Vậy, trường hợp của tôi có được tiếp tục sinh hoạt đảng ở địa phương không hay bị hủy quyết định vào đảng và xóa tên khỏi đảng ? Việc hủy quyết định có ảnh hưởng gì đến công việc hiện nay của tôi không ? Tôi rất hoang mang ?

Mong được luật sư giúp đỡ. Xin cảm ơn ạ.

Người gửi : Tran Thị Hien

1. Cơ sở pháp lý

- Hướng dẫn 12-HD/BTCTW ngày 17/5/2012 hướng dẫn cụ thể về giới thiệu sinh hoạt đảng.

2. Luật sư trả lời:

Trường hợp của bạn sẽ được xử lý như sau:

Theo Điểm 4, mục II, Hướng dẫn 12-HD/BTCTW ngày 17/5/2012 hướng dẫn cụ thể về giới thiệu sinh hoạt đảng:

''c,Thủ tục xoá tên đảng viên vi phạm quy định chuyển sinh hoạt đảng

Cấp ủy cơ sở nơi có đảng viên chuyển đến, qua kiểm tra phiếu báo chuyển sinh hoạt đảng, cần liên hệ, thông báo để đảng viên đó kịp thời đến làm thủ tục chuyển sinh hoạt đảng. Nếu quá 3 tháng kể từ ngày nhận được phiếu báo chuyển sinh hoạt đảng mà đảng viên không nộp hồ sơ chuyển sinh hoạt đảng thì làm văn bản báo cáo cấp ủy có thẩm quyền.

>> Xem thêm:  Điều lệ của Đảng Cộng Sản Việt Nam là gì ? Vị trí, vai trò của Đảng Cộng sản Việt Nam

Cấp ủy có thẩm quyền nơi đảng viên chuyển đến xem xét, nếu đảng viên chậm nộp hồ sơ chuyển sinh hoạt đảng quá 3 tháng mà không có lý do chính đáng thì ra quyết định xoá tên đảng viên đó theo thẩm quyền với lý do “tự ý bỏ sinh hoạt Đảng”, đồng thời gửi thông báo việc xoá tên đảng viên tới chi bộ và cấp ủy cấp trên trực tiếp của chi bộ nơi đảng viên chuyển đi biết.

Như vậy đối với trường hợp của bạn nộp chậm từ tháng 12/2016 đến tháng 8/2017 bạn mới nộp. Như vậy bạn đã nộp chậm khoảng 8 tháng. Do vậy nếu bạn không đưa ra được lý do chính đáng để cơ quan cáp ủy quyền nơi bạn chuyển đến xem xét thì bạn có thể sẽ bị xóa tên đảng viên. Việc này sẽ không ảnh hưởng đến công việc của bạn.

3. Chuyển sinh hoạt đảng chính thức (cắt đảng số ở đảng bộ)

2.1. Đảng viên được cấp có thẩm quyền quyết định chuyển công tác sang đơn vị mới, được nghỉ hưu, nghỉ mất sức, thôi việc, phục viên hoặc thay đổi nơi cư trú lâu dài thì trong thời hạn 60 ngày làm việc kể từ ngày quyết định có hiệu lực hoặc thay đổi nơi cư trú phải làm thủ tục chuyển sinh hoạt đảng chính thức.

2.2. Đảng viên chuyển sinh hoạt đảng chính thức ra ngoài hoặc trong Đảng bộ Khối thì Ban Thường vụ Đảng ủy Khối (qua Ban Tổ chức) có trách nhiệm làm thủ tục giới thiệu chuyển sinh hoạt đảng.

2.3. Trong vòng 30 ngày làm việc kể từ ngày giới thiệu chuyển đi, đảng viên phải xuất trình giấy giới thiệu sinh hoạt đảng với chi ủy nơi chuyển đến để được sinh hoạt đảng. Nếu quá thời hạn trên, đảng viên hoặc tổ chức đảng vi phạm phải báo cáo lý do cụ thể để cấp ủy có thẩm quyền xem xét, xử lý theo quy định.

