1. Hệ thống cơ sở dữ liệu đô thị liên thông trên nền GIS là gì?

Theo Công văn 1247/BXD-PTĐT ngày 14/4/2022, GIS - Geographic Information System (Hệ thống Thông tin Địa lý) là một hệ thống phức hợp, bao gồm các thành phần chính sau:

- Hệ thống phần cứng: Bao gồm các thiết bị như máy tính, máy chủ, bộ vi xử lý, bộ nhớ và các thiết bị lưu trữ dữ liệu. Các thành phần phần cứng này cung cấp nền tảng vật lý cho việc xây dựng và triển khai các ứng dụng GIS.

- Phần mềm máy tính: Bao gồm các ứng dụng và công cụ phần mềm được thiết kế để thu thập, xử lý, phân tích và hiển thị thông tin địa lý. Các phần mềm GIS cung cấp các công cụ cho việc tạo và quản lý dữ liệu địa lý, thực hiện phân tích không gian và tạo ra bản đồ.

- Dữ liệu địa lý: Bao gồm thông tin về các yếu tố địa lý như địa hình, biến thể địa hình, mạng lưới đường giao thông, địa danh, ranh giới hành chính và các yếu tố khác. Dữ liệu địa lý là nguyên liệu cơ bản cho việc tạo ra các bản đồ và thực hiện các phân tích không gian.

- Con người: Bao gồm các chuyên gia GIS, nhân viên thu thập dữ liệu, nhà quản lý và người sử dụng cuối cùng của thông tin địa lý. Con người đóng vai trò quan trọng trong việc phát triển, triển khai và sử dụng GIS để giải quyết các vấn đề địa lý và quản lý tài nguyên.

Theo Công văn 1247/BXD-PTĐT ngày 14/4/2022, hệ thống thông tin địa lý (GIS - Geographic Information System) là một khái niệm phức tạp, bao gồm các yếu tố sau:

- Hệ thống phần cứng: Đây là các thành phần vật lý của GIS, bao gồm máy tính, máy in, máy quét, máy chụp hình vệ tinh, máy điều khiển, thiết bị lưu trữ dữ liệu, và các thiết bị kết nối mạng.

- Phần mềm máy tính: Là các ứng dụng và chương trình được thiết kế để xử lý, phân tích, và hiển thị dữ liệu địa lý. Các phần mềm GIS bao gồm các ứng dụng như ArcGIS, QGIS, và Google Earth.

- Dữ liệu địa lý: Đây là thông tin về vị trí địa lý của các yếu tố khác nhau trên mặt đất, bao gồm dữ liệu về địa hình, địa chất, thủy văn, địa lý tự nhiên, và địa lý nhân tạo.

- Con người: Là yếu tố quan trọng nhất trong hệ thống GIS, bao gồm các chuyên gia GIS, người quản lý dữ liệu, người sử dụng cuối cùng, và những người liên quan khác trong việc thu thập, xử lý, và sử dụng thông tin địa lý.

Hệ thống GIS được thiết kế với mục đích chính là nắm bắt, lưu trữ, cập nhật, điều khiển, phân tích, và hiển thị thông tin liên quan đến vị trí địa lý. Nó đã được sử dụng rộng rãi trong nhiều lĩnh vực khác nhau như quân sự, khoa học, thương mại, môi trường, quản lý đô thị, và quản lý quy hoạch.

 

2. Yêu cầu thiết lập Hệ thống cơ sở dữ liệu đô thị liên thông trên nền GIS?

Nguyên tắc chung

Nguyên tắc chung trong việc xây dựng và vận hành Hệ thống cơ sở dữ liệu đô thị liên thông trên nền GIS nhằm đảm bảo tính hiệu quả, đáng tin cậy và bảo mật, đồng thời tuân thủ quy định của pháp luật và các tiêu chuẩn ngành. Dưới đây là các nguyên tắc cụ thể:

- Tuân thủ quy định pháp luật và tiêu chuẩn ngành: Hệ thống cơ sở dữ liệu đô thị liên thông trên nền GIS phải tuân thủ đúng các quy định của pháp luật về đo đạc, bản đồ, cơ sở dữ liệu liên thông, và các quy định về ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý nhà nước, quy hoạch, xây dựng đô thị. Các tiêu chuẩn và quy chuẩn cần phải được cơ quan có thẩm quyền ban hành và phải được tuân thủ một cách nghiêm ngặt.

