1. Thành phần hồ sơ thẩm định chuyển nhượng quyền lợi và nghĩa vụ trong hợp đồng dầu khí?

Hồ sơ thẩm định chuyển nhượng quyền lợi và nghĩa vụ trong hợp đồng dầu khí, theo khoản 1 Điều 33 Nghị định 45/2023/NĐ-CP, bao gồm một loạt các tài liệu và thông tin quan trọng. Dưới đây là danh sách chi tiết các tài liệu đó:

- Văn bản đề nghị phê duyệt chuyển nhượng quyền và nghĩa vụ trong hợp đồng dầu khí và cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư điều chỉnh. Trong văn bản này, cần nêu rõ lý do và việc đáp ứng điều kiện tại khoản 1 Điều 36 Luật Dầu khí.

- Đánh giá của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam về đề xuất của nhà thầu. Ngoài ra, cũng cần bao gồm văn bản tiếp thu và giải trình của nhà thầu (nếu có).

- Bản sao có chứng thực giấy chứng nhận đăng ký hoạt động, điều lệ công ty và báo cáo tài chính 03 năm gần nhất của bên nhận chuyển nhượng nếu là tổ chức. Đối với bên nhận chuyển nhượng là cá nhân, cần có bản sao có chứng thực giấy chứng minh nhân dân hoặc căn cước công dân hoặc hộ chiếu, cùng với tài liệu chứng minh khả năng tài chính.

- Hợp đồng hoặc thỏa thuận chuyển nhượng quyền và nghĩa vụ trong hợp đồng dầu khí. Trong tài liệu này, cần quy định cụ thể về trách nhiệm thực hiện nghĩa vụ thuế chuyển nhượng của các bên liên quan và các nghĩa vụ tài chính khác theo quy định của pháp luật Việt Nam.

- Thỏa thuận sửa đổi hợp đồng dầu khí đã được thống nhất giữa Tập đoàn Dầu khí Việt Nam và nhà thầu.

- Bảo lãnh thực hiện nghĩa vụ hợp đồng của bên nhận chuyển nhượng quyền lợi tham gia trong hợp đồng dầu khí. Bảo lãnh có thể được cấp từ ngân hàng thương mại hoặc từ công ty mẹ của bên nhận chuyển nhượng, hoặc có thể sử dụng hình thức bảo lãnh khác theo yêu cầu của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (nếu cần thiết, dựa trên đánh giá báo cáo tài chính).

- Tờ khai thuế và giải trình số thuế chuyển nhượng (nếu có), tuân thủ quy định về thuế theo pháp luật.

- Thông báo của cơ quan thuế xác nhận đã nhận được hồ sơ khai thuế theo quy định pháp luật về thuế.

- Các văn bản, tài liệu khác có liên quan đến chuyển nhượng quyền lợi và nghĩa vụ trong hợp đồng dầu khí.

 

2. Quy trình thẩm định, xem xét, phê duyệt việc chuyển nhượng quyền lợi và nghĩa vụ trong hợp đồng dầu khí?

Quy trình thẩm định, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét và phê duyệt việc chuyển nhượng quyền lợi và nghĩa vụ trong hợp đồng dầu khí được thực hiện theo các bước sau đây, dựa trên các điều khoản từ 2 đến 9 của Nghị định 45/2023/NĐ-CP (có hiệu lực từ ngày 01/07/2023):

- Trong vòng 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Bộ Công Thương sẽ gửi hồ sơ cho Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính, Bộ Tư pháp, Bộ Quốc phòng, Bộ Ngoại giao, Bộ Công an và Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp (nếu Tập đoàn Dầu khí Việt Nam tham gia hợp đồng dầu khí với tư cách nhà thầu) và các bộ, ngành liên quan để thu được ý kiến.

- Trong vòng 15 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ từ Bộ Công Thương, các bộ, ngành phải cung cấp ý kiến bằng văn bản về nội dung thuộc phạm vi quản lý nhà nước của mình và gửi cho Bộ Công Thương.

- Trong vòng 45 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Bộ Công Thương sẽ hoàn thành quá trình thẩm định đề nghị chuyển nhượng quyền lợi và nghĩa vụ trong hợp đồng dầu khí, sau đó trình Thủ tướng Chính phủ xem xét và phê duyệt. Hồ sơ này bao gồm:

+ Tờ trình gửi Thủ tướng Chính phủ về kết quả thẩm định và đề nghị phê duyệt chuyển nhượng quyền lợi và nghĩa vụ trong hợp đồng dầu khí;

+ Hồ sơ theo quy định tại khoản 1 của Điều này;

+ Báo cáo tổng hợp việc tiếp thu và giải trình ý kiến của các bộ, ngành, cùng với bản sao văn bản góp ý từ các bộ, ngành.