2.4. Khi chuyển sinh hoạt đảng chính thức cho đảng viên, cấp ủy nơi đảng viên đang sinh hoạt và công tác làm đầy đủ thủ tục, niêm phong hồ sơ, giao cho đảng viên trực tiếp mang theo để báo cáo với tổ chức đảng làm thủ tục giới thiệu và tiếp nhận sinh hoạt đảng theo hướng dẫn của Ban Tổ chức Trung ương.

2.5. Trường hợp đảng viên đang bị thanh tra, kiểm tra hoặc đang xem xét, giải quyết khiếu nại, tố cáo thì chưa chuyển sinh hoạt đảng chính thức.

4. Quy trình chuyển sinh hoạt Đảng

- Đảng viên được cấp có thẩm quyền quyết định chuyển công tác sang đơn vị khác, được nghỉ hưu, nghỉ mất sức, phục viên hoặc thay đổi nơi cư trú lâu dài; đảng viên đi công tác biệt phái, tăng cường cho cấp xã nơi biên giới, hải đảo (đối với bộ đội biên phòng) hoặc đến làm việc theo hợp đồng không xác định thời hạn từ 12 tháng trở lên ở các cơ quan, doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp và hội quần chúng, thì giải quyết việc chuyển sinh hoạt đảng như sau:

>> Xem thêm:  Nguyên tắc tập trung dân chủ của Đảng Cộng Sản Việt Nam theo Hiến pháp

+ Ở những nơi có tổ chức đảng: chuyển sinh hoạt đảng chính thức đến tổ chức cơ sở đảng nơi đảng viên đến làm việc hoặc nơi cư trú lâu dài.

+ Ở những nơi chưa có tổ chức đảng: nếu cơ quan, doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp... ở quá xa nơi đảng viên thường trú, thì được chuyển sinh hoạt đảng chính thức đến đảng bộ nơi đảng viên tạm trú. Trường hợp đảng viên đến làm việc ở gần nơi thường trú, thì đảng viên vẫn sinh hoạt ở đảng bộ cũ.

Hồ sơ chuyển sinh hoạt đảng chính thức gồm:

- Giấy giới thiệu sinh hoạt đảng chính thức (loại 10 ô – Mẫu 1-SHĐ).

- Thẻ đảng viên.

- Hồ sơ đảng viên.

- Bản tự kiểm điểm chuyển sinh hoạt đảng của đảng viên, có nhận xét, xác nhận của cấp uỷ cơ sở nơi giới thiệu đảng viên chuyển sinh hoạt đảng chính thức.

- Đối với chi bộ:

Sử dụng giấy giới thiệu sinh hoạt đảng chính thức (có 10 ô, nền hoa văn màu lá mạ in ký hiệu riêng của từng đảng bộ tỉnh và tương đương), quy ước là giấy giới thiệu sinh hoạt đảng “loại 10 ô” (Mẫu 1-SHĐ)

+ Chi uỷ (kể cả chi uỷ cơ sở) nơi có đảng viên chuyển sinh hoạt đảng chính thức đi, sau khi kiểm tra kỹ (quyết định của cấp có thẩm quyền cho đảng viên chuyển công tác, học tập, thay đổi nơi cư trú..., bản tự kiểm điểm và thẻ đảng của đảng viên) viết ô số 1 trong giấy giới thiệu sinh hoạt đảng "Loại 10 ô" giới thiệu đảng viên đến cấp uỷ cấp trên trực tiếp như: đảng uỷ bộ phận hoặc đảng uỷ cơ sở, hoặc Ban thường vụ Đảng ủy Khối (nếu chi bộ cơ sở trực thuộc Đảng bộ Khối).

>> Xem thêm:  Hỏi về mẫu đơn xin sinh con thứ ba ? Hình thức kỷ luật khi sinh con thứ ba ?