- Thực hiện thí điểm và đánh giá: Trước khi triển khai toàn diện, cần tiến hành thí điểm và đánh giá kết quả đạt được để đảm bảo tính khả thi và hiệu quả của hệ thống. Việc này giúp tránh lãng phí thời gian và nguồn lực do triển khai mà không có sự chuẩn bị kỹ lưỡng.

- Đảm bảo tính cập nhật và đồng bộ công nghệ: Các giải pháp phần cứng và phần mềm của hệ thống cơ sở dữ liệu đô thị liên thông trên nền GIS cần phải đảm bảo tính cập nhật, đồng bộ và trung lập về công nghệ. Điều này đảm bảo rằng hệ thống có thể hoạt động một cách hiệu quả và hiệu suất cao trong thời gian dài mà không gặp phải các vấn đề kỹ thuật.

- Đảm bảo tính chính xác và liên thông của dữ liệu: Các thông tin dữ liệu phải được xác nhận và cung cấp bởi các cơ quan có thẩm quyền, đồng thời cần được chia sẻ, liên thông và thống nhất. Việc cập nhật dữ liệu cần phải được thực hiện thường xuyên để đảm bảo tính chính xác và đáng tin cậy của thông tin.

- Đảm bảo an ninh và an toàn hệ thống: Trong quá trình khai thác và sử dụng, cần phải đảm bảo an ninh và an toàn của hệ thống, tránh tình trạng xâm nhập thông tin và sự cố kỹ thuật có thể gây ảnh hưởng đến tính ổn định và hoạt động của hệ thống.

Nguyên tắc lựa chọn giải pháp công nghệ

Việc lựa chọn hệ thống quản trị cơ sở dữ liệu (CSDL) phục vụ cho việc xây dựng cơ sở dữ liệu đô thị đòi hỏi tuân thủ một số nguyên tắc cơ bản để đảm bảo hiệu quả và tính bền vững của hệ thống. Dưới đây là các tiêu chí cần được xem xét khi lựa chọn giải pháp công nghệ:

- Khả năng quản lý khối lượng lớn dữ liệu: Hệ thống phải có khả năng xử lý và quản lý cả dữ liệu lớn và dữ liệu tăng dần theo thời gian mà không gây ra hiện tượng quá tải.

- Khả năng chia sẻ và phân phối dữ liệu: CSDL cần hỗ trợ chia sẻ và phân phối dữ liệu trên mạng LAN, INTRANET và Internet để đảm bảo sự tiện ích và sử dụng hữu hiệu cho nhiều người dùng khác nhau.

- Tính nhất quán và truy xuất dữ liệu nhanh: Hệ thống phải đảm bảo tính nhất quán của dữ liệu, đồng thời cung cấp khả năng truy xuất nhanh chóng và hiệu quả.

- Bảo mật cao: CSDL cần có khả năng bảo mật cao để đảm bảo an toàn và bảo vệ thông tin của người dùng.

- Hỗ trợ phát triển và tích hợp: Phải có công cụ hỗ trợ phát triển để thích ứng với các yêu cầu sử dụng và có khả năng phát triển thành các ứng dụng trên điện thoại di động và tích hợp với các ứng dụng sẵn có.

- Hỗ trợ lưu trữ dữ liệu không gian: Hệ thống cần có khả năng hỗ trợ lưu trữ và truy vấn dữ liệu không gian để phục vụ các nhu cầu đặc biệt của các ứng dụng đô thị.

