Luật sư tư vấn:

Hiệp định TRIPS là Hiệp định về các khía cạnh liên quan đến thương mại của quyền sở hữu trí tuệ. Hiệp định thừa nhận việc bảo hộ sở hữu trí tuệ đối với hoạt động thương mại và đầu tư.

 

1. Mục tiêu cơ bản của hiệp định TRIPS

Các mục tiêu của Hiệp định này thể hiện:

a)     Góp phần thúc đẩy công nghệ;

b)     Chuyên giao và phổ biến công ghệ;

c)     Bảo đảm quyền lợi của các nhà sản xuất và những người sử dụng công nghệ phục vụ lợi ích kinh tế, xã hội;

d)     Bảo đảm quyền bình đẳng của các quốc gia thành viên về khía cạnh thương mại của quyền sở hữu trí tuệ.

Các quyến sở hữu trí tuệ theo Hiệp định TRIPS về các lĩnh vực như bản quyền; cấp bằng phát minh, sáng chế; thương hiệu; bí mật thương mại.

 

2. Nội dung cơ bản của Hiệp định TRIPS

Những nội dung của các quy định trong Hiệp định TRIPS được thể hiện cụ thể theo từng lĩnh vực:

Thứ nhất, trong lĩnh vực bản quyền: Theo Hiệp định TRIPS, các nước tham gia có nghĩa vụ tuân thủ các điều khoản được quy định trong Công ước Berne, chỉ loại trừ các yêu cầu của công ước về các quyền đạo đức. Về chương trình máy tính, theo Hiệp định này thì chương trình máy tính được bảo hộ như đối với các tác phẩm văn học, nghệ thuật, khoa học. Các dữ liệu khi được biên tập lại trên cơ sở có bản quyền. Các nước tham gia Hiệp định đều phải nghĩa vụ bảo hộ các chủ sở hữu các chương trình máy tính và ghi âm.

Thời hạn bảo hộ các tác phẩm ghi âm là 50 năm. Các nước tham gia Hiệp định có nghĩa vụ phải bảo vệ các tác phẩm ghi âm hiện có trong quốc gia mình. Ngoài ra, thời hạn bảo hộ tối thiểu phải được quy định đối với tác phẩm điện ảnh và các tác phẩm khác của tác giả sáng tạo là 50 năm. Nguyên tắc của Công ước Berne được áp dụng nhằm bảo vệ hữu hiệu và thống nhất các quyền của tác giả đối với tác phẩm văn học, nghệ thuật Các quốc gia thành viên áp dụng Công ước hợp thành Hiệp hội để bảo hộ quyền tác giả đối với tác phẩm văn học, nghệ thuật, theo nguyên tắc đối xử quốc gia.

Thứ hai, trong lĩnh vực cấp bằng phát minh, sáng chế: Nghĩa vụ của các nước thành viên là bảo hộ bằng phát minh, sáng chế cho sản phẩm và quy trình phương pháp sản xuất, bao gồm cả lĩnh vực dược phẩm và hóa chất nông nghiệp.

Các quốc gia thành viên có nghĩa vụ quy định thời hạn bảo hộ đối với sáng chế trong thời hạn 20 năm, kể từ ngày có đơn xin cấp bằng sáng chế.

Thứ ba, về thương hiệu: Theo quy định của Hiệp định TRIPS, quy định các quốc gia thành viên phải thực hiện nghĩa vụ đăng ký nhãn hiệu dịch vụ và các thương hiệu. Ngoài ra, các quốc gia có nghĩa vụ bảo hộ các nhãn hiệu nổi tiếng thế giới, đồng thời cấm việc ép buộc liên kết các nhãn hiệu.

Các nguyên tắc bảo hộ các đối tượng như bí mật thương mại, vi mạch, kiểu dáng công nghiệp, chỉ dẫn địa lý cũng được thể hiện trong Hiệp định TRIPS. Những quy định cơ bản về bí mật thương mại, chủ sở hữu của bí mật thương mại có quyền thực hiện các hành vi ngăn chặn việc sử dụng hoặc tiết lộ bất hợp pháp các thông tin bảo mật mà mình sở hữu. Có nghĩa là, các thông tin bảo mật được coi là bí mật thương mại mà chủ thể nắm giữ được không ai có quyền xâm phạm, làm bộc lộ các thông tin bí mật thương mại ngoài ý chí của chủ sở hữu các thông tin bí mật thương mại này.

Về các dấu hiệu chỉ dẫn địa lý được chi tiết hóa nhằm bảo vệ các loại rượu vang và rượu mạnh.

Mọi vướng mắc pháp lý trong lĩnh vự sở hữu trí tuệ bạn có thể sử dụng: Dịch vụ luật sư tư vấn pháp luật qua email hay Dịch vụ luật sư tư vấn pháp luật sở hữu trí tuệ trực tuyến qua tổng đài điện thoại, gọi: 1900.6162, hoặc có thể Đặt lịch để gặp luật sư tư vấn trực tiếp tại văn phòng. Đội ngũ luật sư của Công ty luật Minh Khuê luôn sẵn sàng phục vụ bạn./.