+ Chi ủy viết vào ô số 1 giấy giới thiệu chuyển sinh hoạt Đảng, nhận xét vào bản kiểm điểm của đảng viên, bí thư hoặc phó bí thư chi bộ ký vào bản tự kiểm điểm của đảng viên và giấy giới thiệu sinh hoạt đảng.

Chi bộ không có cấp ủy, khi đồng chí bí thư chuyển sinh hoạt đảng chính thức thì đồng chí bí thư được ký giấy chuyển sinh hoạt đảng (ô số 1).

- Đối với đảng bộ cơ sở

+ Đảng ủy bộ phận (nếu có) kiểm tra, viết vào ô số 2 giấy giới thiệu sinh hoạt Đảng, bí thư hoặc phó bí thư đảng ủy bộ phận nhận xét, ký vào bản kiểm điểm và giấy giới thiệu chuyển sinh hoạt Đảng gửi đến đảng ủy cơ sở.

+ Đảng ủy cơ sở kiểm tra, viết nhận xét vào bản kiểm điểm đảng viên; viết ô số 3 giấy giới thiệu sinh hoạt Đảng; bí thư (hoặc phó bí thư, ủy viên ban thường vụ đảng ủy) ký, đóng dấu vào bản tự kiểm điểm đảng viên và giấy giới thiệu chuyển sinh hoạt Đảng, chuyển hồ sơ lên Ban Tổ chức Đảng ủy Khối để làm thủ tục chuyển sinh hoạt đảng.

- Đối với Ban Thường vụ Đảng ủy khối

+ Sau khi cấp ủy cơ sở chuyển hồ sơ lên Ban Thường vụ Đảng ủy khối (qua Ban Tổ chức) để làm thủ tục chuyển sinh hoạt đảng. Ban Tổ chức có trách nhiệm thẩm định, kiểm tra, viết ô số 4 giới thiệu đảng viên đến cấp uỷ cấp trên trực tiếp của tổ chức cơ sở đảng nơi đảng viên sẽ chuyến đến như: ban thường vụ huyện uỷ và tương đương, hoặc ban tổ chức tỉnh uỷ và tương đương (nếu tổ chức cơ sở đảng nơi đảng viên chuyển đến trực thuộc đảng bộ tỉnh và tương đương); kiểm tra đầy đủ các tài liệu trong hồ sơ đảng viên (hồ sơ kết nạp, phiếu đảng viên và các tài liệu liên quan khác), niêm phong hồ sơ đảng viên giao cho đảng viên mang theo; viết 02 phiếu báo chuyển sinh hoạt đảng, gửi bằng đường công văn (01 phiếu gửi cấp uỷ cấp trên trực tiếp của tổ chức cơ sở đảng nơi đảng viên chuyển đến, 01 phiếu gửi cấp uỷ cơ sở nơi đảng viên chuyển đến). Trường hợp đặc biệt thì Ban Tổ chức Đảng ủy khối trực tiếp chuyển hồ sơ cho đảng viên.

5. Quy trình tiếp nhận đảng viên chuyển đến

- Đối với Đảng ủy khối: Ban Thường vụ Đảng ủy khối nơi có đảng viên chuyển đến, kiểm tra, viết ô số 7 để tiếp nhận và giới thiệu đảng viên về cấp ủy cấp dưới trực tiếp như: đảng ủy cơ sở, hoặc chi ủy cơ sở nơi đảng viên chuyển đến sinh hoạt; kiểm tra, thu nhận quản lý hoặc chuyển hồ sơ đảng viên như trên.

- Đối với cấp ủy cơ sở

>> Xem thêm:  Giáo viên sinh con thứ 3 sẽ bị xử lý như thế nào ?

+ Đảng ủy cơ sở nơi đảng viên chuyển đến: kiểm tra, thu nhận hồ sơ đảng viên để quản lý (nếu được giao quản lý), viết ô số 8 để tiếp nhận và giới thiệu đảng viên về đảng ủy bộ phận (nếu có), hoặc chi ủy chi bộ nơi đảng viên chuyển đến sinh hoạt.