- Trong vòng 05 ngày làm việc sau khi nhận được phê duyệt từ Thủ tướng Chính phủ về việc chuyển nhượng quyền lợi và nghĩa vụ trong hợp đồng dầu khí, Bộ Công Thương sẽ cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư điều chỉnh cho nhà thầu và Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, đồng thời gửi bản chính đến Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tư pháp và cơ quan thuế.

- Thay đổi chủ sở hữu: Trong trường hợp thay đổi chủ sở hữu của nhà thầu đang nắm giữ quyền lợi tham gia trong hợp đồng dầu khí, nhà thầu phải thực hiện việc kê khai và nộp thuế thay cho chủ sở hữu đối với phần thu nhập phát sinh liên quan đến hợp đồng dầu khí ở Việt Nam (nếu có). Nếu không thuộc đối tượng nộp thuế, nhà thầu cần gửi báo cáo đến cơ quan có thẩm quyền.

 

3. Thẩm quyền cấp chứng nhận đăng ký đầu tư điều chỉnh khi chuyển nhượng hợp đồng dầu khí?

Theo quy định tại khoản 4 và khoản 5 của Điều 33 Nghị định 45/2023/NĐ-CP, có hiệu lực từ ngày 01/07/2023, Bộ Công Thương được giao thẩm quyền xem xét và cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư điều chỉnh trong trường hợp chuyển nhượng quyền lợi và nghĩa vụ trong hợp đồng dầu khí.

- Quy định này cụ thể hóa các quy trình và thủ tục liên quan đến việc chuyển nhượng quyền và nghĩa vụ trong hợp đồng dầu khí, và đặc biệt là việc cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư điều chỉnh. Theo đó, khi có yêu cầu chuyển nhượng quyền và nghĩa vụ trong hợp đồng dầu khí, các đơn vị liên quan phải chuẩn bị hồ sơ và tuân thủ quy trình như sau:

- Trong thời hạn 45 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Bộ Công Thương sẽ tiến hành thẩm định đề nghị chuyển nhượng quyền và nghĩa vụ trong hợp đồng dầu khí. Sau đó, họ sẽ trình lên Thủ tướng Chính phủ xem xét và phê duyệt. Hồ sơ cần được chuẩn bị bao gồm: tờ trình Thủ tướng Chính phủ về kết quả thẩm định và đề nghị phê duyệt chuyển nhượng quyền và nghĩa vụ trong hợp đồng dầu khí, hồ sơ theo quy định tại khoản 1 Điều này, và báo cáo tổng hợp tiếp thu, giải trình ý kiến của các bộ, ngành cùng với các bản sao văn bản góp ý từ các bộ, ngành.

- Trong thời hạn 05 ngày làm việc sau khi nhận được phê duyệt của Thủ tướng Chính phủ về việc chuyển nhượng quyền và nghĩa vụ trong hợp đồng dầu khí, Bộ Công Thương sẽ cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư điều chỉnh cho nhà thầu và Tập đoàn Dầu khí Việt Nam. Đồng thời, bản chính của giấy chứng nhận sẽ được gửi đến Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tư pháp và cơ quan thuế.

Từ đó, có thể rút ra rằng thẩm quyền xem xét, cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư điều chỉnh trong trường hợp chuyển nhượng quyền lợi và nghĩa vụ trong hợp đồng dầu khí thuộc về Bộ Công Thương. Điều này nhằm đảm bảo quyền lợi và nghĩa vụ của các bên liên quan được thực hiện một cách minh bạch, công bằng và tuân thủ theo quy định pháp luật.

Quý khách có thể tham khảo thêm bài viết sau của Luật Minh Khuê >>> Khai thuế thu nhập doanh nghiệp đối với thu nhập từ chuyển nhượng quyền lợi tham gia hợp đồng dầu khí

Nếu quý khách hàng có bất kỳ thắc mắc nào liên quan đến nội dung bài viết hoặc vấn đề pháp lý, chúng tôi rất mong nhận được sự liên hệ trực tiếp qua hotline: 1900.6162 hoặc email: lienhe@luatminhkhue.vn để chúng tôi có thể giúp đỡ và giải quyết vấn đề một cách nhanh chóng và kịp thời. Chúng tôi luôn coi trọng sự phản hồi của quý khách hàng và cam kết đáp ứng mọi yêu cầu và thắc mắc một cách tận tâm và chuyên nghiệp. Với đội ngũ nhân viên giàu kinh nghiệm và hiểu biết sâu sắc về lĩnh vực pháp lý, chúng tôi tự tin rằng sẽ mang lại cho quý khách hàng sự hỗ trợ tốt nhất.

Với sự cam kết của chúng tôi về chất lượng dịch vụ và sự tận tâm đối với quý khách hàng, chúng tôi hy vọng sẽ giúp quý khách hàng giải quyết mọi khúc mắc và vấn đề pháp lý một cách hiệu quả và đáng tin cậy. Hãy liên hệ với chúng tôi ngay hôm nay để nhận được sự hỗ trợ tốt nhất cho nhu cầu của quý khách hàng.