- Khả năng đáp ứng số lượng lớn truy xuất đồng thời: CSDL phải có khả năng đáp ứng được số lượng lớn các truy xuất đồng thời mà không ảnh hưởng đến hiệu suất hoạt động của hệ thống.

- Phổ biến trên thị trường Việt Nam: Giải pháp được chọn cần phổ biến và được ưa chuộng trên thị trường Việt Nam để đảm bảo sự hỗ trợ và phát triển dài hạn.

Để đáp ứng các tiêu chí trong xây dựng, quản lý, vận hành và khai thác Hệ thống quản lý cơ sở dữ liệu đô thị liên thông ứng dụng nền tảng GIS, các giải pháp công nghệ cần tuân thủ các yêu cầu sau:

- Đáp ứng các yêu cầu cấp bách và dễ dàng mở rộng:

+ Giải pháp công nghệ phải có khả năng đáp ứng được các yêu cầu cấp bách như tính đồng nhất, tính linh hoạt, tính bảo mật và tính tin cậy trong quản lý và xử lý dữ liệu.

+ Cần có khả năng mở rộng và phát triển để điều chỉnh hoặc mở rộng quy mô, tính năng và khả năng xử lý của hệ thống khi có nhu cầu.

- Tính kinh tế khi đầu tư và vận hành:

+ Giải pháp công nghệ phải có tính kinh tế cao, đảm bảo hiệu quả đầu tư và vận hành cho chủ đầu tư.

+ Chi phí đầu tư ban đầu cũng như chi phí duy trì và nâng cấp phải được xem xét kỹ lưỡng để đảm bảo tính bền vững và lợi ích kinh tế.

+ Cần xem xét chi phí đầu tư vào hạ tầng, bản quyền phần mềm thương mại, phát triển phần mềm, quản lý, vận hành, nâng cấp, cập nhật dữ liệu, đào tạo nhân lực và duy trì đội ngũ cán bộ chuyên môn.

- Tính linh hoạt và tính khả dụng cao:

+ Giải pháp công nghệ cần có tính linh hoạt để thích ứng với các yêu cầu mới và thay đổi trong quản lý đô thị.

= Cần có khả năng tích hợp với các hệ thống khác và mở rộng giao diện để tương tác với người dùng một cách thuận tiện và hiệu quả.

- Tính bảo mật và độ tin cậy:

+ Giải pháp công nghệ phải đảm bảo tính bảo mật cao để bảo vệ thông tin và dữ liệu địa lý khỏi sự truy cập trái phép.

+ Cần có các biện pháp bảo mật chặt chẽ như xác thực người dùng, mã hóa dữ liệu và giám sát hệ thống để đảm bảo an toàn cho thông tin.

- Hỗ trợ kỹ thuật và dịch vụ sau bán hàng:

+ Nhà cung cấp giải pháp cần cung cấp dịch vụ hỗ trợ kỹ thuật chuyên nghiệp và đầy đủ để giải quyết các vấn đề kỹ thuật và hỗ trợ người dùng.

+ Cần có các gói dịch vụ sau bán hàng như đào tạo, cập nhật phần mềm và hỗ trợ kỹ thuật để đảm bảo hoạt động suôn sẻ và hiệu quả của hệ thống.

Phù hợp với trình độ sử dụng chung và dễ dàng đào tạo: Giải pháp công nghệ cần phải đơn giản và dễ sử dụng để phù hợp với trình độ sử dụng chung tại đơn vị triển khai. Yêu cầu đào tạo và chuyển giao công nghệ phải được thực hiện một cách dễ dàng và hiệu quả.

Triển khai theo từng giai đoạn: Công nghệ cần có khả năng triển khai theo từng giai đoạn, phù hợp với điều kiện nguồn vốn đầu tư và nguồn nhân lực của chủ đầu tư. Sự linh hoạt trong triển khai giúp tối ưu hóa việc sử dụng tài nguyên và giảm thiểu rủi ro.