+ Đảng ủy bộ phận nơi đảng viên chuyển đến, viết ô số 9 để tiếp nhận và giới thiệu đảng viên về chi ủy chi bộ nơi đảng viên chuyển đến sinh hoạt.

+ Chi ủy (kể cả chi ủy cơ sở) viết ô số 10 tiếp nhận đảng viên về sinh hoạt và chuyển giấy giới thiệu sinh hoạt đảng của đảng viên lên đảng ủy cơ sở để quản lý theo quy định; nếu là chi ủy cơ sở thì trực tiếp quản lý giấy giới thiệu sinh hoạt đảng đó.

6. Chuyển sinh hoạt đảng tạm thời

3.1. Khi đảng viên thay đổi nơi cư trú, nơi công tác trong thời gian từ 3 tháng đến dưới 12 tháng; khi được cử đi học tập trung ở các cơ sở đào tạo trong nước từ 3 tháng đến 24 tháng, sau đó lại trở về đơn vị cũ làm việc thì phải làm thủ tục giới thiệu sinh hoạt đảng tạm thời từ đảng bộ, chi bộ nơi đảng viên đang sinh hoạt đảng chính thức đến đảng bộ, chi bộ nơi công tác, học tập hoặc nơi cư trú mới.

3.2. Đảng viên sinh hoạt đảng tạm thời có nhiệm vụ và quyền hạn:

- Ở nơi sinh hoạt chính thức thì thực hiện đầy đủ nhiệm vụ và quyền theo quy định tại Điều 2 và Điều 3 Điều lệ Đảng; ở nơi sinh hoạt tạm thời thì trừ quyền biểu quyết, ứng cử và bầu cử.

- Nếu cần kéo dài thời hạn sinh hoạt đảng tạm thời, đảng viên phải báo cáo với cấp ủy đảng nơi đảng viên đang sinh hoạt tạm thời để xin gia hạn, đồng thời báo cáo với tổ chức đảng nơi sinh hoạt chính thức.

3.3. Đảng viên sinh hoạt đảng tạm thời không tính vào đảng số của đảng bộ nơi sinh hoạt tạm thời mà tính vào đảng số của đảng bộ nơi sinh hoạt chính thức (đơn vị cũ); đóng đảng phí ở chi bộ nơi sinh hoạt đảng tạm thời (đơn vị mới).

Nếu đảng viên là cấp ủy viên khi chuyển sinh hoạt tạm thời thì vẫn là cấp ủy viên nơi sinh hoạt chính thức.

>> Xem thêm:  Cán bộ, công chức, viên chức sinh con thứ 3 trở lên?

3.4. Nếu có từ 03 đảng viên chính thức trở lên chuyển đến sinh hoạt tạm thời để học theo lớp, theo khóa ở cơ sở đào tạo hoặc đến công tác biệt phái trong một đơn vị thành viên trực thuộc đơn vị cơ sở, thì đảng ủy nơi tiếp nhận đảng viên ra quyết định thành lập chi bộ sinh hoạt tạm thời và chỉ định chi ủy, bí thư, Phó bí thư của chi bộ đó.

Nhiệm vụ của chi bộ sinh hoạt tạm thời là lãnh đạo đảng viên trong chi bộ thực hiện nghị quyết của cấp ủy cấp trên, quản lý đảng viên, thu nộp đảng phí và thực hiện một số nhiệm vụ cụ thể do cấp ủy cấn trên giao.

Nếu còn vướng mắc, chưa rõ hoặc cần hỗ trợ pháp lý khác bạn vui lòng liên hệ bộ phận tư vấn pháp luật trực tuyến qua tổng đài điện thoại số: 1900.6162 để được giải đáp.

Trân trọng./.

Bộ phận tư vấn pháp luật Hành chính - Công ty luật Minh Khuê

>> Xem thêm:  Khái niệm cải tạo không giam giữ ? án treo ? Phân biệt hình thức cải tạo không giam giữ và án treo theo quy định pháp luật

Các câu hỏi thường gặp

Câu hỏi: Quy trình chuyển sinh hoạt đảng tạm thời của Đảng viên ?

