương cuối cùng trong bảng lương chuyên gia cao cấp, thì sau 5 năm (đủ 60 tháng) giữ bậc lương trong bảng lương chuyên gia cao cấp được xét nâng một bậc lương;

- Đối với các ngạch và các chức danh có yêu cầu trình độ đào tạo từ cao đẳng trở lên: Nếu chưa xếp bậc lương cuối cùng trong ngạch hoặc trong chức danh, thì sau 3 năm (đủ 36 tháng) giữ bậc lương trong ngạch hoặc trong chức danh được xét nâng một bậc lương;

- Đối với các ngạch và các chức danh có yêu cầu trình độ đào tạo từ trung cấp trở xuống và nhân viên thừa hành, phục vụ: Nếu chưa xếp bậc lương cuối cùng trong ngạch hoặc trong chức danh, thì sau 2 năm (đủ 24 tháng) giữ bậc lương trong ngạch hoặc trong chức danh được xét nâng một bậc lương."

Như vậy, trong trường hợp của bạn, thông thường thời điểm nâng bậc lương lần sau sẽ là 3 năm kể từ ngày ký quyết định bổ nhiệm vào ngạch mới.

Trên đây là ý kiến tư vấn của chúng tôi về câu hỏi của quý khách hàng. Việc đưa ra ý kiến tư vấn nêu trên căn cứ vào các quy định của pháp luật và thông tin do quý khách hàng cung cấp. Mục đích đưa ra nội dung tư vấn này là để các cá nhân, tổ chức tham khảo. Trường hợp trong nội dung tư vấn có điều gì gây nhầm lẫn, chưa rõ ràng hoặc thông tin nêu trong nội dung tư vấn khiến quý khách chưa hiểu hết vấn đề hoặc/ và có sự vướng ngại, thắc mắc, chúng tôi rất mong nhận được ý kiến phản hồi của quý khách hàng.

Mọi vướng mắc bạn vui lòng trao đổi trực tiếp với bộ phận luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến qua tổng đài 24/7 gọi số: 1900.6162  hoặc gửi qua email để nhận được sự tư vấn, hỗ trợ từ Luật Minh Khuê.

Rất mong nhận được sự hợp tác!

Trân trọng./.

Bộ phận tư vấn pháp luật lao động - Công ty luật Minh Khuê 

>> Xem thêm:  Cách tính lương cho người lao động đi làm vào ngày tết theo quy định mới nhất