Không lệ thuộc vào một nguồn cung cấp duy nhất: Giải pháp công nghệ không nên lệ thuộc quá nhiều vào một nguồn cung cấp duy nhất. Chủ đầu tư cần có nhiều sự lựa chọn trong việc nâng cấp, phát triển và bổ sung sau khi hệ thống được triển khai.

Giải pháp công nghệ cần tuân thủ các tiêu chuẩn hiện hành của Việt Nam hoặc tương thích với tiêu chuẩn quốc tế. Điều này giúp đảm bảo tính nhất quán của dữ liệu, truy xuất dữ liệu nhanh chóng và đáng tin cậy.

 

3. Quy trình tổ chức thiết lập Hệ thống cơ sở dữ liệu đô thị liên thông trên nền GIS?

Dựa trên nội dung của Công văn 1247/BXD-PTĐT ngày 14/4/2022, quy trình tổ chức thiết lập Hệ thống cơ sở dữ liệu đô thị liên thông trên nền GIS có thể được khái quát thành 6 bước chính như sau:

Bước 1: Nghiên cứu, xây dựng và ban hành đề án, kế hoạch, chương trình thực hiện:

- Xác định các lĩnh vực ưu tiên cho việc thông minh hóa đô thị.

- Lựa chọn khu vực thí điểm trước khi mở rộng triển khai.

- Phát triển phương pháp thực hiện và giải pháp kỹ thuật.

- Xác định tổ chức thực hiện và dự kiến nguồn kinh phí.

Bước 2: Thu thập, tổng hợp và phân loại dữ liệu:

- Thu thập dữ liệu từ các nguồn khác nhau.

- Xử lý, chuẩn hóa và phân loại dữ liệu.

- Thiết lập dữ liệu nền tảng cho hệ thống.

Bước 3: Thiết lập trung tâm quản lý cơ sở dữ liệu và phần mềm quản lý:

- Xây dựng trung tâm quản lý dữ liệu.

- Thiết kế phần mềm quản lý và khai thác sử dụng dữ liệu.

Bước 4: Ban hành quy chế, quy định:

- Xây dựng quy chế về tổ chức và nhân sự.

- Đề xuất công tác phối hợp liên ngành.

- Xác định trách nhiệm của các bên trong quá trình triển khai.

- Hướng dẫn khai thác, sử dụng dữ liệu.

Bước 5: Tổ chức đào tạo, tập huấn:

Đào tạo và tập huấn cho nhóm thực hiện, bao gồm trực tiếp quản lý và vận hành.

Bước 6: Công bố, công khai:

Công bố, công khai rộng rãi về Hệ thống cơ sở dữ liệu đô thị liên thông trên nền GIS đến các cơ quan, tổ chức và cá nhân.

Qua đó, 6 bước trên sẽ giúp tổ chức thiết lập và triển khai Hệ thống cơ sở dữ liệu đô thị liên thông trên nền GIS một cách có hệ thống và hiệu quả, đáp ứng được nhu cầu phát triển đô thị thông minh.

Quý khách xem thêm bài viết sau: Truy vấn cơ sở dữ liệu là gì? Tầm quan trọng của việc quản lý CSDL

Nếu quý khách hàng đang gặp phải bất kỳ vấn đề pháp lý nào hoặc có câu hỏi cần được giải đáp, xin vui lòng không ngần ngại liên hệ với chúng tôi thông qua Tổng đài tư vấn pháp luật trực tuyến qua số hotline 1900.6162. Đội ngũ chuyên gia của chúng tôi sẵn sàng lắng nghe và cung cấp sự tư vấn chuyên nghiệp để giúp quý khách giải quyết mọi vấn đề một cách hiệu quả và đúng luật. Ngoài ra, quý khách hàng cũng có thể gửi yêu cầu chi tiết qua email: lienhe@luatminhkhue.vn để được hỗ trợ và giải đáp mọi thắc mắc một cách nhanh chóng. Chúng tôi cam kết đáp ứng mọi yêu cầu của quý khách hàng một cách chu đáo và chất lượng.