Trả lời:

 

- Đảng viên xuất trình quyết định kèm theo bản tự kiểm điểm đảng viên, thẻ đảng viên, cấp ủy nhận xét vào bản tự kiểm điểm đảng viên, làm thủ tục giới thiệu trực tiếp đến đơn vị mới; bí thư (hoặc phó bí thư, ủy viên ban thường vụ) ký, đóng dấu vào bản tự kiểm điểm và giấy giới thiệu, giao cho đảng viên nộp cho đơn vị mới.

Câu hỏi: Quy trình chuyển sinh hoạt đảng tạm thời của cấp uỷ cơ sở ?

Trả lời:

Đối với cấp ủy cơ sở

- Chi uỷ (kể cả chi ủy cơ sở) nơi có đảng viên chuyển sinh hoạt đảng tạm thời đi, sau khi kiểm tra quyết định của cấp có thẩm quyền cho đảng viên đi công tác, học tập..., bản tự kiểm điểm và thẻ đảng của đảng viên, viết ô số 1 giấy giới thiệu sinh hoạt đảng tạm thời "loại 8 ô”-Mẫu 2-SHĐ để giới thiệu đảng viên đến đảng ủy cơ sở; nếu là chi ủy cơ sở thì giới thiệu đảng viên đến đảng ủy cơ sở, hoặc chi ủy cơ sở nơi đảng viên sẽ đến sinh hoạt đảng tạm thời. 

- Đảng ủy cơ sở nơi có đảng viên chuyển đi: kiểm tra, viết ô số 2 giới thiệu đảng viên đến đảng ủy cơ sở hoặc chi ủy cơ sở nơi đảng viên sẽ đến sinh hoạt đảng tạm thời. 

- Đảng ủy cơ sở nơi đảng viên chuyển đến sinh hoạt đảng tạm thời: kiểm tra, viết tiếp ô số 3 tiếp nhận và giới thiệu đảng viên về chi ủy chi bộ trực thuộc; chi ủy hoặc chi ủy cơ sở viết ô số 4 để tiếp nhận đảng viên đến sinh hoạt đảng tạm thời. 

- Khi đảng viên hoàn thành nhiệm vụ trở về: chi ủy, hoặc chi ủy cơ sở nơi đảng viên sinh hoạt đảng tạm thời kiểm tra, ghi nhận xét vào bản tự kiểm điểm của đảng viên, viết tiếp ô số 5 giới thiệu đảng viên đến đảng ủy cơ sở; nếu là chi ủy cơ sở thì giới thiệu đảng viên đến đảng ủy cơ sở, hoặc chi ủy cơ sở nơi đảng viên sẽ trở về. 

- Đảng uỷ cơ sở nơi đảng viên sinh hoạt đảng tạm thời kiểm tra, viết tiếp ô số 6 giới thiệu đảng viên đến đảng ủy cơ sở, hoặc chi ủy cơ sở nơi đảng viên sẽ trở về. 

- Đảng ủy cơ sở nơi đảng viên trở về, kiểm tra, viết tiếp ô số 7 tiếp nhận và giới thiệu đảng viên trở về chi ủy chi bộ trực thuộc. Chi ủy hoặc chi ủy cơ sở tiếp nhận đảng viên vào ô số 8 cho đảng viên sinh hoạt chi bộ, đồng thời chuyển giấy sinh hoạt đảng của đảng viên lên đảng ủy cơ sở quản lý theo quy định. 

Câu hỏi: Tài liệu chuyển sinh hoạt đảng tạm thời gồm những gì?

Trả lời:

+ Giấy giới thiệu sinh hoạt đảng tạm thời (loại 8 ô). 

+ Thẻ đảng viên hoặc quyết định kết nạp đảng viên (nếu là đảng viên dự bị). 

+ Bản tự kiểm điểm đảng viên, có nhận xét của cấp ủy cơ sở nơi đảng viên chuyển đi và nơi đảng viên sinh hoạt đảng tạm thời khi trở về.